دکتر احمد حیدری

الحنین إلی الوطن فی شعر شعراء الرابطه القلمیه

دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 12:23 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، نوستالژی ( الاغتراب ) ، پایان نامه (دانلود ) ،

الحنین إلی الوطن فی شعر شعراء الرابطه القلمیه

پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده ادبیات . 1389  کارشناسی ارشد

استاد راهنما: محمدرضا اسلامی | استاد مشاور: سیدرضا موسوی | دانشجو: سکینه بهرامی


برای دریافت خلاصه پایان نامه کلیک کنید


الملخّص الحنین إلی الوطن، کان من الموضوعات الأساسیّه منذ أزمنه قدیمه فی الأدب العربی. فی العصور الماضیه کان یبین الشعراء تذکاراتهم الجیّده، و الحنین إلی الحبیبه ، و القبیله، و الأطلال و الدمن بتحسّر فی أشعارهم. توجد نماذج منها فی أشعار إمرء القیس و عنتره و... . راج هذا النوع من الحنین فی أشعار الشعراء فی العصر الأموی و العباسی کثیراً بسبب الفتوحات و الهجره. نحن شاهدنا آثاراَ کثیره کـ«الحنین إلی الأوطان »للجاحظ فی هذا العصر. قد تجلّی الحنین إلی الوطن فی الشعر المعاصر و لاسیّما المهجریین کثیراً. الحنین إلی الوطن من العناصر البارزه و الغالبه علی الأدب المهجری. المهجریون هم الّذین هاجروا إلی أمیرکا بدلائل سیاسیٍّه، اقتصادیٍّه، اجتماعیٍّه و... و أسّسوا نوادیاً مختلفه مثل «الرابطه القلمیّه» و « العصبه الأندلسیّه». و قد ‌تجلّی الحنین إلی الوطن فی أشعارهم بصور مختلفه کـَ : الحنین إلی عهد الطفوله و الصِّبا، الحبیبه و الطبیعه و ... . و أیضاً قد ‌توجد الوطنیّات کثیراً فی أشعارهم، مثل: الحریّه، و الدعوه الی الکفاح مع الاستبداد و الاستعمار، الاعتزاز بالشرق و... . الوطن عندهم له شأن عظیم بحیث کانوا یخاطبونه کالأمّ و یحترمونه. مزج الحنین إلی الوطن مع الحنین إلی الحبیبه، عهد الطفوله و الصّبا کانت من الموضوعات التی قد ‌راجت فی أشعار المهجریین کثیراّ. إنّهم التجأوا إلی الطبیعه فی عالم الخیال کالقدماء حتّی یسلّوا أنفسهم لأجل فراق الأصدقاء و البعد عن الوطن و افترضوا الغابه و القفر وطناً لأنفسهم. بعض من شعراء المهجر منهم نسیب عریضه قد ‌اتّخذوا أمیرکا وطناً لأنفسهم و البعض الآخر قد‌ بیّنوا حنینهم إلیها کأرض. الکلمات الرئیسیّه: المهجر، الحنین، الوطن، الأشعار الوطنیّه چکیده پیشینه‌ی اشتیاق به وطن در ادبیات عرب به عصر کهن برمی‌گردد. در گذشته شاعران خاطرات خوش و اشتیاق به محبوب، و قبیله و آثار باقیمانده از قبیله یا محبوب (اطلال و دمن) را با حسرت در اشعار‌شان بیان می‌داشتند که نمونه‌ی بارز آن را در اشعار إمرء القیس و عنتره و... می‌توان یافت. در واقع اطلال و دمن شکل ابتدائی وطن در نزد آنان محسوب می‌شد. این نوع حنین به وطن در شعر شاعران عصر أموی و عباسی به خاطر فتوحات و مهاجرت‌‌‌هایی که صورت گرفت بیشتر رواج پیدا کرد. ما شاهد آثار بسیاری از قبیل «الحنین إلی الأوطان» جاحظ، در این دوره هستیم. اشتیاق به وطن در دوره‌ی معاصر خصوصاً در شعر مهجری‌ها بیشتر نمود پیدا کرد. اشتیاق به وطن یکی از ویژگی‌های بارز ادب مهجر می‌باشد. مهجری‌ها کسانی بودند که در اواخر قرن نوزدهم به دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... به آمریکا مهاجرت کردند و انجمن‌های مختلفی از جمله «رابطه قلمیه» و «عصبه اندلسیه» را تأسیس نمودند. ایشان اشتیاق خود را به وطن با مضامین مختلفی مانند اشتیاق به خانواده، دوستان، دوران کودکی ، طبیعت و محبوب و... بیان داشتند. شعرهای ملّی مانند دعوت به آزادی، مبارزه با استعمارگران، افتخار به شرق و...در اشعارشان به وفور یافت می‌شود. وطن از دید مهجری‌‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود، به طوری که آن‌ها به وطن به عنوان مادر می‌نگریستند و احترام خاصی برای آن قائل بودند. آمیختن اشتیاق به وطن با اشتیاق به محبوب ، خانواده و دوران کودکی از موضوعاتی است که در شعر مهجری‌ها بیشتر معمول بود. ایشان برای این که بتوانند درد دوری از وطن و فراق یاران را تا حدودی التیام بخشند و بساط امنی برای روح خویش بیابند به عالم خیال پناه برده و جنگل و بیابان را با تأسی از سبک آباء و اجداد خویش به عنوان وطن خیالی خویش محسوب می‌کردند. برخی از مهجری‌ها مانند نسیب عریضه آمریکا را به ‌عنوان وطن اتّخاذ نمودند و برخی دیگر اشتیاق خود را به آن به عنوان یک سرزمین بیان می‌داشتند.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الحنین إلی الوطن ، الشعر المعاصر ، شعر معاصر عربی ، غم غربت ، الرابطة القلمیة ، شعراء الرابطة القلمیة ، نوستالژی شعر عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 12:29 ق.ظ

نبراتُ الحزن والاغتراب فی شعر مهدی أخوان ثالث ومظفر النوّاب «دراسة مقارنة»

جمعه 13 فروردین 1395 08:27 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نوستالژی ( الاغتراب ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، مظفر النواب ،

نبراتُ الحزن والاغتراب فی شعر مهدی أخوان ثالث ومظفر النوّاب «دراسة مقارنة»

نوع المقالة: مقاله مستقل

جهانگیر امیری1 ؛ الیاس نورایی2 ؛ رضا کیانی3 ؛ فاروق نعمتی2 ؛ مسعود اقبالی4

1دانشیار گروه زبان عربی دانشگاه رازی

2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

3دانشجوی دکترا زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

4دانشجوی دکترا رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

برای دانلود فایل کلیک کنید

الملخص

مهدی أخوان ثالث ومظفر النّواب شاعرانِ کبیرانِ دخلا المعترک السّیاسی إبّانَ شبابهما وکرّسا حیاتهما الشّعریة فی نضال مستمر وکفاح مریر ضدّ الأنظمة الاستبدادیّة؛ فالتشابه فی الظروف السّیاسیّة والتجارب المریرة التی عاشها الشاعرانِ فی العراق وإیران حینذاک أدّى إلى بروز حالة نفسیّة مشترکة أثّرت فی أشعارهما، و یمکن تفسیر هذه الحالة الشّعوریة بأنّها شعور الحزن والاغتراب الذی یُفرز حالة من الخیبة والتشاؤم. من هذا المنطلق، یهدف هذا البحث بالاعتماد على المنهج التطبیقی وفی ظلّ المدرسة الأمیرکیة إلى تطبیق ما یختلج بداخل الشاعرینِ من هاجس الاغتراب ومن ثمّ یسلّط الضوء على نبرات الحزن الصّارخة فی أشعارهما، منتهیاً إلى نتائج تدّل على أنَّ المضامین المشترکة فی شعر أخوان ثالث والنّواب ناجمة عن إحساسهما المشترک تجاه الظروف المریرة التی عاشاها فی المجتمع وخاصة فی السّجن. السؤال الذی یُطرح هنا یلخص فیما یلی: ما هی أهمُّ النماذج المشترکة التی تحثّنا للمقارنة بین هذین الشّاعرین فی مجال الحزن والاغتراب؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال استعراض وجوه التشابه فی أعمالهما الشعریة.  

الكلمات الرئیسیة: الأدب المقارن؛ الحزن؛ الاغتراب؛ مهدی أخوان ثالث؛ مظفر النّواب
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الأدب المقارن ، الاغتراب ، الحزن الشعر العربی ، مظفر النّواب ، مظفر النواب ، نوستالژی شعر عربی ، مقارنة مظفر النواب ،
آخرین ویرایش: جمعه 13 فروردین 1395 08:31 ب.ظ

بررسی تطبیقی عشق در اشعار عبدالوهاب بیاتی ومنوچهر آتشی

جمعه 7 اسفند 1394 12:10 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نوستالژی ( الاغتراب ) ، عبدالوهاب البیاتی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بررسی تطبیقی عشق در اشعار عبدالوهاب بیاتی ومنوچهر آتشی

احمدرضا حیدریان شهری ؛ محدثه مفلحی

1دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

موضوع عشق یکی از مضامین مکتب رمانتیسم است؛ از جمله اصول مکتب رمانتیسم، دوری از وطن، دوری از معشوق و یادآوری دوران کودکی ونوجوانی می‌باشد که عبدالوهاب البیاتی و منوچهر آتشی، دو شاعر معاصر عربی و فارسی از جمله شعرایی هستند که تحت تاثیر مکتب رمانتیسم قرار گرفته‌اند و مضامین بدیعی از عشق را در شعر خود نمودار می‏سازند؛ شعر این دو شاعر سترگ از زوایای گوناگون، قابلیت بررسی تطبیقی را داراست

از جمله نمودهای مشترک عشق در شعر دو شاعر عبارتنداز: حس دلتنگی برای وطنی که از آن دور مانده‌اند، یادآوری دوران کودکی و نوجوانی و عشق به معشوقه‌ای که آرزوی وصال او را در سر داشته‌اند و هرگز به او نرسیده‌اند؛ هدف از نگارش تحقیق حاضر، بررسی شعر دو شاعر از دیدگاه ادبیات تطبیقی است به گونه‏ای که وجوه تشابه بینش رمانتیکی و نمود نوستالژی در شعرشان به روشنی برای مخاطب تبیین گردد؛ در این پژوهش تلاش شده است تا اشعار این دو شاعر بزرگ در حوزه عشق به بکارگیری روش تطبیقی مبتنی بر تحلیل مورد کندو کاو قرار گیرد و تشابه خطوط فکری و شعری این دو شاعر بیش از پیش آشکار شود.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‏دهد هر دو شاعر توانسته‏اند مضمون عشق را با برخی وجوه مشترک به تصویر کشند با این تفاوت که البیاتی عشق را با ترسیم فضای ظلم و ستم جامعه برای مخاطب ترسیم می‌کند و با زبانی به دور از غموض و آتشی نیز در اشعار خود، عشق را با عنصر خیال در می‌آمیزد.

کلیدواژگان: عشق، نوستالژی، عبدالوهاب بیاتی، منوچهر آتشی.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تطبیقی عشق ، نوستالژی تطبیقی ، نوستالژی عبدالوهاب البیاتی ، نوستالژِی منوچهر آتشی ، الاغتراب البیاتی ، مقارنة الاغتراب ، نوستالژی شعر عربی ،
آخرین ویرایش: جمعه 7 اسفند 1394 12:14 ب.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو