دکتر احمد حیدری

خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

چهارشنبه 26 اسفند 1394 06:50 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: خلیل حاوی ، شعر معاصر عربی ، صلاح عبدالصبور ، بدر شاکر السیاب ، عبدالوهاب البیاتی ، اسطوره شناسی ، نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ،

خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

افسانه ها از منابع الهام بخش شاعران معاصر عرب به شمار می روند. و از جمله آنها، افسانه سندباد است که کاربرد آن در شعر معاصرعربی، بسامد بسیار بالایی یافته است. و به دلیل حالتهای روحی مختلف شعرا، نیز به علت موقعیتهای سیاسی و اجتماعی گوناگونی که شاعران در آن به سر برده اند، خوانشهای متفاوتی از این افسانه صورت گرفته است، به طوری که هر کدام از شعرا، نقابی متناسب با خود از آن ساخته اند. گاه سندباد درپی ناپیداها، و دستیابی به عدالت و حقیقت ناب است، و گاهی به دنبال کشف ابزارهایی، برای ساختن تمدنی جدید، و زمانی نیز، به خاطر اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی، در رنج تبعید به سر می برد و در پی یافتن دارویی است که جسم علیل خود را بهبود بخشد. گاه مانند سندباد افسانه ای، با موفقیت از سفر باز می گردد، و زمانی نیز، شکست و نا امیدی، تنها دستاورد سفرهای پر ماجرای اوست. دراین مقاله، خوانشهای متفاوت چهار شاعر معاصر عربی: بیاتی، سیاب، حاوی و عبد الصبور، از این افسانه واکاوی شده است.

کلیدواژگان: افسانه سندباد؛ شعرمعاصر عربی؛ بیاتی؛ سیاب؛ حاوی؛ عبد الصبور
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: أسطورة سندباد ، بدر شاکر السیاب ، صلاح عبدالصبور ، عبدالوهاب البیاتی ، خلیل حاوی ، خوانش ادبی شعر ، نظریة التلقی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 26 اسفند 1394 06:55 ب.ظ

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

جمعه 21 اسفند 1394 10:42 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادونیس ، عبدالوهاب البیاتی ، اسطوره شناسی ،

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

علی نجفی ایوکی  1 ؛ جواد جرنگیان2

1دانشگاه کاشان

2جامعة کاشان

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، به نقد و بررسی چگونگی حضور شخصیت اسطوره‌ایِ «اورفئوس» و شیوه‌های فراخوانی و به‌کارگیری آن از سوی سه شاعر نام‌آشنا و معاصر عربی بپردازد؛ شاعران موردبررسی عبارتند از: «آدونیس» (متولد 1930)، «محمد فیتوری» (1929-2014)، و «عبدالوهاب بیاتی» (1926-1999)؛ نامبردگان برای القای مفاهیم موردنظر خود به مخاطب، از این چهرۀ اسطوره‌ای بهره‌ها بردند و کوشیدند با کمک آن و دخالت‌دهیِ گونه‌های مختلف ادبی، رمزگونه به ترسیم دغدغه‌های خود بپردازند. چنین استنباط می‌شود که این شاعران از اسطورة یادشده خوانشی سیاسی ـ اجتماعی داشته‌اند و با الهام‌گیری از تجربه‌های وی، در پی بازگرداندنِ «یوریدیس» معاصر خویش یعنی تمدن، عزت، و آزادی ازدست‌رفته هستند. «اورفئوس» در شعر آنان شخصیتی پردغدغه ‌است که از دردی مشترک می‌نالد و همچون پیش، می‌کوشد تا به خواسته‌اش دست یابد؛ گرچه همچون گذشته دچار شکست می‌شود. از سویی دیگر آنان به کمک این اسطوره تلاش دارند اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی را به چالش بکشند و در همان حال می‌کوشند با بیان سمبولیک، ادبیت متن شعری خود را دوچندان کنند.

الكلمات الرئیسیة: اسطوره؛ اورفئوس؛ شعر معاصر عربی؛ خوانش سیاسی- اجتماعی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محمد فیتوری ، دیوان محمد فیتوری ، اسطوره ادونیس ، اسطوره البیاتی ، اسطوره شعر معاصر عربی ، عبدالوهاب البیاتی ، ادونیس دیوان ،
آخرین ویرایش: جمعه 21 اسفند 1394 10:46 ب.ظ

الصور البصریة والسّمعیة المحوّلة فی شعر سهراب سبهری و عبدالوهاب البیاتی (دراسة و مقارنة)

دوشنبه 3 اسفند 1394 08:42 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، عبدالوهاب البیاتی ، زیبایی شناسی متن ادبی (کتاب + مقالات ) ،

الصور البصریة والسّمعیة المحوّلة فی شعر سهراب سبهری و عبدالوهاب البیاتی (دراسة و مقارنة)

نویسندگان

علی سلیمی  1 ؛ رضا کیانی2

1أستاذ مشارک فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة رازی کرمانشاه

2طالب الدکتوراة فی فرع الأدب العربی بجامعة رازی کرمانشاه

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

إنّ للحواس الخمس و خاصة لصورها البصریة والسّمعیة المحوّلة بعضها الی بعض دوراً مرموقاً بارزاً فی خلق و تشکیل الصّور الشّعریة و إعطائها الجمالیة الفنیة و إنّ توظیف الشاعر لهذه الآلیة التصویریة و التی تسمّی بتراسل الحواس، یحرّک نوعاً من الآثارة الذهنیة والتخییلیة لدى القارئ و بسبب هذه المحاولة التحولیة للحواس، تتجرد المحسوسات احیاناً مِنْ حسیتها الواقعیة و تتحول إلى مشاعر عمیقة مؤثّرة تثیر فی نفسیة المتلقی ما لا یتوقعه فیساهم بذالک فی تعمیق الرؤیة التی یسعى الشاعر لنقلها الی القارئ. إنّ هذه الظاهرة الشعریة الجمالیة التی یعتمد علیها بعض الشعراء المعاصرین بوصفها إحدى آلیات الانزیاح الدّلالی تعتبر من العناصر الشعریة الهامة. یتناول هذا المقال دّراسة وتحلیل ومقارنة هذه الظاهرة الجمالیة فی شعر الشاعر الایرانی «سهراب سبهری» والشاعر العراقی «عبدالوهاب البیاتی» فی صورهما الشعریة. إنّ نتائج هذه الدراسة تدلّ على أنَّ الحواس الخمس لدى الشاعرینِ کثیراً ما تغادر وظائفها المعهودة بها إلى وظائف غریبة تتقاطع منطقیاً مع مُهِمَّتها المألوفة لتحقّق الأغراض التی تعجز عن توصیلها التراکیب العادیة فی اللغة.

کلیدواژگان: الشعر المعاصر؛ الانزیاح؛ الصور المحوّلة؛ سهراب سبهری؛ عبدالوهاب البیاتی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الشعر المعاصر ، سهراب سبهری ، عبدالوهاب البیاتی ، الصور المحولة ، الانزیاح الشعر ، مقارنة البیاتی ، تطبیقی سهراب سپهری ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 3 اسفند 1394 08:45 ق.ظ

قناع الحلاج فی الشعر العربی المعاصر (صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب البیاتی نموذجاً)

جمعه 23 بهمن 1394 10:07 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: صلاح عبدالصبور ، قناع - القناع فی الأدب ، عبدالوهاب البیاتی ، حلاج ( الشعر - الأدب ) ،

قناع الحلاج فی الشعر العربی المعاصر (صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب البیاتی نموذجاً)

کبری روشنفکر؛ سیده اکرم - رخشنده‌نیا

دانشگاه تربیت مدرس

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

القناع وسیلة فنیة لجأ إلیها الشعراء فی الشعر العربی المعاصر منذ ستینیات القرن العشرین. الشاعر المعاصر من خلال أقنعة الشخصیات الدینیة والتاریخیة والصوفیة والأسطوریة و... یتکلم عن نفسه وبیئته على لسان تلک الشخصیات المختلفة.

من الشخصیات الفارسیة التی تقنع به الشعراء العرب المعاصرون، منصور الحلاج الذی صلب بتهمة الزندقة.

إن الحلاج فی دواوین الشعراء المختلفة هو رمزالحریة والکفاح والشهید من أجل الکلمة. فالکثیرمن الشعراء العرب المعاصرین تقنعوا بالحلاج فی دواوینهم. وعلى الرغم من تضاد الآراء التاریخیة حوله نلاحظ أن له منزلة رفیعة عند الشعراء العرب کلهم وخاصة عند صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب البیاتی اللذین تقنعا به فی قصیدتیهما "مأساة الحلاج"و"عذاب الحلاج". إذاً قمنا فی هذا المقال-إضافة إلی دراسة مفهوم القناع وملامحه فی الشعر العربی المعاصر- بالمقارنة بین الشاعرین الأخیرین واستخرجنا بعض وجوه التشابه والتمایز بینهما بالإعتماد علی المنهج التوصیفی- التحلیلی.

الكلمات الرئیسیة: القناع؛ التصوف؛ الحلاج؛ صلاح عبد الصبور؛ عبد الوهاب البیاتی.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: القناع الأدب ، القناع التصوف ، الحلاج الشعر ، صلاح عبدالصبور ، عبدالوهاب البیاتی ، الحلاج التصوف ، التصوف المعاصر ،
آخرین ویرایش: جمعه 23 بهمن 1394 10:27 ق.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic