دکتر احمد حیدری

تک معنایی و چندمعنایی در خوانش شعر معاصر عربی

شنبه 29 اسفند 1394 10:21 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، زیبایی شناسی متن ادبی (کتاب + مقالات ) ، نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ،

تک معنایی و چندمعنایی در خوانش شعر معاصر عربی

 

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر معاصر عربی ، الشعر المعاصر ، خوانش شعر عربی ، تک معنایی شعر ، نظریه خوانش ، نظریة التلقی الشعر المعاصر ، خوانش التلقی ،
آخرین ویرایش: شنبه 29 اسفند 1394 10:25 ق.ظ

غربت گزینی در شعر بدر شاکر السیاب

شنبه 29 اسفند 1394 01:46 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نوستالژی ( الاغتراب ) ، بدر شاکر السیاب ،

غربت گزینی در شعر بدر شاکر السیاب

مقاله 3، دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 45-72

نوع مقاله: طرح پژوهشی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن

چکیده

غربت گزینی یا اغتراب در معنای عام کلمه، پدیده ای است که سـابقه ای به قدمت زندگی بشری داشته و همـواره یکی از دغدغه های زندگی بشری بوده است؛ زیرا چه بسیار افرادی که از اجتماعات انسانی گریزان بوده و یا از نحوه ی عملکرد حاکمان خود، تنفر داشته اند که در هر دو صورت زمینه ی پیدایش این پدیده در میان افراد بشری فراهم گردیده است. سابقه ی این امر نیز در معنای خاص، یعنی غربت گزینی ادبی که مدّ نظر این مقاله است، به دوره ی ادبیات جاهلی بر می گردد. پس از آن در دوره های ادبی متأخر نیز بحث غربت-گزینی، مورد توجه شعرا بوده و در اشعار آنان نمود داشته است. مصـداق بارزتر این موضوع را می توان در ادبیات معاصر عربی مشاهده نمود؛ زیرا اسباب و عللی از جمله عوامل سیاسی و اقتصادی و نیز شرایط موجود دوره ی معاصر، باعث تشدید این پدیده در ادب معاصر گردیده است. مقاله ی حـاضر، موضوع غربت گزینی در شعـر بدر شـاکر السیاب، شاعر معاصر عراقی را بررسی کرده و ضمن بیان انواع اغتراب در شعر ایشان، به عوامل پیدایش این انواع نیز اشاره می کند. بدیهی است که شرایط روحی و جسمی شاعر و دیگر شرایط موجود زمانی و مکانی از جمله عوامل پیدایش این غربت گزینی ها نزد شاعر می باشد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بدر شاکر السیاب ، الاغتراب الشعر ، الشعر المعاصر العربی ، شعر معاصر عربی ، غربت بدرشاکر السیاب ، الاغتراب ، نوستالژی شعر معاصر عربی ،
آخرین ویرایش: شنبه 29 اسفند 1394 01:50 ق.ظ

نشانه‌هایی از ویرانشهر در شعر «خلیل حاوی»

یکشنبه 16 اسفند 1394 11:15 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، خلیل حاوی ،

نشانه‌هایی از ویرانشهر در شعر «خلیل حاوی»

موضوع پژوهش‌ها  پژوهش‌ در شعر و شاعران ، پژوهش‌ها  نقد و نظریه ادبی

احمدرضا حیدریان شهری, کلثوم صدیقی

برای دانلود فایل کلیک کنید

خلاصه

ویرانشهر یا خراب آباد، انگاره پیدایش سرزمین ناخوشایندی است که ساکنان آن درپی دستیابی به گونه‌ای متفاوت از آرمانشهر هستند و خاستگاه آن، شکست اندیشه‌ورزان و بنیانگذاران اندیشه آرمانشهر در وجود بخشیدن خارجی به این مکان خیالی بود که اسباب پیدایش یک محور اندیشگانی متضاد را فراهم ساخت. نظر به اندک بودن جستارهای انجام شده درباره سروده‌های خلیل حاوی و بویژه غریب ماندن این سراینده فیلسوف در جایگاه یکی از برجسته‌ترین طرّاحان انگاره ویرانشهر در ادبیّات معاصر عربی، این جستار- با بررسی متنِ سروده‌های حاوی از زاویه ادبیّات ویرانشهری و با واکاوی اندیشه‌های شاعر در ارتباط با دوران معاصر- درپی پاسخگویی به دو پرسش بنیادین ذیل است: 1. سازه‌های اصلی شکل‌دهنده اندیشه و فضای ویرانشهر در ذهن و کلام شاعر کدامند؟ 2. تصاویر نهایی حاوی از فضای ویرانشهر در دنیای معاصر، تبیین‌کننده چه نوع رویکردی از سوی اوست؟ هدف اصلی این جستار، بررسی مفهوم دیس توپیا و عناصر و مؤلّفه‌های شکل‌دهنده فضای ویرانشهر در سروده‌های خلیل حاوی است که از مهم‌ترین این عناصر می‌توان به ایستایی زمان، تداخل زمان در مکان، حاکمیت پلیدی و تباهی بر جهان و بازتاب نجوای شاعر با پاکی به افسانه پیوسته انسان دیرین اشاره کرد. برآیند نهایی پژوهش حاضر، تأکیدکننده این باور است که هدف حاوی از طرح و بررسی اندیشه ویرانشهر، دعوت نوع بشر به بینشی انسانی و رویکردی فرامادّی در دنیای معاصر است.

کلمات کلیدی: شعر معاصر، زمان، خلیل حاوی، ویرانشهر
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: خلیل حاوی ، شعر معاصر عربی ، شاعران معاصر عرب ، ویرانشهر شعر عربی ، دیوان خلیل حاوی ، الشعر الحدیث ، شاعر تموز ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 16 اسفند 1394 11:19 ق.ظ

استدعاء شخصیات الشعراء فی شعر محمود درویش

سه شنبه 11 اسفند 1394 11:12 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: محمود درویش ( کتاب + مقالات ) ، شعر معاصر عربی ،

إستدعاء شخصیات الشعراء فی شعر محمود درویش

علی نظری1 ؛ یونس ولیئی2

1عضو هیئة التدریس بقسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة لرستان(أستاذ مشارک).

2طالب الدکتوراه بقسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة لرستان.

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

الملخص

للتراث أهمیة بالغة فی الشعر الحدیث و استلهامه ظاهرة بارزة عند الشعراء المعاصرین. للتراث مصادر متنوعة، و التراث الأدبی من أغنی المصادر التراثیة التی یلجأ إلیها الشعراء، و هو نفسه یشمل علی عدة عناصر إحداها شخصیات الشعراء، و هی من أهم عناصر التراث الأدبی بما تحمل من دلالات شتی و طاقات إیحائیة. و تهدف هذه المقالة إلی دراسة شخصیات الشعراء المستدعاة عند محمود درویش؛ و نری من خلال دراستنا أنه یستدعی من الشعراء الشخصیات التی تحمل دلالة توافق و تناسب تجربته أو التی لها تجربة مشابهة لتجربة الشاعر، و من الشعراء یستحضر إمرأ القیس و جمیل بن معمر و المتنبی و أبا فراس و ... . هو یستدعی هذه الشخصیات بالنمطین فی شعره، الأول الشخصیة عنصرا فی صورة جزئیة و الثانی الشخصیة محورا للقصیدة.  

الكلمات الرئیسیة: الشعر المعاصر؛ التراث؛ الإستدعاء؛ شخصیات الشعراء؛ محمود درویش
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الشعر المعاصر ، محمود درویش ، استدعاء الشخصیات ، التراث الشعر ، شعر معاصر عربی ، فراخوان شخصیت ها شعر ، درویش فلسطین ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 11 اسفند 1394 11:15 ب.ظ

فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی

دوشنبه 10 اسفند 1394 11:52 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مکاتب ادبی ( عربی ) ، یحیی سماوی ، نماد ها و سمبل در ادبیات عرب ،

فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی

برای دانلود فایل کلیک کنید

 

چکیده

شهر از بارزترین موضوعاتی است که شاعران در شعر معاصر عرب به آن پرداخته اند. فراخوانی شهرها در بین شاعران متفاوت است. اغلب دارای دلالت های نمادین و مناسب با گرایش های فکری و دیدگاه های آنها نسبت به زندگی است. یحیی سماوی شاعر معاصر عراقی از بارزترین شاعران نوگراست که در شعر خود به مفهوم نمادین شهرها پرداخته است. بیشتر شهرها و روستاهای کشور عراق را در شعر خود ترسیم کرده و از فقر، بیماری و وضعیّت نابسامان آنها شکایت می کند.

 مقاله حاضر برآن است که بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، به مهم ترین شهرهای عربی و دلالت های نمادین آنها در شعر سماوی بپردازد. «بغداد»، «سماوه» و «مکّه» به ترتیب بیشترین شهرهای به کار رفتـه در شعر اوست. «بغداد» یایتخت با پیشینه تاریخی، نماد تمام شهرهای عراق، بلکه نماد کیان عربی به شمار می رود. «سماوه» زادگاه شاعر و آرمان شهر وی، نماد زیبایی و سرسبزی، عفّت و دلاوری می باشد؛ و «مکّه» به عنوان یکی از شهرهای عربی و پایتخت معنوی اسلام بوده که شاعر پس از ترک کشور عراق، در آنجا اقامت گزید و برای نخستین بار طعم امنیّت را در این شهر چشید.

واژگان کلیدی: شعر معاصر عربی؛ یحیی سماوی؛ شهرها؛ عراق؛ نماد
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: یحیی سماوی ، یحیی السماوی ، استدعاء المدن ، فراخوانی شهرها ، رمز المدینة ، استدعاء شعر ، شعر معاصر عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 10 اسفند 1394 11:55 ب.ظ

تقابل «من» و «دیگران» در شعر «منظومه به شهریار» نیما یوشیج

دوشنبه 26 بهمن 1394 12:12 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ، زیبایی شناسی متن ادبی (کتاب + مقالات ) ،

تقابل «من» و «دیگران» در شعر «منظومه به شهریار» نیما یوشیج

اکرم آیتی

استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

برای دانلود کلیک کنید

چکیده

نقد نشانه- معناشناسی گفتمانی در بررسی متون ادبی و تجزیه و تحلیل آن‌ها، به‌عنوان روشی جدید مطرح می‌شود که می‌تواند راهگشای نگرش نویی از تحلیل معنایی این متون باشد. در این رویکرد، تولید معنا مستقیماً با شرایط حسی- ادراکی پیوند می‌خورد. در این شرایط، نه‌تنها معنا در گرو برنامه‌ای منطقی و هدفمند نیست، بلکه به واسطة حضور عامل حسی- ادراکی که نشانه را در سراسر گفتمان پدیداری می‌کند، پیوسته، سیال، چند‌بعدی و در حال تکثیر و زایش است. پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بررسی فرآیند گفتمانی در سه بعد عاطفی، حسی- ادراکی و زیبایی‌شناختی در شعر نیما و ارائة دیدگاه نشانه- معناشناختی، به‌عنوان روشی نو جهت بررسی متون، چگونگی تولید جریان سیال معنا را در اشعار نیما بررسی کند. این بررسی همچنین چگونگی مواجهة شاعر با پدیده‌های دنیای پیرامون خود و نگاه و رویکرد متفاوت او را مشخص خواهد کرد. بررسی نظام گفتمانی در شعر بلند نیما براساس دیدگاه نشانه- معناشناسی نه‌تنها موجد خوانشی جدید از شعر نو نیمایی خواهد بود، بلکه بیانگر چگونگی شکل‌گیری جریان سیال و پویای معنا و نیز بعد زیبایی‌شناختی در این شعر است.

کلیدواژگان: واژگان کلیدی: نشانه- معناشناسی گفتمان؛ «منظومه به شهریارِ» نیما؛ بُعد حسی- ادراکی؛ بعد عاطفی؛ بعد زیبایی‌شناختی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نشانه معناشناختی ، معناشناسی گفتمان ، گفتمان ترجمه ، زیبایی شناختی متن عربی ، شعر معاصر عربی ، تصویرشناسی ، صورلوجیا ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 بهمن 1394 12:15 ب.ظتعداد کل صفحات : 6 ... 2 3 4 5 6
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic