دکتر احمد حیدری

یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق

چهارشنبه 18 فروردین 1395 11:39 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: یحیی سماوی ، شعر معاصر عربی ، ادبیات مقاومت فلسطین ،

        یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق

عبدالاحد غیبی  ؛ لیلا جباری

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

  شعر مقاومت به عنوان نوع ادبی اثرگذار در میان انواع ادبی دیگر، به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور عراق از نمود بیشتری برخوردار است. شاعران مقاومت عراق، با استفاده از سلاح کلمه، گزارشی هنرمندانه از پایداری و مقاومت خود و مردم سرزمینشان در برابر ظلم و ستم ارائه داده اند. در این میان «یحیی سماوی» از جمله شاعران معاصر عراق است که با رژیم بعث حاکم بر جامعه عراق و اشغالگران آمریکایی به شدت مخالف است و سلطه­ی هیچ یک از آن ها را بر نمی تابد. او با سلاح توانمند شعر، اعتراض خود علیه استبداد و به خصوص استعمار را اعلام کرده و به مبارزه و ستیز با بیگانگان پرداخته است. افشای جنایت­های آمریکا در عراق، اعتراض به غارت این کشور توسط اشغالگران و... از جمله مفاهیم مقاومت و پایداری است که در آثار این شاعر کبیر معاصر عراقی تجلی یافته است. شاعر گاهی با کنایه و به یاری زبان طنز و گاهی با بیانی صریح، سعی در تبیین این مفاهیم دارد؛ او به مدد بازخوانی وقایع تاریخی نظیر واقعه دلخراش کربلا بر آن است فرهنگ مبارزه علیه مستکبران و استعمارگران را در دنیای عرب و به ویژه در کشور عراق گسترش دهد تا از این رهگذر جهان را با مفهوم واقعی عدالت اجتماعی، سیاسی آشنا سازد. مقاله حاضر بر آن است تا اشعار مقاومت یحیی سماوی پس از اشغال عراق از سال 2003 تا پایان 2011م را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

کلید واژه ها: عراق، یحیی سماوی، شعر عربی معاصر، مقاوم
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: یحیی سماوی ، الشعر العراقی ، الشعر المعاصر ، شعر معاصر عربی ، آمریکاستیزی ، الأدب المقاوم ، یحیی سماوی مقاومت ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 18 فروردین 1395 11:41 ب.ظ

بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق

یکشنبه 15 فروردین 1395 09:37 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، بلند الحیدری ، بدر شاکر السیاب ، عبدالوهاب البیاتی ،

بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق

نوع مقاله: طرح پژوهشی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

«هویت» به عنوان یکی از ارکان اساسی شخصیت انسان، در حقیقت پاسخ به سؤال های مهمی همچون«چه کسی بودن» و« چگونه شناسایی شدن» است که از ابتدایی ترین دوران حیات بشر مورد توجه او قرارداشته و درعصرکنونی نیز به دلیل وجود تهدیدهای بسیار، مورد توجه ویژه ی اندیشمندان و پژوهشگران قرارگرفته است. بررسی اشعار چهار شاعرنوگرای عراق(بدرشاکرالسیاب، عبدالوهاب البیاتی، بلندالحیدری وسعدی یوسف)، ضمن نشان دادن ابعاد فردی، ملی، قومی، شرقی و بشری بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرا، می تواند حاکی از اهمیت این مسأله به عنوان یکی از محورهای اجتماعی شعر معاصر عراق نیز باشد.

کلیدواژگان: شعرمعاصرعربی؛ شاعران نوگرا؛ عراق؛ هویت
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر معاصر عربی ، الشعر المعاصر ، شاعران نوگرا ، الشعر العراقی ، شعر عربی در عراق ، الهویة الشعر ، هویت در شعر عربی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 15 فروردین 1395 09:41 ق.ظ

بازتاب اسطورة "سیزیف" در شعر معاصر فارسی و عربی

چهارشنبه 11 فروردین 1395 08:15 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، اسطوره شناسی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بازتاب اسطورة "سیزیف" در شعر معاصر فارسی و عربی

یحیی معروف, فاروق نعمتی

برای دانلود مقاله کلیک کن

چکیده

کتاب «اسطورة سیزیف» از فیلسوف غربی، آلبر کامو، با بن مایه  و محتوایی مبتنی بر پوچی و ناامیدی است و نویسندة آن، با رویکرد متافیزیکی به زندگی انسان، این اسطوره را با خوانشی فلسفی درمی آمیزد و آن را نماد انجام کارهای تکراری و در عین حال، بیهوده و عبث قرار می دهد. اما در جهان معاصر ایران و عرب و به دلیل اوضاع سیاسی و اجتماعی آن، بیشتر شاعران از اسطورة سیزیف، در راستای اندیشه های سیاسی- اجتماعی خود بهره می برند؛ به طوری که با اندیشه های فلسفی کامو از این اسطوره، متفاوت است. از این رو، وجه مشترک بیشتر شاعران معاصر فارسی و عربی، خوانش سیاسی- اجتماعی آنان از این اسطوره است. در این مقاله، با مطالعة موردی در اشعار برخی سرایندگان معاصر دو زبان، مفاهیم سیزیفی در سروده های آنان نقد و بررسی و به فرضیّه های زیر پاسخ داده  می شود:

1- اسطورة "سیزیف" در دورة معاصر، خوانش فلسفی خود را از دست داده و بیشتر شاعران، برداشتی سیاسی- اجتماعی از آن دارند.

2- این اسطوره در میان برخی شاعران معاصر، بار معنایی مثبت پیدا نموده و بر پایداری و مقاومت خستگی ناپذیر دلالت دارد که با مفهوم پوچی و بیهودگی آن تفاوت دارد.

کلمات کلیدی: اسطوره سیزیف; شعر معاصر فارسی و عربی;خوانش سیاسی- اجتماعی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر معاصر عربی ، اسطوره سیزیف ، شعر معاصر عربی فارسی ، خوانش سیاسی اجتماعی ، تطبیقی اسطوره ، اسطوره شعر عربی فارسی ، الأسطورة الشعر العربی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 فروردین 1395 08:19 ب.ظ

بررسی تطبیقی طنز اجتماعی در اشعار احمد مطر و اکبر اکسیر

شنبه 7 فروردین 1395 06:51 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادبیات طنز ( السخریة ) ، احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بررسی تطبیقی طنز اجتماعی در اشعار احمد مطر و اکبر اکسیر


پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1392 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: ناصر محسنی نیا | استاد مشاور: رضا ناظمیان | دانشجو: حسین بلند

احمد مطر، شاعر طنز پردازِ عراقی است که به عنوانِ یکی از سرشناس ترین شعرای معاصرِ عرب، هنرِ خود را صرفِ بیان انتقاد از جامعه خویش می نماید.اکبر اکسیر نیز، شاعری نوگرا و طنز پرداز است که در جامعه ادبی ایران با سبکِ فرانو، شناخته می شود، این شعر به عنوانِ یکی از نمونه های شعر نوین ایران، در راهِ قرار دادنِ شعر در خدمت جامعه، گام های موثری را برداشته است. در این بین، دو کشورِ ایران و عراق، با تاریخی درخشان و تحت لوای مذهبی واحد تشیع در زمینه تاریخی و فرهنگی، ادبی و اجتماعی، همواره از طریق تبادلِ فرهنگ نقش مستقیمی در بلوغ یکدیگر ایفا کرده اند. در این پژوهش سعی بر آن است که با توجّه به مفاهیمِ مشترک اجتماعی در اشعارِ احمد مطر و اکبر اکسیر، به تشابهات ادبی– اجتماعیِ این دو کشور نیز پرداخته شود.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: طنز اجتماعی شعر معاصر عربی ، احمد مطر ، شعر معاصر عربی ، تطبیقی احمد مطر ، مقارنة أحمد مطر ، مفاهیم طنز اجتماعی ، السخریة احمد مطر ،
آخرین ویرایش: شنبه 7 فروردین 1395 06:54 ب.ظ

بررسی تطبیقی غم و شادی در شعر اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی

دوشنبه 2 فروردین 1395 03:06 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بررسی تطبیقی غم و شادی در شعر اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی

موضوع پژوهش‌ها  پژوهش‌ در شعر و شاعران ، پژوهش‌ها  پژوهش‌های تطبیقی

نویسنده: سیدفضل الله میرقادری, جواد دهقانیان

برای دانلود مقاله کلیک کنید 

خلاصه

مهدی اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی از جمله شاعران برجسته ادبیات فارسی و عربی در دوره معاصراند که به شعر اجتماعی ـ سیاسی توجه کرده‌اند. با آن که این دو شاعر در فاصله زمانی حدودا سی سال از یکدیگر می‌زیسته‌اند، به دلیل مشابهت شرایط اجتماعی و حضور آنها در مقاطع حساسی از تاریخ سیاسی ایران و لبنان، مضامین و موضوعات مشترکی در اشعار آنها دیده می‌شود. ابوماضی شاعر دوره استقلال لبنان و تحولات سیاسی و خونریزی‌های داخلی و خارجی بعد از آن است و اخوان شاعری است که بیش از همه شاعران دهه سی و چهل شمسی از تحولات اجتماعی و سیاسی این دوره و خصوصا کودتای 28 مرداد 1332 تاثیر پذیرفته است. ابوماضی و بیش از وی اخوان ثالث، متاثر از شرایط اجتماعی و سیاسی، از مکتب رمانتیسم رویگردان و به مکتب سمبولیسم اجتماعی نزدیک شده اند. نقطه اشتراک دیگر این دو شاعر، تعلق آنها به «دوره گذر» است. آنها پایی در سنت و پایی در دنیای مدرن و تحولات سریع و چشمگیر آن داشته‌اند. همین مساله شعر آنها را از دیدگاه جامعه‌شناسی ادبی متمایز می‌سازد. با تحلیل شعر و اندیشه آنها، به عنوان نخبگان فرهنگی، می‌توان موانع اساسی در تحول جامعه سنتی به مدرن و همچنین، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن را ریشه‌یابی کرد.

کلمات کلیدی: اخوان ثالث، شادی، شعر اجتماعی، ایلیا ابوماضی، غم
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ایلیا ابوماضی ، الشعر الاجتماعی ، شعر اجتماعی معاصر ، شعر معاصر عربی ، الفرح فی شعر ، الحزن فی شعر ، ایلیا ابوماضی اخوان ثالث ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 فروردین 1395 03:08 ق.ظ

جلوه های ادبیات پایداری در شعر ایلیا ابوماضی

یکشنبه 1 فروردین 1395 06:47 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، ادبیات پایداری - مقالات ادبیات مقاومت عربی الأدب المقاوم ،

عنوان نشریه:   لسان مبین :   اسفند 1389 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 41 تا صفحه 58 .

جلوه های ادبیات پایداری در شعر ایلیا ابوماضی

نویسندگان:  حجازی بهجت السادات*, رحیمی فائزه

* دانشگاه شهید باهنر کرمان

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

واژه مقاومت و پایداری همواره با ظلم ستیزی عجین شده است و آن را تداعی می کند. اگرچه ادبیات پایداری در طول تاریخ پیشینه ای طولانی دارد، ولی گسترش ظلم و بی عدالتی و تقویت انگیزه دفاع از حق در شکل گیری و احیای آن نقش داشته است. از این رو ادبیات پایداری اختصاص به سرزمین خاصی ندارد. در هنگامه نبرد، شاعران که ادراکات فراحسی قوی تری دارند، با تلاشی گسترده به سرودن شعر های مهیج و تحریک احساسات خفته مردم مبادرت می ورزند که افزون بر تاثیر گذاری در حوادث و رویدادها به سود مردم سرزمینشان، آثار ادبی ماندگاری از خود بر جای می گذارند. یکی از شاعران عرب در عرصه شعر پایداری، ایلیا ابو ماضی است. عشق به سرزمین مادری، توجه به فلسطین، اسطوره مقاومت، آزادیخواهی و پایداری در برابر ظلم، خوش بینی و ایجاد امید و مبارزه با بی هویتی و غفلت مردم، از مهم ترین جلوه های ادبیات پایداری در شعر اوست. ما در این نوشتار برآنیم تا با تبیین این مولفه ها، به معرفی افکار ایلیا ابوماضی به عنوان یک شاعر متعهد در عرصه ادبیات پایداری بپردازیم.

كلید واژه: ادبیات پایداری، ایلیا ابو ماضی، شعر عرب، جلوه های شعر پایداری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ادبیات پایداری ، ایلیا ابو ماضی ، شعر معاصر عربی ، جلوه های پایداری ، الشعر المعاصر العربی ، ایلیا ابوماضی مقاومت ، المقاومة فی شعر ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 1 فروردین 1395 06:50 ب.ظتعداد کل صفحات : 6 1 2 3 4 5 6
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic