دکتر احمد حیدری

گفتمان و تصویر«دیگری» در سفرنامه‌ی ناصرخسرو

سه شنبه 3 فروردین 1395 07:45 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: گفتمان ( الخطاب ) ، تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، سفرنامه (أدب الرحلة) ،

       گفتمان و تصویر«دیگری» در سفرنامه‌ی ناصرخسرو

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

معصومه محمودی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن

چکیده

روش گفتمان انتقادی از جمله رهیافت‌هایی است که پس از انقلاب پساساخت‌گرایی، به حوزه‌های نقد معاصر راه یافته است. این شیوه در پی بررسی ساز و کارهای قدرتی است که نه‌تنها بر ارتباط اجتماعی بلکه بر شیوه‌ی اندیشیدن نیز تأثیر می‌گذارد. نگارنده در این مقاله‌ کوشیده ‌است‌ با بررسی سفرنامه‌ی ناصرخسرو نشان دهد که چگونه، علاوه بر نگاه فردی، ایدئولوژی حاکم بر جامعه‌ی روزگار ناصر خسرو نیز در نگرش او نسبت به جوامع دیگر و ارزش‌گذاری بر آن‌ها مؤثر بوده است. روحیه‌ی علمی، نگاه دقیق و علاقه به تفسیر و تأویل در کنار گرایش‌های دینی و اجتماعی، سفرنامه‌ای را پدید آورده که علاوه بر توصیف جزییات بناها، وضعیت جغرافیایی و اقتصادی شهرها و روستاها، تصویری از شرایط سیاسی- تاریخی آن روزگار نیز فراپیش خواننده می‌نهد. اساس کار در این پژوهش، مبتنی بر نظریه و روش فرکلاف است و در ضمن بررسی اثر در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، از نظریات دریدا و‌هال در باب «دیگری» نیز استفاده شده است.

کلیدواژگان: گفتمان؛ سفرنامه؛ ناصرخسرو؛ فرکلاف؛ دیگری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گفتمان فرکلاف ، الخطاب فركلاف ، صورة الآخر ، تصویر دیگری ، سفرنامه ناصرخسرو ، تصویر دیگری سفرنامه ، سفرنامه ادبیات تطبیقی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 فروردین 1395 07:49 ب.ظ

تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب (مطالعه مورد پژوهش: صاحب‌بن عبّاد از نگاه ابن‌نباته سعدی و شریف رضی)

دوشنبه 17 اسفند 1394 12:24 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب (مطالعه مورد پژوهش: صاحب‌بن عبّاد از نگاه ابن‌نباته سعدی و شریف رضی)

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

 صاحب‌بن عبّاد، وزیر ایرانی و ادیب نامبردار عصر عباسی، از جمله افرادیست که تصویرش به عنوان شخصیّتی بیگانه، در شعر ابن‌نباته سعدی و شریف رضی‌ (شاعران عراقی دوره عباسی) انعکاس یافته است. در این مقاله تصویر شخصیّت صاحب، بر اساس مبانی مهم تصویرشناسی، در شعر این دو شاعر مورد بررسی قرارگرفته است. نتیجه تحقیق بیانگرآن است که تصویرسازی، به روش غیرمستقیم بینامتنی(از طریق نامه نگاری صاحب با ابن‌نباته و شریف) صورت پذیرفته و تصویر در دو حالت تسامح و تحریف مثبت خوانش شده است. از آن‌جایی که نامه‌نگاری، باعث ایجاد رابطه دوستانه میان صاحب و آن‌ها وکاهش نقش سایر عوامل در تصویرسازی گردیده وحالت تسامح نسبت به حالت تحریف مثبت،کاربرد بیشتری داشته، تصویر شخصیّت وی در آثار ایشان، به واقعیت نزدیک‌تر شده است. افزون بر این، تشابه روش تصویرسازی و عوامل مؤثّر برآن، سبب شباهت هرچه بیشتر تصویرسازی آن دو از شخصیّت صاحب گردیده است.  

واژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی؛ تصویرشناسی؛ صاحب‌بن عبّاد؛ ابن‌نباته سعدی؛ شریف رضی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تصویر شناسی ، صورة الآخر ، شریف الرضی ، صاحب بن عباد ، ابن نباتة ، الأدب المقارن علم الصورة ، تصویر دیگری ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 اسفند 1394 12:34 ب.ظ

گزارشی از حافظ‌ پژوهی در ادب عربی

دوشنبه 17 اسفند 1394 12:00 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

گزارشی از حافظ‌پژوهی در ادب عربی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

آوازه و تأثیر شعر خواجه شیراز تنها به ایران و ادب فارسی محدود نمی شود، بلکه در سرزمین های دیگر، از جمله جهان عرب، نیز بازتاب گسترده ای داشته است؛ این نوشتار، بر آن است تا به معرّفی توصیفی تحلیلی پژوهش های ادب عربی و جهان عرب دربارة حافظ و در برخی موارد به نقد دیدگاه های آنها بپردازد؛ و همچنین تلاش می کند که بر اساس مکتب فرانسوی ادبیّات تطبیقی به بررسی میزان و گسترة حافظ پژوهی در ادب عربی و جهان عرب و نیز اثر گذاری شعر و اندیشه حافظ را بر ادب عربی، به ویژه ادب عربی معاصر، بررسی کند.

یافته های اساسی این جستار در این است که پژوهش های حافظ شناسی در ادب عربی و جهان عرب در چهار حوزه، انجام شده است: 1. کتاب 2. ترجمه 3. مقاله 4. پایان نامه.

افزون بر این، نویسندگان پژوهش های ذکر شده، بیشتر با نگاهی مثبت و موازی و به دور از فرانگری یا فرونگری به تحلیل شعر حافظ پرداخته اند و شعر و شخصیّت حافظ بر اندیشة برخی از بزرگان و معاصران ادب عربی از جمله: الشّواربی، طه حسین، سیّد قطب، البیاتی، الصّاوی و... نیز تأثیرگذار بوده است.  

واژگان کلیدی: حافظ؛ ادب عربی؛ جهان عرب؛ ادبیّات تطبیقی؛ تصویرشناسی

الف. کتابها

1. الأمین، حسن (1975)؛ الموسوعة الأسلامیة، الطبعة الأولی، بیروت: دارالکتاب العربی.

2. البیاتی، عبدالوهّاب (2000)؛ دیوان الأشعار، الطبعة الأولی، بیروت: دار العودة.

3. جاسم، عزیز السیّد (1990)؛ الإلتزام والتّصوف فی شعر عبدالوهّاب البیاتی، الطبعة الأولی، بغداد: دائرة الشّؤون الثّقافیة العامّة.

4. الجراح، نوری (1389)؛ باغ ایرانی، ترجمة کوتی، چاپ اوّل، تهران: افراز.

5. حافظ شیرازی، شمس الدّین محمّد (1373)؛ دیوان اشعار، تصحیح: خطیب رهبر، چاپ سیزدهم، تهران: صفی علیشاه.

6. رسول نژاد، عبدالله (1379)؛ سیّد قطب و اشعار او، چاپ اوّل، تهران: احسان.

7. سیّد قطب، إبراهیم حسین (1983)؛ کتب وشخصیّات، الطبعة الثّالثة، القاهرة  بیروت: دارالشّروق.

8. شبلی، عمر (2007)؛ حافظ الشّیرازی بالعربیة شعراً، الطبعة الأولی، بیروت: منشورات إتّحاد الکتّاب اللّبنانیین.

9. الشّواربی، إبراهیم أمین (1944)؛ حافظ الشّیرازی شاعر غناء والغزل فی إیران، الطبعة الأولی، القاهرة: مطبعة المعارف ومکتبها.

10. ------------ (1946)؛ الأغانی شیراز، الطبعة الأولی، القاهرة: مطبعة المعارف ومکتبها.

11. الصّاوی، صلاح (1989)؛ دیوان العشق، الطبعة الأولی، تهران: الثّقافی.

12. الطّویلی، أحمد (2012)؛ حافظ شیرازی شاعر العشق والعرفان، الطبعة الأولی، تونس.

13. علی، أسعد (1986)؛ السّیر الأدبی، الطبعة الأولی، باریس: الإتّحاد العالمی للّغة العربیّة.

14. فرّوخ، عمر (1979)؛ تاریخ الأدب العربی، ج 3، الطبعة الأولی، بیروت: دارالعلم للملایین.

15. ------ (1981)؛ التّصوّف فی الإسلام، الطبعة الأولی، بیروت: دارالکتب العربی.                       

16. المنجد فی الأعلام (1980)؛ الطبعة الأولی، بیروت: المطبعة الکاثولیکیة.

17. موتابحی، أمین علی (1972)؛ الکلمات والمصطلحات العربیة فی أشعار حافظ الشّیرازی، الطبعة الأولی، بغداد.

ب. مجلّه ها

18. آیینه وند، صادق (1383)؛ «حافظ الشّیرازی فی کتاباتالباحثین العرب»، مجلة شیراز، دانشگاه شیراز، صص 108-112.

19. پاشازانوس، احمد (1390)؛ «عبدالوهّاب البیاتی وحافظ شیرازی»، فصلنامة لسان مبین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، شمارة 3، صص 28-44.

20. علی، محمّدعلی (1385)؛ «فی شیرازیات»، نشریة کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارة 3، صص 82-87.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مقالات تصویرشناسی ، تصویرشناسی ادبیات تطبیقی ، تصویر حافظ شیرازی ، تصویر عربی فارسی ، تصویر دیگری ، من و دیگری تطبیقی ، الأدب المقارن علم الصورة ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 اسفند 1394 12:04 ب.ظ

درآمدی بر تصویرشناسی معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی

دوشنبه 17 اسفند 1394 11:49 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ،

درآمدی بر تصویرشناسی معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی

بهمن نامورمطلق

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

 روابط انسانی برپایه نظرها و دیدگاه های فردی و گروهی شکل می گیرد؛ و بررسی این دیدگاه ها از جنبه های گوناگون، وظیفه تصویرشناسی است. این مبحث مهم علمی که در قلمرو های مختلف علمی مطرح می شود، در ادبیات تطبیقی نیز اهمیت بسیاری دارد.هدف از نگارش مقاله حاضر، معرفی تصویرشناسی در قالب روش نقد ادبی و هنری است؛ که در آن، ضمن تعریف این مبحث، نظرهای موافقان و مخالفان آن بررسی خواهد شد.

کلمه های کلیدی: تصویر، ادبیات تطبیقی، روابط انسانی، تصویرشناسی، نقد تصویرشناسانه، نقد ادبی و هنری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تصویرشناسی ، علم الصورة ، تصویرشناسی نامورمطلق ، نقد ادبی هنری ، الأدب المقارن ، صورة الآخر ، تصویر دیگری ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 اسفند 1394 12:28 ب.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو