دکتر احمد حیدری

دراسة مقارنة بین شعر "قاصدک" لمهدی أخوان ثالث و"ساعى البرید" لبلند الحیدرى

سه شنبه 19 مرداد 1395 08:12 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: بلند الحیدری ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، شعر معاصر عربی ،

دراسة مقارنة بین شعر "قاصدک" لمهدی أخوان ثالث و"ساعى البرید" لبلند الحیدرى

حیدر محلاتی  ؛ مهدی ناصری

أستاذ مساعد فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة قم، قم، إیران

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

یشترک الشعر الفارسی والعربی فی العدید من المجالات کما یشترک الشعراء الإیرانیون والعرب فی أسلوب الشعر وموضوعه، وتراکیبه وموسیقاه. ویعتبر الشاعر الإیرانی الشهیر، مهدی أخوان ثالث، والشاعر العراقی البارز، بلند الحیدرى من بین الشعراء الذین نری الکثیر من أوجه التشابه فی أشعارهم، وهی قواسم مشترکة تُبحث فی دراسات الأدب المقارن. فقصیدة قاصدک لأخوان ثالث تشترک مع قصیدة ساعى البرید لبلند الحیدری فی الکثیر من الموضوعات والمفاهیم المختلفة. من هنا فإن هذه الدراسة ومن خلال تبنیها منهجاً وصفیاً تحلیلیاً تحاول دراسة هاتین القصیدتین من حیث المضامین المشترکة، والمحسنات اللفظیة والمعنویة، وظاهرة التکرار وأغراضه، ومن ثم الموسیقی والجرس الشعری. ولاشک أنّ تحدید مصدر إلهام هاتین القصیدتین یساعد کثیراً فی فهم العلاقة الشعریة العمیقة بین الإیرانیین والعرب. وقد توصل البحث الی نتائج عدة أهمها أن القصیدتین اشترکتا فی التعبیر عن هموم الناس وآلامهم من خلال استخدام التعابیر البسیطة المعبرة عن الحالة الاجتماعیة التی عاشها کل من الشاعرین، وهی ظروف کادت تکون فی الغالب متشابهة ومماثلة.

الكلمات الرئیسیة: الأدب المقارن؛ بلند الحیدرى؛ ساعى البرید؛ قاصدک؛ مهدى أخوان ثالث
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بلند الحیدری ، بلند الحیدری ، تطبیقی اخوان ثالث ، تطبیقی بلند الحیدری ، مقارنة بلند الحیدری ، شعر بلند الحیدری ، شعر عربی فارسی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 مرداد 1395 08:15 ق.ظ

بررسی و تحلیل نوستالژی در شعر بلند الحیدری - الاغتراب بلند الحیدری

پنجشنبه 15 بهمن 1394 03:49 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: بلند الحیدری ، نوستالژی ( الاغتراب ) ،

بررسی و تحلیل نوستالژی در شعر بلند الحیدری

مهین حاجی زاده؛ علی فضا مرادی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن


چکیده

نوستالژی به عنوان موضوعی روان‌شناختی، یکی از ویژگی‌های ادبیّات و هنر است که در طول تاریخ ادبی، همواره مطرح بوده و در هیچ دوره‌ای از ادوار تاریخ ادبی، کم رنگ نشده است، بلکه همواره شعرایی بوده‌اند که بنا به دلایلی، از جمله عدم سازش با جامعه و یاسلطه حاکم، راه غربت را در پیش گرفته‌اند. بنابراین، نوستالژی در معنای عام کلمه، سـابقه‌ای به قدمت زندگی بشری داشته و همـواره یکی از دغدغه‌های زندگی بشری بوده است. شاید دلیل عمدۀ غربت گزینی شعرا این باشد که شخص شاعر، برخوردار از حسی ظریف بوده که قدرت تحلیل او را نسبت به دیگر اقشار جامعه بالا برده و  موجب می‌شود در برابر رفتارهای ناخوشایند حکومت و جامعه، موضع‌گیری نموده و راه غربت را برای خود برگزیند و این موضوع همان است که مقاله حـاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی در شعـر بلند الحیدری، شاعر معاصر عراقی بررسی کرده و ضمن بیان انواع نوستالژی در شعر ایشان، عوامل پیدایش این انواع را نیز مورد تحلیل قرار داده و به این نکته دست یافته است که  مشکلات موجود در زندگی خانوادگی بلند الحیدری، شرایط روحی شاعر و دیگر شرایط موجود زمانی و مکانی از جمله عوامل پیدایش این حس نوستالژی نزد شاعر می‌باشد.

کلید واژه ها: نوستالژی، شعر معاصر عربی، عراق، بلند الحیدری، غربت روحی.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر معاصر عربی ، شعر عراق معاصر ، نوستالژی شعر ، الاغتراب بلند الحیدری ، الاغتراب ، نوستالژی بلند الحیدری ، بلند الحیدری ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 15 بهمن 1394 03:51 ب.ظ

تجلیات الحداثة فی شعر بلند الحیدری - نمودهای مدرنیته در شعر بلند الحیدری

پنجشنبه 15 بهمن 1394 03:41 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: بلند الحیدری ،

دانلود پایان نامه:

تجلیات الحداثة فی شعر بلند الحیدری 

برای دانلود کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بلند الحیدری ، الحداثة الشعر ، التراث بلند الحیدری ، الشعر المعاصر ، الشعراء المعاصرون ، الحروف بلند الحیدری ، دیوان شعر عربی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 15 بهمن 1394 03:45 ب.ظ

مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عرب

چهارشنبه 14 بهمن 1394 10:47 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، ادبیات پایداری - مقالات ادبیات مقاومت عربی الأدب المقاوم ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عرب

ناصر محسنی نیا

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده: با توجه به گسترش مفهوم ادبیات مقاومت در ادبیات معاصر جهان، به ویژه در ادبیات معاصر ایران و عرب و با توجه به ویژگی خاصی که این نوع و گونه ادبی در جهان معاصر و در میان انواع ادبی گوناگون جهان پیدا کرده است، در این گفتار سعی می شود برخی مبانی و اصول اصلی ادبیات مقاومت در جهان معاصر ایرانی و عرب تبیین شود و تا سر حد امکان عوامل بروز و برجسته شدن این نوع ادبی در این دو ادبیات مهم، معاصر معرفی گردد، هم چنین از بزرگان ادب مقاومت در هر یک از دو ادبیات سخن به میان آید، آنگاه، نمادها و اسطوره های مهم مورد نظر شاعران و ادیبان در بیان اندیشه های خود در این نوع مهم ادبی به طور مختصر تجزیه و تحلیل شود.

کلمه های کلیدی:• نماد • اسطوره • شعر • مبانی • نثر • ادبیات معاصر • ادبیات فارسی • ادبیات عربی • رمز • ادبیات مقاومت
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نماد اسطوره ، أدب المقاومة ، ادبیات مقاومت ، الرمز الشعر ، بلند الحیدری ، تطبیقی مقاومت ، المقارنة المقاومة ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 14 بهمن 1394 10:50 ب.ظ

دراسة الأنیمة فی شعر بلند الحیدری

چهارشنبه 14 بهمن 1394 10:41 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: بلند الحیدری ، مقالات نقد ادبی ،

دراسة الأنیمة فی شعر بلند الحیدری

نویسندگان

سید فضل الله میرقادری  1 ؛ مرضیه فیروزپور2

1أستاذ فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز

2طالبة ماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز

دانلود فایل تمام مقاله

چکیده

الأنیمة فی مدرسة یونغ، إحدى النماذج البدئیة التی تعتبر مظهرًا لطبیعة نسویة ورثت فی لاشعور الرجل الجمعی وتؤثر على عاطفته ومیله إلى المرأة والطبیعة. هذه الازدواجیة الجنسیة، انعکاس للحقیقة البیولوجیة التی تقرر أن العدد الأکبر من "الجینات" المذکرة أو المؤنثة، هو عامل رئیس فی تحدید جنس الإنسان. العدد الأقل من الجینات للجنس المباین یؤدّی إلى تکوین شخصیته فی اللاوعی. تظهر هذه الشخصیة فی الأحلام، والأوهام والأعمال الفنیة. تحاول هذه الدراسة أن تحللّ أشعار بلند الحیدری من منظار هذا الجزء الأنثوی وتبیّن کیفیة ظهوره فی شعر هذا الأدیب، معتمدة على المنهج المتکامل. أمّا النتائج التی توصّل إلیها البحث، فهی أن أنیمة الشاعر تظهر عنده بوجهیها السلبی والأیجابی، لکن وجهها السلبی أکثر ظهورًا من وجهها الإیجابی، وهی معروفة لدى الشاعر وغیر ثابتة، تحمل الأسماء التی تتناسب معها ولها تأثیر وافر على الشاعر ورؤیته نحو الحیاة.

کلیدواژگان: یونغ؛ اللاشعور الجمعی؛ النماذج البدئیة؛ الأنیمة؛ بلند الحیدری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: یونگ نقد روان شناسانه ، اللاشعور الجمعی ، الأنیمه الأدب ، بلند الحیدری ، یونغ الشعر ، الشعر المعاصر ، بلند الحیدر ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 14 بهمن 1394 10:44 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات