دکتر احمد حیدری

یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق

چهارشنبه 18 فروردین 1395 11:39 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: یحیی سماوی ، شعر معاصر عربی ، ادبیات مقاومت فلسطین ،

        یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق

عبدالاحد غیبی  ؛ لیلا جباری

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

  شعر مقاومت به عنوان نوع ادبی اثرگذار در میان انواع ادبی دیگر، به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور عراق از نمود بیشتری برخوردار است. شاعران مقاومت عراق، با استفاده از سلاح کلمه، گزارشی هنرمندانه از پایداری و مقاومت خود و مردم سرزمینشان در برابر ظلم و ستم ارائه داده اند. در این میان «یحیی سماوی» از جمله شاعران معاصر عراق است که با رژیم بعث حاکم بر جامعه عراق و اشغالگران آمریکایی به شدت مخالف است و سلطه­ی هیچ یک از آن ها را بر نمی تابد. او با سلاح توانمند شعر، اعتراض خود علیه استبداد و به خصوص استعمار را اعلام کرده و به مبارزه و ستیز با بیگانگان پرداخته است. افشای جنایت­های آمریکا در عراق، اعتراض به غارت این کشور توسط اشغالگران و... از جمله مفاهیم مقاومت و پایداری است که در آثار این شاعر کبیر معاصر عراقی تجلی یافته است. شاعر گاهی با کنایه و به یاری زبان طنز و گاهی با بیانی صریح، سعی در تبیین این مفاهیم دارد؛ او به مدد بازخوانی وقایع تاریخی نظیر واقعه دلخراش کربلا بر آن است فرهنگ مبارزه علیه مستکبران و استعمارگران را در دنیای عرب و به ویژه در کشور عراق گسترش دهد تا از این رهگذر جهان را با مفهوم واقعی عدالت اجتماعی، سیاسی آشنا سازد. مقاله حاضر بر آن است تا اشعار مقاومت یحیی سماوی پس از اشغال عراق از سال 2003 تا پایان 2011م را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

کلید واژه ها: عراق، یحیی سماوی، شعر عربی معاصر، مقاوم
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: یحیی سماوی ، الشعر العراقی ، الشعر المعاصر ، شعر معاصر عربی ، آمریکاستیزی ، الأدب المقاوم ، یحیی سماوی مقاومت ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 18 فروردین 1395 11:41 ب.ظ

جلوه های ((تأمل )) در آثار ایلیا ابو ماضی

دوشنبه 16 فروردین 1395 06:38 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، شعر معاصر عربی ،

جلوه های ((تأمل )) در آثار ایلیا ابو ماضی

نویسندگان

سید فضل الله میرقادری*

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

از آنجا که ((شعر تأملی)) می تواند به عنوانی یک مکتب شعری بسیار مهم مورد توجه قرار گیرد این مقاله در صدد آن است که با اشاره به زمینه های تأمل و اندیشه شاعر بلند آوازه مهجر ایلیا ابوماضی وبه نمایش گذاشتن ژرف اندیشی های وی ثابت کند که ایلیا ابوماضی یکی از بارزترین نمایندگان شعر تأملی است و در این دواوین پنجگانه وی از این بعد خاص درخور تعمق و دقت نظر است .

این مقاله در چهار بخش تنظیم شده است : در بخش اول جلوه های تأمل در طبیعت دربخش دوم تأمل شاعر در حیات ودربخش سوم ژرف اندیشی های وی در معنویات و دربخش چهارم  تأملات اجتماعی شاعر مورد بحث قرار گرفته است.در هر بخش  نمونه هایی از اشعار ذکر شده و به شرح و تحلیل و نقد آن اقدام گردیده است.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ایلیا ابوماضی ، الشعر المعاصر ، شعر تأملی ، شاعر مهجر ، شعر تامل در طبیعت ، شعر عربی معاصر ، ایلیا أبوماضی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 16 فروردین 1395 06:42 ق.ظ

بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق

یکشنبه 15 فروردین 1395 09:37 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، بلند الحیدری ، بدر شاکر السیاب ، عبدالوهاب البیاتی ،

بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق

نوع مقاله: طرح پژوهشی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

«هویت» به عنوان یکی از ارکان اساسی شخصیت انسان، در حقیقت پاسخ به سؤال های مهمی همچون«چه کسی بودن» و« چگونه شناسایی شدن» است که از ابتدایی ترین دوران حیات بشر مورد توجه او قرارداشته و درعصرکنونی نیز به دلیل وجود تهدیدهای بسیار، مورد توجه ویژه ی اندیشمندان و پژوهشگران قرارگرفته است. بررسی اشعار چهار شاعرنوگرای عراق(بدرشاکرالسیاب، عبدالوهاب البیاتی، بلندالحیدری وسعدی یوسف)، ضمن نشان دادن ابعاد فردی، ملی، قومی، شرقی و بشری بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرا، می تواند حاکی از اهمیت این مسأله به عنوان یکی از محورهای اجتماعی شعر معاصر عراق نیز باشد.

کلیدواژگان: شعرمعاصرعربی؛ شاعران نوگرا؛ عراق؛ هویت
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر معاصر عربی ، الشعر المعاصر ، شاعران نوگرا ، الشعر العراقی ، شعر عربی در عراق ، الهویة الشعر ، هویت در شعر عربی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 15 فروردین 1395 09:41 ق.ظ

تک معنایی و چندمعنایی در خوانش شعر معاصر عربی

شنبه 29 اسفند 1394 10:21 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، زیبایی شناسی متن ادبی (کتاب + مقالات ) ، نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ،

تک معنایی و چندمعنایی در خوانش شعر معاصر عربی

 

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر معاصر عربی ، الشعر المعاصر ، خوانش شعر عربی ، تک معنایی شعر ، نظریه خوانش ، نظریة التلقی الشعر المعاصر ، خوانش التلقی ،
آخرین ویرایش: شنبه 29 اسفند 1394 10:25 ق.ظ

استدعاء شخصیات الشعراء فی شعر محمود درویش

سه شنبه 11 اسفند 1394 11:12 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: محمود درویش ( کتاب + مقالات ) ، شعر معاصر عربی ،

إستدعاء شخصیات الشعراء فی شعر محمود درویش

علی نظری1 ؛ یونس ولیئی2

1عضو هیئة التدریس بقسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة لرستان(أستاذ مشارک).

2طالب الدکتوراه بقسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة لرستان.

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

الملخص

للتراث أهمیة بالغة فی الشعر الحدیث و استلهامه ظاهرة بارزة عند الشعراء المعاصرین. للتراث مصادر متنوعة، و التراث الأدبی من أغنی المصادر التراثیة التی یلجأ إلیها الشعراء، و هو نفسه یشمل علی عدة عناصر إحداها شخصیات الشعراء، و هی من أهم عناصر التراث الأدبی بما تحمل من دلالات شتی و طاقات إیحائیة. و تهدف هذه المقالة إلی دراسة شخصیات الشعراء المستدعاة عند محمود درویش؛ و نری من خلال دراستنا أنه یستدعی من الشعراء الشخصیات التی تحمل دلالة توافق و تناسب تجربته أو التی لها تجربة مشابهة لتجربة الشاعر، و من الشعراء یستحضر إمرأ القیس و جمیل بن معمر و المتنبی و أبا فراس و ... . هو یستدعی هذه الشخصیات بالنمطین فی شعره، الأول الشخصیة عنصرا فی صورة جزئیة و الثانی الشخصیة محورا للقصیدة.  

الكلمات الرئیسیة: الشعر المعاصر؛ التراث؛ الإستدعاء؛ شخصیات الشعراء؛ محمود درویش
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الشعر المعاصر ، محمود درویش ، استدعاء الشخصیات ، التراث الشعر ، شعر معاصر عربی ، فراخوان شخصیت ها شعر ، درویش فلسطین ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 11 اسفند 1394 11:15 ب.ظ

الوحدة الموضوعیة فی سورة الأعراف

یکشنبه 9 اسفند 1394 07:57 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: علوم قرآنی ادبی ، مقالات نقد ادبی ،

الوحدة الموضوعیة فی سورة الأعراف

علی رضا محمدرضایی  1 ؛ عیسی متقی زاده2 ؛ مسعود شکری3

1أستاذ مشارک، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، فردیس فارابی

2أستاذ مساعد، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس

3طالب دکتوراه، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

اکتناه المعانی الرفیعة للقرآن الکریم وإدراک ما یحتوی علیه هذا الکتاب العظیم، یحتاج إلى دراسة متعدّدة الجوانب،لأنّ الأسرار والرموز القرآنیة قد تختفی على المخاطب العام وتحتاج إلى علوم خاصة لإنتشالها من بین المعانی الراقیة والألفاظ الرائعة. ومن هذه الأسرار، سرّ الوحدة الموضوعیة فی السور القرآنیة، خاصة السور الطوال. فإذا نظرنا إلى ظاهر السور الطوال واجهنا موضوعات وقصصاً لاتوجد علاقة وثیقة بین مضامینها فی بادئ الرأی، ولکن إذا نظرنا إلى هذه السور من نظرة الوحدة الموضوعیّة یمکننا متابعة الهدف الرئیس والمغزى الواحد فی الصور المتعدّدة المطروحة فی  السورة، وعلاقتها بالسور الأخرى وتسلسل المفاهیم فی السورة الواحدة من جهة وبین السور متتابعة من جهة أخرى.

ومن هذا المنطلق، یحاول هذا المقال بناءً على المنهج الوصفی- التحلیلی، دراسة الوحدة الموضوعیة فی سورة الأعراف بواسطة تقسیمها على أجزاء فی داخل السورة، وکیفیة بناء أی جزء على المحور الرئیس وعلاقة الأجزاء فیما بینها والتناغم والتناسق الموجودین فیها من حیث تنمیة الموضوع، من المقدمة إلى الخاتمة. ویشاهَد بأنّه إضافة على تمحور الموضوعات حول المحور الرئیس، وهو الصراع بین  الخیر والشّرّ ولزوم تحدید الموقف فی هذا الصراع، قد أثّر المحور الرئیس على السمة اللغویة البارزة للسورة، الوحدة الموضوعیة تسبّب انسجاماً وتلاحماً فی السورة بالرغم من طولها وکثرة عدد آیاتها. فنستننتج أنّ سمتها البارزة هو التضاد والتقابل، ویذکرنا هذا الأمر بالصراع بین الطرفین المتخاصمین فی مضمون السورة. العلاقة فی أکثر الأحیان کامنة وراء الموضوعات المتعدّدة المطروحة أنّها فی علاقة بسورة قبلها وما بعدها من جانب الموضوع العام.

کلیدواژگان: القرآن الکریم؛ سورة الأعراف؛ الوحدة الموضوعیة؛ الصراع؛ التضاد
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: النقد الأدبی ، الوحدة الموضوعیة ، التضاد النقد ، الوحدة العضویة الشعر ، الشعر المعاصر ، القرآن الانسجام ، انسجام قرآن واژگان ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 9 اسفند 1394 08:00 ب.ظتعداد کل صفحات : 5 1 2 3 4 5
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات