دکتر احمد حیدری

بررسی روایت وگفت وگو در رمان (سباق المسافات الطویله) اثر عبد الرحمن منیف

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 04:11 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عبدالرحمن منیف ، روایت شناسی عربی pdf ، عناصر روایت شناسی ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

بررسی روایت وگفت وگو در رمان (سباق المسافات الطویله) اثر عبد الرحمن منیف

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - 1391 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: بتول مشکین فام دانشجو: محبوبه صالحی سالک نژاد

برای دانلود خلاصه پایان نامه کلیک کن

چکیده عبدالرحمن منیف در سال 1933 میلادی در اردن دیده به جهان گشود. او دکترای علوم اقتصادی دارد که مدتی هم در شرکت نفت سوریه کار کرده، سپس در سن چهل سالگی به نوشتن رمان روی آورد. به کشورهای اروپایی و عربی بسیاری سفر کرده از جمله: یوگسلاوی، فرانسه، بغداد، قاهره، بیروت و دمشق. منیف در کتابهای خود که تعداد آنها به بیست و دو عدد می‌رسد، برنادیده گرفتن حقوق انسانها در همه زمینه‌ها تکیه می‌کند. ـ عوامل موثر در شکل‌گیری شخصیت منیف 1. فعالیتهای حزبی 2. آشنایی با روشنفکرانی همانند: احمد بهاء الدین، محمود امین..... 3. شهرهای مختلفی که به آنها سفرکرد. ـ افکارمنیف 1. پرده برداشتن از ساختارهای ناکارآمد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 2. بررسی جایگاه انسان در برابر ظلم 3. مخالفت با اندیشه استبدادی و میل شدید به جنبش اصلاح‌گرایانه 4. توجه به زندگی کریمانه و مبتنی‌بر پایه عدالت و برابری انسانها 5. آگاه‌سازی مردم در برابر نقاط فساد و خودکامگی حاکمان زمان ـ جایگاه ادبی نویسنده 1. نوآوری او از دایره ی رمان عبور کرده وبه دستاوردهای فرهنگی رسیده؛ زیرا تجربه ی روایی ایشان از دیدگاهی فراگیر برخوردار است. ـ سباق المسافات الطویله، جنگ امپریالیستی را که با هدف سیطره بر ثروت های نفتی شرق شکل گرفته است، به تصویر می کشد. نتایج رمان «سباق المسافات الطویله» یک رمان سیاسی است که نویسنده با بیان یک موضوع عاطفی سعی می‌کند ازسنگینی فضای سیاسی حاکم در رمان بکاهد. ـ در این رمان نویسنده فقط مشکلات شرق (چپاول ثروتهای نفتی ازطرف استعمارگران) را مطرح می‌کند وهیچ راه‌حلی ارائه نمی‌دهد. ـ علت استفاده از تک‌گویی درونی، حساسیت مأموریتی است که قهرمان رمان در پیش دارد. ـ عبدالرحمن منیف با استفاده از ویژگیهای مکالمه همچون: صراحت، طفره روی، به بیان حالات روحی وخلقی شخصیت ها در دو بخش روایت و گفت وگو می پردازد. - زبان منیف در طول رمان فصیح بوده، هیچ کلمه عامیانه ای در این رمان به چشم نمی خورد، با وجود اینکه مسلط به لهجه های عراقی، خلیجی وشامی بوده است. ـ شخصیت های زن این رمان، آدمهایی بی بند وبار، خوش گذران وغیر متعهد به مسائل اخلاقی هستند. ـ ویژگیهای مشترک شخصیت های پیترو راندلی شرابخواری وزن باره گی است. پیتر قهرمان رمان و عباس شخصیت هایی پویا هستند. اما میرزا واشرف شخصیت هایی ایستا هستند. ـ منیف در ترسیم شخصیت های ایرانی موفق نبوده است؛ زیرا بی طرفی خودش را حفظ نکرده و بیشتر به ویژگیهای ظاهری آنها توجه کرده است. اما در پردازش شخصیت پیتر قهرمان رمان موفق بوده است. ـ هر یک از عنصرهای مکان، زمان، و زاویه دید در بیان ویژگیهای شخصیتی ونحوه عملکرد آنها بکار گرفته شده است. کلید واژه‌ها: گفت و گو، روایت، سباق المسافات الطویله، عبدالرحمن منیف.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عبدالرحمن منیف ، روایت شناسی ، رمان عربی ، سباق المسافات الطویلة ، بررسی تطبیقی عبدالرحمن منیف ، گفت و گو در رمان ، الحوار الروایة ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 04:14 ب.ظ

حواریة اللغة فی روایات إبراهیم الکونی

پنجشنبه 22 بهمن 1394 12:21 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، ابراهیم الکونی ،

حواریة اللغة فی روایات إبراهیم الکونی

محمد طیبی1 ؛ فاطمه اکبری زاده  2

1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه البلیده الجزائر

2فارغ التحصیل گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

الملخص

إنّ الروایة ظاهرة لغویة تکمن أصالتها فی تجمیع الأسالیب المختلفة واللغات المتعددة والأصوات المتنوعة التی تقیم بینها العلاقات الحواریة. إنّها قادرة على أن تجلّی الحواریة بین مختلف اللغات الاجتماعیة، لتنتج خطاباً روائیاً یعکس جمالیة العلاقات اللغویة ویعمق القناعة بالأحداث الروائیة؛کما تبرز العلاقات الحواریة الداخلیة بین لغتها ولغة سائر النصوص الأدبیة وغیر الأدبیة، لتنتج نصاً متزوداً بنصوص غیره. أما دراسة لغة الروایة من هذا المنظر النقدی أی "الحواریة"، فتکشف عما للروائی من أسرار أسلوبیة متمیزة، وآلیات الـتعبیر، وطرائق استخدام وکیفیة انتقاء المادة اللغویة. والدراسة التوصیفیة التحلیلیة هذه، تکشف میزات حواریة لغة روایات إبراهیم الکونی الذی یهتم بتصویر الصحراء وما فیها من الموجودات؛ إذ حول عالم الصحراء إلى کون حیوی مفعم بأحاسیس جمالیة لا حدود لها. إنّه قد أنتج التعدد اللغوی فی روایاته باستخدام اللغات المتعددة فی مختلف مستویات المجتمع الإنسانی من لغة معاصریه والأسلاف، ومما وهب للجمادات والحیوانات لغة خاصة. إنّه یمجد الصحراء ویقدس عناصرها، فیجعل للصحراء صورةً جمالیةً متمیزةً فی لغة روایاته؛ ولتقویة هذه الصورة تبرز العلاقات الحواریة الداخلیة بین لغة الروایة ولغة مختلف الأجناس من الأجناس الأدبیة، والأسطوریة، والدینیة، والتاریخیة؛ حیث یتبدل لغة الروایة إلی لوحة حواریة علی أساس اللاتجانس اللغوی والإیدئولوجی للکائنات الصحراویة.  

الكلمات الرئیسیة: الحواریة؛ التعدد اللغوی؛ التناص؛ الروایة؛ إبراهیم الکونی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الحواریة ، الحوار الروائی ، الحوار الروایة ، إبراهیم الکونی ، التناص ابراهیم الکونی ، التعدد اللغوی ، الأدب اللیبی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 بهمن 1394 12:24 ق.ظ

روایة فی الظلام لنجیب الکیلانی فی ضوء النقد

سه شنبه 29 دی 1394 08:13 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نجیب الکیلانی ، مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ،

       روایة فی الظلام لنجیب الکیلانی فی ضوء النقد

المؤلفون

صفورا خدارحمی

* خریجة ماجستیر من جامعة آزاد الإسلامیة فی کرج

برای دانلود تمام فایل کلیک کنید

الملخص

تعد الروایة فی العصر الراهن من أهم الأشکال والقوالب القصصیة وهی تصویر عن الحیاة الواقعیة للعصر الذی کتبت فیه و هی تجربة أدبیة، تصوّر بالنثر حیاة مجموعة من الشخصیات تتفاعل مجتمعه لتؤلف إطاراً عاماً متخیلاً قریباً ممّا یحدث فی الواقع الذی یعیش فیه الکاتب. أما النقد، فقد دخل فی معظم أمور الحیاة سواء فیما یتعلق بنقد الأشخاص أو الآراء أو الاتجاهات ودخل أیضاً فی النتاج الأدبی من مقالات وکتب وقصص وروایات للإشادة بما أضافته إلی الأدب وتصحیح ما جادت فیه فی حدود الأخلاق، لأنّ المقصود بالنقد إیضاح الحقیقة وتعدیل الخطأ. یحاول هذا المقال أن یقارب فترة زمنیة من حیاة مصر السیاسیة والاجتماعیة من التی تعدّ قصة کفاحیة عاطفیة حول فترة تاریخیة من حیاة مصر السیاسیة والإجتماعیة من خلال روایة «فی الظلام» التی تعدّ قصة کفاحیة عاطفیة حول فترة تاریخیة من حیاة مصر أی سنة 1947- 1952م. و قد کتبها الکیلانی فی زمن اعتقاله سنة 1957م.

الکلمات الدلیلیة: نجیب الکیلانی؛ الروایة؛ الشخصیات؛ السرد والحوار؛ الأسلوب؛ ثورة یولیو 1952م
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نجیب الکیلانی ، نقد الروایة ، روایت شناسی ، السرد الروایة ، الحوار الروایة ، الأسلوب ، نقد رمان عربی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 29 دی 1394 08:15 ب.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic