دکتر احمد حیدری

آن سوی ماهیت ادبیات تطبیقی از دیدگاه ناقدان عرب

سه شنبه 24 فروردین 1395 06:36 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: پسااستعماری ( رویکرد ادبیات تطبیقی ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

آن سوی ماهیت ادبیات تطبیقی از دیدگاه ناقدان عرب

تورج زینی وند

دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

هنگامی‌که دانش ادبیات تطبیقی، مرزهای اروپا را درنوردید و به سرزمین های عربی راه یافت، موضع‌گیری های متفاوت و بعضاً متناقضی از سوی ناقدان عرب در برابر آن مطرح شد؛ برخی با استقبال از ادبیات تطبیقی، آن را روزنه ای برای تقویت فرهنگ و ادبیات ملی و ابزاری برای گفت‌و‌گو، دوستی، فهمیدن و شناخت دیگران و‌... دانسته و گروهی دیگر با نگاه تردید و اتهام به آن نگریسته و بر این باورند که «اروپا‌محوریِ» مکتب های ادبیات تطبیقی و پیوند آن با «ناسیونالیسم» و «امپریالیسم» غرب، کوششی برای غربی‌نمودن اندیشه های عربی‌ اسلامی و آغازی برای استعمار نوین (فرهنگی) از سوی اروپاییان است. این پژوهش نظری، بر آن است تا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به مرور موشکافانه و تحلیل دیدگاه‌های انتقادی گروه دوم بپردازد. یافتة اساسی آن نیز در این نکته است که این گروه ناقدان از زاویة هویت و فرهنگ به نقد و آسیب شناسی ادبیات تطبیقی پرداخته و بر این عقیده هستند که ادبیات تطبیقی دچار اروپا‌محوری و نژادپرستی فرهنگی است.

واژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی؛ ناقدان عرب؛ مکتب‌های ادبیات تطبیقی؛ استعمار فرهنگی؛ اروپامحوری؛ نقد فرهنگی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ادبیات تطبیقی ، ماهیت ادبیات تطبیقی ، الأدب المقارن ، مدارس الأدب المقارن ، مکتب ادبیات تطبیقی ، استعمار فرهنگی ، نقد فرهنگی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 24 فروردین 1395 06:38 ب.ظ

كسی راز مرا داند كه از اینرو به آرویم بگرداند.....

یکشنبه 20 دی 1394 11:25 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد حیدری ، موضوعات متفرقة ،شعر بسیار زیبای کتیبه از اخوان ثالث

برای دانلود شعر با صدای خود شاعر


برای دانلود کلیک کنیدشعر کتیبه ی اخوان ثالث

((كتیبه))

فتاده تخته سنگ آنسوی تر ، انگار كوهی بود

و ما اینسو نشسته ، خسته انبوهی

 زن و مرد و جوان و پیر

 همه با یكدیگر پیوسته ، لیك از پای

و با

زنجیر

اگر دل می كشیدت سوی دلخواهی

به سویش می توانستی خزیدن ، لیك تا آنجا كه رخصت بود

 تا زنجیر

 ندانستیم

ندایی بود در رویای خوف و خستگیهامان

 و یا آوایی از جایی ، كجا ؟ هرگز نپرسیدیم

 چنین می گفت

 فتاده تخته سنگ آنسوی ، وز پیشینیان پیری

 بر او رازی نوشته است ، هركس طاق هر كس جفت

چنین می گفت چندین بار

 صدا ، و آنگاه چون موجی كه بگریزد ز خود در خامشی می خفت

 و ما چیزی نمی گفتیم

 و ما تا مدتی چیزی نمی گفتیم

پس از آن نیز تنها در نگه مان بود اگر گاهی

گروهی شك و پرسش ایستاده بود

 و دیگر

سیل و خستگی بود و فراموشی

و حتی در نگه مان نیز خاموشی

و تخته سنگ آن سو اوفتاده بود

شبی كه لعنت از مهتاب می بارید

و پاهامان ورم می كرد و می خارید

 یكی از ما كه زنجیرش كمی سنگینتر از ما بود ، لعنت كرد گوشش را

 و نالان گفت :‌ باید رفت

 و ما با خستگی گفتیم

: لعنت بیش بادا گوشمان را چشممان را نیز

باید رفت

 و رفتیم و خزان رفتیم تا جایی كه تخته سنگ آنجا بود

 یكی از ما كه زنجیرش رهاتر بود ، بالا رفت ، آنگه خواند

 كسی راز مرا داند

 كه از اینرو به آنرویم بگرداند

و ما با لذتی این راز غبارآلود را مثل دعایی زیر لب

تكرار می كردیم

 و شب شط جلیلی بود پر مهتاب

هلا ، یك ... دو ... سه .... دیگر پار

هلا ، یك ... دو ... سه .... دیگر پار

عرقریزان ، عزا ، دشنام ، گاهی گریه هم كردیم

هلا ، یك ، دو ، سه ، زینسان بارها بسیار

 چه سنگین بود اما سخت شیرین بود پیروزی

 و ما با آشناتر لذتی ،

هم خسته هم خوشحال

ز شوق و شور مالامال

یكی از ما كه زنجیرش سبكتر بود

 به جهد ما درودی گفت و بالا رفت

خط پوشیده را از خاك و گل بسترد و با خود خواند

 و ما بی تاب

لبش را با زبان تر كرد ما نیز آنچنان كردیم

و ساكت ماند

 نگاهی كرد سوی ما و ساكت ماند

دوباره خواند ، خیره ماند ، پنداری زبانش مرد

نگاهش را ربوده بود ناپیدای دوری ، ما خروشیدیم

 بخوان !‌ او همچنان خاموش

برای ما بخوان ! خیره به ما ساكت نگا می كرد

 پس از لختی

در اثنایی كه زنجیرش صدا می كرد

فرود آمد ، گرفتیمش كه پنداری كه می افتاد

نشاندیمش

بدست ما و دست خویش لعنت كرد

 چه خواندی ، هان ؟

 مكید آب دهانش را و گفت آرام

نوشته بود

همان

كسی راز مرا داند

كه از اینرو به آرویم بگرداند

نشستیم

و به مهتاب و شب روشن نگه كردیم

و شب شط علیلی بود 

 از این اوستا- مهدی اخوان ثالث
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اخوان ثالث ، شعر فارسی ، ادبیات تطبیقی ، شعر صوتی ، شعر کتیبه اخوان ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 20 دی 1394 11:30 ب.ظ

نقدی بر زن از نگاه منفلوطی و آل‌احمد - تصویر تطبیقی زن در ادبیات فارسی و ادبیات عرب

شنبه 12 دی 1394 04:54 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

نقدی بر زن از نگاه منفلوطی و آل‌احمد

محمد باقر حسینی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن

چکیده

شاعر و نویسنده به جهت برخورداری از شعور و احساس بیشتر نسبت به تودة مردم، معمولاً در برابر ناهنجاریهای جامعه، اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی، از خویشتن عکس‌العمل‌هایی را بروز می‌دهد که شاید در عصر وی، برای بسیاری از مردم نامفهوم و نامانوس، بلکه غیرقابل قبول جلوه‌گر شود؛ و چه بسا مخالفت‌هایی سخت و جدی را نیز از جانب ایشان در برابر خود به همراه داشته باشد. همانگونه که ممکن است گروهی ندانسته و تحت تأثیر احساسات در جهت موافقت، وی را در جایگاهی قرار دهند که او مستحق آن نیست. اما به مرور زمان که هیجانات فرونشیند و دوره ایشان به سر آید، قضاوت در مورد آنان نیز، آسانتر می‌شود وداوری به صلاح نیز، نزدیکتر خواهد شد. منفلوطی و آل‌احمد، از این دسته از نویسندگان هستند که در عهد خویش، به مسائل اجتماعی پرداخته و موافقان و مخالفانی را در اطراف خویش پدید آوردند. ما در این گفتار کوتاه، برآنیم تا ضمن بررسی و مقایسه اوضاع و احوال زنان مصر و ایران در آن عصر، به نقد افکار این دو نقدپرداز اجتماعی در این زمینه، بپردازیم.

کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی؛ ادب معاصر؛ آل‌احمد؛ زن؛ منفلوطی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ادبیات تطبیقی ، مقالات الأدب المقارن ، جلال آل احمد ، المنفلوطی pdf ، منفلوطی تطبیقی ، ادبیات معاصر عرب ، زن ادبیات عرب ،
آخرین ویرایش: شنبه 12 دی 1394 04:57 ب.ظ

معرفی و دانلود رمان « فی قلبی أنثی عبریه »

جمعه 27 شهریور 1394 12:54 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

یک رمان بسیار زیبا که برگرفته از داستانی واقعی است را برای دانلود قرار می دهم. رمانی که درس هایی بسیار زیاد به ما می آموزد

خلاصه داستان در مورد عشق دو انسان با اندیشه و اعتقادی متفاوت را به تصویر می کشد که در لابه لای آن بحث ها و گفت و گوهایی تاثیربرانگیز از سوی شخصیت های داستان مطرح می شود. احترام به عقاید دیگران و زندگی مسالمت آمیز از جمله پیام های اصلی این رمان است.

 

دانلود و مطالعه این رمان را به شما پیشنهاد می دهم.


دانلود رمان


 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: رمان عربی ، حجاب در ادبیات ، رمان عاشقانه عربی ، ادبیات تطبیقی ، دانلود خولة حمدی ، رمان برای مقاله ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 20 دی 1394 09:27 ب.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو