دکتر احمد حیدری

بررسی تطبیقی طنز اجتماعی در اشعار احمد مطر و اکبر اکسیر

شنبه 7 فروردین 1395 06:51 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادبیات طنز ( السخریة ) ، احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بررسی تطبیقی طنز اجتماعی در اشعار احمد مطر و اکبر اکسیر


پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1392 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: ناصر محسنی نیا | استاد مشاور: رضا ناظمیان | دانشجو: حسین بلند

احمد مطر، شاعر طنز پردازِ عراقی است که به عنوانِ یکی از سرشناس ترین شعرای معاصرِ عرب، هنرِ خود را صرفِ بیان انتقاد از جامعه خویش می نماید.اکبر اکسیر نیز، شاعری نوگرا و طنز پرداز است که در جامعه ادبی ایران با سبکِ فرانو، شناخته می شود، این شعر به عنوانِ یکی از نمونه های شعر نوین ایران، در راهِ قرار دادنِ شعر در خدمت جامعه، گام های موثری را برداشته است. در این بین، دو کشورِ ایران و عراق، با تاریخی درخشان و تحت لوای مذهبی واحد تشیع در زمینه تاریخی و فرهنگی، ادبی و اجتماعی، همواره از طریق تبادلِ فرهنگ نقش مستقیمی در بلوغ یکدیگر ایفا کرده اند. در این پژوهش سعی بر آن است که با توجّه به مفاهیمِ مشترک اجتماعی در اشعارِ احمد مطر و اکبر اکسیر، به تشابهات ادبی– اجتماعیِ این دو کشور نیز پرداخته شود.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: طنز اجتماعی شعر معاصر عربی ، احمد مطر ، شعر معاصر عربی ، تطبیقی احمد مطر ، مقارنة أحمد مطر ، مفاهیم طنز اجتماعی ، السخریة احمد مطر ،
آخرین ویرایش: شنبه 7 فروردین 1395 06:54 ب.ظ

طنز سیاسی - اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر

شنبه 7 فروردین 1395 06:35 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادبیات طنز ( السخریة ) ، احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

طنز سیاسی - اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

مقایسه اندیشه‌های عبید زاکانی، شاعر و نویسنده عصر مغول و احمد مطر، از شاعران معاصر عراق، در حوزه ادبیّات تطبیقی مکتب آمریکا قرار می‌گیرد. یکی از وجوه مشترک در آثار این دو هنرمند که بر اثر شرایط خفقان‌آور جامعه به وجود آمده، طنز سیاسی - اجتماعی است که هدف اصلی آن انتقاد از شرایط نابسامان جامعه و اصلاح آن است. از این روی، در حکایت‌های زاکانی و اشعار مطر، در کنار مضمون­های متفاوت، مضامین طنزآمیز مشترکی چون نقد حاکم، قاضی، واعظ، تصریح به نام دشمنان، گسترش فساد، سرکوب شخصیّت‌های برجسته و اندیشمندان و گسترش فقر، قابل بررسی است.

      عبید از هنر خاصّی در بیان سخنانش سود جسته که همین مسأله سبب گشته است معنای طنزهایش را تنها خردمندان دریابند؛ امّا زشت­گویی او در برخی حکایت­هایش، آثار او را به سوی هزل و یاوه کشانده و معنای حقیقی سخنانش را پنهان ساخته است. مطر با رعایت جانب ادب، توانسته حقایق تلخ روزگار خویش را آشکارتر سازد و برخلاف عبید، شعر خود را تنها برای مبارزه با حکومت به کار گیرد و حسّ مخالفت مردم بر ضد اوضاع نابسامان را بیشتر بر­انگیزد؛ هرچند که خود از رسیدن به آینده­ای درخشان ناامید است.

 واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی؛ طنز سیاسی - اجتماعی؛ عبید زاکانی؛ احمد مطر

منابع استفاده شده در مقاله:

1. ابو رعد (2005)؛ احمد مطر شاعر المنفی، الطّبعة الأولی، بیروت: دار الیوسف.

2. اشپولر، برتولد (1365)؛ تاریخ مغول در ایران، ترجمه محمود میرآفتاب، چاپ دوّم، تهران: علمی و فرهنگی.

3. اقبال آشتیانی، عبّاس (1347)؛ تاریخ مفصّل ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت، جلد اوّل، چاپ سوّم، تهران: امیرکبیر.

4. بیانی، شیرین (1381)؛ دین و دولت در ایران عهد مغول، جلد اوّل، چاپ سوّم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

5. بیانی، شیرین (1379)؛ مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، چاپ اوّل، تهران: سمت.

6. جمعی از نویسندگان (1375)؛ عبید زاکانی، لطیفه­پرداز و طنزآور بزرگ ایران، به کوشش: حمید باقرزاده و بهروز صاحب‌اختیاری، چاپ اوّل، تهران: اشکان.

7. حسینی، حسن و موسی بیدج (1380)؛ نگاهی به خویش (گفتگو با شاعران و نویسندگان معاصر عرب)، چاپ اوّل، تهران: سروش.

8. حلبی، علی‌اصغر (1384)؛ زاکانی نامه (رساله­ای در شرح احوال، آثار و نقد افکار مولانا عبید زاکانی)، چاپ اوّل، تهران: زوّار.

9. الخلیل، سمیر (1370)؛ جمهوری وحشت، سیاست عراق امروز، ترجمة احمد تدیّن، چاپ اوّل، تهران: طرح نو.

10. داودی، نصرالله (1344)؛ در شناخت عبید زاکانی، مشهد: پگاه.

11. زاکانی، عبید (1382)؛ کلیّات عبید زاکانی (تصحیح، تحقیق، شرح و ترجمة حکایات عربی)، ترجمة پرویز اتابکی، چاپ دوّم، تهران: زوّار.

12. سیّد رضی (1386)؛ نهج البلاغه، ترجمة محمّد دشتی، چاپ دوّم، قم: طوبای محبّت.

13. شورای نویسندگان (بی­تا)؛ تاریخ سیاسی عراق، (بی م): مؤسّسة انتشاراتی نهضت جهانی اسلام.

14. صفا، ذبیح‌الله (1371)؛ تاریخ ادبیّات ایران (در قلمرو زبان فارسی از اوایل قرن هفتم تا پایان قرن هشتم هجری)، جلد سوّم، چاپ نهم، تهران: فردوس.

15. غنیم، کمال احمد (1998)؛ عناصر الإبداع الفنیّة فی شعر احمد مطر، الطّبعة الأولی، القاهرة: مدبولی.

16. فولادزاده، عبدالامیر (1369)؛ ایدئولوژی حزب سوسیالیست بعث عراق، چاپ اوّل، (بی م): دفتر تبلیغات جنبش رانده‌شدگان عراقی.

17. قشمی، محمد (1380)؛ جاودانة عبید زاکانی، چاپ اوّل، تهران: ثالث.

18. مریّجی، شمس­الله (1387)؛ مبانی فکری و زمینه­های اجتماعی جریان­های معاصر عراق، چاپ اوّل، قم: بوستان کتاب.

19. مطر، احمد (2001)؛ الأعمال الشّعریة الکاملة، الطّبعة الثانیة، لندن.

20. معتضد، خسرو (1382)؛ سقوط دیکتاتور (صدّام از ظهور تا سقوط)، چاپ اوّل، تهران: البرز.

21. ولی، وهّاب (1379)؛ مجموعه مقالات اولین سمینار تاریخی هجوم مغول به ایران و پیامدهای آن، جلد دوّم، تهران: شهید بهشتی.

ب: مجلّه­ها

22. ترکمن، محمد حسین (1377)؛ «طنز سیاسی و اجتماعی»، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی(پژوهش و سنجش)، تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صص 424-431.

23. حسینی، حسن (1367)؛ «احمد مطر، شاعر خنده‌های تلخ»، ماهنامه­ کیهان فرهنگی، تهران، مؤسّسة کیهان، صص 29-32.

24. زینی­وند، تورج (1391)؛ «طنز تلخ در شعر پایداری فلسطین (مطالعه مورد پژوهش: شعر راشد حسین)»، فصلنامه نقد ادب عربی معاصر، یزد، دانشگاه یزد، صص 77-100.

25. سعدون­زاده، جواد (1388)؛ «مظاهر ادب المقاومة فی شعر احمد مطر»، مجله ادبیّات پایداری، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، صص 51-61.

26. شرکت مقدّم، صدیقه (1388)؛ «مکتب­های ادبیّات تطبیقی»، فصلنامه مطالعات ادبیّات تطبیقی، کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، صص 51-71.

27. معروف، یحیی (1390)؛ «نقد و بررسی وامگیری قرآنی در شعر احمد مطر»، مجله زبان و ادبیات عربی (ادبیات و علوم انسانی)، مشهد، دانشگاه فردوسی، صص 123-151.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: طنز سیاسی اجتماعی در شعر عربی ، احمد مطر ، تطبیقی طنز احمد مطر ، السخریة فی شعر احمد مطر ، تطبیقی عبیدزاکانی ، مقارنة احمد مطر ، احمد مطر عبید زاکانی ،
آخرین ویرایش: شنبه 7 فروردین 1395 06:38 ب.ظ

پژوهشی در اندیشه‌های سیاسی اشعار احمد مطر

پنجشنبه 27 اسفند 1394 12:29 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، شعر معاصر عربی ،

پژوهشی در اندیشه‌های سیاسی اشعار احمد مطر

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: احمد مطر السیاسة ، شعر سیاسی احمد مطر ، احمد مطر ، احمد مطر العراق ، شعر معاصر عراق ، الشعر المعاصر العراقی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 اسفند 1394 12:38 ب.ظ

بازتاب ساختار قدرت و شیوه‌های اِعمال آن در کشورهای عربی در شعر احمد مطر - السیاسة فی شعر أحمد مطر

جمعه 13 آذر 1394 09:25 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ،


بازتاب ساختار قدرت و شیوه‌های اِعمال آن در کشورهای عربی

 در شعر احمد مطر

برای دانلود کلیک کنید

چکیده:

فهم زمینه‌های سیاسی، اجتماعی خاورمیانة عربی- از بحران‌خیزترین مناطق جهان- از نگاه شاعرانی که روشنفکرانه و رهایی‌بخش، آنها را رصد کرده‌اند، برای علاقه‌مندانِ ادب سیاسی بسیار سودمند است. احمد مطر، شاعر انقلابی و پرآوازه عراقی، با اشراف بر مبانی علوم سیاسی مدرن، عوامل این بحران‌ها را در شعر خود ریشه‌یابی نموده و بازتاب داده‌است. از منظر وی، منشأ بسیاری از این نابسامانی‌ها، در ساختار قدرت و شیوهای سنتی اعمال آن در کشورهای عربی نهفته‌است. این مقالة با شیوه‌ای توصیفی ـ تحلیلی، دیدگاه‌های وی را دربارة منطق قدرت و شیوهای گوناگون اِعمال آن را در کشورهای عربی به صورت موضوعی بررسی می کند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که از منظر وی، ساختار قدرت در کشورهای عربی، مبتنی بر قدرت مطلقة فردی بوده و حاکمان آن با شیوه‌هایی چون: ارعاب، شکنجه، سرکوب، سانسور رسانه‌ها، حضور گستردة نیروهای امنیتی، تبلیغات دروغین و... شهروندان خود را به‌شدت کنترل می‌کنند و همین شیوه‌ها، بسترساز انواع فسادها و بحران‌های فزاینده و درنتیجه، خیزش‌های اجتماعی است.

الكلمات الرئیسیة: شعر سیاسی؛ منطق قدرت؛ شیوة اِعمال قدرت؛ احمد مطر.

کلمات کلیدی: شعرسیاسی عربی – شاعران سیاسی عرب – شعرهای سیاسی احمد مطر – ادبیات مقاومت احمد مطر – دانلود احمد مطر- دانلود مقالات احمد مطر – مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی – احمد حیدری دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو