دکتر احمد حیدری

آسیب شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش رشته زبان و ادبیات عرب از نظر اساتید و دانشجویان

یکشنبه 21 مهر 1398 09:35 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: آموزش نگارش عربی ، آموزش زبان عربی ،


آسیب شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش رشته زبان و ادبیات عرب از نظر اساتید و دانشجویان


برای دانلود مقاله کلیک کنید


نگارش رشته ادبیات عرب - تدریس نگارش عربی - فنون تدریس نگارش - نقد تدریس نگارش - نقد و بررسی فنون تدریس رشته ادبیات عرب - مقالات آموزش زبان عربی - رشته آموزش زبان عربی - نگارش ادبیات عرب - نگارش عربی - انشاء عربی - درس انشا ادبیات عرب - مقاله رشته آموزش زبان عربی احمد حیدری احمد حیدری - دکتر عیسی متقی زادهدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آموزش زبان عربی ، شیوه های تدریس ، نگارش ادبیات عرب ، انشا ادبیات عرب ، درس نگارش عربی ، فنون تدریس ، رشته آموزش زبان عربی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 21 مهر 1398 09:43 ق.ظ

بررسی خطاهای فراگیران زبان عربی در ترجمه "که" به عربی

دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 12:27 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مطالعات ترجمه ( نقد ترجمه ) ، آموزش نگارش عربی ، آموزش زبان عربی ،

بررسی خطاهای فراگیران زبان عربی در ترجمه "که" به عربی

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

استاد راهنما: منصوره زرکوب | استاد مشاور: منیژه یوحنایی | دانشجو: لیلا رییسی


برای دانلود خلاصه پایان نامه کلیک کن


حرف "که" در کتاب های دستور فارسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در جملات انواع گوناگون و کاربرد های متنوعی دارد، از این رو شناسایی معادل های آن و ترکیبات حاصل از آن در زبان عربی تأثیر به سزایی در ترجمه درست آن ها توسط دانشجویان دارد و در کاهش بسیاری از خطاهای شایع آنان در انتخاب معادل برای این حروف کمک می کند. در نتیجه به دلیل اهمیت و نقش عمده و تأثیر معنایی این حرف و ترکیبات حاصل از آن در پیوند جمله ها و به ویژه جمله های مرکب، جا دارد ترجمه این حروف به زبان عربی و خطاهای دانشجویان در ترجمه آن ها در رساله ای مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ضمن معرفی مهمترین انواع "که" در زبان فارسی، سعی شده است معادل هایِ پرکاربردِ موجود برای حرف مذکور و کلماتی که از ترکیب با آن ساخته می شوند، به صورت دقیق تر و جامع تر نسبت به کتاب های مختلف فن ترجمه و مقالاتی که در این زمینه نوشته شده است معرفی گردد. این مهم پس از فصل اول که به کلیات بحث اختصاص دارد، در دو فصل دوم و سوم گنجانده شده است. فصل چهارم به روند ترجمه دانشجویان از ترم سه به هفت مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور چهل جمله مشتمل بر حرف "که" انتخاب و برای ترجمه به عربی، به دانشجویان داده شد. در این آزمون فقط خطاهای مربوط به ترجمه حرف "که" به عربی مورد توجه قرار گرفته و از دیگر خطاهای آنان در ترجمه چشم پوشی شده است. تجزیه و تحلیل جمله های انتخابی با استفاده از آمار توصیفی-تحلیلی(ANOVA) و به کمک نرم افزار SPSS است. با توجه به بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که دانشجویان در معادل یابی حرف "که" ضعیف عمل کرده، غالبا با پیشرفت تحصیلی آنها، ترجمه آنان چندان تغییری نمی کند بدین گونه که هر سه ترم تقریبا یکسان عمل کرده اند. در این پژوهش با تحلیل خطاهای دانشجویان در ترجمه حرف "که" و ترکیبات حاصل از آن، علت های عمده خطاهای دانشجویان در ترجمه حروف مذکور را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1-    تقابل زبان مادری با زبان خارجی و تأثیر زبان مادری در ترجمه دانشجویان. 2-        عدم توجه به خصایص زبانی و ساختار جمله ها. 3- عدم اطلاع از انواع مختلف "که" در زبان فارسی و عدم فهم و شناخت ژرف ساخت جمله. 4- عدم شناخت کافی نسبت به زبان دوم. 5- تدریس مباحث نحوی به شکل غیر کاربردی و در قالب محفوظات. کلید واژه ها: "که"، ترجمه، آموزش، معادل یابی، عربی، فارسی.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آموزش زبان عربی ، مقاله آموزش زبان عربی ، معادل یابی عربی فارسی ، معادل یابی ترجمه ، ترجمه که به عربی ، زبان آموز عربی ، رشته آموزش زبان عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 12:31 ق.ظ

بررسی میزان علاقه‌مندی و کسب مهارت دانشجویان زبان و ادبیات عربی

یکشنبه 22 فروردین 1395 07:53 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: آموزش نگارش عربی ، آموزش زبان عربی ،

بررسی میزان علاقه‌مندی و کسب مهارت دانشجویان زبان و ادبیات عربی

حجت رسولی  1 ؛ سمیه شجاعی2 ؛ خدیجه شاه محمدی2

1دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

اهمیت زبان عربی در ایران، امروزه بر اثر رویکردهای دینی، اجتماعی و سیاسی حاکم و لزوم تربیت کارشناسانی خبره، بیش از قرون گذشته احساس می شود؛ اینکه آیا دانش آموختگان این رشته، می توانند نیاز بازار کار را تأمین نموده و به‌عنوان نیروی انسانی مجرب، به جامعه خدمت کنند یا نه مسأله ای است که پژوهش پیش رو می کوشد بدان پاسخ دهد. با توجه به رابطه علاقه مندی به رشتة تحصیلی و کسب مهارت، باید بررسی شود که تا چه اندازه بر علاقه‌مندی دانشجویان در حین تحصیل افزوده یا کاسته می شود. این پژوهش از طریق مطالعه میدانی روی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تهران انجام شد و بررسی داده ها نشان داد که علاقه مندی، عامل اصلی انتخاب این رشته از سوی دانشجویان بوده است؛ اما پس از تحصیل در این رشته، از علاقة آنان کاسته می‌شود. به‌علاوه تقریباً کمتر از نیمی از دانشجویان، توانایی قابل قبولی در رشته تحصیلی خود و در چهار مهارت یادگیری زبان (خواندن، نوشتن، گفتن و شنیدن) کسب کرده اند.

کلیدواژگان: زبان و ادبیات عربی؛ علاقه‌مندی؛ توانایی؛ مهارت های یادگیری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: رشته زبان و ادبیات عرب ، مهارت آموزش عریی ، آموزش عربی ایران ، مکالمه عربی ، انشاء عربی ، آموزش نگارش عربی ، آموزش زبان عربی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 فروردین 1395 07:55 ب.ظ

اللغات الاجنبیة تعلیمها و تعلمها

چهارشنبه 18 فروردین 1395 11:19 ب.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: مطالب جالب رشته ادبیات عرب ، آموزش زبان عربی ،

اللغات الاجنبیة تعلیمها و تعلمها

تالیف: نایف خرما

برای دانلود فایل کتاب کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اللغات الاجنبیة ، سیکولوجیة ، دراسة اللغات ، زبان های خارجی ، آموزش زبان عربی ، تعلیم اللغة ، آموزش عربی ایران ،
آخرین ویرایش: جمعه 20 فروردین 1395 12:14 ب.ظ

آسیب‌شناسی کتابهای دانشگاهی در زمینه آموزش مهارتهای زبان عربی

سه شنبه 25 اسفند 1394 09:20 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: آموزش نگارش عربی ، آموزش زبان عربی ،

 آسیب‌شناسی کتابهای دانشگاهی در زمینه آموزش مهارتهای زبان عربی

نویسندگان

مسعود فکری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر سازمان مطالعه و تدوین (سمت).

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

رشد روزافزون نیازهای علمی در دوران کنونی، هماهنگی آموزش در سطوح گوناگون را ضروری می‌سازد. سازگاری میان اهداف و روشها، ابزار و نیازها و نیز شکل‌دهی منظومه‌ای آموزش که در آن هر یک از اجزاء به ویژه مواد آموزشی با ایفای نقش خود بتوانند تحقق اهداف آن را امکان‌پذیر سازند، از ضرورتهای برنامه‌ریزی آموزشی و روشهای پویا و کارآمد آن است. توجه به روش‌شناسی تولید مواد آموزشی متناسب با اهداف و جامعه هدف، ضمن یافتن خلأها و کاستیها، امکان ارزیابی و سنجش کارآمدی آن را بر اساس شاخصهای مقایسه‌ای میسر می‌سازد. در عرصه آموزشهای مهارتی که الگوهای آزموده جز در مشابه‌سازیهای نه چندان موفق با نمونه‌های بیرونی استفاده می‌شود در تولید مواد آموزش، موفقیت چندانی حاصل نشده است و آموزشهای مربوط به زبان، به ویژه مهارتهای آن دچار چالش بیشتری شده است. بخشی از عدم دستیابی رشتة ادبیات عرب و آموزش عربی به عنوان رشتة تخصصی و یا جانبی و تکمیلی به اهداف آموزشی در سطح مطلوب مستقیماً مرتبط با فرایند تألیف منابع آموزشی این رشته است. در این نوشتار کوشش شده است با توجه به الگوهای متداول در منابع آموزشی مهارتهای زبانی به آسیب‌شناسی منابع دانشگاهی آموزش مهارتهای زبان عربی پرداخته شود.

کلیدواژگان: آموزش؛ زبان عربی؛ مهارتها؛ کتابهای دانشگاهی؛ آسیب‌شناسی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آموزش عربی ، کتاب های آموزش عربی ، آسیب شناسی آموزش عربی ، راهبرد تدریس عربی ، مهارت آموزش عربی ، آموزش زبان عربی ایران ، مکالمه عربی نگارش عربی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 25 اسفند 1394 09:25 ب.ظ

ارزیابی میزان «اجرای راهبردهای تدریس» و «کیفیت کتاب آموزشی» در تدریس صرف و نحو عربی برای دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

دوشنبه 24 اسفند 1394 11:11 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: آموزش زبان عربی ،

          ارزیابی میزان «اجرای راهبردهای تدریس» و «کیفیت کتاب آموزشی» در تدریس صرف و نحو عربی برای دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

نویسندگان

محمود حیدری  1 ؛ عبدالله حکیم2

1دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یاسوج

2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

برای دانلود فایل کلیک کنید

چکیده

از آنجا که صرف و نحو از مهم‌ترین واحدهای آموزش زبان عربی به دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی است، و از آنجا که دانشجویان این رشته به رغم گذراندن هشت واحد صرف و نحو در مقطع کارشناسی و دو واحد در مقطع کارشناسی ارشد، حتی در مقطع دکتری از حل ساده ترین مسائل صرفی و نحوی عاجزند، پژوهش حاضر می‌کوشد با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و مصاحبه به بررسی آموزش صرف و نحو عربی به دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و استادان رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و بهشتی هستند. در این پژوهش میزان دو متغیر «کیفیت کتاب آموزشی صرف و نحو» و « استفاده استادان از راهبردهای مناسب در تدریس صرف و نحو» از نظر دانشجویان و استادان بررسی شده است. از جمله یافته‌های پژوهش حاضر این است که از نظر بیشتر دانشجویان، کتاب آموزشی صرف و نحو (باعنوان: شرح ابن عقیل)کیفیت مطلوبی ندارد و همچنین استادان در سطح پایینی از راهبردهای مناسب تدریس صرف و نحو استفاده می‌کنند.

کلیدواژگان: آموزش زبان عربی؛ کتاب آموزشی؛ راهبردهای تدریس صرف و نحو؛ کتاب شرح ابن عقیل

مقدمه

زبان فارسی و زبان عربی قرن هاست که با هم رابطه ای دوسویه دارند. در این میان تأثیر زبان و ادبیات عربی در زبان و ادبیات کهن فارسی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. این تأثیر در حدی است که هیچ پژوهشگری نمی تواند بدون آشنایی با زبان عربی به بحث و بررسی در ادبیات کهن فارسی بپردازد. از این رو، در مقطع کارشناسی هجده واحد و در مقطع کارشناسی ارشد چهار‌‌‌‌‌‌‌‌ واحد دروس عربی برای آموزش زبان عربی به دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی، در نظر گرفته شده است.

با وجود این تعداد واحد عربی در رشته زبان و ادبیات فارسی، مشاهده می شود که دانشجویان این رشته با مشکلات فراوانی در زمینه فهم و درک متون عربی مواجه و بیشتر آنان نسبت به یادگیری زبان عربی بی انگیزه‌اند. از مهم‌ترین واحدهای آموزشی عربی برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی که ضعف، بی‌انگیزگی و بی‌رغبتی دانشجویان در آن نمود بیشتری دارد، درس صرف و نحو است.با وجود اینکه در مقطع کارشناسی هشت واحد و در مقطع کارشناسی ارشد دو واحد به این درس اختصاص داده شده است؛ دانشجویان این رشته حتی در مقطع دکتری و پس از گذراندن همه واحدهای درسی عربی، قادر نیستند ساده ترین مباحث صرف و نحو عربی را تحلیل ‌کنند.

هدف از آموزش قواعد صرف و نحو، بالابردن قدرت درست خوانی و فهم متون و هدف از آموزش زبان عربی به دانشجویان رشتة زبان و ادبیات فارسی، بالا بردن قدرت خواندن و درک و فهم آنان از متون عربی است؛ اما به نظر می رسد که آموزش صرف و نحو عربی به جای اینکه بتواند آنان را در تحقق این هدف یاری دهد، چیزی جز بی‌رغبتی و بی انگیزگی نسبت به زبان عربی در آنان ایجاد نکرده است.

هرچند عوامل خارجی مانند جایگاه پایین زبان عربی در جامعه علمی ایران می‌تواند در بی‌رغبتی و ضعف دانشجویان در درس عربی مؤثر باشد، توجه به عوامل درونی مثل استفاده از راهبردهای مناسب تدریس و تألیف مواد آموزشی مناسب می تواند در بهبود آموزش زبان عربی مفید واقع شود. پژوهش حاضر می کوشد با تأکید بر دو متغیر مهم یعنی «کتاب آموزشی» و «راهبردهای مناسب تدریس صرف و نحو»، به بررسی آموزش صرف و نحو در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازد.

 

پرسش‌های پژوهش

از نظر دانشجویان و استادان، کیفیت کتاب آموزشی صرف و نحو در چه سطحی قرار دارد؟

از نظر دانشجویان و استادان راهبردهای مناسب تدریس در آموزش صرف و نحو عربی تا چه میزان اجرا شده است؟
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آموزش زبان عربی ، راهبردهای تدریس صرف و نحو ، کتاب شرح ابن عقیل ، تدریس عربی ایران ، آموزش عربی ایران ، مقالات آموزش زبان ، صرف و نحو عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 24 اسفند 1394 11:15 ب.ظتعداد کل صفحات : 3 1 2 3
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic