دکتر احمد حیدری

بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه

سه شنبه 17 آذر 1394 08:53 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نازک الملائکة ، مقالات نقد ادبی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن

1 علی سلیمی  ؛ 2 مهدی مرآتی

1دانشیار گروه عربی دانشگاه رازی

2فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه عربی دانشگاه رازی

چکیده

طی یک قرن گذشته، شعر و ادبیات کهن فارسی و عربی، با تفکرات تازه و  پویای منتقدان و شاعران نوگرا، روحی دو باره یافت و از قالب خشکیده خویش بیرون آمد. نیما یوشیج و نازک ملائکه شاعر عراقی، با خلق ایده­های نقدی تازه در مورد شعر و ادب، نقشی بسیار برجسته در این زمینه ایفا نمودند. نقطه­ی مشترک دیدگاه نقدی این دو ناقد و شاعر برجسته، تکیه بر میراث گذشته به منظور خلق ادبیاتی نو و متناسب با زندگی امروزی بود، لذا آن دو، هیچ گاه در صدد نفی شعر و ادب قدیم نبودند، بلکه آن را پایه اصلی نظرات نقدی خود به منظور ایجاد دگرگونی در آن قرار دادند. اما در کنار این وجه مشترک، آنها تفاوت­هایی نیز  با هم داشتند، به طوری که می­توان گفت: دامنه­ی نوگرایی در دیدگاه­های نقدی نیما بسیار عمیق­تر و گسترده­تر از نازک ملائکه بود، به باور او، شاعر باید زبان کلاسیک را به طور بنیادی متحول نماید و تعابیری نو بیافریند، چنان که خود وی در شعرش در این مسیر حرکت کرد، اما ملائکه در این زمینه با احتیاط­ بیشتر قدم بر می­داشت. او بر این عقیده بود که شاعر نباید قواعد و مقرارت زبان فصیح را در هم بشکند، و بر خلاف هنجارهای معمول زبان، تعبیراتی غریب و تازه پدید آورد. تفاوت دیگر در نظرات نقدی آنها، مربوط به رسالت شاعر و کارکردهای شعر بود. در دیدگاه نقدی نیما، شعر باید در خدمت مردم، دردها و رنج­های آنها باشد، اما ملائکه، دعوت به اجتماعی نمودن شعر را نمی­پذیرد وآن ­را محدود کننده شاعر  به شمار می­آورد. او  غالباً شعر را وسیله­ای برای توصیف دغدغه­های فردی و پناه­گاهی برای بیان غم و رنج درونی شاعر قلمداد می­کند. آثار شعری باقیمانده از هر دو شاعر، تحقق عینی دیدگاه­های نقدی آنان را نشان می­دهد.

کلیدواژگان : نیما یوشیج، نازک ملائکه، شعر معاصر، نقد ادبی معاصر
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نیما یوشیج ، نازک ملائکه ، شعر معاصر ، نقد ادبی معاصر ، نازک الملائکة ، مقارنة نیمایوشیج ، تطبیقی نازک الملائکة ،
آخرین ویرایش: جمعه 7 اسفند 1394 12:05 ب.ظ

بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

سه شنبه 17 آذر 1394 08:46 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ،

بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

برای دانلود فایل کلیک کنید

1 الهه عطایی قهفرخی  ؛ 2 حدائق رضائی

1دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه اصفهان

2عضو هیات علمی گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف مقاله حاضر مطالعه ساختار مکالمات تلفنی به زبان فارسی در ایران در چارچوب الگوی شگلاف (1968) می‌باشد. در این راستا میزان انطباق ساختار آغاز مکالمه تلفنی فارسی با چنین الگویی بررسی شده و تمایزات میان زبان‌های فارسی و انگلیسی در این زمینه و همچنین تاثیر عوامل آشنایی و جنسیت در ساختار آغازین مکالمات تلفنی در زبان فارسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده‌ها شامل 54 مکالمه بین زنان و مردان 20-65 ساله می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که ساختار آغاز مکالمه به زبان فارسی در ایران تا حدی در چارچوب الگوی مطرح شده قرار دارد ولی تفاوت‌های فرهنگی بر این ساختار تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. همچنین جنسیت و میزان آشنایی مشارکان در لحن و آهنگ کلام، نوع انتخاب واژگان در آغاز مکالمه تلفنی و میزان اطناب در کلام تاثیر‌گذار است.

کلیدواژگان: مکالمه کاوی؛ آغاز مکالمه تلفنی؛ جنسیت؛ آشنایی؛ زبان فارسی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 17 آذر 1394 08:47 ب.ظ

بررسی تطبیقی خوشه همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی

سه شنبه 17 آذر 1394 05:03 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، مقالات نقد ادبی ،

بررسی تطبیقی خوشه همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی

1 علی اصغر قهرمانی مقبل  ؛ 2 فاطمه نعمتی

1دانشیار دانشگاه خلیج فارس

2استادیار دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن

چکیده

زبان‌شناسان اتفاق­ نظر دارند که در زبان عربی، همچون دیگر زبان‌های سامی، خوشۀ همخوانی آغازین وجود ندارد که از آن با تعبیر «عدم ابتدا به ساکن» یاد کرده‌اند. این در حالی است که خوشه همخوانی آغازین در زبان فارسی پیش از اسلام به طور قطع وجود داشته است. در این نوشته کوشیده‌ایم که با توجه به تماس دیرپای زبان عربی و فارسی به دو موضوع زیر بپردازیم؛ نخست اینکه زبان عربی در صورت وام‌گیری واژگان فارسی دارای خوشه همخوانی آغازین چه رفتاری نشان داده و چه تغییری در این واژگان ایجاد کرده است.  به عنوان نمونه، دو واژۀ «کلید» و «سْتبرگ» را که هر دو پیش از اسلام وارد عربی شده، بررسی کرده‌ایم. دوم این که آیا وزن عروضی فارسی، در تحول خوشۀ همخوانی آغازین و شکستن آن نقشی داشته است؟ بررسی اشعار سده‌های اولیه فارسی دری شواهدی دربارۀ چگونگی تحول خوشه های همخوانی آغازین در اختیار ما می‌گذارد.    

کلیدواژگان: خوشه همخوانی آغازین؛ زبان فارسی؛ زبان عربی؛ تحول زبانی و وزن عروضی.

 

کلمات کلیدی: دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل – زبان وادبیات عربی – ادبیات تطبیقی عروض – خوشه هم زبانی تطیقی – فارسی زبان عربی – خانم دکتر نعمتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر – زبان وادبیات عربی احمد حیدری

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 17 آذر 1394 05:14 ب.ظ

اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف) - بررسی تطبیقی رنگ در ادبیات فارسی و عربی pdf

یکشنبه 15 آذر 1394 10:43 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، اللون فی الشعر ،

اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف)

علی سلیمی  ؛ رضا کیانی

برای دانلود تمام فایل کلیک کنید

الملخص

إنّ اللون یعدّ عنصراً هاماً فی الصورة الفنیة فی الشعر. و لکلّ من الشعراء تجربة خاصّة فی التعامل معه واستکشاف عالمه الرمزی. نجد عند الشاعرین الرسامین سهراب سبهری و سعدی یوسف تجربتین مختلفتین بهذا الصدد. و الملاحظ أنَّ اللون قد تحوّل عندکل منهما من رؤیة بصریة إلى وعی ذهنی فیُعدُّ بذلک عنصراً هاماً للبناء الفنی فی شعرهما، و لکنّ کلاً منهما یَستَخدِمه مختلفاً عن الآخر، فإنّ سبهری یعامله کمظهر للجمال و النقاء متفائلاً متأثراً بالرومانسیة، و لکنّ سعدی یوسف یأتی به کرمز للنضال السیاسی والاجتماعی و هو متشاءم  و متأثر بالواقعیة، و الفرق الواضح بینهما أنّه یمکن استبدال لون بلون آخر فی کثیر من شعر سبهری و لکن فی شعر سعدی لا یمکن مثل ذلک. هذا المقال دراسة للون وأثره فی شعرهما.

الكلمات الرئیسیة: المفردات الرئیسة: اللون فی الشعر؛ الرّومنسیة؛ الواقعیة؛ سهراب سبهری؛ سعدی یوسف

کلمات کلیدی: ادبیات تطبیقی سهراب سپهری – نماد رنگ در شعر معاصر – بررسی تطبیقی رنگ در شعر- الرومانسیة سهراب سپهری – الواقعیة سعدی یوسف – واقع گرایی – رمانتیک – احمد حیدری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اللون الشعر المعاصر ، اللون الرومنسیة ، دلالة اللون ، رمزیة اللون ، سعدی یوسف ، جمالیة اللون ، سهراب سبهری ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 19 بهمن 1394 05:39 ب.ظ

مجموعه مقالات دکتر علیرضا انوشیروانی pdf - مجموعه مقالات ادبیات تطبیقی دکتر انوشیروانی سردمدار ادبیات تطبیقی مکتب فرانسه در ایران

یکشنبه 15 آذر 1394 04:10 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات دکتر انوشیروانی ادبیات تطبیقی ، دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل ، مقالات نقد ادبی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،


مجموعه مقالات دکتر علیرضا انوشیروانی pdf 

پژوهش هایی نظری در ادبیات تطبیقی

مقالات چاپ شده دکتر انوشیروانی در

 مجله فرهنگستان ادب فارسی

برای دانلود کلیک کنید


کلمات کلیدی: مقالات دکتر علیرضا انوشیروانی - ادبیات تطبیقی فرانسه - ادبیات تطبیقی مکتب آمریکا، پژوهش های ادبیات تطبیقی - روش شناسی ادبیات تطبیقی-دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 15 آذر 1394 07:40 ب.ظ

حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی - التوظیف الرمزی للأنبیاء فی الشعر العربی المعاصر

یکشنبه 15 آذر 1394 12:54 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات دکتر محمد جواد پورعابد ، مقالات نقد ادبی ، نماد و رمز و نشانه شناسی ادبیات عرب ، نشانه شناسی (السیمیائیة) ،

حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی

عباس عرب ، محمد جواد حصاوی (پورعابد)

برای دانلود تمام مقاله کلیک کن

چکیده

گوناگونی مسائل جامعه، شاعران را برآن داشت تا گسترة نمادهای خویش را به حوزة خاصی محدود نکنند و آن را به دیگر نمادهای مختلف ازجمله نمادهای دینی گسترش دهند. دراین میان پیامبران نقش سازنده ای به عهده دارند. شاعران، این شخصیت‌ها را به دلیل برخورداری از دلالت‌های بالقوه و سازگار با تجربه‌ها ی درونی خویش به کار گرفته‌اند، تا ابعاد فراموش شدة آنها را با نگاه ذرّه بینی خویش برجسته نمایند و از آنها جهت انتقال داده‌های ذهنی خود به شکل نمادین بهره ببرند. امّا از آنجا که این نمادها در کنار دیگر واژگان در متن رشد می‌کنند، از گونه‌های دلالتی خاصّ و متعدّدی برخوردار می‌شوند که از لحاظ فنّی درخور توجه است. این مقاله به بررسی و بیان ارزشهای فنّی برخی از این دلالت‌ها از جمله؛ غربت و رنج، صبر و ایمان، انتظار و رهایی، سترونی و نوزایی، و قیام، فدا و سازش می‌پردازد.

کلید واژه ها: پیامبران، دلالت، نماد، شعر معاصر،درون‌مایه.

کلمات کلیدی: شعر معاصر عربی پیامبران – نماد در شعر معاصر عربی – رمز پیامبر در شعر عربی – پیامبر در ادبیات – زبان وادبیات عربی – احمد حیدری – دانشگاه خلیج فارس.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 15 آذر 1394 12:57 ق.ظتعداد کل صفحات : 10 ... 5 6 7 8 9 10
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic