دکتر احمد حیدری

تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب‌پرست نازنین

چهارشنبه 18 فروردین 1395 09:53 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: روایت شناسی عربی pdf ، مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ،

 تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب‌پرست نازنین

متن پژوهی ادبی

نویسندگان

محمود بشیری  ؛ زهرا هرمزی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

روایت‌شناسی شاخه‌ای از مطالعات ادبی است که ریشه در ساختارگرایی دارد و در پی یافتن یک دستور زبان جهانی واحد برای متون روایی مختلف است. هر یک از روایت‌شناسان به برخی از الگوهای تکرار شونده در متون روایی اشاره کرده‌اند. ژرار ژنت هم یکی از روایت‏شناسان مطرح ساختار‏گراست که طرح جامع و کاملی برای بررسی متون روایی پیشنهاد می‏دهد. او در نظریّات خود به بررسی سه جنبه از سخن روایی، یعنی زمان، وجه یا حالت و لحن می‌پردازد. این سه جنبه با بررسی ساختار زمان، کانون‌های روایت، فاصلة روایت با بیان راوی و انواع دیدگاه به کار رفته در یک اثر روایی مشخّص می‌شوند و با بررسی و تحلیل این سطوح، می‌توان به تحلیل دقیق و منسجم از یک متن روایی دست یافت و توانایی داستان‌پردازی نویسنده را در شکل دادن به نظام و ساختار روایی یک اثر داستانی سنجید. در این پژوهش با استفاده از نظریّات ژنت سطوح مختلف گفتار روایی و روابط متقابل این سطوح در رمان آفتاب‌پرست نازنین بررسی و تحلیل می‌شود. نویسندۀ این رمان یعنی محمّدرضا کاتب از نویسندگان مطرح ادبیّات معاصر ایران است و طی سال‏های أخیر به نوعی به سبک و مخاطب‏های خاصّ خود دست یافته است؛ سبکی همراه با پیچیدگی، تعلیق، بازی‏های زبانی و گرایشی به پُست مدرنیسم. امّا در آفتاب‏پرست نازنین این خصوصیّات سبکی اندکی تعدیل شده‏ است و آغاز و انجام مشخصی وجود دارد و تلاش شده است تا توجّه طیف بیشتری از مخاطبان جلب شود. این مقاله به بررسی تکنیک‏های روایی مختلفی می‏پردازد که نویسنده جهت روایت داستان آفتاب‏پرست نازنین از آنها استفاده کرده است.

کلیدواژگان: محمّدرضا کاتب؛ آفتاب‌پرست نازنین؛ روایت‌شناسی؛ ژرار ژنت؛ کانون روایت؛ وجه؛ لحن
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: روایت شناسی ، رمان عربی ، ژرارد ژنت ، جیرارد جینت ، عناصر داستانی رمان ، الروایة العربیة ، تحلیل زبان شناسی رمان ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 18 فروردین 1395 09:57 ب.ظ

شیوه‌های شخصیت ‌پردازی غیرمستقیم (کنش، گفتار و نامگذاری) در رمان «زقاق‌المدقّ» اثر نجیب محفوظ

پنجشنبه 5 فروردین 1395 10:35 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، نجیب محفوظ و آثار وی ،

شیوه‌های شخصیت ‌پردازی غیرمستقیم (کنش، گفتار و نامگذاری) در رمان «زقاق‌المدقّ» اثر نجیب محفوظ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی اصغر حبیبی  1 ؛ حمیده امیرحاجلو2 ؛ فتاح علیپور2

1دانشیار/دانشگاه زابل

2کارشناس ارشد ادبیات فارسی/دانشگاه زابل

چکیده

نجیب محفوظ از جمله نویسندگان موفق عرب زبان است که در سال 1988میلادی به اخذ جایزة نوبل ادبی نائل گردید. زقاق‌المدق از مشهورترین رمان‌های او محسوب می‌شود که در آن با دستمایه قراردادن رویدادهای محله ای به نام "زقاق مدق" بصورتی نمادین به بیان اوضاع و شرایط ناگوار اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط و پایین مصر در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم و سلطة استعمار انگلیس بر این کشور می‌پردازد. نجیب محفوظ، تمام مؤلفه‌های داستانی را در این اثرش بکار گرفته است. در این بین، پردازش عنصر شخصیت از بنیادی‌ترین ساختمایه‌ها قلمداد می-گردد. در همین راستا و برای فرایافت این مدعا و تأیید درستی آن، جستار پیش روی برآن است تا به بررسی و تحلیل شخصیت‌های رمان، اعم از فرعی و اصلی، ایستا و پویا، مثبت و منفی، راضی و ناراضی و شیوة شخصیت‌پردازی غیرمستقیم (کنش، گفتار و نامگذاری) در آن بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، شخصیت‌های این داستان، غالبا ایستا و نمونه واقعی افرادی هستند که در جامعة مصر زندگی می‌کنند. در پردازش شخصیت‌ها اگرچه نویسنده از تمام شیوه‌ها استفاده کرده، اما بیشتر به شخصیت‌ پردازی از طریق گفتگو و نامگذاری اشخاص اعتنا داشته است.

کلیدواژگان: شخصیت؛ شخصیت پردازی غیر مستقیم؛ نجیب محفوظ؛ زقاق المدق.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نجیب محفوظ ، شخصیت پردازی رمان نجیب محفوظ ، رمان زقاق المدق نجیب محفوظ ، رمان کوچه مدق نجیب محفوظ ، روایة نجیب محفوظ ، شخصیت پردازی غیر مستقیم ، کنش گفتاری رمان ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 فروردین 1395 10:37 ب.ظ

روایة الحی اللاتینی علی ضوء النظریة البنیویة الغولدمانیة

یکشنبه 23 اسفند 1394 08:55 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: سهیل ادریس ، مقالات نقد ادبی ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ،

روایة الحی اللاتینی علی ضوء النظریة البنیویة الغولدمانیة

المؤلفون

حامد صدقی1 ؛ عبداله حسینی2 ؛ انصار سلیمی نژاد3

1عضو هیئة التدریس فی قسم اللغة العربیة و آدابها، بجامعة الخوارزمی(أستاذ).

2عضو هیئة التدریس فی اللغة العربیة و آدابها، بجامعة الخوارزمی(أستاذ مساعد).

3ماجستیر فی اللغة العربیة و آدابها، بجامعة الخوارزمی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

الملخص

تعتمد هذه المقالة علی دراسة مظاهر المدینة الباریسیة فی الروایة اللبنانیة و فی روایة الحی اللاتینی أنموذجا و یدرس رؤیة البطل الإدریسی إلیها بصفة مدینة غربیة جمیلة و إحدی من رموز الحضارة و الثقافة فی الأدب العربی المعاصر. إن نظرة إلی العالم، سواء علی أنها نموذج نفسی أو تمثل کل جماعی، أو نموذج إجرائی تفترض دوما و حسب أشکال متنوعة ضرورة تفسیر سلوک الإنسان وإنتاجاته باستخدام مفهوم الکلیة. تهدف هذه المقالة إلی تقدیم معاییر نظریة لوسیان غولدمان الرومانی فی العوالم الخارجیة وتطبیقها علی رؤیة الکاتب للروایة «الحی اللاتینی»، و قد توصلنا فی هذا البحث إلی أن سهیل إدریس فی «الحی اللاتینی» ینتمی فی أدبه إلی الطبقة الإشتراکیة التقدمیة و تنعکس أدب ثوری متمرّد تتجلّی میزاتها فی شخصیة البطل طوال مسیرتها فی الروایة.  

الكلمات الرئیسیة: الحی اللاتینی؛ العوالم الخارجیة؛ النقد البنیوی؛ لوسیان غولدمان؛ الأدب المقارن
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: لوسیان غولدمان ، النظریة البنیویة ، ساختارگرایی نظریه رمان ، یوسف ادریس ، روایة الحی اللاتینی ، النظریة البنیویة الغولدمانیة ، رمان یوسف ادریس ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 23 اسفند 1394 08:58 ق.ظ

روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علا الاسوانی براساس نظریه روایتی ژرار ژنت

شنبه 22 اسفند 1394 02:25 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، روایت شناسی عربی pdf ، علاء الأسوانی ،

روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علا الاسوانی براساس نظریه روایتی ژرار ژنت

 

  عبدی صلاح الدین ,افضلی زهرا ,خدادادیان میترا

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده 

   روایت شناسی علمی جدید است که کارکردِ اصلی آن بررسی عناصر ساختاری در روایت و چگونگی ترکیب این عناصر است. این علم در سده های اخیر محور اندیشه بسیاری از نظریه‌پردازان قرار گرفت و زمینه را برای تکامل روایت‌شناسی مهیا ساخت. ژرار ژنت نظریه-پرداز فرانسوی از جمله روایت شناسانِ ساختارگرایی است که گامی بلند در راه اعتلای این علم برداشت. او در نظریه اش جهت تحلیل متن روایی سه عامل زمان دستوری، وجه یا حال و هوا و لحن را کانون توجه خود قرار داده است. در این پژوهش یکی از برجسته ترین رمان‌های علا الاسوانی به نام «عمارت یعقوبیان» براساس این نظریه مورد تحلیل واقع شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد، رمان فاقد نظم خطی حوادث است و از طریق حضور اندک راوی و ارایه حداکثری اطلاعات بر خواننده تاثیر گذاشته و درسراسر روایت نویسنده/راوی مسیر روایت را به پیش می راند.

کلیدواژه: روایت شناسی ,ژرار ژنت ,علا الاسوانی ,عمارت یعقوبیان.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نظریه ژرار ژنت ، علاء الأسوانی ، رمان عمارت یعقوبیان ، روایة عمارة یعقوبیان ، روایت شناسی رمان ، عناصر روایت شناسی ، روایت شناسی داستان ،
آخرین ویرایش: شنبه 22 اسفند 1394 02:29 ب.ظ

الوحدة الموضوعیة فی سورة الأعراف

یکشنبه 9 اسفند 1394 07:57 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: علوم قرآنی ادبی ، مقالات نقد ادبی ،

الوحدة الموضوعیة فی سورة الأعراف

علی رضا محمدرضایی  1 ؛ عیسی متقی زاده2 ؛ مسعود شکری3

1أستاذ مشارک، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، فردیس فارابی

2أستاذ مساعد، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس

3طالب دکتوراه، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

اکتناه المعانی الرفیعة للقرآن الکریم وإدراک ما یحتوی علیه هذا الکتاب العظیم، یحتاج إلى دراسة متعدّدة الجوانب،لأنّ الأسرار والرموز القرآنیة قد تختفی على المخاطب العام وتحتاج إلى علوم خاصة لإنتشالها من بین المعانی الراقیة والألفاظ الرائعة. ومن هذه الأسرار، سرّ الوحدة الموضوعیة فی السور القرآنیة، خاصة السور الطوال. فإذا نظرنا إلى ظاهر السور الطوال واجهنا موضوعات وقصصاً لاتوجد علاقة وثیقة بین مضامینها فی بادئ الرأی، ولکن إذا نظرنا إلى هذه السور من نظرة الوحدة الموضوعیّة یمکننا متابعة الهدف الرئیس والمغزى الواحد فی الصور المتعدّدة المطروحة فی  السورة، وعلاقتها بالسور الأخرى وتسلسل المفاهیم فی السورة الواحدة من جهة وبین السور متتابعة من جهة أخرى.

ومن هذا المنطلق، یحاول هذا المقال بناءً على المنهج الوصفی- التحلیلی، دراسة الوحدة الموضوعیة فی سورة الأعراف بواسطة تقسیمها على أجزاء فی داخل السورة، وکیفیة بناء أی جزء على المحور الرئیس وعلاقة الأجزاء فیما بینها والتناغم والتناسق الموجودین فیها من حیث تنمیة الموضوع، من المقدمة إلى الخاتمة. ویشاهَد بأنّه إضافة على تمحور الموضوعات حول المحور الرئیس، وهو الصراع بین  الخیر والشّرّ ولزوم تحدید الموقف فی هذا الصراع، قد أثّر المحور الرئیس على السمة اللغویة البارزة للسورة، الوحدة الموضوعیة تسبّب انسجاماً وتلاحماً فی السورة بالرغم من طولها وکثرة عدد آیاتها. فنستننتج أنّ سمتها البارزة هو التضاد والتقابل، ویذکرنا هذا الأمر بالصراع بین الطرفین المتخاصمین فی مضمون السورة. العلاقة فی أکثر الأحیان کامنة وراء الموضوعات المتعدّدة المطروحة أنّها فی علاقة بسورة قبلها وما بعدها من جانب الموضوع العام.

کلیدواژگان: القرآن الکریم؛ سورة الأعراف؛ الوحدة الموضوعیة؛ الصراع؛ التضاد
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: النقد الأدبی ، الوحدة الموضوعیة ، التضاد النقد ، الوحدة العضویة الشعر ، الشعر المعاصر ، القرآن الانسجام ، انسجام قرآن واژگان ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 9 اسفند 1394 08:00 ب.ظ

تحلیل گفتمان قرآن کریم براساس رویکرد نقشگرا نمونه مورد پژوهانه: سوره تین

چهارشنبه 5 اسفند 1394 03:49 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مکاتب ادبی ( عربی ) ، مقالات نقد ادبی ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ، علوم قرآنی ادبی ،

تحلیل گفتمان قرآن کریم براساس رویکرد نقشگرا

نمونه­ مورد پژوهانه : سوره­ تین

-------

نویسندگان: 

دکتر سید ابوالفضل سجادی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی  دانشگاه اراک

مریم یادگاری*

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی: دانشگاه اراک

 برای دانلود فایل اصلی مقاله کلیک کنید

چکیده:

تحلیل گفتمان یکی از شاخه­های نوپای زبان­شناسی غرب است که متون ادبی و کلام را تحلیل و بررسی می­کند و معانی پنهان شده را برای مخاطب آشکار می­کند. رویکرد زبانشناختی نقشگرای مایکل هلیدی متن را در سه ساختار اندیشگانی، متنی و بینافردی مورد مطالعه و بررسی قرار می­دهد و باعث درک بیشتر مخاطب از متن می­شود. قرآن کلام وحی است و بسیار بلیغ و دارای ظرایف بسیاری است که برای فهم معانی فوق بشری آن باید کوشش فراوان داشت. در این مقاله سعی بر این است که با توجه به نگره­ی سیستمی–نقشی هلیدی، با رسم جدول و بررسی فرآیندهای موجود در سوره نام­برده و واژگان موجود در آیات، انسجام، تحرک، پویایی و قطعیت کلام به کار رفته در سوره­ی تین مشخص شود و معانی ضمنی آن آشکار شود و به فهم عمیق مخاطب از آیات کمک کند و با این نگره مشخص خواهد شد که خداوند در انتخاب واژگان بسیار ظریف و هوشیارانه برخورد کرده است و این باعث انسجام و  تأثیر عمیق معانی در مخاطب شده است.

کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، رویکرد نقشگرا، سوره­ تین
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تحلیل گفتمان ، رویکرد نقشگرا ، سوره­ تین ، الخطاب الشعر ، نظریة الخطاب ، تحلیل گفتمان قرآن ، مریم یادگاری تحلیل گفتمان ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 5 اسفند 1394 03:58 ب.ظتعداد کل صفحات : 10 1 2 3 4 5 6 7 ...
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو