دکتر احمد حیدری

زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه - روایت شناسی رمان - عناصر داستانی حنا مینه رمان چلچراغ های آبی

دوشنبه 9 آذر 1394 04:12 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، نشانه شناسی (السیمیائیة) ، حنا مینه ،

زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه

حسن سرباز  ؛ عبد الله رسول نژاد ؛ سودابه خسروی زاده

1دانشگاه کردستان

2عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

3دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

برای دانلود تمام مقاله کلیک کنید

الملخص

عنصر زمان یکی از عناصر اساسی در هر متن داستانی است که حوادث در طول آن پیشرفت می‌کنند و به‌وسیلة آن مراحل مختلف داستان شناخته می‌شود. در رمان، اغلب حوادث از لحاظ زمانی یک سیر افقی را در پیش می‌گیرند و به صورت پی‌درپی می‌آیند، اما گاهی هم در عنصر زمان نوعی اختلال به وجود می‌آید که ژرار ژنت منتقد ساختارگرای فرانسوی آن را زمان‌پریشی (المفارقة الزمنیة) نامیده‌است که به دو شکل گذشته‌نگری (الاسترجاع) و آینده‌نگری (الاستباق) ظاهر می‌شود. در این پژوهش تلاش می‌شود با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، مقولة زمان‌پریشی به دو صورت گذشته‌نگری و آینده‌نگری در رمان چراغ­های آبی(المصابیح الزرق) اثر حنا مینه بررسی شود. این بررسی نشان می‌دهد که نویسنده در آن به روش رمان‌های کلاسیک عمل کرده‌است و حوادث در آن، از سیری پیوسته و گاه‌شمارانه پیروی می‌کنند. اما در جای‌جای رمان، ناهماهنگی‌هایی به صورت زمان‌پریشی به دو شکل گذشته‌نگری و آینده‌نگری در روند زمان حوادث دیده می‌شود که آن دو را به دو صورت درونی و بیرونی به کار برده‌است. به‌کارگیری این تکنیک در رمان از یک طرف باعث گسترش فضای زمانی روایت شده و از طرف دیگر با ایجاد توقع و انتظار در خواننده، وی را به پیگیری ادامه داستان تشویق می‌کند.

الكلمات الرئیسیة: حنا مینه؛ المصابیح الزرق؛ زمان‌پریشی؛ گذشته‌نگری؛ آینده‌نگری.

کلمات کلیدی: دانلود آثار حنا مینه، زمان پریشی در رمان – روایت شناسی رمان عربی – گذشته نگری داستان عربی – آینده نگری رمان عربی – زمان پریشی حنا مینه – زمان پریشی عناصر داستان روایت شناسی مقاله – دانلود عناصر داستانی مقاومت – دانلود المصابیح الزرق حنا مینه . احمد حیدری دانشگاه خلیج فارس بوشهر احمد حیدری
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 اسفند 1394 10:42 ب.ظ

تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل

دوشنبه 9 آذر 1394 04:07 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ،

تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل

حجت رسولی  ؛ سمیه شجاعی؛ خدیجه شاه محمدی

دانشگاه شهید بهشتی گروه زبان وادبیات عربی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن

چکیده

داستان حی بن یقظان ابتدا توسط ابن سینا و سپس به همّت دیگر اندیشمندان از جمله ابن طفیل به زبان عربی نوشته شد. نویسندگان این داستان هر یک با سبک خاص خود کوشیده اند آن را محملی برای نحوه شناخت عقلی خداوند قرار دهند. اگرچه ساختار داستان مزبور به قلم ابن سینا با داستانی که ابن طفیل پرداخته است تفاوت های زیادی دارد، ولی درون مایه هر دو بر یک محور که همان پی بردن به وجود باری تعالی است مبتنی است. اکنون این مسأله مطرح است که محتوای این دو داستان چه وجوه مشترک و چه جنبه های منحصر به فردی دارد و رابطه محتوای داستان به قلم ابن طفیل با آن چه از ابن سینا برجای مانده است چیست؟ این مقاله با استفاده از ترجمه این دو اثر، به مقایسه، بررسی و شناخت شباهت ها و تفاوت های محتوایی دو داستان پرداخته و سپس با ارائه ی آراء و نظراتی که پیرامون آن دو مطرح شده ـ مانند عدم شباهت این دو، جز از لحاظ لفظ  و عنوان و ویژگی های فلسفی ـ داستان¬های فوق را مورد نقد قرار داده است. این پژوهش می کوشد با روش تحلیل محتوای متن و بر اساس دیدگاه های صاحب نظران، ضمن بررسی ارتباط محتوایی میان این دو اثر و پاسخ به سؤال مطرح شده، این فرضیه را بررسی کند که ابن طفیل، درون مایه اثر ابن سینا را به عنوان یک تئوری، مبنای کار خود قرار داده و وجهة عملی به آن بخشیده است؛ بدین نحو  که گویی ابن سینا فرضیه ای را مطرح ساخته و ابن طفیل آن را اثبات و کوشیده است آن را بسط داده، تبیین نماید.

الكلمات الرئیسیة: ابن سینا؛ ابن طفیل؛ داستان حی بن یقظان؛ عروج عقلی.

کلمات کلیدی: تطبیقی ابن سینا ابن طفیل – ادبیات تطبیقی داستان – داستان حی بن یقظان – درون مایه داستانی داستان های عربی – احمد حیدری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

بررسی ساختاری عنصر زمان بر اساس نظریه ژرارد ژنت در نمونه ای از داستان کوتاه دفاع مقدس

چهارشنبه 4 آذر 1394 12:12 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عناصر روایت شناسی ،بررسی ساختاری عنصر زمان بر اساس نظریه ژرارد ژنت در نمونه ای از داستان کوتاه دفاع مقدس

برای دانلود تمام مقاله کلیک کنید

چکیده:

در این پژوهش، عنصر روایی زمان با بهره گیری از آرای ژرارد ژنت در نمونه ای از داستان های کوتاه دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آغازین مقاله با طرح مسئله و اشاره ای موجز به پیشینه نگرش اندیشمندان به مقوله زمان، موضوع زمانمندی روایت و نگرش ژنت به آن، با سه مبحث نظم، تداوم و بسامد نشان داده شد. در بخش دوم نیز کاربرد عنصر روایی زمان در داستان کوتاه «انتظار در ایستگاه راه آهن»، نوشته جواد افهمی از مجموعه سوم داستان های کوتاه یوسف، نقد و بررسی شده است. تحلیل این داستان بر پایه نظریه ژرارد ژنت با کاربرد چهار شیوه روابط زمانمند روایت شامل روایت گذشته نگر، آینده نگر، لحظه به لحظه و روایت همزمان نشان می دهد که نویسنده با به کار گیری هدفمند عناصر داستان و ایجاد جریان سیال زمان، مرز میان گذشته و حال را با تداعی های راوی می شکند. با کاربرد الگوی زمانمندی روایت ژنت، به عنوان شیوه ای از خوانش داستان برای دستیابی به دستور زبان مشترک، می توان کاربرد تکنیک های جدید داستان نویسی را به منظور شناسایی جایگاه داستان نویسی معاصر ایران مورد ارزیابی قرار داد.

كلید واژه: دفاع مقدس، افهمی، ژنت، زمان پریشی، داستان کوتاه

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 آذر 1394 12:34 ق.ظ

مقالاتی درباره وصف در رمان عربی - وصف در شعر عربی معاصر -تقنیات الوصف - آلیات الوصف فی الروایة و الشعر

یکشنبه 19 مهر 1394 07:24 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات علمی پژوهشی ادبیات عرب خارج از کشور ، مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ،دانلود مقالات مهم عربی pdf

درباره کارکرد وصف در رمان و داستان عربی pdf

کارکرد وصف در شعر عربی معاصر pdf

برای دانلود مقالات بر روی لینک های زیر کلیک کنید

الكلمات الرئیسة : الشخصیة فی الروایة العربیة - الشخصیة فی الشعر العربی المعاصر
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عناصر السرد ، الزمن الروایة ، شخصیت رمان ، عناصر الروایة ، عناصر القصة ، التصوف ابراهیم الکونی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 دی 1394 01:40 ق.ظتعداد کل صفحات : 5 ... 2 3 4 5
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات