دکتر احمد حیدری

دراسه سوسیونصیه فی روایه «ذاکره الجسد» ل «أحلام مستغانمی»

سه شنبه 15 دی 1394 05:11 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، نشانه شناسی (السیمیائیة) ، عناصر روایت شناسی ،

دراسه سوسیونصیه فی روایه «ذاکره الجسد» ل «أحلام مستغانمی»

فاطمه اکبری زاده  کبری روشنفکر  خلیل پروینی  حسینعلی قبادی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده: إنّ البناء الدلالی للروایه فی نسقه اللغوی یحتوی علی الأنساق السردیه والخطابیه إلى جانب الأنساق الفکریه. فالنقد السوسیونصی یدرس البناء الدلالی للنص من المنظور السوسیولوجی اکتفاء بالنص دون الرجوع إلی خارجه. وتتجلی العلاقات الحواریه القائمه فی البناء الاجتماعی للروایه من الناحیه الجمالیه فی إطار هذا الاتجاه النقدی، إمّا بدیموقراطیه الأصوات فی الروایه البولیفونیه، وإمّا بهیمنه إیدیولوجیه واحده فی الروایه المونولوجیه. ومن هذا المنظار النقدی، اتخذت الراوئیه الجزائریه الشهیره، أحلام مستغانمی، فی روایتها ذاکره الجسد اتجاها متمیزا لإقامه العلاقات الحواریه فی بناء النص الذی لا یمکن الحکم علیه بسهوله.

قامت هذه المقاله بدراسه البناء الداخلی لهذه المدونه السردیه النسائیه، بأسلوب وصفی تحلیلی، فی ثلاثه مستویات: الأسالیب الکلامیه، ونوعیه الراوی والضمائر السردیه، والمنظور الآیدیولوجی، لکشف أسلوب الروایه فی إقامه العلاقات الحواریه بین الأصوات فی مجتمع النص حسب النقد السوسیونصی. وتشیر النتائج إلی أنّ هذه الکاتبه لا تختار الحیاد ولا الانحیاز السردی فی إعلاء صوت الشخصیات بل تستخدم الأسلوب الوسط فی تشخیص الأسالیب الکلامیه للشخصیات، وذلک بتلاعبها بالضمائر السردیه. کذلک تطرح الروایهُ الآیدیولوجیات المختلفه فی البناء الاجتماعی للنص فی قضیتی المرأه والوطن؛ حیث یتمّ المنظور الآیدیولوجی النهائی للروایه حسب خصائص الروایات المتعدده الأصوات محاولهً ترسیم الدیموقراطیه فی بناء النص. کذلک إمکانیه التأویل لدی المتلقی فی الخطاب المفتوح النهایه تسم هذه الروایه النسویه بخصائص تعددیه -الأصوات، خلافاً لمن لا یعتبر الکتابات النسویه سوى روایات مونولوجیه.

کلمه های کلیدی:• باختین • النقدالسوسیونصی • الروایه المتعدده الأصوات • الکتابه النسویه • ذاکره الجسد
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقد ادب عربی ، الأدب النسوی ، مقالات احلام مستغانمی ، فمنیست مستغانمی ، زبان شناسی باختین ، نقد زبان شناسی عربی ، ذاکرة الجسد مستغانمی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 15 دی 1394 05:15 ق.ظ

تعدّد الأصوات فی روایة الزینی برکات لجمال الغیطانی - چند صدایی در رمان عربی

سه شنبه 15 دی 1394 05:07 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ،

تعدّد الأصوات فی روایة الزینی برکات لجمال الغیطانی

نویسندگان

علیرضا کاهه  1 ؛ خلیل پروینی2 ؛ کبری روشن فکر3

1دکتوراه فی قسم اللغة العربیة وآدابها من جامعة تربیت مدرس

2أستاذ مشارک، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس

3أستاذة مشارکة، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

بعد التغیرات التی طرأت على المجتمع المصری بعد ثورة یولیو 1952، بدأ الروائیون یبحثون عن أشکال فنیة تسایر مقتضیات واقعهم الاجتماعی. فقد اتسم إنتاجهم بعد هذه الحقبة بعدة سمات فنیة، وبعد أن کان السارد العلیم یتحکّم فی السرد والحکی، احتوت الروایات رؤیة سردیة متعددة، أبعدت سطوة الراوی التقلیدی بنظرته الأحادیة فی نقل أحداث الروایة، وتراجعت عن رسم الشخصیة المألوفة فی الروایات التقلیدیة بتجریدها من میسم البطولة والتفرّد، بإدخال عدد ضخم من الشخصیات فی الروایة.یعتبر جمال الغیطانی أحد أدباء جیل الستینیات فی مصر، وکان من أبرز الروائیین فی استلهام التراث فی إنتاجه الأدبی. وقد کان حریصاً على ابتکار أشکال فنیة جدیدة تکون مغایرة للأشکال السائدة فی تلک الفترة. تعدّ روایته الزینى برکات نموذجاً جیداً لسعی هذا الروائی المصرى للخروج من أسر الروایة التقلیدیة. وقد استطاع الکاتبأن یقدّم فی هذه الروایة عالماً روائیاً متشابکاً یمتاز بالتعددیة فی الرؤیة السردیة ومواقف الشخصیات الإیدیولوجیة، إضافة إلى التنوع فی الأسلوب الروائی، ما أدى إلى تعدد الأصوات فی الروایة.  

کلیدواژگان: الزینی برکات؛ جمال الغیطانی؛ تعدد الرؤیة السردیة؛ تعدد المواقف؛ تنوع الأسلوب الروائی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: جمال الغیظانی ، تعدد الأصوات ، چند صدایی رمان ، الأسلوب الروائی ، روایت شناسی رمان ، السرد الروایة ، الزینی برکات ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 15 دی 1394 05:09 ق.ظ

دانلود کتاب « قضیة الزمن فی الشعر العربی الشباب والمشیب » pdf - عنصر زمان در شعر عربی

جمعه 4 دی 1394 11:40 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: کتاب های نقد ادبی عربی ، عناصر روایت شناسی ، نقد شعر ،


دانلود کتاب :

« قضیة الزمن فی الشعرالعربی » pdf

نویسنده: فاطمه محجوب

ناشر: دارالمعارف

برای دانلود کلیک کنیددیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عنصر زمان شعر عربی ، الزمن فی الشعر ، الزمان الشعر العربی ، الشعر العربی السرد ، فاطمه محجوب pdf ، الزمان شعراء العرب ، زبان و ادبیات عرب ،
آخرین ویرایش: جمعه 4 دی 1394 11:53 ق.ظ

تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت شناسی - تحلیل ریخت شناسی رمان

سه شنبه 10 آذر 1394 11:43 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ،

تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت شناسی

حمیدرضا مشایخی  ؛ سیده هانیه میرسیدی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

تلاش روایت شناسان برای رسیدن به الگویی ثابت به منظور بررسی داستان ها و روایت ها در آغاز قرن بیستم با ظهور فرمالیست ها شدت یافت. در همین زمان ولادیمیر پراپ، مردم شناس صورت گرای روسی با الگو گرفتن از همین روایت شناسان روشی برای بررسی داستان طرح کرد. پراپ دریافت که قصه های پریان به رغم تکثر و تنوع ظاهری، از نظر قهرمانان و عملکردهای آن ها نوعی وحدت و همانندی دارد و تمامی کارکردهای موجود در قصه به سی و یک عملکرد محدود می شود و این دستاورد، آغاز علم روایت شناسی نوین به شمار می آید.

نجیب محفوظ، معروف ترین رمان نویس معاصر عرب، ازجمله نویسندگانی است که روایت ها و

 داستان های او سرشار از عناصر نمادین شرقی و قالب های ساختاری نوین غربی است؛ از این روی، قابلیت بررسی روایی و ریخت شناسی را دارد. این جستار بر آن است تا روایت السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ را براساس نظریه ی پراپ، تحلیل و بررسی کرده و نشان دهد توالی این کارکردها تا چه اندازه می تواند در داستان محفوظ قابل انطباق باشد. دستاورد پژوهش، نشان دهنده ی این است که هرچند تعدادی از کارکردهای سی و یک گانه در داستان نجیب محفوظ یافتنی است، پایان قصه، با نوع پایان یافتن قصه های پریان مغایرت دارد؛ در پایان، قهرمان داستان به ظاهر از صحنه ی مبارزه بیرون می رود؛ ولی در مبارزه ای درونی، جدال قهرمان با شرور ادامه می یابد.

کلیدواژه ها: نجیب محفوظ؛ پراپ؛ ریخت شناسی؛ کارکردها؛ قصه های پریان.

کلمات کلیدی: دانلود مقالات در مورد نجیب محفوظ – نظریه زبان شناسی پراپ – ریخت شناسی در رمان – عناصر داستانی رمان عربی – کارکردهای رمان – بررسی قصه های پریان – نظریه های زبان شناسی – نظریه های روایت شناسی.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 آذر 1394 11:50 ب.ظ

دانلود کتاب مهم معجم مصطلحات نقد الروایة الزیتونی pdf - دانلود کتاب فرهنگ نامه اصطلاحات نقد رمان عربی

سه شنبه 10 آذر 1394 10:11 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، دانلود کتاب های نقد ادبیات عرب pdf ، روایت شناسی عربی pdf ،


دانلود کتاب مهم معجم مصطلحات نقد الروایة  الزیتونی pdf

برای دانلود کلیک کن

کتابی مهم در عرصه روایت شناسی و رمان

کلمات کلیدی: اصطلاحات نقد رمان - دانلود آثار الزیتونی - کتاب حوزه روایت شناسی عربی - نقد رمان عربی - مصطلحات نقد الروایة العربیة - پایان نامه نقد رمان عربی - احمد حیدری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 آذر 1394 10:26 ب.ظ

دانلود کتاب القصة فی الشعر العربی - دانلود کتاب داستان در شعر عربی تألیف ثروت إباظة

دوشنبه 9 آذر 1394 04:49 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مصاحبه دکتری زبان وادبیات عرب ، مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، داستان کوتاه عربی ( مقالات ) ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ،


دانلود کتاب القصة فی الشعر العربی 

 دانلود کتاب داستان در شعر عربی

 تألیف ثروت إباظة

برای دانلود کلیک کنید

کلمات کلیدی: دانلود کتاب نقد ادب عربی - کتاب های نقدی ادبیات عرب- دانلود آثار ثروت إباظة - قصه در شعر عربی قدیم - قصه در شعر عربی معاصر - داستان در شعر عربی معاصر -دانلود کتاب های ادبیات عرب - احمد حیدری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهردیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 آذر 1394 04:57 ب.ظتعداد کل صفحات : 5 1 2 3 4 5
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات