دکتر احمد حیدری

حواریة اللغة فی روایات إبراهیم الکونی

دوشنبه 2 فروردین 1395 06:51 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ابراهیم الکونی ، عناصر روایت شناسی ،

حواریة اللغة فی روایات إبراهیم الکونی

المؤلفون

محمد طیبی1 ؛ فاطمه اکبری زاده  2

1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه البلیده الجزائر

2فارغ التحصیل گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

إنّ الروایة ظاهرة لغویة تکمن أصالتها فی تجمیع الأسالیب المختلفة واللغات المتعددة والأصوات المتنوعة التی تقیم بینها العلاقات الحواریة. إنّها قادرة على أن تجلّی الحواریة بین مختلف اللغات الاجتماعیة، لتنتج خطاباً روائیاً یعکس جمالیة العلاقات اللغویة ویعمق القناعة بالأحداث الروائیة؛کما تبرز العلاقات الحواریة الداخلیة بین لغتها ولغة سائر النصوص الأدبیة وغیر الأدبیة، لتنتج نصاً متزوداً بنصوص غیره. أما دراسة لغة الروایة من هذا المنظر النقدی أی "الحواریة"، فتکشف عما للروائی من أسرار أسلوبیة متمیزة، وآلیات الـتعبیر، وطرائق استخدام وکیفیة انتقاء المادة اللغویة. والدراسة التوصیفیة التحلیلیة هذه، تکشف میزات حواریة لغة روایات إبراهیم الکونی الذی یهتم بتصویر الصحراء وما فیها من الموجودات؛ إذ حول عالم الصحراء إلى کون حیوی مفعم بأحاسیس جمالیة لا حدود لها. إنّه قد أنتج التعدد اللغوی فی روایاته باستخدام اللغات المتعددة فی مختلف مستویات المجتمع الإنسانی من لغة معاصریه والأسلاف، ومما وهب للجمادات والحیوانات لغة خاصة. إنّه یمجد الصحراء ویقدس عناصرها، فیجعل للصحراء صورةً جمالیةً متمیزةً فی لغة روایاته؛ ولتقویة هذه الصورة تبرز العلاقات الحواریة الداخلیة بین لغة الروایة ولغة مختلف الأجناس من الأجناس الأدبیة، والأسطوریة، والدینیة، والتاریخیة؛ حیث یتبدل لغة الروایة إلی لوحة حواریة علی أساس اللاتجانس اللغوی والإیدئولوجی للکائنات الصحراویة.  

الكلمات الرئیسیة: الحواریة؛ التعدد اللغوی؛ التناص؛ الروایة؛ إبراهیم الکونی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الحواریة ، الحوار روایة ، گفت وگو رمان ، عناصر داستانی ، إبراهیم الکونی ، رمان های إبراهیم الکونی ، تحلیل رمان ابراهیم الکونی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 فروردین 1395 06:55 ب.ظ

بررسی عناصر داستان در دو رمان «الربیع العاصف» و «عذراء جاکرتا» نجیب کیلانی

دوشنبه 2 فروردین 1395 02:58 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عناصر روایت شناسی ، نجیب الکیلانی ،

بررسی عناصر داستان در دو رمان «الربیع العاصف» و «عذراء جاکرتا» نجیب کیلانی

پایان‌نامه .دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1391 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: حسن سرباز | استاد مشاور: جمیل جعفری | دانشجو: فرناز حیدریان

یکی از انواع جدید ادبیات در دوره ی معاصر رمان است که امروزه پیشرفت های چشم گیری در میان ملت های مختلف داشته است. نجیب کیلانی یکی از رمان نویسان معاصر عرب است که در این زمینه توانایی های فراوانی از خود نشان داده و با خلق آثاری گرانبها، مجموعه ای از عوامل اجتماعی و دینی و سیاسی را که در طول زندگی خود با آنها برخورد کرده، به شکلی قوی و منسجم در قالب رمان گنجانیده است. رمان «الربیع العاصف» و «عذراء جاکرتا» دو اثر از آثار نجیب کیلانی هستند که با جملاتی ساده و روان اهدافی ارزشمند و والا را دنبال می کنند که عبارتند از تعلیم باورهای اصیل دینی و آگاهی قشر جوان و مسلمان جامعه از فسادها و ظلم های موجود در جامعه. این پژوهش به مطالعه ی عناصر داستانی داستان های نوین و چگونگی کاربرد این عناصر در دو رمان «الربیع العاصف» و «عذراء جاکرتا» اشاره دارد و تمامی عناصر را به صورت مستقل مورد بررسی قرار می دهد، البته قدرت همه ی عناصر در یک سطح نیست بلکه دارای شدت و ضعف هایی می باشند. شخصیت های اصلی و فرعی در هر دو رمان با نشان دادن ایستایی و پویایی و همچنین سادگی و پیچیدگی آن ها به زیبایی بکار گرفته شده است و در پرداخت شخصیت ها از هر دو شیوه ی شخصیت پردازی مستقیم و غیر مستقیم استفاده شده است. پیرنگ هر دو رمان پیرنگ بسته و منسجم است و تمامی ارکان پیرنگ به وضوح در داستان قابل مشاهده است. صحنه های هر دو رمان در موقعیت های مختلف و مطابق با نیاز موضوع و جهت انعکاس واقعیت های اجتماعی مدّ نظر نویسنده است. در هر دو رمان از گفتگوهای درونی و بیرونی استفاده شده است، همچنین توصیفات دو رمان ساده و زبان آن ها فصیح و قابل فهم است. بررسی و توجه به این مسائل میزان موفقیت نویسنده و قدرت و جایگاه او را در ادبیات داستانی معاصر نشان می دهد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نجیب الکیلانی ، عناصر داستانی عربی ، رمان های نجیب الکیلانی ، روایة نجیب الکیلانی ، رمان الربیع العاصف ، نجیب الکیلانی pdf ، بررسی نجیب الکیلانی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 فروردین 1395 03:01 ق.ظ

تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف»

شنبه 29 اسفند 1394 05:29 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نجیب الکیلانی ، روایت شناسی عربی pdf ، عناصر روایت شناسی ،

تبیین عناصر ادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف»

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عناصر داستانی رمان ، نجیب الکیلانی ، رمان الربیع العاصف ، روایة الربیع العاصف ، روایت شناسی رمان عربی ، رمان های اسلامی کیلانی ، الروایات الإسلامیة ،
آخرین ویرایش: شنبه 29 اسفند 1394 05:37 ب.ظ

روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علا الاسوانی براساس نظریه روایتی ژرار ژنت

شنبه 22 اسفند 1394 02:25 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، روایت شناسی عربی pdf ، علاء الأسوانی ،

روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علا الاسوانی براساس نظریه روایتی ژرار ژنت

 

  عبدی صلاح الدین ,افضلی زهرا ,خدادادیان میترا

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده 

   روایت شناسی علمی جدید است که کارکردِ اصلی آن بررسی عناصر ساختاری در روایت و چگونگی ترکیب این عناصر است. این علم در سده های اخیر محور اندیشه بسیاری از نظریه‌پردازان قرار گرفت و زمینه را برای تکامل روایت‌شناسی مهیا ساخت. ژرار ژنت نظریه-پرداز فرانسوی از جمله روایت شناسانِ ساختارگرایی است که گامی بلند در راه اعتلای این علم برداشت. او در نظریه اش جهت تحلیل متن روایی سه عامل زمان دستوری، وجه یا حال و هوا و لحن را کانون توجه خود قرار داده است. در این پژوهش یکی از برجسته ترین رمان‌های علا الاسوانی به نام «عمارت یعقوبیان» براساس این نظریه مورد تحلیل واقع شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد، رمان فاقد نظم خطی حوادث است و از طریق حضور اندک راوی و ارایه حداکثری اطلاعات بر خواننده تاثیر گذاشته و درسراسر روایت نویسنده/راوی مسیر روایت را به پیش می راند.

کلیدواژه: روایت شناسی ,ژرار ژنت ,علا الاسوانی ,عمارت یعقوبیان.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نظریه ژرار ژنت ، علاء الأسوانی ، رمان عمارت یعقوبیان ، روایة عمارة یعقوبیان ، روایت شناسی رمان ، عناصر روایت شناسی ، روایت شناسی داستان ،
آخرین ویرایش: شنبه 22 اسفند 1394 02:29 ب.ظ

رابطه زمان و تم در روایت «سرزمین غم‌زده پرتقال» از غسان کنفانی نویسنده ادبیات پایداری

پنجشنبه 20 اسفند 1394 03:33 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: غسان کنفانی ، روایت شناسی عربی pdf ، عناصر روایت شناسی ، ادبیات پایداری - مقالات ادبیات مقاومت عربی الأدب المقاوم ،

رابطه زمان و تم در روایت «سرزمین غم‌زده پرتقال» از غسان کنفانی نویسنده ادبیات پایداری

موضوع پژوهش‌ها  نقد و نظریه ادبی ، پژوهش‌ها  پژوهش در ادبیات داستانی ، پژوهش‌ها پژوهش‌های ادبیات پایداری

نویسنده: حسن گودرزی لمراسکی, علی باباپور روشن

برای دانلود مقاله کلیک کنید

خلاصه

با پیدایش علم روایت‌شناسی در دهه‌های اخیر، از میان عناصر مختلف روایت، یکی از عناصری که اهمیت آن بیش از همه آشکار گشت، عنصر زمان در روایت‌ها است که در همه عناصر دیگر از جمله تم، تأثیر شگرفی دارد و روایت‌شناسان زیادی در این حوزه اظهارنظر کردند که تأثیرگذارترین آنها، ژرار ژنت فرانسوی است که نظریات گرانقدری را درباره آن ارائه کرد. از آنجا که مطالعه دقیق عناصر سازنده یک روایت، موجب شناخت هر چه بیشتر روایت و برقراری ارتباط خواننده با آن و تسهیل‌کننده زمینه‌های ظهور چنین روایت‌هایی در آینده می‌گردد؛ لذا در این جستار تلاش می‌کنیم تا با روش تحلیل محتوا، رابطه زمان و تم را با تأکید بر نظر ژرار ژنت، در روایت «سرزمین غم‌زده پرتقال» غسان کنفانی، نویسنده مبارز و شهید فلسطینی، مورد بررسی قرار دهیم که چگونه نویسنده از تمام ظرفیت‌های علمی و ادبی برای تحقق اهداف موردنظر وتم روایتش ـ عرب فلسطینی، بی‌پناه و آواره و بینواست ـ و نیز تقویت آن در روایت و ذهن خواننده، استفاده می‌کند تا بهترین پیرنگ را ارائه داده و ارتباط مستقیم و معنادارای بین تمامی انواع زمان و تم برقرار نماید.

کلمات کلیدی: زمان ژرار ژنت، روایت‌شناسی، تم سرزمین، غم‌زده پرتقال
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: زمان ژرار ژنت ، روایت‌شناسی ، غم‌زده پرتقال ، روایت شناسی رمان عربی ، غسان کنفانی ، عناصر الروایة ، ژرار ژنت رمان عربی تحلیل ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 اسفند 1394 03:37 ب.ظ

کاربست امپرسیونیسم در رمان «ما تبقی لکم» اثر غسان کنفانی

پنجشنبه 13 اسفند 1394 04:01 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: غسان کنفانی ، روایت شناسی عربی pdf ، عناصر روایت شناسی ،

کاربست امپرسیونیسم در رمان «ما تبقی لکم» اثر غسان کنفانی

نویسندگان

احمد رضا صاعدی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

این مقاله سعی دارد تا بر اساس نظریه «سوزان فرگسن»در خصوص ویژگی‌های ادبیات داستانی امپرسیونیستی، یکی از موفق‌ترین رمان‌های غسان کنفانی، نویسنده نامدار فلسطین، را به نام «ما تبقی لکم» در ترازوی نقد، بررسی و تحلیل قرار دهد و جنبه‌های امپرسیونیسنی آن را برجسته کند. بنابراین در ابتدا مقدمه‌ای در خصوص مکتب امپرسیونیسم و تبلور آن در ادبیات داستانی  بر اساس نظریه سوزان فرگسن بیان می‌شود و در قسمت دوم با کاربست جنبه‌های امپرسیونیسم در رمان مورد بحث و بر اساس روش نقدی توصیفی-تحلیلی اثبات خواهد کرد که رمان ماتبقی لکم در ادبیات عربی نمونه موفقی است از ادبیات داستانی موسوم به امپرسیونیسم که توانسته است بر اساس مدل سوزان فرگسن و با کاربست ویژگی‌هایی امپرسیونیستی مانند: پیرنگ حذفی، پیرنگ استعاری، گسستگی زمان و نامتوالی بودن روایت داستان، درست مانند یک نقاش امپرسیونیسم، برداشت‌های آنی و لحظه‌ای شخصیت‌های داستان یا نویسنده از واقعیت را به تصویر کشد. 

کلیدواژگان: غسان کنفانی؛ رمان «ماتبقی لکم»؛ امپرسیونیسم؛ پیرنگ؛ روایت؛ زمان
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: غسان کنفانی ، رمان ماتبقی لکم ، پیرنگ عناصر داستان ، روایت شناسی رمان عربی ، آثار غسان کنفانی ، تحلیل غسان کنفانی ، رمان فلسطین ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 اسفند 1394 04:04 ب.ظتعداد کل صفحات : 5 1 2 3 4 5
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic