دکتر احمد حیدری

الروایة السعودیة؛ حوارات و أسئلة و إشکالات - سیر تحول رمان در کشور عربستان - رمان در عربستان

یکشنبه 3 مرداد 1395 07:55 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: روایت شناسی عربی pdf ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

دانلود کتاب مهم:

الروایة السعودیة؛ حوارات و أسئلة و إشکالات

 

برای دانلود کلیک کنید

این کتاب در واقع پاسخ به سؤالاتی پیرامون رمان در عربستان توسط صاحب نظران این کشور است. موضوعاتی که این کتاب بررسی می کند:

- سیر تحول رمان در عربستان

- عوامل تاثیر گذار در رویکردهای رمان عربستان

- عناصر رمان عربستان

- دیدگاه های فکری رمان نویسی عربستان

- و....

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: رمان عربستان ، الروایة السعودیة ، تحول رمان عربستان ، رمان نویسی عربستان ، رویکرد رمان عربستان ، رمان عربی عربستان ، رمان در عربستان ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 3 مرداد 1395 07:58 ب.ظ

نقد تطبیقی مبانی پیدایش رمان در ایران و کشورهای عربی

پنجشنبه 6 خرداد 1395 12:54 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادبیات داستانی ( الأدب القصصی ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

نقد تطبیقی مبانی پیدایش رمان در ایران و کشورهای عربی


برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

رمان نوع ادبی سرآمدی است که پس از انقلاب صنعتی در جوامع غربی به وجود آمد و با توجّه به تغییر شکل زندگی انسان و برجسته شدن نقش او در جامعۀ تحوّل یافتۀ غرب، به تدریج به عرصه ادبیات راه یافت و خود را به عنوان نوع بلامنازع ادبی در عصر حاضر مطرح ساخت.اما ادبیات ایران وعرب علی رغم بهره مندی از پشتوانهعظیم و میراث ارزشمند و سترگ، تا زمانی که با تمدّن غرب آشنا نشد، به وجود و اهمیّت مان واقف نگردید. در این مقاله سعی برآن است با بررسی عواملی که بر آشنایی ایرانیان و اعراب با تمدّن غرب اثرگذار بوده،چگونگی پیدایش و شکل گیری رمان در این دو منطقه مورد مقایسه قرار گیرد. نتیجه حاکی از پیش گامی وتوفیق نسبی اعراب در این زمینه است.

موضوع: ادبیات داستانی؛ رمان؛ ایران؛ کشور های عربی؛ مصر
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ادبیات داستانی ، الأدب القصصی ، رمان کشور مصر ، رمان کشورهای عربی ، الروایة العربیة ، تطبیقی رمان عربی فارسی ، المقارنة الروایة العربیة الفارسیة ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 خرداد 1395 12:57 ق.ظ

بررسی تطبیقی علل پیدایش رمان‌ نویسی در ایران و مصر

پنجشنبه 6 خرداد 1395 12:50 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

 بررسی تطبیقی علل پیدایش رمان‌ نویسی در ایران و مصر

نویسندگان

مهین‌دخت فرخ‌نیا ؛ فرزانه بوریازاده

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

یکی از زمینه‌های پژوهشی ادبیات‌تطبیقی، بررسی بستر تکوینی انواع ادبی و چگونگی رشد و گسترش آنهاست. ادبیات داستانی، به‌ویژه رمان‌نویسی یکی از زمینه‌های جالب توجه و مهم در عرصۀ پژوهش‌های تطبیقی است. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای تهیه شده، علل پیدایش رمان‌نویسی در ایران و کشور مصر که مهم‌ترین حوزۀ ادبیات داستانی ادبیات عرب محسوب می‌شود، بررسی شده است. این بررسی به‌منظور پاسخ دادن به این پرسش انجام شده که آیا در بین علل شکل‌گیری رمان در دو کشور می‌توان به علل مشترک دست یافت و در صورت وجود چنین عواملی، دلایل این اشتراک چیست؟

رمان به‌شیوة امروزیِ آن در ایران و مصر، کمابیش، هم‌ْزمان و درنیمة دوم قرن نوزدهم به‌وجود آمده است و به دلیل شرایط یکسان سیاسی‌ـ‌ اجتماعی و شروع نهضت‌های تجددخواه، عوامل مشترکی در پیدایش رمان‌نویسی در هر دو کشور نقش داشته‌اند. در این جستار، علل مشترک پیدایش رمان؛ از جمله پیدایش صنعت چاپ، تأسیس مراکز علمی، ترجمه و تأثیرپذیری از فرهنگ غرب و به‌وجودآمدن طبقۀ روشنفکر، توصیف و تحلیل شده و نخستین آثار مهم در این دو بستر فرهنگی معرفی شده است.

کلیدواژگان: ادبیات‌تطبیقی؛ علل پیدایش رمان؛ رمان‌نویسی؛ ایران؛ مصر
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: پیدایش رمان عربی ، تطبیقی رمان عربی فارسی ، رمان ایران کشورهای عربی ، رمان در ایران و مصر ، رمان نویسی عربی ، مقارنة الروایة العربیة الفارسیة ، رمان کشور مصر ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 خرداد 1395 12:58 ق.ظ

تطور الروایة العربیة فی مصر - رمان عربی در مصر

پنجشنبه 6 خرداد 1395 12:24 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

مشاهده و مطالعه آنلاین کتاب ارزشمند

تطور الروایة العربیة فی مصر

" ارتقای رمان عربی در مصر"

تألیف: الدکتور عبدالمحسن طه بدر

 

کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الروایة فی مصر ، رمان کشور مصر ، رمان عربی مصر ، الروایة مصر ، تاریخ رمان عربی ، تاریخ رمان در کشورهای عربی ، تطور الروایة العربیة ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 خرداد 1395 12:47 ق.ظ

تجلی پسامدرن در رمان های حب المجوسیه و الشرق المتوسط و النهایات عبدالرحمن منیف

جمعه 3 اردیبهشت 1395 06:03 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عبدالرحمن منیف ، پسااستعماری ( رویکرد ادبیات تطبیقی ) ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

تجلی پسامدرن در رمان های حب المجوسیه و الشرق المتوسط و النهایات عبدالرحمن منیف

پایان‌نامه. دانشگاه مازندران 1391 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: حمیدرضا مشایخی | استاد مشاور: حسین یوسفی | دانشجو: فاطمه اصغرپور کتی

پست مدرنیسم پیکره در هم تنیده و متنوعی از اندیشه ها و نظریاتی است که اولین بار در سال 1917 برای توصیف هیچ گرایی که مفهومی وام گرفته از نیچه بود، مطرح شد. این اصطلاح برای توصیف بعضی از گرایش ها و نظریه ها در زمینه ی فلسفه، ادبیات، هنر و علوم دیگر به کار گرفته شد. پسامدرنیسم را می توان به نوعی حقیقت مدرنیسم نامید. به این اعتقاد پسامدرنیسم نه بازگو کننده ی بازگشتی به گذشته است و نه تعیین کننده ی دوران جدیدی، بلکه پرسشی است درباره ی نتایج سرگذشت مدرنیسم. عبدالرحمان منیف بعنوان پدر رمان عرب به خوبی در جریان گرایش ها و تحولات ادبی قرار گرفت، و با استعانت از شیوه های نو در نویسندگی موجب دگرگون گشتن صنایع داستان نویسی شد. منیف به عنوان نویسنده ی پسامدرنیست به یکپارچگی روش های سنتی بدگمان است و راه های دیگری را برای ساختارمند کردن اثر خود برمی گزیند، از این رو توانست شیوه های نوینی را در ابعاد مختلف داستان نویسی رقم زند به گونه ای که باعث پختگی و تکامل آثار او گردید. از ویژگی های شاخص پسا مدرن در داستان او می توان شروع داستان با حادثه ای خاص، عدم قطعیت در کلام و تناقض گویی های پی در پی، دور باطل، روان پریشی، کاربرد صنایع زیبا سازی متن و فرجام های چندگانه برای داستان را نام برد. در این پژوهش تلاش شده تا با کشف و بررسی این مضامین در رمان حب المجوسیه، شرق المتوسط والنهایات زوایای پنهان شیوه داستان نویسی این نویسنده بزرگ نشان داده شود تا در نهایت نگرش خواننده را به سمت این مسأله سوق دهد که منیف می کوشد در داستان نویسی از شیوه های سنتی فاصله گیرد و به تجاربی نو در زمینه ی طرح، دیدگاه، ساختار و زبان دست یابد. این نویسنده با استعانت از مولفه های پست مدرن، به تصویر سازی نوینی در داستان هایش می رسد و ارتباط عمیقی با خواننده برقرار می سازد به طوریکه ذهن خواننده را برای دست یابی به مقصود درگیر می سازد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: پسامدرنیسم ، عبدالرحمن منیف ، رمان حب المجوسیة ، النهایات عبدالرحمن منیف ، رمان الشرق المتوسط ، تحلیل رمان ، سبک شناسی رمان ،
آخرین ویرایش: جمعه 3 اردیبهشت 1395 06:11 ب.ظ

شناخت ومقایسه ی ادبیت سبک ها بر پایه معادله ی بوزیمان (پژوهشی عملی بر رمان های نجیب محفوظ و عبدالرحمن منیف)

جمعه 3 اردیبهشت 1395 05:58 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عبدالرحمن منیف ، نجیب محفوظ و آثار وی ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

شناخت ومقایسه ی ادبیت سبک ها بر پایه معادله ی بوزیمان (پژوهشی عملی بر رمان های نجیب محفوظ و عبدالرحمن منیف)

پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم - تهران 1392 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: حامد صدقی | استاد مشاور: سیدعدنان اشکوری | دانشجو: مهسا عبداله

یکی از مهم‌ترین روشهایی که برای شناخت سبک ادبی از سبک علمی شناخته شده است نظریه بوزیمان می باشد. بوزیمان معتقد است با بررسی نسبت فعل به صفت در آثار نویسندگان و شعرا می‌توان به روند ساختار آثار ادبی آنها و عواملی که منجر به ادبی وعلمی شدن متون می‌گردد پی برد. این روش با بهره گیری از علم آمار و با رویکرد میان رشته‌ای در پی نزدیک شدن به صحت و دقت می‌باشد. وی معتقد است که با محاسبه نسبت فعل به صفت می‌توان به جداسازی زبان علم از ادب، زبان شعر از نثر ونیز زبان به کار گرفته شده در اجناس ادبی پرداخت. معادله‌ی بوزیمان به مقایسه‌ی این خصائص وتشخیص کمّی زبان ادبیات می‌پردازد. لذا وی با در نظر گرفتن نسبت تعداد افعال «Number of verbs» یک اثر ادبی به تعداد صفات «Number of adjectives» ان اثر، معادله ای کلی تشکیل داده وآن را به اختصار «VAR» نامیده است. که وی معتقد است افزایش این نسبت در اثر ادیب یا شاعر سبک ادبی را برای او به ارمغان می‌اورد حال آن که کاهش این نسبت سبک را به سوی علمی شدن سوق می‌دهد. در این پژوهش، این روش به بررسی نمونه هایی ازرمان نجیب محفوظ و عبدالرحمن منیف می‌پردازد و نسبت کلی فعل به صفت ، مقدارمیانگین نسبت فعل به صفت ودرصد آن، و وگستره منحنی تطورنسبت فعل به صفت ومنحنی مقایسه‌ی رمان‌ها‌ی این دو نویسنده رابررسی می کند. به عبارت دیگر شیوه‌ی تفکر وبیان این دو نویسنده کاملا از یکدیگر متمایز است گویی هر کدام در پای اثرخود مهرخویش را زده‌اند وروی هم رفته تمام هدف ما، انگشت نهادن بر سبک این دو نویسنده می‌باشد تا در نهایت به این نتیجه برسیم که هر یک از این دو نویسنده برای انتقال صور نوین ذهنی خود، از چه زبان وسبکی استفاده نموده اند تا به نحوی دید خود را برای دیگران مجسم کنند. ودر پایان چگونگی برتری سبک ادبی منیف از سبک نجیب محفوظ را با استفاده از نمودار بیان می‌نماییم.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نجیب محفوظ ، عبدالرحمن منیف ، معادله بوزیمان ، سبک شناسی رمان ، الأسلوبیة روایة ، رمان عربی ، سبک شناسی آماری رمان ،
آخرین ویرایش: جمعه 3 اردیبهشت 1395 06:00 ب.ظتعداد کل صفحات : 8 1 2 3 4 5 6 7 ...
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو