دکتر احمد حیدری

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

جمعه 14 خرداد 1395 10:23 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: اسطوره شناسی ، شعر معاصر عربی ، ادونیس ، عبدالوهاب البیاتی ،

       گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

المؤلفون

علی نجفی ایوکی  1 ؛ جواد جرنگیان2

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

الملخص

این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، به نقد و بررسی چگونگی حضور شخصیت اسطوره‌ایِ «اورفئوس» و شیوه‌های فراخوانی و به‌کارگیری آن از سوی سه شاعر نام‌آشنا و معاصر عربی بپردازد؛ شاعران موردبررسی عبارتند از: «آدونیس» (متولد 1930)، «محمد فیتوری» (1929-2014)، و «عبدالوهاب بیاتی» (1926-1999)؛ نامبردگان برای القای مفاهیم موردنظر خود به مخاطب، از این چهرۀ اسطوره‌ای بهره‌ها بردند و کوشیدند با کمک آن و دخالت‌دهیِ گونه‌های مختلف ادبی، رمزگونه به ترسیم دغدغه‌های خود بپردازند. چنین استنباط می‌شود که این شاعران از اسطورة یادشده خوانشی سیاسی ـ اجتماعی داشته‌اند و با الهام‌گیری از تجربه‌های وی، در پی بازگرداندنِ «یوریدیس» معاصر خویش یعنی تمدن، عزت، و آزادی ازدست‌رفته هستند. «اورفئوس» در شعر آنان شخصیتی پردغدغه ‌است که از دردی مشترک می‌نالد و همچون پیش، می‌کوشد تا به خواسته‌اش دست یابد؛ گرچه همچون گذشته دچار شکست می‌شود. از سویی دیگر آنان به کمک این اسطوره تلاش دارند اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی را به چالش بکشند و در همان حال می‌کوشند با بیان سمبولیک، ادبیت متن شعری خود را دوچندان کنند.

الكلمات الرئیسیة: اسطوره؛ اورفئوس؛ شعر معاصر عربی؛ خوانش سیاسی- اجتماعی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الشعر العربی ، ادونیس ، الأسطورة ادونیس ، اسطوره شعر عربی ، اسطوره ادونیس ، اسطوره عبدالوهاب البیاتی ، الأسطورة البیاتی ،
آخرین ویرایش: جمعه 14 خرداد 1395 10:26 ب.ظ

دانلود کتاب پیش در آمدی بر شعر عربی ادونیس

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 11:53 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادونیس ، شعر معاصر عربی ،

دانلود کتاب

 

پیش در آمدی بر شعر عربی

نویسنده: ادونیس

 

مترجم: کاظم برگ نیسی

 

برای مطالعه کتاب کلیک کنید


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دانلود کتاب ادونیس ، پیش درآمدی بر شعر عربی ادونیس ، ادونیس کاظم برگ نیسی ، ادونیس شعر عربی معاصر ، مقدمة الشعر العربی المعاصر ، ادونیس دانلود ، الشعر ادونیس ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 11:56 ب.ظ

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

جمعه 21 اسفند 1394 10:42 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادونیس ، عبدالوهاب البیاتی ، اسطوره شناسی ،

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

علی نجفی ایوکی  1 ؛ جواد جرنگیان2

1دانشگاه کاشان

2جامعة کاشان

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، به نقد و بررسی چگونگی حضور شخصیت اسطوره‌ایِ «اورفئوس» و شیوه‌های فراخوانی و به‌کارگیری آن از سوی سه شاعر نام‌آشنا و معاصر عربی بپردازد؛ شاعران موردبررسی عبارتند از: «آدونیس» (متولد 1930)، «محمد فیتوری» (1929-2014)، و «عبدالوهاب بیاتی» (1926-1999)؛ نامبردگان برای القای مفاهیم موردنظر خود به مخاطب، از این چهرۀ اسطوره‌ای بهره‌ها بردند و کوشیدند با کمک آن و دخالت‌دهیِ گونه‌های مختلف ادبی، رمزگونه به ترسیم دغدغه‌های خود بپردازند. چنین استنباط می‌شود که این شاعران از اسطورة یادشده خوانشی سیاسی ـ اجتماعی داشته‌اند و با الهام‌گیری از تجربه‌های وی، در پی بازگرداندنِ «یوریدیس» معاصر خویش یعنی تمدن، عزت، و آزادی ازدست‌رفته هستند. «اورفئوس» در شعر آنان شخصیتی پردغدغه ‌است که از دردی مشترک می‌نالد و همچون پیش، می‌کوشد تا به خواسته‌اش دست یابد؛ گرچه همچون گذشته دچار شکست می‌شود. از سویی دیگر آنان به کمک این اسطوره تلاش دارند اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی را به چالش بکشند و در همان حال می‌کوشند با بیان سمبولیک، ادبیت متن شعری خود را دوچندان کنند.

الكلمات الرئیسیة: اسطوره؛ اورفئوس؛ شعر معاصر عربی؛ خوانش سیاسی- اجتماعی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محمد فیتوری ، دیوان محمد فیتوری ، اسطوره ادونیس ، اسطوره البیاتی ، اسطوره شعر معاصر عربی ، عبدالوهاب البیاتی ، ادونیس دیوان ،
آخرین ویرایش: جمعه 21 اسفند 1394 10:46 ب.ظ

ظاهرة الإنزیاح فی شعر أدونیس - هنجار گریزی در شعر ادونیس

یکشنبه 16 اسفند 1394 05:37 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: هنجارشکنی - آشنایی زدایی - الانزیاح ، ادونیس ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ،

 ظاهرة الإنزیاح فی شعر أدونیس

المؤلفون

علی نظری1 ؛ یونس ولیئی2

1عضو هیئة التدریس فی قسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة لرستان(أستاذ مشارک).

2طالب الدکتوراه بقسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة لرستان.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

تعدّ ظاهرة الإنزیاح من الظواهر الهامة فی الدراسات الألسنیة و الأسلوبیة، التی تدرس اللغة الشعریة علی أنها لغة مخالفة للکلام العادی و المألوف لأنّ النص الأدبی خاصة الشعر ینزع إلی تحقیق هویته من خلال الاختلاف عن الخطاب الشائع. و أدونیس من الشعراء الذین اقترن اسماؤهم بحرکة الحداثة الشعریة العربیة، و استطاع الشاعر تبلور منهج جدید فی الشعر العربی یقوم علی توظیف اللغة علی نحو فیه قدر کبیر من الإبداع فقد أکثر من استخدام الإنزیاح فی شعره. و یحاول هذا البحث أن یعالج ظاهرة الانزیاح عند أدونیس بدراسة الإنزیاحات الواردة، الاستبدالیة و الترکیبیة فی شعره. و یرصد من الإنزیاحات الاستبدالیة عند الشاعر؛ الاستعارة، و التشبیه، و المفارقة، و من الانزیاحات الترکیبیة؛ التقدیم و التأخیر، و الحذف، و الانزیاح الأسلوبی.

الكلمات الرئیسیة: أدونیس؛ الإنزیاح؛ الإنزیاح الإستبدالی؛ الإنزیاح الترکیبی

منابع استفاده شده در مقاله:

إبن جنی، ابو عثمان النحوی. الخصائص. تحقیق محمد علی النجار. القاهرة: المکتبة العلمیة.

إبن منظور الأندلسی، محمد بن مکرم. لسان العرب. القاهرة: دار المعارف.

أدونیس. 2003 م. الأعمال الشعریة؛ اغانی مهیار الدمشقی وقصائد أخری. مکتبة الإسکندریة.

بو خاتم، مولای علی.2004 م. مصطلحات النقد العربی السیماوی؛ الإشکالیة والأصول والإمتداد. دمشق:اتحاد الکتاب العرب.

التفتازانی، سعد الدین.1388 ه. ش. شرح المختصر. الطبعة الخامسة. قم: منشورات اسماعیلیان.

الجرجانی، عبدالقاهر. 2009 م. أسرار البلاغة. تحقیق محمد الفاضلی. بیروت: المکتبة العصریة.

حافظ الشیرازی، شمس الدین محمد. 1387ه.ش. دیوان حافظ. تهران: ققنوس.

درویش، أحمد. 1998 م. دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث. القاهرة: دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع.

فضل، صلاح. 1998 م ب. نظریة البنائیة فی النقد العربی. القاهرة: دار الشروق.

فضل، صلاح. 1998م الف. علم الأسلوب ومبادئه وإجراءاته. القاهرة: دار الشروق.

الفیروز آبادی، مجد الدین. لاتا. القاموس المحیط. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

محمد ویس، أحمد. 2005 م. الإنزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة. المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع.

المسدّی، عبد السلام. لاتا. الأسلوب والأسلوبیة. الطبعة الثالثة. الدار العربیة للکتاب.

الهاشمی، السید أحمد.2010 م. جواهر البلاغة. الطبعة الثالثة. بیروت: دار المعرفة.

 

المقالات

الشتیوی، صالح علی سلیم. 2005 م. ظاهرة الإنزیاح الأسلوبی فی شعر خالد بن یزید الکاتب. مجلة جامعة دمشق. المجلد 21 الأعداد 3و4.

عبد القادر، البار. 2010 م. «الإنزیاح فی محوری الترکیب والإستبدال». مجلة الآداب واللغات. جامعة قاصدی مرباح. الجزائر. العدد التاسع.

گنجیان، علی و فاطمه جغتایی. «قصیدة النثر عند محمد الماغوط و احمد شاملو». مجلة دراسات الادب المعاصر. جامعة آزاد الاسلامیة فی جیرفت. السنة 3. العدد 10. صص 77-95.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ادونیس ، الانزیاح الشعر المعاصر ، الانزیاح الترکیبی ، هنجارشکنی ادونیس ، آشنایی زدایی شعر عربی ، الأسلوبیة ادونیس ، سبک شناسی ادونیس ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 16 اسفند 1394 05:40 ب.ظ

رویکردهای شعر معاصر عرب

جمعه 7 اسفند 1394 04:12 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نازک الملائکة ، شعر معاصر عربی ، بلند الحیدری ، بدر شاکر السیاب ، ادونیس ،
 

رویکردهای شعر معاصر عرب

نویسندگان

رسول حیدری

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده      

امروزه، شعر معاصر عرب چهره جدیدی از خود به جهانیان عرضه کرده است. از نظر ساختاری علاوه بر قالب شکنی- که یکی دو دهه بعد از شعر فارسی رخ داد- نحوه کاربرد تعابیر و واژگان، وسعت خیال، مهارت شعرای عرب در تصویر آفرینی و مسائلی از این دست، شعر معاصر عرب را به کلی متفاوت از گذشته خویش کرده است. از نظر محتوایی نیز شعر معاصر عرب چهره جدیدی به خود گرفته است؛ علاوه بر توصیفات طبیعی و عاشقانه سرایی و توجه خاص به جنس زن، که تقریباً از مضامین رایج شعر عرب است، بروز برخی مسائل جدید نیز باعث تغییر شعر عرب در ساحت اندیشه شده است؛ جنگ جهانی اول و دوم، نهضت مقاومت فلسطین، جنگ شش روزه اعراب، استعمار و همچنین آشنایی جهان عرب با دنیای غرب و به تبع آن تغییرات بنیادین در نوع زندگی و نحوه شعر امروز عرب، ایجاد روح ناامیدی و یأسی است که بر شعر این دوره سایه افکنده است، تا جایی که از این اشعار، با عنوان خاص «عبیثیه» یاد می‌شود. بدر شاکرسیاب، نازک الملائکه، نزار قبانی، عبدالوهاب بیاتی، آدونیس، بلند الحیدری و محمد مفتاح الفیتوری، شعرایی هستند که نمونه اشعارشان در نوشتار حاضر بررسی شده است.

کلیدواژگان: شعر عرب؛ شعر معاصر عرب؛ عشق؛ غربت؛ اندوه

مقدمه

بیش از شش دهه پیش شعر عرب، همانند شعر فارسی دچار تحولاتی شد و گروهی از ادیبان جوان زمزمه تحوّل در شعر را سر دادند و با مطرح کردن قالب نو و زبان نو، شعر عرب را دستخوش تحولی شگرف کردند. تقریباً اکثر عواملی که در شکل گیری شعر نو فارسی دخیل بود، نظیر دست و پا گیر بودن شعر موزون و مقفّا، پاسخگو نبودن مضامین رایج شعر کهن به نیاز جامعه و مسائلی از این دست، در شکل‌گیری شعر نو عرب نیز دخالت داشت. از طرف دیگر با توجه به اتفاقاتی که در قرن نوزدهم رخ داد، سمت و سوی شعر عرب نیز تغییر کرد؛ محمد علی پاشا (مؤسس آخرین سلسله پادشاهی در مصر) تنها برای استفاده از صنعت جدید اروپا، آن هم به قصد تقویت سپاه خود و تحقق بخشیدن به مقاصد نظامی خویش، اقدامات چشمگیری انجام داد که به طور غیر مستقیم موجب تحولات اجتماعی- فرهنگی شد که هنوز هم تاریخ این تحولات با نام او همراه است.(شفیعی کدکنی، 1359: 9-38) حمله ناپلئون به مصر نیز نقطه تحولی است در بسیاری از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی مصر و در نتیجه بسیاری از سرزمینهای عربی. (همان، 67) عوامل مهم دیگری نیز همچون: ارتباط با مغرب زمین، نفوذ مبلّغان اروپایی و آمریکایی به لبنان، رشد آموزش و همگانی شدن آن، فراگیر شدن نهضت ترجمه و بسیاری عوامل دیگر دست به دست هم دادند تا مسیر شعر عرب را تغییر دهند.

شاعران عرب نیز مانند شعرای ایرانی، در نخستین برخورد با تمدن و فرهنگ غرب چنین تصور می‌کردند که تجدد فقط در حوزة معانی و اندیشه‌ها امکان پذیر است و ضرورت دارد، چرا که حرمت سنّت‌های شعری و سرمشق‌های کلاسیک به حدی بود که کسی جرأت تغییر آنها را نداشت، لذا فقط مضامین غربی را در قوالب محترم قدمایی وارد می‌کردند اما در عرصة شعر فارسی، تقی رفعت، شمس کسمایی، میرزاده عشقی، جعفر خامنه‌ای و ابوالقاسم لاهوتی به طور جدی در شکستن قداست قالب شعر کهن گامهایی برداشتند و سرانجام نیما به سال 1301 با انتشار شعر افسانه، شعر را وارد مرحله تازه‌ای کرد. این رخداد در شعر عرب، توسط دو شاعر پیشگام عراقی، بدرشاکرالسّیاب و نازِک الملائکه شکل و بنیاد گرفت. البته در باب فضل تقدّم بدرشاکرالسّیاب یا نازِک الملائکه در بنیانگذاری شعر آزاد، بسیار سخن رفته است؛ نازِک الملائکه خود معتقد است که شعر «وبا»ی او که آن را در 1947 در بیست و چهار سالگی سروده و در دومین دفترش «شراره و خاکستر» (1949) آمده، نخستین شعر آزاد در مجموعة شعر امروز است، هر چند بسیاری بر خلاف این نظر معتقدند که اولین شعر آزاد شعری است که سّیاب به نام «آیا عشق بود آن»، در نخستین دفتر خود، «گلهای پژمرده» آورده است. صرف نظر از این مطلب، بدر شاکر از این حیث شاخص‌تر است که بینش او در نوگرایی همه جانبه‌تر بود و علاوه بر تحوّل در فرم و قالب شعر، بر یکپارچگی شعر و ارتباط درونی و اندام‌وار عناصر آن در ساختاری هماهنگ ناظر بود (اسوار، 1381، 169). «مشهور است که پیشگاهنگان عراقی شعر نو، نازک، اسّیاب و البیاتی، با تأثیرپذیری از شعر انگلیسی، پیامبران این نهضت بودند». (عباس، 1384، 59). به هر حال این جریان با پیشقدمی این دو شاعر آغاز شد و به دنبال این دو، شعرای نوپرداز دیگری پا به عرصه گذاشتند.

درست همان واکنشهایی که در برابر شعر نو فارسی به‌ وجود آمد، در برابر شعر نو عرب نیز شکل گرفت؛ شعر نو آماج حمله کهن گرایان قرار گرفت؛ عدّه‌ای شاعرانِ نوگرا را به ناتوانی در خلقِ دشوارترین صورت شعر که همان نظم کهن باشد، متّهم کردند و گروهی حرکت شعر آزاد را توطئه‌ای بر ضد اصالت شعر عرب دانستند؛ و البته این اعتراض طبیعی می‌نماید؛ «قرنهاست اوزان عروضی شعر عربی که»«خلیل بن احمد فراهیدی» واضع علم عروض عربی کشف و استنباط نمود، بی منازع و بی رقیب بر شعر عربی حکم رانده و هنوز نیز سنگینی این سلطه احساس می‌شود» (رجایی، 1378، 559). اما با وجود تمام این مخالفتها، شعر نو با قدرت تمام پیش رفت و پیوسته بر وسعت مضامینش افزوده شد. «نخستین گامی که برای دگرگون ساختن اوزان عروضی قدیم برداشته شد، تجدید و نوآوری در وزنهای معهود و آشنای شعر بود. گونه گون کردن قافیه و تنوع در طول مصراعها به شیوه‌ موشّح عربی یا فنّ مستزاد فارسی و تصرّف در عروض و ضرب مصراعها و ابیات و به کارگیری تدویر و زحافات نادر- که در مجموع از سنگینی وزن و غلبه یکنواختی آن بر شعر می‌کاهد- از جمله تمهیداتی بود که در این مرحله از تحول شعری به کار رفت» (رجایی، 1376، 410). پس از آن محتوای اشعار نیز همگام با رخدادهای نوظهور تغییر کرد و امروزه، پس از گذشت چندین سال از ظهور شعر نو، شعر نو در پی یافتن افقهای جدید و طرح نیازهای بشر است. در مجال حاضر به بررسی اشعاری از چند شاعر پیشرو در جریان شعر نو عرب می‌پردازیم. اگرچه با بررسی چند نمونه شعر نمی‌توان داوری صائبی دربارة شعر نو عرب داشت، با این حال به نظر می‌رسد تا حدّی بتوان به مشخصه‌های شعر نو عرب نزدیک شد.

ویژگی‌های کلی شعر معاصر عرب

برای شناخت اجمالی از شعر نو عرب، لازم است ویژگی‌های کلی آن را در چند محور خلاصه وار بیان کنیم:

به نظر می‌رسد، آشنایی ادبا و شعرای عرب با جهان غرب و بیرون آمدن از محدوده دنیای عرب، یکی از مهمترین علل تأثیرگذار در دگرگونی شعر عرب باشد. آشنایی با تفکرات مغرب زمین و نیز ظواهر آن در تفکرات بسیاری از شعرا بخصوص ادونیس کاملاً مشهود است. حتی نزار قبّانی نیز زبان شعری خود را مدیون این آشنایی می‌داند و می‌گوید: «من سه چهارم اشعارم را به سفرهایم مدیونم. بعد از ربع قرن لنگر انداختن و پرواز در بندرها و فرودگاههای کره زمین، از خود می‌پرسم: «اگر من مانند میخ در خاک کشورم فرومانده بودم، چهره شعرم به چه حالتی در می‌آمد»؟! (قبانی، 1364، 20)، به هر حال این امر سبب تغییر نگاه شاعران عرب به محیط پیرامون و برداشتهای متفاوتی از زندگی شده است؛ «در شعر معاصر، شاعر با نگاه دیگری به انسان و حیات و طبیعت می‌نگرد، جبر و اختیار را طور دیگری ارزیابی نموده و مرگ و زندگی و ادامه نسل و حیات در نظر او شکل تازه‌ای دارد. خیر و شرّ، سعادت و شقاوت چیز دیگری است. دنیا و مرتبت آن، یا نقش آن در خوشبختی و بدبختی انسانها و طبیعت و مظاهر آن و جلوه هایش در آینه فکر سطحی و یا آینه تأمل و ژرف اندیشی فرق دارد» (میر قادری، 1385، 80).

از ویژگی‌های دیگر شعر امروز عرب، پرداختن به توصیفات طبیعی است که البته سابقه‌ای چند صد ساله دارد و از دیر باز شعر عرب با توصیفات طبیعی همراه بوده است اما تعابیری که امروزه در شعر عرب به کار می‌‌رود تازه و بدیع است. به نظر می‌رسد شعرایی که در محدودة سوریه، لبنان و فلسطین زندگی می‌کنند به خاطر ویژگی‌های خاص طبیعی این سرزمینها و زیبایی‌های خیره‌کننده طبیعی‌شان، بیشتر به توصیفات طبیعی پرداخته‌اند و حتی در توصیفات دیگر نیز نظیر وصف زیبایی معشوق، از جلوه‌‌های طبیعت بیشتر بهره برده اند.

از مهمترین ویژگی‌های شعر امروز عرب که البته می‌توان سابقة این نوع اشعار را به آغاز شعر عرب رساند، توصیفات عاشقانه و وصف زیبایی‌های زنان است که نزار قبّانی سلطان بی منازع این سرزمین است و عاشقانه سرایی او، شهرتش را جهانی ساخته است؛ شاعری که نام او با عشق و با زن گره خورده است. البته همانطور که گفته شد، نزار خود را از اتهام زن پرستی و پرداختن به پیکرة زنانی مشخص تبرئه می‌کند؛ وی در گفتگویی که منیر العکش (ناقد عربی) انجام داده، بر آن است که زن در اشعار عاشقانة او، اشاره به همه زنان دارد و تجربه شخصی و جزئی خود را جهانی می‌داند و می‌گوید: «در حالت عاشقانه شخصی هم خودم را بیشتر جهانی می‌دانم و آن یگانه زنی که دوستش دارم، همه زنان یعنی عنصر زن است»(قبّانی، 1364: 46).

سوای قبانی، شعرای دیگر نیز کمابیش به موضوعات عاشقانه و وصف زیبایی‌های زنانه پرداخته‌اند. آنچه به شعر عرب در این عرصه تشخص می‌دهد، بی باکی و تهوّر در بیان این زیبایی‌ها و نوع تعابیر آنهاست.

پرداختن به قومیت عرب نیز، تا اندازه‌ای در شعر عرب نمود دارد؛ علاوه بر تعصب قومی که به هر حال هر قوم و نژادی بر آن پا فشاری می کند و قوم عرب نیز از این امر مستثنی نیست، به دلیل همجواری بسیاری از کشورهای عرب و فشارهای بیگانه و تنش‌هایی که این سرزمین وسیع را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شعرای عرب، قومیت خود را بیشتر مطرح کرده‌اند؛ در نیمه دوم دهه شصت، پس از شکل‌گیری مقاومت مسلحانه فلسطین و رویداد جنگ شش روزة‌ اعراب و اسرائیل، پدیدة‌ شعر مقاومت نمود یافت و شعرای مهمی چون: عزّالدین المناصره، سمیح القاسم، فدوی طوقان و در صدر آنها محمود درویش، آثار ارزشمندی را خلق کردند. به این ترتیب مسألة فلسطین و حساسیت این موضوع نوعی اتحاد و همدلی را در بین اعراب باعث شد که در اشعار بسیاری از شاعران نمود یافته است. محمود درویش از معروف‌ترین شعرای مقاومت است که دفاع از سرزمین و نژاد خود را سر لوحه اندیشه خود قرار داده است: «لو تحوّل هذا الوطن الصغیر، کقبضه الید، الی السجن، فسنبقی علی حبّه، لانه وطننا» (درویش، 1971: 16)؛ اگر این وطن کوچک به زندانی چون ثبت تبدیل شود، ما همچنان دوستش خواهیم داشت، زیرا وطنمان است».

محمود درویش در شعری دیگری که «شناسنامه» نام دارد، با لحنی حاکی از عصبانیت، سرسختانه بر قومیت خود تأکید می‌کند:

ثبت کن

من عربم

شماره شناسنامه ام 5000 است

و هشت تا بچه دارم

نهمی هم بعد از تابستان خواهد آمد

خشمگین شدی؟!

ثبت کن

من عربم! (شفیعی کدکنی، 1359، 207).

علاوه برنهضت مقاومت فلسطین، این قومیت گرایی در اشکال دیگری نظیر بیان غم غربت، وصف سرزمینهای عرب و زیبایی‌های آن و کاربرد واژگانی نظیر زیتون و نخل و ... نمود پیدا می کند.

حزن و اندوه یکی از بارزترین مشخه‌های شعر معاصر عرب است که بیشتر از هر چیز دیگر در شعر معاصر عرب نمود یافته است. بیان اندوه و آلام درونی شاعران این دوره می‌تواند آبشخورهای مختلفی داشته باشد. برخی از این عوامل، عواملی است کلی که از دیرباز وجود داشته و خاص قوم عرب نیست و اندوهی است که انسانیت انسان، خواه ناخواه آن را ایجاب می‌کند؛ نالیدن از بی مهری روزگار، شکایت از مردم زمانه، حیرانی از هستی انسان و مقصد او و مواردی از این دست باعث خلق اشعاری حزن آلوده شده است. اما در کنار این عوامل، عللی نیز در دورة معاصر، روح نومیدی و یأس را به فضای زمانه تزریق کرد که از آن می‌توان با عنوان « غم انسان معاصر» یاد کرد؛ در شعر معاصر عرب عواملی که قبلا نیز به آن اشاره شد؛ یعنی رخدادهایی نظیر جنگ جهانی اول و دوم، جنگ فلسطین، جنگ شش روزة 1967، استعمار و مسائلی که دنیای عرب را درگیر ساخته است، باعث ظهور اشعاری با مضامین سرشار از یأس و اندوه شد که از آن با عنوان «عبثیه» یاد می‌کنند.      

همگام با تغییر در لایه‌های اندیشگی شعر غرب، شعر عرب از نظر ساختاری نیز دچار تحول شد و این البته صرفاً در قالب شکنی خلاصه نمی‌شود، واژگان و ترکیباتی که امروزه در شعر نو عرب به کار می‌رود نشان می‌دهد که شعر امروز عرب به سرعت از زبان و بیان قدمایی خود فاصله گرفته است، اگرچه بسیاری از خصیصه‌های اصلی خود را که به عربیت زبان می‌گردد، حفظ کرده است. با نگاهی گذرا به اشعار کسانی چون سیاب، نزار و بخصوص ادونیس به آسانی می‌توان این تغییرات را مشاهده کرد. نزار قباتی در توصیف زبان خود به این امر اشاره می‌کند:

«عندی للحُبِّ تعابیرٌ                  «مرا در عشق تعابیری است

ما مَرّت فی بال دَواه»                 کز ذهن هیچ دواتی نگذشته است» (اسوار، 1381،3- 462).

به نظر می‌رسد یکی از آفت‌هایی که ناخودآگاه گریبانگیر شعر نو عرب شده، پیچیده‌گویی افراطی و ابهام بیش از حدّ آن است و این پیچیدگی در زبان شعری ادونیس نمود بیشتری دارد، به طوری که یکی از منتقدان او، سوری، شاعر نوگرای معاصر می‌گوید: «انا ارید ان افهم ادونیس فلا استطیع، یتّهمنی ادونیس باللاموضوعیه»!: (من می‌خواهم ادونیس را درک کنم اما نمی‌توانم، ادونیس مرا به غیر منطقی و غیر اصولی بودن و عدم بی طرفی متهم می‌کند)» (سلیمی، 1385: 32).

حتی زبان سیاب و ملائکه که اولین شاعر نوپرداز این زبان هستند نیز در بسیاری از فقرات مبهم و ثقیل می‌نماید به طوری که دیگران نیز به این امر اشاره کرده‌اند. احسان عباس در کتاب رویکرد شعر عرب درباره نازک الملائکه می‌گوید:«او زبان عرب را به بی اعتنایی به نیروی اشارت و ابهام، متّهم و از ابهام دفاع می‌کند» (عباس، 1384: 1-60).

 

نتیجه‌گیری

اگرچه نمی‌توان ویژگی‌های شعر معاصر عرب را در مواردی که به طور گذرا به آنها اشاره شد، خلاصه کرد اما می‌توان ادعا کرد که این موارد، از ویژگی‌های اصلی شعر معاصر عرب است که به آن تشخّص و تعین داده و در سطح جهان مطرح ساخته است:

شعر امروز عرب، با فضایی متفاوت از دورة آغازینش، همگام با نیازهای فکری و فرهنگی جهان عرب، هم از نظر ساختار و هم از نظر محتوا، پیشرفت کرده، به طوری که به هیچ وجه قابل مقایسه با شعر صد سال پیش نیست. موضوعاتی که در شعر نو عرب مطرح می‌شود، موضوعاتی است که اوضاع زمانی آن را ایجاب کرده است؛ جنگ جهانی اول و دوم، جنگ شش روزة اعراب، جنگ اسرائیل و فلسطین، استعمار و مسائل دیگری که جهان امروز عرب درگیر آن است، عواملی هستند که پیکرة شعر نو عرب را شکل داده و به آن تشخص و تمایز بخشیده است.

شعر این دوره در یک نگاه، شعری است موفق و پیشرو که توانسته در عمر تقریباً شصت سالة خود به رشد و بلوغ تحسین برانگیزی برسد؛ شعری که زبان قوی و تأثیرگذار و نیز شاعران پر احساس و کوشای آن، در جهانی کردن آن تأثیری بسزا داشته‌اند.

منابع استفاده شده در مقاله:

1. اسوار، موسی (1381)، از سرود باران تا مزامیر گل سرخ، تهران، نشر سخن.

2. بدوی، مصطفی (1369)، گزیده‌ای از شعر عربی معاصر، ترجمه غلامحسین یوسفی و یوسف بکار، تهران: نشر اسپرک، چاپ اول.

3. درویش، محمود (1971م)، شی عن الوطن، بیروت: دارالعوده

4. رجایی، نجمه (1384)، بیگانگی و گریز در شعر معاصر عربی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال سی و هشتم، شماره 148، صص 127-107.

5. ________(1378)، نو آوریهای عروضی در شعر معاصر عربی،______، سال سی‌ام، شماره سوم وچهارم.

6. سلیمی، علی (1385)، ایهام و پیچیدگی در شعر معاصر، ______، شماره 152.

7. الشرع، علی (1991م)، لغه الشعر العربی المعاصر فی النقد العربی الحدیث، جامعه الیرموک، منشورات عماده البحث العلمی و الدراسات العلیا.

8. شفیعی کدکنی، محمد رضا (1359)، شعر معاصر عرب، تهران: نشر طوس.

9. عباس، احسان (1384)، رویکردهای شعر معاصر عرب، ترجمه حبیب الله عباسی، تهران: نشر سخن، چاپ اول.

10. فرخزاد، فروغ (1379)، دیوان اشعار، تهران، نشر امیر مستعان، چاپ اول.

11. قبّانی، نزار (1364)، شعر، زن و انقلاب، ترجمة عبدالحسین فرزاد، تهران، چاپ اول.

12. میر قادری، فضل الله (1385)، شعر تأملی در ادبیات عربی معاصر، شیراز: انتشارات نوید شیراز، چاپ اول.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر معاصر عرب ، اتجاهات الشعر المعاصر ، الشعر المعاصر ، رویکرد شعر معاصر ، موضوع مقاله شعر معاصر ، شاعران معاصر عرب ، الشعراء المعاصر ،
آخرین ویرایش: جمعه 7 اسفند 1394 04:17 ب.ظ

دانلود کتاب: الکتاب أمس المکان الأن pdf - دانلود آثار ادونیس - دانلود دیوان شعر ادونیس 3 جلد در یک فایل

چهارشنبه 4 آذر 1394 07:20 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادونیس ، الواقعیة ،


برای دانلود کلیک کنید لطفا


أدونیس الشاعر السوری المشهور .. تتجلی قدرته الإبداعیة فی الكتاب أمس المكان الآن ..

ویعتبر أدونیس  من أكثر الشعراء إثارة للجدل .. ! لأنه استطاع توظیف اللغة علی طریقة فیها الكثیر من الإبداع والتجریب ..

حاصل علی شتی الجوائز من مختلف البلدان !!

یكتب عن شعر سید الشعراء أبی الطیب المتنبی .. فهذا التراث مخطوطة للمتنبی بقلم أدونیس ..

فهو بمثابة مقتطفات شعریة للمتنبی بلمسة ید أدونیس ..!!

مما یشد انتباهك فیه قول الراوی :

كیف سنقرأ قول الشاعر إن لم نقرأه

فی الأعمال وفی الأشیاء ؟!

…..  دهشتك ستستمر فی سطور هذا الكتاب !

فأنت هنا ستقرأ أشعار للمتنبی بإحساس أدونیس ونظرته المتباعدة لأقصی حد !!

لغة تراثیة  ..  جزالة العبارة وحسن الصیاغة .. !! لأدونیس

 کلمات کلیدی: ادونیس، آثار ادونیس ، الغموض والتعقید عند ادونیس - اشعار ادونیس - اندیشه ادونیس - تفکرات ادونیسالكتاب أمس المكان الآن دانلود-
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ادونیس ، دیوان ادونیس ، دانلود الکتاب ادونیس ، دانلود دیوان ادونیس ، اندیشه ادونیس ، ادونیس أمس المكان الآن ، نقد ادونیس ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 17 مرداد 1395 08:54 ق.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات