دکتر احمد حیدری

دانلود کتاب المدینة فی القصة العراقیة القصیرة pdf

جمعه 19 شهریور 1395 02:19 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: داستان نویسی ، ادبیات داستانی ( الأدب القصصی ) ، داستان کوتاه عربی ( مقالات ) ،
 

دانلود کتاب

المدینة فی القصة العراقیة القصیرة

رزاق إبراهیم حسن

برای دانلود کلیک کنید

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دانلود کتاب المدینة فی القصة العراقیة القصیرة pdf ، القصة العراقیة ، داستان کوتاه عراق ، المدینة فی القصة ، رویکرد داستان های عربی ، المدینة فی القصة العراقیة القصیرة ، داستان کوتاه عربی ،
آخرین ویرایش: جمعه 19 شهریور 1395 02:23 ق.ظ

کارکرد مکان داستان در ارائه عناصر پایداری (بررسی موردی رمان «ذاکرة الجسد» اثر احلام مستغانمی)

سه شنبه 15 تیر 1395 03:09 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: داستان نویسی ، ادبیات داستانی ( الأدب القصصی ) ، ادبیات پایداری - مقالات ادبیات مقاومت عربی الأدب المقاوم ، داستان کوتاه عربی ( مقالات ) ، روایت شناسی عربی pdf ،

 

کارکرد مکان داستان در ارائه عناصر پایداری (بررسی موردی رمان «ذاکرة الجسد» اثر احلام مستغانمی)

المؤلفون

صدیقه زود رنج  1 ؛ ابوذر گلزار خجسته2

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

مکان یکی از عناصر تشکیل‌دهندة داستان است که در داستان‌های ادب پایداری، نقش مهمی پیدا کرده‌است؛ چراکه یکی از گسترده‌ترین جلوه‌های ادبیات پایداری سخن از ستم‌هایی است که در برهه‌ای از تاریخ بر سرزمینی رفته‌است. شناخت جلوه‌های پایداری و چگونگی کارکرد عنصر مکان در ارائة آنها و همچنین ارتباط و ‌اثرگذاری آنها بر یکدیگر در تحلیل داستان‌های پایداری اهمیت زیادی دارد.

نویسندگان رمان‌های پایداری به عنصر مکان توجه ویژه‌ای داشته‌اند و مکان در‌ آثار آنان نقشی برجسته و اثرگذار در حوادث و شخصیت‌ها یافته‌است. رمان ذاکرة الجسد اثر احلام مستغانمی، نویسنده الجزایری (متولد 1953) نیز از انواع مکان بهره برده‌است. این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی چگونگی کارکرد انواع مکان (باز، بسته، انتقالی و دوگانه) را در ظهور مضامین پایداری ملت الجزایر در این رمان بررسی کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در میان مکان‌های بسته، مکان بسته اجباری (زندان کدیا) و در میان مکان‌های باز، قسنطینه با اماکن مختلف، نقش مهمی در تبیین مضامین پایداری ایفا نموده‌است. مهم‌ترین کارکرد مکان در داستان ذاکرةالجسد ارائة جلوه‌های پایداری است که عبارتند از: وطن‌دوستی، حفظ یاد و خاطرة شهدا و رهبران انقلاب الجزایر و شکنجه‌های واردشده بر آنان.

الكلمات الرئیسیة: پایداری؛ مکان؛ ذاکرة الجسد؛ احلام مستغانمی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ذاکرة الجسد ، احلام مستغانمی ، داستان پایداری ، مکان زمان ، عناصر السرد ، عناصر روایی داستان ، کارکرد مکان رمان ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 15 تیر 1395 03:15 ب.ظ

رئالیسم در سبک بنیانگذاران داستان‌نویسی عربی و فارسی (محمود تیمور و محمدعلی جمال‌ زاده)

شنبه 15 اسفند 1394 09:10 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: داستان کوتاه عربی ( مقالات ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، داستان نویسی ، محمود تیمور ،

رئالیسم در سبک بنیانگذاران داستان‌نویسی عربی و فارسی (محمود تیمور و محمدعلی جمال‌ زاده)

موضوع پژوهش‌ها  نقد و نظریه ادبی ، پژوهش‌ها  پژوهش در ادبیات داستانی

خلیل پروینی, حسن ذوالفقاری, مصیب قبادی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده:

رئالیسم حقیقت را به شیوه‌های گوناگون کشف و بیان می‌کند. این شیوه‌ها عبارت‌اند از تشریح جزئیات، تحلیل دقیق جامعه و تصویرکردن شخصیت در پیوند با محیط اجتماعی. محمود تیمور و محمدعلی جمال‌زاده، بنیانگذاران داستان‌نویسی عربی و فارسی هستند. این دو بیشتر داستان‌‌هایشان را در قالب رئالیسم به نگارش در می‌آوردند. در این مقاله ابتدا فرازی از زندگی محمود تیمور و جمال‌‌زاده و جایگاهشان در ادبیات داستانی عربی و فارسی را بیان می‌‌كنیم، در ادامه شباهت و تفاوت‌های گرایش‌های رئالیستی این دو را مورد بحث قرار می‌‌دهیم و از رهگذر آن گرایش غالب رئالیستی و نگرش آنها به رئالیسم را بیان می‌‌كنیم. پژوهش حاضر در پی بیان تفاوت‌ها و شباهت‌‌های سبک رئالیستی این دو نویسنده است. بررسی این تفاوت‌ها و شباهت‌‌ها با در نظر گرفتن مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی به عنوان روش تحقیق تطبیقی است.

کلمات کلیدی: رئالیسم محمود تیمور محمدعلی جمال‌زاده رئالیسم روان‌‌شناختی رئالیسم انتقادی بنیانگذاران داستان‌نویسی عربی و فارسی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: داستان نویسی معاصر عربی ، الواقعیة ، رئالیسم ، داستان نویسی عربی فارسی ، داستان نویسی تطبیقی ، الواقعیة الاشتراکیة ، محمود تیمور ،
آخرین ویرایش: شنبه 15 اسفند 1394 09:16 ق.ظ

الحریة الوجودیة فی الروایة العربیة المعاصرة؛ دراسة فی "أصابعنا التی تحترق" لسهیل إدریس

شنبه 26 دی 1394 09:40 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، گفتمان مقاومت ، داستان کوتاه عربی ( مقالات ) ،
 

الحریة الوجودیة فی الروایة العربیة المعاصرة؛ دراسة فی "أصابعنا التی تحترق" لسهیل إدریس

خلیل پروینی1 ؛ صادق آینه‌وند2 ؛ مجید محمدی بایزیدی  3

1أستاد اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس، طهران، إیران

2أستاذ التاریخ والحضارة الإسلامیة بجامعة تربیت مدرس، طهران، إیران

3طالب مرحلة الدکتوراه للغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس، طهران، إیران

الملخص

تعتبر الحریة من أهمّ المبادئ التی ارتکزت علیها الوجودیة؛ فهی توحّد بین الإنسان والحریة، وتعتقد أن لا إنسان بلا حریة، فتجعل منه ذا حریة مطلقة، دون أن تؤدّی إلی الفوضویة. إنّ روایات سهیل إدریس، والذی یعدّ من أبرز مروّجی الوجودیة فی الأدب العربی، قد عکست کثیرا من المبادئ الوجودیة، بحیث تعتبر منطلقا هامّا لنشر الوجودیة کفلسفة ذات لغة معقدّة بین الناس عن طریق لغة أدبیة. وروایة "أصابعنا التی تحترق" - کآخر حلقة فی ثلاثیته - قد قدّمت نموذجا عن البطل الوجودی الذی ینادی بأهمّ الشعار الوجودی نتیجة حاجة الإنسان العربی الماسة إلیه وهو الحریة. والحریة الوجودیة قد شغلت مساحة واسعة من هذه الروایة. إنّ هذه الدراسة قد تولّت من خلال المنهج الوصفی – التحلیلی مهمة دراسة الحریة الوجودیة ومیزاتها فی هذه الروایة. فالنتائج تدلّ علی أنّ هذه الحریة توصف دائما  بالمطلقة، والبطل یرفض کلّ ما یخالف هذا الإطلاق، ویصاحبه القلق نتیجة ممارسته للحریة المطلقة، والمسؤولیة هی التی تحول دون أن تنتهی هذه الحریة المطلقة إلی الفوضویة.

الكلمات الرئیسیة: الحریة المطلقة؛ المسؤولیة؛ القلق؛ سهیل إدریس؛ أصابعنا التی تحترق
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سهیل ادریس ، الحریة الروایة ، آزادی رمان ، الوجودیة الروایة ، اگزیستانسیالیسم رمان ، الوجودیة رمان ، أصابعنا التی تحترق ،
آخرین ویرایش: شنبه 26 دی 1394 09:51 ب.ظ

القصّة القصیرة جدًّا بین الأدبین العربی والفارسی بررسی تطبیقی داستان کوتاه عربی و فارسی

دوشنبه 7 دی 1394 04:10 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: داستان کوتاه عربی ( مقالات ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

القصّة القصیرة جدًّا بین الأدبین العربی والفارسی؛ نظرة إلى نماذج من الکاتب المغربی "عبدالسمیع بنصابر" والکاتب الإیرانی "جواد سعیدی‌پور"

المؤلفون

عبدالعلی آل بویه1 ؛ زهیر جانسیز2 ؛ وسام رومیة3

1أستاذ مشارک فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة الإمام الخمینی الدولیة، قزوین، إیران.

2طالب مرحلة الدکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة الإمام الخمینی الدولیة، قزوین، إیران

3طالبة مرحلة الدکتوراه فی اللغة الفارسیة وآدابها بجامعة الإمام الخمینی الدولیة، قزوین، إیران

الملخص

إنّ المتتبّع للحرکة الأدبیة یرى اهتماماً واسعاً حظیت به القصّة القصیرة جدًّا خصوصاً فی الآونة الأخیرة، ذلک بسبب الدور البارز الذی ترکته على الساحة الأدبیة بشکل عام، وعلى المتلقّی بشکل خاصّ. إنّ المقال الذی بین أیدینا یتناول بحثاً فی الأدب المقارن، طرفاه الأدبان العربی والفارسی، أمّا نقطة البحث فهی القصّة القصیرة جدًّا، والهدف من المقال تسلیط الضوء على القصّة القصیرة جدًّا فی الأدبین وعقد مقارنة بینهما من خلال النشأة ورأی نقاد الأدبین حیال هذا الفنّ، ومن ثمّ دراسة مقارنة على بعض القصص القصیرة جدًّا اختیرت من کلا الأدبین وتحلیلها للکشف عن العناصر القصصیة التی تضمنّتها. ومن النتائج التی توصّل إلیها المقال أنّ نقاد الأدبین متّفقون – إلى حدّ ما – فی تعریف القصّة القصیرة جدًّا، واتّسامها بعناصر القصّة القصیرة، وهذا ما سنتوصّل إلیه لاحقاً من خلال تحلیل بعض القصص القصیرة جدًّا التی اخترناها من الأدبین. کما نجد التوافق فی إطلاق مسمّیات عدّة على هذا الفنّ من قبل نقّاد الأدبین. أمّا الاختلاف الجزئی البسیط الذی وجدناه فیتمثّل فی طول القصّة القصیرة جدّا. و بالنسبة للمنهج المتّبع فی تحلیل القصص المختارة، فهو المنهج الوصفی التحلیلی الذی یعتمد على المصادر المکتبیة، من خلال إسقاط عناصر القصّة القصیرة على القصص المختارة لنبیّن إمکانیة توفّر العناصر القصصیة وکیفیة توظیفها بشکل یحقّق الروح القصصیة لها.

الكلمات الرئیسیة: الأدب العربی والأدب الفارسی؛ الأدب المقارن؛ القصّة القصیرة جدًّا.

برای دانلود تمام فایل مقاله کلیک کنید


برای مطالعه مقاله به ادامه مطلب مراجعه نماییدادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عناصر داستان کوتاه عربی ، تطبیقی داستان کوتاه عربی فارسی ، عناصر داستانی ، الأدب القصصی pdf ، ادبیات داستانی عربی ، نویسندگان داستان کوتاه عربی ، بررسی تطبیقی داستان کوتاه ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 7 دی 1394 04:25 ب.ظ

دانلود کتاب القصة فی الشعر العربی - دانلود کتاب داستان در شعر عربی تألیف ثروت إباظة

دوشنبه 9 آذر 1394 04:49 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مصاحبه دکتری زبان وادبیات عرب ، مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، داستان کوتاه عربی ( مقالات ) ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ،


دانلود کتاب القصة فی الشعر العربی 

 دانلود کتاب داستان در شعر عربی

 تألیف ثروت إباظة

برای دانلود کلیک کنید

کلمات کلیدی: دانلود کتاب نقد ادب عربی - کتاب های نقدی ادبیات عرب- دانلود آثار ثروت إباظة - قصه در شعر عربی قدیم - قصه در شعر عربی معاصر - داستان در شعر عربی معاصر -دانلود کتاب های ادبیات عرب - احمد حیدری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهردیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 آذر 1394 04:57 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات