دکتر احمد حیدری

گزارشی از حافظ‌ پژوهی در ادب عربی

دوشنبه 17 اسفند 1394 11:00 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

گزارشی از حافظ‌پژوهی در ادب عربی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

آوازه و تأثیر شعر خواجه شیراز تنها به ایران و ادب فارسی محدود نمی شود، بلکه در سرزمین های دیگر، از جمله جهان عرب، نیز بازتاب گسترده ای داشته است؛ این نوشتار، بر آن است تا به معرّفی توصیفی تحلیلی پژوهش های ادب عربی و جهان عرب دربارة حافظ و در برخی موارد به نقد دیدگاه های آنها بپردازد؛ و همچنین تلاش می کند که بر اساس مکتب فرانسوی ادبیّات تطبیقی به بررسی میزان و گسترة حافظ پژوهی در ادب عربی و جهان عرب و نیز اثر گذاری شعر و اندیشه حافظ را بر ادب عربی، به ویژه ادب عربی معاصر، بررسی کند.

یافته های اساسی این جستار در این است که پژوهش های حافظ شناسی در ادب عربی و جهان عرب در چهار حوزه، انجام شده است: 1. کتاب 2. ترجمه 3. مقاله 4. پایان نامه.

افزون بر این، نویسندگان پژوهش های ذکر شده، بیشتر با نگاهی مثبت و موازی و به دور از فرانگری یا فرونگری به تحلیل شعر حافظ پرداخته اند و شعر و شخصیّت حافظ بر اندیشة برخی از بزرگان و معاصران ادب عربی از جمله: الشّواربی، طه حسین، سیّد قطب، البیاتی، الصّاوی و... نیز تأثیرگذار بوده است.  

واژگان کلیدی: حافظ؛ ادب عربی؛ جهان عرب؛ ادبیّات تطبیقی؛ تصویرشناسی

الف. کتابها

1. الأمین، حسن (1975)؛ الموسوعة الأسلامیة، الطبعة الأولی، بیروت: دارالکتاب العربی.

2. البیاتی، عبدالوهّاب (2000)؛ دیوان الأشعار، الطبعة الأولی، بیروت: دار العودة.

3. جاسم، عزیز السیّد (1990)؛ الإلتزام والتّصوف فی شعر عبدالوهّاب البیاتی، الطبعة الأولی، بغداد: دائرة الشّؤون الثّقافیة العامّة.

4. الجراح، نوری (1389)؛ باغ ایرانی، ترجمة کوتی، چاپ اوّل، تهران: افراز.

5. حافظ شیرازی، شمس الدّین محمّد (1373)؛ دیوان اشعار، تصحیح: خطیب رهبر، چاپ سیزدهم، تهران: صفی علیشاه.

6. رسول نژاد، عبدالله (1379)؛ سیّد قطب و اشعار او، چاپ اوّل، تهران: احسان.

7. سیّد قطب، إبراهیم حسین (1983)؛ کتب وشخصیّات، الطبعة الثّالثة، القاهرة  بیروت: دارالشّروق.

8. شبلی، عمر (2007)؛ حافظ الشّیرازی بالعربیة شعراً، الطبعة الأولی، بیروت: منشورات إتّحاد الکتّاب اللّبنانیین.

9. الشّواربی، إبراهیم أمین (1944)؛ حافظ الشّیرازی شاعر غناء والغزل فی إیران، الطبعة الأولی، القاهرة: مطبعة المعارف ومکتبها.

10. ------------ (1946)؛ الأغانی شیراز، الطبعة الأولی، القاهرة: مطبعة المعارف ومکتبها.

11. الصّاوی، صلاح (1989)؛ دیوان العشق، الطبعة الأولی، تهران: الثّقافی.

12. الطّویلی، أحمد (2012)؛ حافظ شیرازی شاعر العشق والعرفان، الطبعة الأولی، تونس.

13. علی، أسعد (1986)؛ السّیر الأدبی، الطبعة الأولی، باریس: الإتّحاد العالمی للّغة العربیّة.

14. فرّوخ، عمر (1979)؛ تاریخ الأدب العربی، ج 3، الطبعة الأولی، بیروت: دارالعلم للملایین.

15. ------ (1981)؛ التّصوّف فی الإسلام، الطبعة الأولی، بیروت: دارالکتب العربی.                       

16. المنجد فی الأعلام (1980)؛ الطبعة الأولی، بیروت: المطبعة الکاثولیکیة.

17. موتابحی، أمین علی (1972)؛ الکلمات والمصطلحات العربیة فی أشعار حافظ الشّیرازی، الطبعة الأولی، بغداد.

ب. مجلّه ها

18. آیینه وند، صادق (1383)؛ «حافظ الشّیرازی فی کتاباتالباحثین العرب»، مجلة شیراز، دانشگاه شیراز، صص 108-112.

19. پاشازانوس، احمد (1390)؛ «عبدالوهّاب البیاتی وحافظ شیرازی»، فصلنامة لسان مبین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، شمارة 3، صص 28-44.

20. علی، محمّدعلی (1385)؛ «فی شیرازیات»، نشریة کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارة 3، صص 82-87.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مقالات تصویرشناسی ، تصویرشناسی ادبیات تطبیقی ، تصویر حافظ شیرازی ، تصویر عربی فارسی ، تصویر دیگری ، من و دیگری تطبیقی ، الأدب المقارن علم الصورة ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 اسفند 1394 11:04 ق.ظ

درآمدی بر تصویرشناسی معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی

دوشنبه 17 اسفند 1394 10:49 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ،

درآمدی بر تصویرشناسی معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی

بهمن نامورمطلق

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

 روابط انسانی برپایه نظرها و دیدگاه های فردی و گروهی شکل می گیرد؛ و بررسی این دیدگاه ها از جنبه های گوناگون، وظیفه تصویرشناسی است. این مبحث مهم علمی که در قلمرو های مختلف علمی مطرح می شود، در ادبیات تطبیقی نیز اهمیت بسیاری دارد.هدف از نگارش مقاله حاضر، معرفی تصویرشناسی در قالب روش نقد ادبی و هنری است؛ که در آن، ضمن تعریف این مبحث، نظرهای موافقان و مخالفان آن بررسی خواهد شد.

کلمه های کلیدی: تصویر، ادبیات تطبیقی، روابط انسانی، تصویرشناسی، نقد تصویرشناسانه، نقد ادبی و هنری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تصویرشناسی ، علم الصورة ، تصویرشناسی نامورمطلق ، نقد ادبی هنری ، الأدب المقارن ، صورة الآخر ، تصویر دیگری ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 اسفند 1394 11:28 ق.ظ

بررسی سفرنامه ابن بطوطه از منظر ادبیات تطبیقی

پنجشنبه 13 اسفند 1394 10:36 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: سفرنامه (أدب الرحلة) ، تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بررسی سفرنامه ابن بطوطه از منظر ادبیات تطبیقی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

سفرنامه آیینه‌ای است كه می‌توان انعكاس تصویر زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آداب و رسوم و باورها و اعتقادات، رفتار و كردار و فراز و نشیب‌های زندگی جوامع مختلف را در آن دید، تصویری گویا و روشن و تا حدود زیادی خالی از غرض‌ورزی و ملاحظه. از جمله این سفرنامه‌ها، «سفرنامه ابن بطوطه» است كه سند گویای بسیاری از جوامع اسلامی و جوامع شرق در قرن هشتم هجری است. این جهانگرد پرشور مراكشیی، ضمن سفر به سرزمین‌های مختلف، گزارشی جذاب، صادقانه و دقیق از چگونگی معیشت مردم، وضع شهرها، صنایع و تولیدات، مدارس و خانقاه‌ها، راه و رسم دربارهای مختلف، آداب و رسوم مذهبی مردم، عملكرد طبقات حاكم و .... به دست می‌دهد كه از دیدگاه ادبیات تطبیقی بسیار ارزشمند و حایز اهمیت است، چراكه در ادبیات تطبیقی، بررسی فرهنگ عامه (فولكلور) و تصویر آن از نگاه دیگران، یكی از محورهای مهم شناخت ملت‌ها و مقایسه آنها با یكدیگر است. این پژوهش به بررسی سفرنامه «ابن بطوطه» از دیدگاه ادبیات تطبیقی و بر اساس مكتب فرانسه می‌پردازد، زیرا این مكتب است كه به بررسی سفرنامه‌ها و تصویر یك كشور از دیدگاه ادبیات كشور دیگر اهتمام می‌ورزد.

کلمات کلیدی: ادبیات تطبیقی سفرنامه ابن بطوطه ادبیات فولكلور تصویر ادبی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: أدب الرحلة ، تصویرشناسی سفرنامه ، سفرنامه ادبیات تطبیقی ، تصویرشناسی ادبیات تطبیقی ، ابن بطوطه سفرنامه ، سفرنامه فولکلور ، أدب الرحلات سفرنامه ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 اسفند 1394 10:40 ق.ظ

چهره و جایگاه حضرت محمد (ص) در «کشف الاسرار» روزبهان بقلی شیرازی

جمعه 7 اسفند 1394 11:49 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب الإسلامی ، تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ،


چهره و جایگاه حضرت محمد (ص) در «کشف الاسرار» روزبهان بقلی شیرازی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

مهدی فاموری

چکیده

شیخ «ابونصر روزبهان بقلی شیرازی»، از بزرگترین شخصیت های تصوف ایران در سده ششم هجری است. «کشف الاسرار» وی کتابی است در گزارش و شرح رؤیاها و مکاشفه هایی که در درازنای چهل سال سلوک، بر شیخ روزبهان، رخ نموده‌اند. یکی از شخصیت­های اصلی مکاشفه های روزبهان، حضرت محمّد (ص) است. در این مقاله، به تقسیم بندی گونه‌های حضور و اثر حضرت محمد (ص) در مکاشفه های روزبهان در کشف ­الاسرار و توضیح اجمالی آنها پرداخته ایم. چهرة رسول خدا در این مکاشفات، چهره ای بس نورانی است که پیش از هر چیز، نشان «محبت» و «عشق» روزبهان به شخصیت پیامبر را بر خود دارد. پیامبر در این کتاب، «حبیب» خداوند، سرمست و عروس بارگاه الهی است. پیامبر اکرم (ص) در این مکاشفات، شخصیتی «ویژه و برتر» است که از نقش «شفاعت و وساطت در فیض» برخوردار است. کشف الاسرار، به اعتباری، نامه ای در ستایش و مدح حضرت محمد (ص) و تأکیدی بر جایگاه مرکزی او در تصوف و عرفان اسلامی است.

کلیدواژگان: روزبهان بقلی؛ کشف الاسرار؛ محمّد (ص)؛ مکاشفه

نتیجه‌گیری

در بررسی غزلیات سعدی و رهی معیری به نتایجی دست یافتیم که نشان می‌دهد دیدگاه این دو شاعر نسبت به فراق گاه نزدیک به هم و گاهی متفاوت است. هر دو شاعر چنانکه نشان دادیم در نه مقولة مذکور دربارة فراق مشترکند اما در همین حال در چگونگی بیان آن و احساسات خود نسبت به آن، تفاوت‌های ظریفی با هم دارند که به شرح زیر است:

سعدی و رهی هر دو در آوردن مضامین فراق که به سختی و دوری و نا امیدی اشاره می‌کنند، دیدگاهی یکسان دارند؛ مثلا رهی می‌گوید وصال معشوق امری است محال و با این عمر محدود نمی‌تواند امیدی به رسیدن به یار داشته باشد و زبان به شکوه می‌گشاید و بی‌تابی می‌کند.

در غزلیات سعدی نیز عاشق همواره از هجر و جدایی در غم و اندوه است با این تفاوت که او کمتر عجز و لابه می‌کند و اگر شکوه‌ای هست از روی عجز نیست. از این رو ناامیدی رهی در مقایسه با سعدی به مراتب بیشتر است و سعدی کمی خوش بینانه‌تر به این مقوله می‌پردازد.

در اشعار رهی فراق معمولاً نتیجه بی وفایی یا رفتن معشوق است حال آنکه در شعر سعدی علاوه بر بی وفایی معشوق، سعدی گاه از روی ناچاری و به حکم تقدیر، خود می‌رود و رفتن اوست که باعث جدایی می‌شود نه رفتن معشوق. همچنین سعدی خوش بینانه‌تر به هجر نگاه می‌کند و آن را می‌پذیرد و معتقد است که در رابطه عاشقانه، عاشق و معشوق ناگزیر از فراقند و به همین دلیل با هجران نمی‌ستیزد بلکه به امید وصال آن را قبول و تحمل می‌کند. رهی امیدواری سعدی را ندارد و اگرچه همانند سعدی در فراق یار شب زنده داری می‌کند اما نتیجه‌اش افزونی غم و اندوه است حال آنکه سعدی را امید به وصال بیدار نگاه می‌دارد.

در استفاده از عناصر خیال برای بیان درد جدایی و هجران هم این دو شاعر از تشبیه بهرة فراوان جسته‌اند و بیشترین توجهشان معطوف به این عنصر خیال‌انگیز است. پس از تشبیه، سعدی بیشتر توجهش به تشخیص یا جاندار­انگاری و سپس استعاره مصرحه و کنایه است، در حالی که رهی بعد از تشبیه، از استعاره مصرحه و مکنیه و سپس از تشخیص و در نهایت از کنایه استفاده می‌کند

مراجع

منابع

1. قرآن کریم

2. ارنست، کارل (1377)، روزبهان بقلی، ترجمة مجدالدین کیوانی، تهران، نشر مرکز، 1377.

3. پارسا، خواجه محمد (1366)، شرح فصوص الحکم، به تصحیح جلیل مسگر نژاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

4. جهانگیری، محسن (1390)، محیی الدین بن عربی چهرة برجستة عرفان اسلامی، تهران، دانشگاه تهران.

5. حافظ، شمس الدین محمد (1386)، دیوان، به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، نشر گل­آذین.

6. حلاج، ابوالمغیث (2002م.)، الاعمال الکامله، به تحقیق و تعلیق قاسم محمد عباس، بیروت: مکتبه الاسکندریه.

7. بریس، رجب بن محمد بن رجب (1427 ق.)، مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین، به تحقیق سید علی عاشور، قم، انتشارات ذوی القربی.

8. روزبهان بقلی شیرازی، ابونصر (1971م)، الاغانه،تصحیح عاصم ابراهیم الکیالی، بیروت، دار الکتب العلمیه.

9. ______________ (1971م.)، سیرالارواح،تصحیح عاصم ابراهیم الکیالی، بیروت، دار الکتب العلمیه.

10. ______________ (1389)، شرح شطحیات، تصحیح هانری کربن، انتشارات طهوری.

11. ______________ (1383)، عبهرالعاشقین، تصحیح محمد معین و هانری کربن، انتشارات منوچهری.

12. ______________ (1971م.)، عرائس البیان فی حقائق القرآن، به تحقیق احمد فرید المزیدی، بیروت، دار الکتب العلمیه.

13. ______________ کشف الاسرار، نسخه خطی شماره 931 کتابخانه آستان قدس رضوی.

14. ______________ (1970م.)، کشف الاسرار و مکاشفات الانوار، به تصحیح پل نویا، نشریه المشرق، سال شصت و چهارم، تموز، صص 406- 385.

15. ______________ (1378)، المکنون فی حقائق الکلم النبویه، به تصحیح علی صدرایی خویی، نشریه میراث حدیث شیعه، دفتر دوم، صص 143 – 136.

16. سرّاج توسی، ابونصر (1960م.)، اللمع، به تصحیح عبدالحلیم محمود و طه عبدالباقی سرور، قاهره، دارالکتب الحدیثه.

17. سلطان ولد (1389)، ابتدانامه، به تصحیح محمدعلی موحد و علیرضا حیدری، تهران، انتشارات خوارزمی.

18. شرف الدین ابراهیم (1347)، تحفه اهل العرفان (در ضمن مجموعه روزبهان نامه)، به تصحیح محمدتقی دانش پژوه، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی.

19. عبداللطیف شمس (1347)، روح الجنان (در ضمن مجموعه روزبهان نامه)، به تصحیح محمدتقی دانش پژوه، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی.

20. عطار، محمد بن ابراهیم (1386)، مختارنامه، تهران، انتشارات سخن، چاپ سوم.

21. فاموری، مهدی (1389)، «نگاهی به مفهوم التباس در نزد روزبهان بقلی شیرازی»، نشریه مطالعات عرفانی، دانشگاه کاشان، ش. 12، صص 182- 163.

22. فیض کاشانی، محسن (1386)، کلمات مکنونه، به کوشش صادق حسن زاده، قم، کتابسرای اشراق.

23. قیصری، ابراهیم (1366)، «القاب و عناوین پیامبر اکرم در آثار شیخ روزبهان بقلی شیرازی»، نشریه مشکوه، صص 159 – 115.

24. گیلانی، عبدالقادر (1386)، سرّ الاسرار، به تصحیح خالد عدنان الزرعی و محمد غسان، ترجمة مسلم زمانی و کریم زمانی، تهران، نشر نی.

25. مولوی، جلال الدین محمد (1379)، مثنوی، به تصحیح رینولد نیکلسون، تهران، انتشارات ققنوس.

26. نفیسی، سعید (1388)، سرچشمة تصوف در ایران، تهران، کتاب پارسه.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تصویرشناسی ، سیمای حضرت محمد ، تصویر پیامبر ، صورة النبی ، ادبیات تطبیقی کشف الأسرار ، کشف الأسرار ، مقارنة کشف الأسرار ،
آخرین ویرایش: جمعه 7 اسفند 1394 11:54 ق.ظ

تقابل «من» و «دیگران» در شعر «منظومه به شهریار» نیما یوشیج

دوشنبه 26 بهمن 1394 12:12 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ، زیبایی شناسی متن ادبی (کتاب + مقالات ) ،

تقابل «من» و «دیگران» در شعر «منظومه به شهریار» نیما یوشیج

اکرم آیتی

استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

برای دانلود کلیک کنید

چکیده

نقد نشانه- معناشناسی گفتمانی در بررسی متون ادبی و تجزیه و تحلیل آن‌ها، به‌عنوان روشی جدید مطرح می‌شود که می‌تواند راهگشای نگرش نویی از تحلیل معنایی این متون باشد. در این رویکرد، تولید معنا مستقیماً با شرایط حسی- ادراکی پیوند می‌خورد. در این شرایط، نه‌تنها معنا در گرو برنامه‌ای منطقی و هدفمند نیست، بلکه به واسطة حضور عامل حسی- ادراکی که نشانه را در سراسر گفتمان پدیداری می‌کند، پیوسته، سیال، چند‌بعدی و در حال تکثیر و زایش است. پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بررسی فرآیند گفتمانی در سه بعد عاطفی، حسی- ادراکی و زیبایی‌شناختی در شعر نیما و ارائة دیدگاه نشانه- معناشناختی، به‌عنوان روشی نو جهت بررسی متون، چگونگی تولید جریان سیال معنا را در اشعار نیما بررسی کند. این بررسی همچنین چگونگی مواجهة شاعر با پدیده‌های دنیای پیرامون خود و نگاه و رویکرد متفاوت او را مشخص خواهد کرد. بررسی نظام گفتمانی در شعر بلند نیما براساس دیدگاه نشانه- معناشناسی نه‌تنها موجد خوانشی جدید از شعر نو نیمایی خواهد بود، بلکه بیانگر چگونگی شکل‌گیری جریان سیال و پویای معنا و نیز بعد زیبایی‌شناختی در این شعر است.

کلیدواژگان: واژگان کلیدی: نشانه- معناشناسی گفتمان؛ «منظومه به شهریارِ» نیما؛ بُعد حسی- ادراکی؛ بعد عاطفی؛ بعد زیبایی‌شناختی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نشانه معناشناختی ، معناشناسی گفتمان ، گفتمان ترجمه ، زیبایی شناختی متن عربی ، شعر معاصر عربی ، تصویرشناسی ، صورلوجیا ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 بهمن 1394 12:15 ب.ظ

دانلود پایان نامه ارزشمند « العلاقة مع الآخر فی نهج البلاغة » pdf - تصویر شناسی در نهج البلاغة

شنبه 19 دی 1394 02:24 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد حیدری ، موضوع مقاله و پایان نامه ادبیات عرب ، تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، نهج البلاغه ،

دانلود پایان نامه :

« العلاقة مع الآخر فی نهج البلاغة » pdf 

تصویر شناسی ارتباط با دیگری در نهج البلاغة

برای دانلود کلیک کنید

 

تصویر شناسی که از آن در عربی به عنوان ( صورولوجیا ) یا ( علم الصورة ) از آن سخن گفته می شود، یکی از مسائل به روز در حوزه ادبیات تطبیقی معاصر است که امروزه پژوهشگران عالم سیاست نیز به این مسئله اندیشیده و همواره به دنبال سازوکارهای مناسب برای به تصویر کشیدن خود یا " الأنا" مثبت به دیگر ملت ها سعی و تلاش می کنند.

·         پیشنهاد موضوع مقاله و پایان نامه :

امروزه هر رمان یا کتابی را در قالب یک پژوهش هدفمند تصویرشناسی می توان تحلیل و بررسی نمود، نمونه مقالات و پایان نامه های زیادی در فضای مجازی قابل دانلود است که شما را بسیار راهنمایی می کند. لازم به ذکر است که این حوزه بسیار وسیع است ومتاسفانه در کشور تنها این موضوع به شکل بررسی تصویر دیگری در یک رمان کار شده و جنبه های دیگر این موضوع به فراموشی سپرده شده و یا این که اطلاع رسانی کافی در مورد این مسئله انجام نگرفته است.

·         بررسی تصویر دیگری در یک رمان بر اساس گفتمان قدرت: موضوعی است که می تواند با توجه به پشتوانه منابع بسیار در این حوزه به یک مسئله ای در قالب پایان نامه و مقاله تبدیل شود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه حتما حتما جستجوی خود را در گوگل با این عناوین ذکر شده زیر انجام دهید:

( الأنا والآخر فی الشعر العربی ) ( الأنا والآخر فی روایة...) و...


احمد حیدری

سؤالاتتان را با من در میان بگذارید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مقالات تصویرشناسی ، صورولوجیا ، علم الصورة ، الأدب المقارن ، موضوعات ادبیات تطبیقی ، نهج البلاغة ، موضوع مقاله ادبیات عرب ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 17 مرداد 1395 07:26 ق.ظتعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic