دکتر احمد حیدری

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

جمعه 14 خرداد 1395 10:23 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: اسطوره شناسی ، شعر معاصر عربی ، ادونیس ، عبدالوهاب البیاتی ،

       گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

المؤلفون

علی نجفی ایوکی  1 ؛ جواد جرنگیان2

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

الملخص

این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، به نقد و بررسی چگونگی حضور شخصیت اسطوره‌ایِ «اورفئوس» و شیوه‌های فراخوانی و به‌کارگیری آن از سوی سه شاعر نام‌آشنا و معاصر عربی بپردازد؛ شاعران موردبررسی عبارتند از: «آدونیس» (متولد 1930)، «محمد فیتوری» (1929-2014)، و «عبدالوهاب بیاتی» (1926-1999)؛ نامبردگان برای القای مفاهیم موردنظر خود به مخاطب، از این چهرۀ اسطوره‌ای بهره‌ها بردند و کوشیدند با کمک آن و دخالت‌دهیِ گونه‌های مختلف ادبی، رمزگونه به ترسیم دغدغه‌های خود بپردازند. چنین استنباط می‌شود که این شاعران از اسطورة یادشده خوانشی سیاسی ـ اجتماعی داشته‌اند و با الهام‌گیری از تجربه‌های وی، در پی بازگرداندنِ «یوریدیس» معاصر خویش یعنی تمدن، عزت، و آزادی ازدست‌رفته هستند. «اورفئوس» در شعر آنان شخصیتی پردغدغه ‌است که از دردی مشترک می‌نالد و همچون پیش، می‌کوشد تا به خواسته‌اش دست یابد؛ گرچه همچون گذشته دچار شکست می‌شود. از سویی دیگر آنان به کمک این اسطوره تلاش دارند اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی را به چالش بکشند و در همان حال می‌کوشند با بیان سمبولیک، ادبیت متن شعری خود را دوچندان کنند.

الكلمات الرئیسیة: اسطوره؛ اورفئوس؛ شعر معاصر عربی؛ خوانش سیاسی- اجتماعی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الشعر العربی ، ادونیس ، الأسطورة ادونیس ، اسطوره شعر عربی ، اسطوره ادونیس ، اسطوره عبدالوهاب البیاتی ، الأسطورة البیاتی ،
آخرین ویرایش: جمعه 14 خرداد 1395 10:26 ب.ظ

افسانه ی تمثیلی و کارکرد آن در شعر أحمد مطر

پنجشنبه 19 فروردین 1395 02:13 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، اسطوره شناسی ، شعر معاصر عربی ،

افسانه ی تمثیلی و کارکرد آن در شعر أحمد مطر

محمود حیدری

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

از گریزگاههای ادبا در بیان دیدگاههای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی، خلق داستانهایی با شخصیتهای حیوانی است که هر کدام از آن حیوانات نماینده و نماد قشر خاصی از جامعه و دارای خصوصیات اخلاقی و رفتاری هستند که به شاعر در شخصیت پردازی داستانها و رسیدن به اهدافش کمک میکنند. این داستانها که در ادبیات فارسی افسانه تمثیلی نامیده می‌شود، در اشعار احمد مطر شاعر منتقد معاصر جهان عرب حضور گسترده ای دارد و شاعر توانسته است با کمک این داستانها و با هنرمندی خاصی مفاهیم سیاسی و اجتماعی خود را به مردم جامعه انتقال دهد و در آگاهی مردم نقش بسزایی داشته باشد. این پژوهش با بررسی و تحلیل داستانها و کارکردهای هرکدام به تأویل نمادها و شخصیتها و کارکردهای سیاسی و اجتماعی آنها میپردازد و سپس به جنبه های هنری هر روایت و شیوههای متعدد آن اشاره میکند و نشان میدهد که شاعر با این شیوه شخصیت پردازی، سطح فکری، احساسات و نگرشهای شخصیتهای اصلی را به خوبی نشان داده است. در شیوه روایت، از آنجایی که داستانها بسیار موجز و کوتاه هستند بیشتر از شیوه روایت مستقیم (توصیف) استفاده می‌کند و گفتگو نیز در حقیقت مانندی داستان ها جایگاه ویژه ای دارد. از لحاظ هنری شاعر در این داستان ها از انواع هنجارگریزی، ناسازواری، آشنایی زدایی و... استفاده کرده و از شیوه های مختلف شخصیت پردازی سود جسته است.

کلید واژه ها: احمد مطر؛ افسانه ی تمثیلی؛ روایت؛ شخصیت پردازی؛ شعر معاصر عرب
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: أحمد مطر ، افسانه ی تمثیلی ، شخصیت پردازی ، شعر معاصر عربی ، الشعر المعاصر ، احمد مطر ، الأسطوره احمد مطر ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 فروردین 1395 02:16 ق.ظ

بازتاب اسطورة "سیزیف" در شعر معاصر فارسی و عربی

چهارشنبه 11 فروردین 1395 08:15 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، اسطوره شناسی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بازتاب اسطورة "سیزیف" در شعر معاصر فارسی و عربی

یحیی معروف, فاروق نعمتی

برای دانلود مقاله کلیک کن

چکیده

کتاب «اسطورة سیزیف» از فیلسوف غربی، آلبر کامو، با بن مایه  و محتوایی مبتنی بر پوچی و ناامیدی است و نویسندة آن، با رویکرد متافیزیکی به زندگی انسان، این اسطوره را با خوانشی فلسفی درمی آمیزد و آن را نماد انجام کارهای تکراری و در عین حال، بیهوده و عبث قرار می دهد. اما در جهان معاصر ایران و عرب و به دلیل اوضاع سیاسی و اجتماعی آن، بیشتر شاعران از اسطورة سیزیف، در راستای اندیشه های سیاسی- اجتماعی خود بهره می برند؛ به طوری که با اندیشه های فلسفی کامو از این اسطوره، متفاوت است. از این رو، وجه مشترک بیشتر شاعران معاصر فارسی و عربی، خوانش سیاسی- اجتماعی آنان از این اسطوره است. در این مقاله، با مطالعة موردی در اشعار برخی سرایندگان معاصر دو زبان، مفاهیم سیزیفی در سروده های آنان نقد و بررسی و به فرضیّه های زیر پاسخ داده  می شود:

1- اسطورة "سیزیف" در دورة معاصر، خوانش فلسفی خود را از دست داده و بیشتر شاعران، برداشتی سیاسی- اجتماعی از آن دارند.

2- این اسطوره در میان برخی شاعران معاصر، بار معنایی مثبت پیدا نموده و بر پایداری و مقاومت خستگی ناپذیر دلالت دارد که با مفهوم پوچی و بیهودگی آن تفاوت دارد.

کلمات کلیدی: اسطوره سیزیف; شعر معاصر فارسی و عربی;خوانش سیاسی- اجتماعی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر معاصر عربی ، اسطوره سیزیف ، شعر معاصر عربی فارسی ، خوانش سیاسی اجتماعی ، تطبیقی اسطوره ، اسطوره شعر عربی فارسی ، الأسطورة الشعر العربی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 فروردین 1395 08:19 ب.ظ

تحلیل اسطوره‌شناختی از آرمان‌خواهی در اشعار محمود درویش

پنجشنبه 27 اسفند 1394 01:11 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، محمود درویش ( کتاب + مقالات ) ، اسطوره شناسی ،

تحلیل اسطوره‌شناختی از آرمان‌خواهی در اشعار محمود درویش

 

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اسطوره محمود درویش ، الأسطوره محمود درویش ، محمود درویش ، شعر محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، الرمز محمود درویش ، پایداری محمود درویش ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 اسفند 1394 01:16 ب.ظ

خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

چهارشنبه 26 اسفند 1394 07:50 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: خلیل حاوی ، شعر معاصر عربی ، صلاح عبدالصبور ، بدر شاکر السیاب ، عبدالوهاب البیاتی ، اسطوره شناسی ، نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ،

خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

افسانه ها از منابع الهام بخش شاعران معاصر عرب به شمار می روند. و از جمله آنها، افسانه سندباد است که کاربرد آن در شعر معاصرعربی، بسامد بسیار بالایی یافته است. و به دلیل حالتهای روحی مختلف شعرا، نیز به علت موقعیتهای سیاسی و اجتماعی گوناگونی که شاعران در آن به سر برده اند، خوانشهای متفاوتی از این افسانه صورت گرفته است، به طوری که هر کدام از شعرا، نقابی متناسب با خود از آن ساخته اند. گاه سندباد درپی ناپیداها، و دستیابی به عدالت و حقیقت ناب است، و گاهی به دنبال کشف ابزارهایی، برای ساختن تمدنی جدید، و زمانی نیز، به خاطر اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی، در رنج تبعید به سر می برد و در پی یافتن دارویی است که جسم علیل خود را بهبود بخشد. گاه مانند سندباد افسانه ای، با موفقیت از سفر باز می گردد، و زمانی نیز، شکست و نا امیدی، تنها دستاورد سفرهای پر ماجرای اوست. دراین مقاله، خوانشهای متفاوت چهار شاعر معاصر عربی: بیاتی، سیاب، حاوی و عبد الصبور، از این افسانه واکاوی شده است.

کلیدواژگان: افسانه سندباد؛ شعرمعاصر عربی؛ بیاتی؛ سیاب؛ حاوی؛ عبد الصبور
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: أسطورة سندباد ، بدر شاکر السیاب ، صلاح عبدالصبور ، عبدالوهاب البیاتی ، خلیل حاوی ، خوانش ادبی شعر ، نظریة التلقی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 26 اسفند 1394 07:55 ب.ظ

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

جمعه 21 اسفند 1394 11:42 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادونیس ، عبدالوهاب البیاتی ، اسطوره شناسی ،

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

علی نجفی ایوکی  1 ؛ جواد جرنگیان2

1دانشگاه کاشان

2جامعة کاشان

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، به نقد و بررسی چگونگی حضور شخصیت اسطوره‌ایِ «اورفئوس» و شیوه‌های فراخوانی و به‌کارگیری آن از سوی سه شاعر نام‌آشنا و معاصر عربی بپردازد؛ شاعران موردبررسی عبارتند از: «آدونیس» (متولد 1930)، «محمد فیتوری» (1929-2014)، و «عبدالوهاب بیاتی» (1926-1999)؛ نامبردگان برای القای مفاهیم موردنظر خود به مخاطب، از این چهرۀ اسطوره‌ای بهره‌ها بردند و کوشیدند با کمک آن و دخالت‌دهیِ گونه‌های مختلف ادبی، رمزگونه به ترسیم دغدغه‌های خود بپردازند. چنین استنباط می‌شود که این شاعران از اسطورة یادشده خوانشی سیاسی ـ اجتماعی داشته‌اند و با الهام‌گیری از تجربه‌های وی، در پی بازگرداندنِ «یوریدیس» معاصر خویش یعنی تمدن، عزت، و آزادی ازدست‌رفته هستند. «اورفئوس» در شعر آنان شخصیتی پردغدغه ‌است که از دردی مشترک می‌نالد و همچون پیش، می‌کوشد تا به خواسته‌اش دست یابد؛ گرچه همچون گذشته دچار شکست می‌شود. از سویی دیگر آنان به کمک این اسطوره تلاش دارند اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی را به چالش بکشند و در همان حال می‌کوشند با بیان سمبولیک، ادبیت متن شعری خود را دوچندان کنند.

الكلمات الرئیسیة: اسطوره؛ اورفئوس؛ شعر معاصر عربی؛ خوانش سیاسی- اجتماعی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محمد فیتوری ، دیوان محمد فیتوری ، اسطوره ادونیس ، اسطوره البیاتی ، اسطوره شعر معاصر عربی ، عبدالوهاب البیاتی ، ادونیس دیوان ،
آخرین ویرایش: جمعه 21 اسفند 1394 11:46 ب.ظتعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو