دکتر احمد حیدری

انتخاب موضوع مقاله رشته زبان وادبیات عربی - موضوع مقاله ادبیات عرب - موضوع مقاله شعر و نثر معاصر عربی

شنبه 16 آبان 1394 01:15 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: انتخاب موضوع مقاله رشته زبان وادبیات عربی - انتخاب موضوع پایان نامه رشته زبان وادبیات عربی ،

 

انتخاب موضوع مقاله دانشجویان ادبیات عرب

 

چطور موضوع مقاله انتخاب کنم ؟؟؟

 

بخش سوم

همان طور که در بخش قبل گفتیم انتخاب موضوع مقاله  یعنی انجام بیش از 50 درصد کار، زیرا بعد از آن،کار خود را دانسته و شروع به فعالیت می نماییم.اما مسئله ای که در این جا مطرح می شود : دانشجویان ادبیات عرب در پیدا کردن عنوان مناسبی برای مقاله ناتوانند؛ زیرا که پیدا کردن مقاله مستلزم دانش عمیقی است تا چالش های موجود را به خوبی شناخته و در صدد حل آن برآید. اما چاره کار چیست ؟؟؟؟؟

جواب : دانشجویان ادبیات عرب برای یافتن موضوع مقاله می توانند به سایت های مجلاتی که اکنون معرفی می نماییم مراجعه نموده و پژوهش های موجود را ببیند و از آنها برای انتخاب موضوع الهام بگیرند. عنوان مجلاتی که توصیه می کنم عبارتند از :

مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها : جامعة تربیت مدرس

مجلة دراسات فی اللغة العربیة و آدابها : جامعة سمنان

مجله جستارهای زبانی وادبیات تطبیقی - دانشگاه تربیت مدرس

پس از مراجعه به این مجلات، به بخش آرشیو مجله و شماره های مختلف آن سربزنید و عناوین مختلف را با دقت تمام ببینید و سعی در فهمیدن آن بکنید. پس از این کار می توانید از عناوینی که به آن علاقه پیدا میکنید، به شکل زیر عمل کنید:

به طور مثال از موضوع : « دلالة اللون فی شعر محمود درویش» خوشتان می آید. شما می توانید این موضوع را این گونه تغییر داده و برای خود انتخاب نمایید : « تجلیات الألوان فی الشعر المقاوم الفلسطینی؛ سمیح القاسم نموذجا» و یا « رمزیة اللون عند احمد مطر» و....  وبرای عناوین دیگر نیز میتوانید این چنین عمل کنید به شرط این که در تغییر عنوان سلیقه به خرج داده و ابتکار داشته باشید.

موفق و پیروز باشید

احمد حیدری دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

کلمات کلیدی :  انتخاب موضوع مقاله زبان وادبیات عربی - عنوان مقالات ادبیات عرب- موضوع مقاله ادبیات عرب- موضوع پایان نامه ادبیات عربی - موضوع مقاله شعر معاصر - موضوع مقاله نثر معاصر - موضوع مقاله دوره عباسی - موضوع مقاله ادبیات تطبیقی - احمد حیدری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 16 آبان 1394 01:37 ق.ظ

انتخاب موضوع مقاله رشته زبان وادبیات عربی - موضوع مقاله رشته زبان وادبیات عربی

جمعه 15 آبان 1394 10:43 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: انتخاب موضوع مقاله رشته زبان وادبیات عربی - انتخاب موضوع پایان نامه رشته زبان وادبیات عربی ،

 

انتخاب موضوع مقاله رشته زبان وادبیات عربی

بخش دوم

مهم ترین بخش مقاله نویسی پیدا کردن عنوان و موضوع مناسب جهت پژوهش است؛ اکثر دانشجویان از جمله خودم با این مشکل مواجه می شویم که چه موضوعی را برای مقاله انتخاب کنیم که عمدتا دارای چهار ویژگی مهم باشد: ا. بسیار پیچیده و سخت نبوده ومتناسب با توانایی هایمان باشد. 2. کسی قبل ما به آن نپرداخته باشد. 3. موضوع مورد استقبال مجله های علمی پژوهشی قرار بگیرد. 4. ومهم تر از همه این که موضوعی به ذهنم نمی رسد.

راه حل:

1.برای حل مشکل نخست باید علاقه های خود را جستجو کنیم؛ چون قطعا علاقه باعث پشتکار توسط فرد شده و هر مشکلی را آسان جلوه می نماید.

2.برای فهمیدن این مطلب باید ابتدا به سایت «پایگاه تخخصی مجلات نور» مراجعه نموده، و موضوع خود را به اشکال مختلف در این سایت جست وجو نمود.به عنوان نمونه برای یافتن این که موضوع : « الحکمة النظریة والعملیة عند ابی الطیب المتنبی» کار شده یا نه باید با کلید واژه هایی از جمله: « الحکمة المتنبی» و «النظریة متنبی» و «نظری متنبی» و«حکمت متنبی»و«الحکمة متنبی» و«الحکمة المتنبی» و قس علی هذا...عمل نمود.و این کار را در گوگل نیز تکرار میکنیم.

3.موضوعی مورد استقبال مجله های زبان وادبیات عربی داخل کشور قرار می گیرد که دارای نوعی نوآوری بوده؛ اگر بپرسید چه موضوعاتی نوآوری دارند؟ این گونه پاسخ می دهم که مطالعات بینارشته ای بهترین حوزه برای پژوهش است مثلا ادبیات عربی و روانشناسی : « المنفوطی فی العبرات؛ دراسة نفسیة» و یا ادبیات و مردم شناسی« الأنثروبولوجیا فی أعمال نجیب محفوظ» و.....   و از جمله مباحث مورد توجه مجلات : پژوهش های ادبیات تطبیقی وادبیات پایداری است.

4.اما اکنون به بزرگ ترین مشکل بپردازیم؛ خانم دکتر روشن فکر استاد روش تحقیق بنده در دوره ارشد وقتی از او خواستم که موضوعی را به من معرفی کند و به او قول دادم که پس از آن خوب کار کنم، گفت: اگر موضوع پیدا کنی بعد از آن می نشینی و کار را آغاز می کنی؛ منظور این که مشکلی دیگر وجود نخواهد داشت؛ پس قبول کنیم که سخت ترین بخش، بخش انتخاب موضوع است. برای پیدا کردن موضوع روش های مختلفی وجود دارد که – به جهت نیاز به تفصیل و شرح -در این مقال نمی گنجد و در بخش سوم به آن خواهم پرداخت.

احمد حیدری دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

کلمات کلیدی : انتخاب موضوع مقاله رشته زبان وادبیات عربی - موضوع مقاله رشته زبان وادبیات عربی - انتخاب موضوع مقاله ادبیات عرب- مقاله علمی پژوهشی زبان وادبیات عربی- انتخاب عنوان مقاله رشته ادبیات عرب - دانشگاه خلیج فارس - روش تحقیق ادبیات عرب-
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 15 آبان 1394 11:21 ق.ظ

موضوع مقاله رشته ادبیات عرب - اختیار موضوع مقال فرع اللغة العربیة و آدابها - انتخاب موضوع مقاله زبان وادبیات عرب

پنجشنبه 14 آبان 1394 10:54 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: انتخاب موضوع مقاله رشته زبان وادبیات عربی - انتخاب موضوع پایان نامه رشته زبان وادبیات عربی ،


انتخاب موضوع مقاله رشته زبان وادبیات عربی

بخش اول

- نکته اول در انتخاب موضوع، زیبایی ظاهری ودلربایی آن است؛ به گونه ای که در مرحله اول هیئت تحریریه مجله را مجاب به ارسال مقاله به داور گردد.

به عنوان نمونه آیا موضوعی مانند : « تصویر سپاه در اشعار عاشقانه عنتره» بیشتر مخاطب را جذب می کند یا « تصاویر سپاهی گری در عاشقانه های عنتره»؟؟؟؟؟؟ قطعا موضوع همان موضوع است و مطالب بحث شده کاملا یکسان است اما سلیقه به خرج بردن در انتخاب موضوع بسیار مهم است؛ هرچند مقاله محتوای بسیار عمیقی نداشته باشد.

- نکته دوم : عنوان باید گویا، وتا حد توان موجز باشد، به گونه ای که خواننده با نگاه به عنوان از روش کار شما مطلع شود: مثلا :

موضوع : « سورة الرحمن؛ دراسة أسلوبیة» در این عنوان کوتاه مخاطب به خوبی می داند که دراین مقاله به دنبال چیست؟ قطعا مباحث مربوط به نشانه شناسی، رمز، بینامنیت و... را در این مقاله جستجو نخواهد کرد. اما به عنوان نمونه مقاله ای با موضوع: « الابداع فی الشعر العباسی» : در این مقاله بخاطر ابهام موجود در عنوان نمیتوان انتظار مشخصی از آن داشت و این گونه است که داور به محض دیدن عنوان، آن را رد می کند.

احمد حیدری - دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.

 تاریخ 15 / 08 / 1394

كلمات كلیدی : انتخاب موضوع مقاله رشته ادبیات عرب – مقاله علمی پژوهشی زبان وادبیات عربی – انتخاب موضوع مقاله شعر و نثر عربی – انتخاب موضوع پایان نامه ادبیات عرب
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 15 آبان 1394 10:48 ق.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic