دکتر احمد حیدری

رابطه علم معانی با سبک شناسی

جمعه 30 بهمن 1394 03:55 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: بلاغت ( البلاغة ) ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ،

رابطه علم معانی با سبک شناسی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

از جمله راههای مهم و ضروری برای رهایی از مشکلات نقد ادبی و افزودن بر گنجینه فضای نقد ادبی مراجعه به آرای دانشمندان قدیم و میراث گرانقدر آنهاست. به سخن دیگر، با «بازگشت به خویش» می‌توان تا حدی نیازهای فرا روی نقد ادبی را پاسخگو بود. البته به همین میراث نیز باید با دید دیگری نگریسته شود. علم بلاغت و آرای بزرگان آن در طرح مباحث گوناگون را می­توان در دانشهای جدیدتر بویژه سبک شناسی یافت. گرچه برخی باور دارند که سبک شناسی دانشی جدید است، نخستین کسانی که به سبک توجه کردند، دانشمندان بلاغت بودند. از این رو، این جستار در پی آن است تا به کشف رابطه این دو علم بپردازد. بنابراین ابتدا به معرفی و طرح نظریات مکاتب مختلف سبک شناسی پرداخته شد و سپس قضایای علم معانی را با آن تطبیق داده شد. در پایان مشخص شد که اندیشه های مکاتب مختلف سبک‌شناسی از جمله سبک‌شناسی هنجارگریزی، آشنایی زدایی، سبک شناسی تکوینی، سبک‌شناسی ساختارگرا، سبک‌شناسی توصیفی و سبک‌شناسی آوایی در علم معانی خودنمایی می­کند. این امر نشان دهندة پیوند نزدیک دانش سبک شناسی با علوم بلاغت بویژه علم معانی است. البته مسائل علم معانی به طور کامل با نظرات سبک شناسی مطابقت نمی­کند، بلکه میان این دو علم علاوه بر ارتباط، تفاوتهایی نیز وجود دارد. همچنین شدت و ضعف ارتباط علم معانی با هریک از این مکاتب، مختلف است به گونه­ای که با برخی ارتباط بیشتر و با برخی ارتباطی کمتر دارد.

کلیدواژگان: علم معانی؛ سبک‌شناسی تکوینی؛ سبک شناسی ساختارگرا؛ سبک شناسی توصیفی؛ سبک شناسی آوایی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: علم المعانی ( البلاغة ) ، سبک شناسی ساختارگرا ، سبک شناسی توصیفی ، سبک شناسی آوایی ، الأسلوبیة ، بلاغت جدید ،
آخرین ویرایش: جمعه 30 بهمن 1394 04:07 ب.ظ

تحلیل زیبایی‌شناختی تصویر‌های هنری در قرآن (مطالعه موردی سوره فصّلت)

جمعه 30 بهمن 1394 09:18 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: علوم قرآنی ادبی ، بلاغت ( البلاغة ) ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ، زیبایی شناسی متن ادبی (کتاب + مقالات ) ،

تحلیل زیبایی‌شناختی تصویر‌های هنری در قرآن (مطالعه موردی سوره فصّلت)

حسین سیدی ؛ حسن خلف

1. استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

2. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

   قرآن کریم منشوری آسمانی است که سرشار از جلوه‌هایی زیبا، جذاب و پویاست؛ یکی از این جلوه‌ها، صحنه‌ها و تصویرهای هنری شگرف و نفیس آن است که هر یک به روشنی، پرده از جمال خالق همه زیبایی‌ها بر‌می‌دارد. این مصحف شریف با به کارگیری یک رشته الفاظ و تعابیر ظاهراً ساده، گاه صحنه‌هایی باشکوه و تصاویری زیبا ارائه می‌دهد که می‌تواند ضمن برانگیختن احساسات و عواطف آدمی، عقل و اندیشه وی را نیز به تکاپو وا دارد؛ این الفاظ و تعابیر چنان زنده و تأثیرگذار است که انسان به جای آن‌که خود را در مقام خواننده الفاظ بیابد؛ خود را بیننده تابلوها و صحنه‌هایی زنده و سرشار از حرکت و پویایی می‌یابد. آن‌چه سبب پیدایش این تصاویر هنری در قرآن کریم شده است از یک سو کار‌رفت برخی فنون بلاغی از جمله: استعاره، کنایه تشخیص و تجسیم (مجسم سازی) است و از سویی دیگر حاصل ترکیب عناصری همچون تقابل صحنه‌ها، محاوره و گفت‌و‌گو و غیره. این پ‍ژوهش بر آن است تا ضمن بررسی مفهوم تصاویر هنری و مصادر آن، به تحلیل زیبایی‌شناختی این تصاویر در سوره فصّلت بپردازد.

کلیدواژگان: قرآن؛ تصویرهای هنری؛ سوره فصّلت؛ فنون بلاغی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الصورة الفنیة القرآن ، تصویرهای هنری قرآن ، فنون بلاغی قرآن ، زیبایی شناختی قرآن ، سبک شناسی سوره فصلت ، استعاره قرآن ، القرآن الأسلوبیة ،
آخرین ویرایش: جمعه 30 بهمن 1394 09:22 ق.ظ

دانلود کتاب : « المبادی و الغایات فی معانی الحروف و الآیات ابن عربی » pdf – معانی حروف عربی

پنجشنبه 17 دی 1394 01:40 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نشانه شناسی (السیمیائیة) ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، کتاب های أسلوبیة pdf ( سبک شناسی عربی ) pdf ،

دانلود کتاب : 

 « المبادی و الغایات فی معانی الحروف و الآیات» pdf 

معانی حروف عربی و اصول و کارکرد آن

 نویسنده : ابن عربی

برای دانلود کلیک کنید

* چندی پیش برای نگارش یک مقاله، به دنبال یافتن مفهوم و معنای حروف عربی بودم، که پس از کنکاش و جست و جوی فراوان به این کتاب ارزشمند در حوزه معناشناسی حروف دست یافتم. به نظر اینجانب، پژوهش گرانی که در حوزه نشانه معناشناسی حروف، سبک شناسی، انسجام در شعر و نثر و به طور کلی ادبیات علاقمند به فعالیت هستند، پیشنهاد می شود این کتاب ارزشمند را مطالعه و در صورت لزوم به آن ارجاع دهند.

از ویژگی های منحصر به فرد این کتاب، طبقه بندی و فهرست منظم است و پژوهشگر با اندکی تامل می تواند گمشده خود را به سادگی در یابد. این نویسنده گرانقدر ضمن اشاره به معانی حروف، با ارائه مثال هایی کاربردی از قرآن، معنا را به ذهن نزدیک نموده و موجب فهم آسان مطالب می گردد.

برای همگی آرزوی موفقیت دارم
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: معناشناسی حروف ، معنای حروف عربی ، سیمیائیة الحروف ، سبک شناسی حروف ، الأسلوبیة الحروف ، توظیف الحروف العربیة ، کارکرد حروف عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 دی 1394 01:04 ب.ظ

بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

سه شنبه 17 آذر 1394 08:46 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ،

بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

برای دانلود فایل کلیک کنید

1 الهه عطایی قهفرخی  ؛ 2 حدائق رضائی

1دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه اصفهان

2عضو هیات علمی گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف مقاله حاضر مطالعه ساختار مکالمات تلفنی به زبان فارسی در ایران در چارچوب الگوی شگلاف (1968) می‌باشد. در این راستا میزان انطباق ساختار آغاز مکالمه تلفنی فارسی با چنین الگویی بررسی شده و تمایزات میان زبان‌های فارسی و انگلیسی در این زمینه و همچنین تاثیر عوامل آشنایی و جنسیت در ساختار آغازین مکالمات تلفنی در زبان فارسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده‌ها شامل 54 مکالمه بین زنان و مردان 20-65 ساله می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که ساختار آغاز مکالمه به زبان فارسی در ایران تا حدی در چارچوب الگوی مطرح شده قرار دارد ولی تفاوت‌های فرهنگی بر این ساختار تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. همچنین جنسیت و میزان آشنایی مشارکان در لحن و آهنگ کلام، نوع انتخاب واژگان در آغاز مکالمه تلفنی و میزان اطناب در کلام تاثیر‌گذار است.

کلیدواژگان: مکالمه کاوی؛ آغاز مکالمه تلفنی؛ جنسیت؛ آشنایی؛ زبان فارسی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 17 آذر 1394 08:47 ب.ظ

أسلوبیة زهدیّات أبی نواس علی ضوء الدراسات البنیویة واللغویة - سبک شناسی زهد دوره عباسی

جمعه 13 آذر 1394 10:24 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات بلاغت عربی ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ،

أسلوبیة زهدیّات أبی نواس علی ضوء الدراسات البنیویة واللغویة

مالک عبدی  1 ؛ راضیة قاسمی2

الملخص

الحدیث فی هذه المقالة عن أحدزعماء المدرسة الشعریة العربیة فی حوزة الإنتاجات الأدبیة والإبداعات الخارجة علی الموروث الشعری، والذی یُعَدّثانیَ اثنین من طلائعی المدرسة التجدیدیّة فی العصرالعباسی وهو الحسن بن هانئ الملقّب بأبی نواس الذی ألقی رحل الإقامة إلی العراق، نازحاًمن کَور أهوازالذی کان مسقِط رأسه ومولده الذی نشأفیه حَدَثاً.فقدکان أبونواس شاعراًمبدعاًمولداً متأثراً بالمذاهب السیاسیة و الاجتماعیة التی تسود بیئته وتعبّر أشعاره عن وجدان الأمة و المجتمع و هو شاعر ثار علی التقالید السائدة فی قصائد الشعراء آنذاک.إنه شاعرٌ عُرِف بالخمر والمجون و ذکروه علی رأس الشعراء الماجنین الشعوبیین و لیست الحقیقیة کلها کذلک لأنه مال إلی الزهد خائفاً من عذاب الله تعالی فی أواخرحیاته وأنشدأشعاراًحول الزهد تشیر إلی روحه الفنیةالأصیلة النقیة الرقیقة لذلک قد اختیر هذا الشاعر وعُولجت قصائده و مقطوعاته الزهدیة على المنهجیة القائمة فی تحلیل النصوص أسلوبیاً والتی تعتمد على خمس مستویات :الصوتی، الترکیبی، المعجمی و الدلالی و الفکری حیث تدل النتائج علی أن الشاعر فی المستوی الصوتی اختار البحور الملائمة مع عاطفته الحزینة و هو کان مبدعا فی خلق بعض القوالب الشعریة التی هی قریبة من الموشحات؛ وفی المستوی الترکیبی،تتنوع عنده لأسالیب بین الخبریةوالإنشائیةالتی توحی بالحزن والصراع المریر؛وفی المستوی المعجمی ،تَلطُف عنده الکلمات الشعریة،فتبدوسهلة المعنی،واضحة المبنی،لیست الغامضةبل هی فی أبسط أشکالها وهو استخدم ألواناً مختلفة من الألفاظ؛ وفی المستوی الدلالی یستعین الشاعر بالصور الفنیة ومنها التشبیه ، الاستعارة والکنایة وسیلة للتعبیر عن مشاعره؛ کماأن وحدة الموضوع والفکرة التی تدورحولهما القصائد منها ذکر الموت، توبیخ النفس، ذم الدنیا والتوبة الصادقة من النتائج الأخری التی وصلت الیها هذه الدراسةفی المستوی الفکری .

الكلمات الرئیسیة: أبو نواس؛ المضامین الزهدیة؛ المیزات الأسلوبیة؛ التحلیل اللغوی.

کلمات کلیدی: أبونواس، زهد، سبک شناسی – واژگان زهد ابونواس – زهد در دوره عباسی – سبک شناسی شعر زهد دانشگاه خلیج فارس زبان وادبیات عربی احمد حیدری
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 13 آذر 1394 10:26 ب.ظ

دانلود کتاب القصة فی الشعر العربی - دانلود کتاب داستان در شعر عربی تألیف ثروت إباظة

دوشنبه 9 آذر 1394 04:49 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مصاحبه دکتری زبان وادبیات عرب ، مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، داستان کوتاه عربی ( مقالات ) ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ،


دانلود کتاب القصة فی الشعر العربی 

 دانلود کتاب داستان در شعر عربی

 تألیف ثروت إباظة

برای دانلود کلیک کنید

کلمات کلیدی: دانلود کتاب نقد ادب عربی - کتاب های نقدی ادبیات عرب- دانلود آثار ثروت إباظة - قصه در شعر عربی قدیم - قصه در شعر عربی معاصر - داستان در شعر عربی معاصر -دانلود کتاب های ادبیات عرب - احمد حیدری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهردیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 آذر 1394 04:57 ب.ظتعداد کل صفحات : 8 ... 4 5 6 7 8
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو