دکتر احمد حیدری

بررسی تطبیقی معمای هستی در اندیشه ی عمرخیام نیشابوری و ایلیا ابو ماضی لبنانی بر پایه ی مکتب اروپای شرقی

شنبه 7 فروردین 1395 07:02 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بررسی تطبیقی معمای هستی در اندیشه ی عمرخیام نیشابوری و ایلیا ابو ماضی لبنانی بر پایه ی مکتب اروپای شرقی

نوع مقاله: طرح پژوهشی

برای دانلود مقاله کلیک کن

چکیده

ادبیات تطبیقی دانشی نوین است که که از زمان پیدایش در اروپا و آمریکا، تعریف ها و مکتب-های گوناگونی داشته است. این دانش در کشور های اروپای شرقی در دهه ی شصت مورد توجه قرار گرفت. بر پایه ی این مکتب جامعه از یک زیر ساخت و یک روساخت شکل گرفته است. واقعیت های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی زیرساخت و ادبیات و هنر روساخت آن هستند.

پژوهش حاضر در پی تطبیق معمای هستی در اندیشه ی خیام و ایلیا ابوماضی بر پایه ی مکتب اروپای شرقی است؛ از همین رو نخست چارچوب نظری این مکتب تبیین می شود و پس از آن بر پایه ی اصول مکتب اروپای شرقی بسترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ی خیام و ایلیا بررسی و تحلیل می گردد تا دلایلی که سبب پیدایش معمای هستی در شعر دو شاعر، شده است، روشن شود. در پایان راهکارهای دو شاعر برای برون رفت از پرسش معمای هستی واکاوی شده است.

پژوهش صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد که جامعه ی خیام و ایلیا زیر ساخت های مشترکی داشته اند که سبب شده تا هر دو شاعر به این موضوع بپردازند. راهکار این دو شاعر برای برون رفت از این پرسش اغتنام فرصت است اما در چگونگی بهره گیری از فرصت دیدگاه آنان تا حدی متفاوت است؛ خیام به استفاده از می و معشوق تأکید می کند و ایلیا بیشتر بر استفاده از طبیعت و زیبایی های آن.

کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی؛ ایلیا ابوماضی؛ خیام؛ مکتب اروپای شرقی؛ معمای هستی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ایلیا ابوماضی ، ایلیا ابوماضی خیام ، تطبیقی ایلیا ابوماضی ، مقارنة ایلیا ابوماضی ، خیام ، معمای هستی ، شعر عربی معاصر ،
آخرین ویرایش: شنبه 7 فروردین 1395 07:05 ب.ظ

بررسی تطبیقی طنز اجتماعی در اشعار احمد مطر و اکبر اکسیر

شنبه 7 فروردین 1395 06:51 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادبیات طنز ( السخریة ) ، احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بررسی تطبیقی طنز اجتماعی در اشعار احمد مطر و اکبر اکسیر


پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1392 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: ناصر محسنی نیا | استاد مشاور: رضا ناظمیان | دانشجو: حسین بلند

احمد مطر، شاعر طنز پردازِ عراقی است که به عنوانِ یکی از سرشناس ترین شعرای معاصرِ عرب، هنرِ خود را صرفِ بیان انتقاد از جامعه خویش می نماید.اکبر اکسیر نیز، شاعری نوگرا و طنز پرداز است که در جامعه ادبی ایران با سبکِ فرانو، شناخته می شود، این شعر به عنوانِ یکی از نمونه های شعر نوین ایران، در راهِ قرار دادنِ شعر در خدمت جامعه، گام های موثری را برداشته است. در این بین، دو کشورِ ایران و عراق، با تاریخی درخشان و تحت لوای مذهبی واحد تشیع در زمینه تاریخی و فرهنگی، ادبی و اجتماعی، همواره از طریق تبادلِ فرهنگ نقش مستقیمی در بلوغ یکدیگر ایفا کرده اند. در این پژوهش سعی بر آن است که با توجّه به مفاهیمِ مشترک اجتماعی در اشعارِ احمد مطر و اکبر اکسیر، به تشابهات ادبی– اجتماعیِ این دو کشور نیز پرداخته شود.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: طنز اجتماعی شعر معاصر عربی ، احمد مطر ، شعر معاصر عربی ، تطبیقی احمد مطر ، مقارنة أحمد مطر ، مفاهیم طنز اجتماعی ، السخریة احمد مطر ،
آخرین ویرایش: شنبه 7 فروردین 1395 06:54 ب.ظ

تاریخ مداری در رمان های «سووشون» از سیمین دانشور و «سباق المسافات الطویلة» از عبدالرحمن منیف

شنبه 7 فروردین 1395 06:44 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عبدالرحمن منیف ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

تاریخ مداری در رمان های «سووشون» از سیمین دانشور و «سباق المسافات الطویلة» از عبدالرحمن منیف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رضا ناظمیان؛ 2 فاطمه کاظمی

1دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

این مقاله به بررسی تطبیقی تاریخ‌مداری در رمان‌های «سووشون» اثر سیمین دانشور و رمان «سباق المسافات الطویلة» از عبدالرحمن منیف می پردازد. در این بررسی برخی از عناصر داستانی مانند شخصیت پردازی، زاویه ی دید، درون مایه و سبک مورد تحلیل قرار گرفته و چگونگی بهره‌گیری از این عناصر در جهت روایت تاریخی بررسی شده است. همانندی و تفاوت ها در زمینه پرداختن به رویدادهای تاریخی با محوریت استعمار، با توجه به نگرش هر دو نویسنده مشخص گردیده و فضای رمان ها تشریح شده است. از آنجا که هر دو نویسنده دوره ای مشخص از تاریخ ایران را به تصویر کشیده اند و به شکست نهضت ملی و سقوط مصدق و کودتای 28 مرداد 32 اشاره نموده اند و با توجه به اینکه این دو رمان در زمره ی رمان های سیاسی- تاریخی محسوب می شوند، تلاش شده است جنبه ی تاریخی این دو رمان نیز مورد بررسی قرار گیرد و رمزهای سیاسی آن تشریح شود. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از شیوه ی تحلیل محتوا بر اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی به این نتیجه می رسدکه حضور بیگانگان و توطئه های آنها در کشور، آشوب داخلی، شیوع فتنه، سرسپردگی ارکان دولت، غفلت توده ی مردم، مقاومت و.. از جمله موضوعات مشترکی است که در این دو رمان به صورت آشکار تجلی یافته است.

کلید واژه ها:سووشون، سباق المسافات الطویلة، سیمین دانشور، عبدالرحمن منیف، تاریخ مداری.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عبدالرحمن منیف ، رمان سباق المسافات الطویلة ، تطبیقی سباق المسافات الطویلة ، تطبیقی عبدالرحمن منیف ، عبدالرحمن منیف سیمین دانشور ، تاریخ مداری رمان عبدالرحمن میف ، بررسی عبدالرحمن منیف ،
آخرین ویرایش: شنبه 7 فروردین 1395 06:48 ب.ظ

طنز سیاسی - اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر

شنبه 7 فروردین 1395 06:35 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادبیات طنز ( السخریة ) ، احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

طنز سیاسی - اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

مقایسه اندیشه‌های عبید زاکانی، شاعر و نویسنده عصر مغول و احمد مطر، از شاعران معاصر عراق، در حوزه ادبیّات تطبیقی مکتب آمریکا قرار می‌گیرد. یکی از وجوه مشترک در آثار این دو هنرمند که بر اثر شرایط خفقان‌آور جامعه به وجود آمده، طنز سیاسی - اجتماعی است که هدف اصلی آن انتقاد از شرایط نابسامان جامعه و اصلاح آن است. از این روی، در حکایت‌های زاکانی و اشعار مطر، در کنار مضمون­های متفاوت، مضامین طنزآمیز مشترکی چون نقد حاکم، قاضی، واعظ، تصریح به نام دشمنان، گسترش فساد، سرکوب شخصیّت‌های برجسته و اندیشمندان و گسترش فقر، قابل بررسی است.

      عبید از هنر خاصّی در بیان سخنانش سود جسته که همین مسأله سبب گشته است معنای طنزهایش را تنها خردمندان دریابند؛ امّا زشت­گویی او در برخی حکایت­هایش، آثار او را به سوی هزل و یاوه کشانده و معنای حقیقی سخنانش را پنهان ساخته است. مطر با رعایت جانب ادب، توانسته حقایق تلخ روزگار خویش را آشکارتر سازد و برخلاف عبید، شعر خود را تنها برای مبارزه با حکومت به کار گیرد و حسّ مخالفت مردم بر ضد اوضاع نابسامان را بیشتر بر­انگیزد؛ هرچند که خود از رسیدن به آینده­ای درخشان ناامید است.

 واژگان کلیدی: ادبیّات تطبیقی؛ طنز سیاسی - اجتماعی؛ عبید زاکانی؛ احمد مطر

منابع استفاده شده در مقاله:

1. ابو رعد (2005)؛ احمد مطر شاعر المنفی، الطّبعة الأولی، بیروت: دار الیوسف.

2. اشپولر، برتولد (1365)؛ تاریخ مغول در ایران، ترجمه محمود میرآفتاب، چاپ دوّم، تهران: علمی و فرهنگی.

3. اقبال آشتیانی، عبّاس (1347)؛ تاریخ مفصّل ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت، جلد اوّل، چاپ سوّم، تهران: امیرکبیر.

4. بیانی، شیرین (1381)؛ دین و دولت در ایران عهد مغول، جلد اوّل، چاپ سوّم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

5. بیانی، شیرین (1379)؛ مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، چاپ اوّل، تهران: سمت.

6. جمعی از نویسندگان (1375)؛ عبید زاکانی، لطیفه­پرداز و طنزآور بزرگ ایران، به کوشش: حمید باقرزاده و بهروز صاحب‌اختیاری، چاپ اوّل، تهران: اشکان.

7. حسینی، حسن و موسی بیدج (1380)؛ نگاهی به خویش (گفتگو با شاعران و نویسندگان معاصر عرب)، چاپ اوّل، تهران: سروش.

8. حلبی، علی‌اصغر (1384)؛ زاکانی نامه (رساله­ای در شرح احوال، آثار و نقد افکار مولانا عبید زاکانی)، چاپ اوّل، تهران: زوّار.

9. الخلیل، سمیر (1370)؛ جمهوری وحشت، سیاست عراق امروز، ترجمة احمد تدیّن، چاپ اوّل، تهران: طرح نو.

10. داودی، نصرالله (1344)؛ در شناخت عبید زاکانی، مشهد: پگاه.

11. زاکانی، عبید (1382)؛ کلیّات عبید زاکانی (تصحیح، تحقیق، شرح و ترجمة حکایات عربی)، ترجمة پرویز اتابکی، چاپ دوّم، تهران: زوّار.

12. سیّد رضی (1386)؛ نهج البلاغه، ترجمة محمّد دشتی، چاپ دوّم، قم: طوبای محبّت.

13. شورای نویسندگان (بی­تا)؛ تاریخ سیاسی عراق، (بی م): مؤسّسة انتشاراتی نهضت جهانی اسلام.

14. صفا، ذبیح‌الله (1371)؛ تاریخ ادبیّات ایران (در قلمرو زبان فارسی از اوایل قرن هفتم تا پایان قرن هشتم هجری)، جلد سوّم، چاپ نهم، تهران: فردوس.

15. غنیم، کمال احمد (1998)؛ عناصر الإبداع الفنیّة فی شعر احمد مطر، الطّبعة الأولی، القاهرة: مدبولی.

16. فولادزاده، عبدالامیر (1369)؛ ایدئولوژی حزب سوسیالیست بعث عراق، چاپ اوّل، (بی م): دفتر تبلیغات جنبش رانده‌شدگان عراقی.

17. قشمی، محمد (1380)؛ جاودانة عبید زاکانی، چاپ اوّل، تهران: ثالث.

18. مریّجی، شمس­الله (1387)؛ مبانی فکری و زمینه­های اجتماعی جریان­های معاصر عراق، چاپ اوّل، قم: بوستان کتاب.

19. مطر، احمد (2001)؛ الأعمال الشّعریة الکاملة، الطّبعة الثانیة، لندن.

20. معتضد، خسرو (1382)؛ سقوط دیکتاتور (صدّام از ظهور تا سقوط)، چاپ اوّل، تهران: البرز.

21. ولی، وهّاب (1379)؛ مجموعه مقالات اولین سمینار تاریخی هجوم مغول به ایران و پیامدهای آن، جلد دوّم، تهران: شهید بهشتی.

ب: مجلّه­ها

22. ترکمن، محمد حسین (1377)؛ «طنز سیاسی و اجتماعی»، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی(پژوهش و سنجش)، تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صص 424-431.

23. حسینی، حسن (1367)؛ «احمد مطر، شاعر خنده‌های تلخ»، ماهنامه­ کیهان فرهنگی، تهران، مؤسّسة کیهان، صص 29-32.

24. زینی­وند، تورج (1391)؛ «طنز تلخ در شعر پایداری فلسطین (مطالعه مورد پژوهش: شعر راشد حسین)»، فصلنامه نقد ادب عربی معاصر، یزد، دانشگاه یزد، صص 77-100.

25. سعدون­زاده، جواد (1388)؛ «مظاهر ادب المقاومة فی شعر احمد مطر»، مجله ادبیّات پایداری، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، صص 51-61.

26. شرکت مقدّم، صدیقه (1388)؛ «مکتب­های ادبیّات تطبیقی»، فصلنامه مطالعات ادبیّات تطبیقی، کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، صص 51-71.

27. معروف، یحیی (1390)؛ «نقد و بررسی وامگیری قرآنی در شعر احمد مطر»، مجله زبان و ادبیات عربی (ادبیات و علوم انسانی)، مشهد، دانشگاه فردوسی، صص 123-151.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: طنز سیاسی اجتماعی در شعر عربی ، احمد مطر ، تطبیقی طنز احمد مطر ، السخریة فی شعر احمد مطر ، تطبیقی عبیدزاکانی ، مقارنة احمد مطر ، احمد مطر عبید زاکانی ،
آخرین ویرایش: شنبه 7 فروردین 1395 06:38 ب.ظ

مقایسه ی ادبیّات کارگری در اشعار فرّخی یزدی و جمیل صدقی زهاوی

چهارشنبه 4 فروردین 1395 05:07 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

       مقایسه ی  ادبیّات کارگری در اشعار فرّخی یزدی و جمیل صدقی زهاوی

نوع مقاله: طرح پژوهشی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

روابط متقابل ادبی و فرهنگی میان ملل عالم، به خصوص ملل همجوار، از دیرباز مرسوم و متداول بوده است . در این میان رابطه فرهنگی، زبانی و ادبی ملّت ایران و عراق درطول تاریخ بیش از هر ملّت دیگری بوده است. فرّخی یزدی ،شاعر معاصر ایرانی، متوفای1318ه.ش و صدقی زهاوی،شاعر معاصر عراقی، متوفای 1936 م. هریک در ادبیّات کشور خویش به خاطر رواج ادبیّات کارگری و دفاع از محرومین، جایگاهی ویژه دارند. در این مقاله سعی شده است، تا با بررسی زندگی، آثار و تطبیق اندیشه ها وآرمان های این دو شاعر بزرگ، مطالبی بیان گردد و توانمندیهای ایشان در پیشبرد اهداف ادبیّات کارگری، در زبان وادب فارسی و عربی، تا حدّ   امکان، نشان داده شود و همچنین میزان تأثیرگذاری اندیشه های کارگری انقلاب بلشویکی در آثار قلمی و فکری هر دو شاعر ترسیم گردد و نشان داده-شودکه آبشخور اصلی اندیشه های هر دو شاعر علاوه بر ادبیّات قدیم، ادبیّات ودیدگاه های اندیشمندان سوسیالیستی کارگری است. به نظر می رسد، مضامین اصلی ادبیّات کارگری که این دو شاعر به آن پرداخته اند، تقریباً مشابه است و دیدگاه های آنها نیز در مورد آن، شباهت های زیادی دارد.

کلیدواژگان: شعر معاصر؛ ادبیّات کارگری؛ فرّخی یزدی؛ جمیل صدقی زهاوی؛ ادبیات فارسی و عربی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: جمیل صدقی زهاوی ، شعر الزهاوی ، تطبیقی جمیل صدقی الزهاوی ، تطبیقی فارسی عربی الزهاوی ، الزهاوی فرخی یزدی ، ادبیات کارگری عربی فارسی ، شعر کارگری عربی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 فروردین 1395 05:11 ب.ظ

النوروز مظهر الثقافة و الحضارة بین الفرس والعرب

چهارشنبه 4 فروردین 1395 12:20 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

 النوروز مظهر الثقافة و الحضارة 

بین الفرس والعرب

المؤلفون

مهدی ممتحن

أستاذ مشارک فی اللغة العربیّة وآدابها، جامعة آزاد جیرفت

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

الحضارة‌ والثقافة تتألف من المعتقدات والعادات التی بنیت علی ید أفراد المجتمع وتسبّب فی قوامهم کشعب واحد؛ والأعیاد تعتبر کجزء مهم من هذه الثقافة. فالإیرانییون من العصور القدیمة کانوا یهتمّون بالفرح ویحتفلون بالأعیاد بأیة مناسبة کانت؛ فی بدایة الشهور أو بدایة الفصول أو بدایة السنة. فالنیروز من أهمّ أعیادهم الذی کان یحتفل به علی شرف مجیء قدوم الربیع وکانت الأعیاد النیروزیة کدمٍ تجری من جدید فی عروق المجتمع ویعطیه نشاطاً مثل الطبیعة التی تحیا من جدید. فنحن فی هذا المقال نتطرّق إلی کیفیة هذا الدخول واهتمام العرب به فی إطار المنهج الوصفی ـ التحلیلی. وکان من الشعراء العرب الذین اهتمّوا بالنیروز وبینوه بصراحة وصدق هو المتنبی وبین أنّ النیروز خیر صلة بین الأمتین الفارسیة والعربیة وشارک إخوانه الفرس بهذا العید السعید ساهم أیضا فی هذا الأمر الشریف الرضی وأعلن مشارکته مع أفراح الشعب الفارسی.

الكلمات الرئیسیة: العید؛ الفرس؛ الحضارة؛ النیروز.

المراجع

القرآن الکریم.

ابن الأثیر، أبوالحسن علی بن الکرم (1965 م). الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر.

ابن الرومی، قدری مایو (1998 م). دیوان، بیروت: دارالجیل للطباعة و النشر.

ابن عبدربه، أحمد بن محمد (1949 م). العقد الفرید، القاهرة: لجنة التألیف والترجمة.

ابن منظور، محمدبن علی بن أحمد (1955 م). لسان العرب، بیروت: دار صادر.

أبی تمام (1981 م). دیوان، شرح ایلیا الحاوی، بیروت: دار الکتاب اللبنانی.

أبی نواس (1993 م). دیوان، تحقیق أحمد عبدالمجید الغزالی، بیروت: دار الکتاب العربی.

أنوری، محمدبن محمد (1347 ش). دیوان، تحقیق محمدتقی مدرس، طهران:چاپ و نشرکتاب.

البحتری، الولید بن عبدبن یحیی (1994 م). دیوان، تحقیق محمد التونجی، بیروت: دار الکتاب العربی.

برهان، محمدحسین بن خلف تبریزی (1342 ش). برهان قاطع، حققه محمد معین، طهران: چاپ افست.

البیرونی، محمدبن أحمد (1964 م). الآثار الباقیة عن القرون الخالیة، لا.ب: مکتبة المثنی.

تقی‌زاده، حسن (1317 ش). گاه‌شماری در ایران قدیم، طهران: چاپخانه مجلس.

تمیم بن المعزّ الدین (1970 م). دیوان، بیروت: دار الثقافة.

الثعالبی، أبومنصور (1038 م). فقه اللغة، القاهرة: الاستقامة.

الثعالبی، أبومنصور (1963 م). تاریخ غرر السیر، طهران: مکتبة الأسدی.

الجاحظ، أبوعثمان عمربن بحر (1324 ق). المحاسن والأضداد، مصر: السعادة.

الجاحظ، أبوعثمان عمربن بحر (1914م). کتاب التاج فی أخلاق الملوک، تحقیق أحمد زکی باشا، القاهرة: الأمیریة.

جریر (1982 م). دیوان، بیروت: دار الکتاب اللبنانی.

الجهشیاری، أبوعبدالله محمد بن عبدوس (1938 م). کتاب الوزراء والکتاب، تحقیق مصطفی الشقا وعبدالحفیظ الشلبی، القاهرة: مصطفی البانی.

حسن، إبراهیم حسن (1964 م). تاریخ الإسلام السیاسی والدینی والثقافی والاجتماعی، القاهرة: مکتبة النهضة المصریة.

خیام نیشابوری، عمربن إبراهیم (1343 ش). نوروزنامه، طهران: مطبعة السرع.

خیام نیشابوری، عمربن إبراهیم (1344 ش). رباعیات، طهران: أمیرکبیر.

دهخدا، علی أکبر (1337 ش). لغت‌نامه، طهران: چاپخانه دولتی ایران.

دیلمانی، علی (1339 ش). جشن‌های باستانی ایران، طهران: خوریش.

الدیلمی، مهیار (1925 م). دیوان، القاهرة: دار الکتاب المصری.

رودکی (1374 ش). دیوان، به کوشش دبیرسیاقی، طهران: سپهر.

الزبیدی، محمدمرتضی (1785 م). تاج العروس، بنغازی: دار لیبیا.

سعد سلمان، مسعود (1362 ش). دیوان، صححه رشید یاسمی، طهران: أمیرکبیر.

سوزنی سمرقندی (1373 ش). دیوان، به اهتمام دکتر ناصرالدین شاه حسینی، طهران: چاپخانه سپهر.

الشریف الرضی، محمدبن الحسین بن موسی (1306 ق). دیوان، مطبعة نخبة الأخبار.

صفا، ذبیح الله (1372 ش). تاریخ ادبیات ایران، طهران: فردوس.

العسکری، أبوالهلال الحسن بن عبدالله بن سهل (1966 م). کتاب الأوائل، تحقیق محمد السید الوکیل.

عنصری، أبوالقاسم (1963 م). دیوان، به کوشش دبیرسیاقی، طهران: احمدی.

فردوسی، أبوالقاسم (1314 ش). شاهنامه، طهران: بروخیم.

فیلیب حتی، ادوارد جرجی (1961 م). تاریخ العرب، بیروت: دارالکشاف للنشر.

القزوینی، زکریا بن محمد (1963 م). عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، القاهرة: الاستقامة.

کریستینس، ارثر (1957 م). إیران فی عهد الساسانیین، ترجمة یحیی الخشاب، القاهرة: لجنة التألیف والترجمة.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: النیروز الشعر ، شعر نوروز عربی ، شعر نوروز تطبیقی ، فرهنگ ایرانی عربی نوروز ، شاعران عرب و نوروز ، نوروز در دیوان شاعران عرب ، الشعر النیروز ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 فروردین 1395 12:25 ق.ظتعداد کل صفحات : 22 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو