دکتر احمد حیدری

اثر پذیری غسّان کنفانی و عبّاس معروفی در رمانهای «ما تبقّی لکم» و«سمفونی مردگان» از خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر

شنبه 14 فروردین 1395 12:04 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: غسان کنفانی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

اثر پذیری غسّان کنفانی و عبّاس معروفی در رمانهای «ما تبقّی لکم» و«سمفونی مردگان» از خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: غسان کنفانی ، رمان ما تبقی لکم ، روایة ما تبقی لکم ، تطبیقی غسان کنفانی ، مقارنة غسان کنفانی ، سمفونی مردگان ، غسان کنفانی فلسطین ،
آخرین ویرایش: شنبه 14 فروردین 1395 12:06 ب.ظ

بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده

جمعه 13 فروردین 1395 08:48 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: منفلوطی (المنفلوطی) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، عناصر روایت شناسی ،

بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عناصر داستانی ، عناصر داستان منفلوطی ، المنفلوطی ، تطبیقی منفلوطی ، مقارنة منفلوطی ، بررسی تطبیقی داستان ، العبرات منفلوطی ،
آخرین ویرایش: جمعه 13 فروردین 1395 08:53 ب.ظ

تأثیر شعرای ایرانی بر تکوین شعر عربی

جمعه 13 فروردین 1395 08:40 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: بشار بن برد ، ابونواس ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

تأثیر شعرای ایرانی بر تکوین شعر عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

شعر عربی در صدر اسلام از لحاظ تصوّرات و تخیّلات شعری و زبان با شعر دوره­ی جاهلی تفاوتی ندارد و همان اختصاصات و خشونتهای بَدَوی را که در اشعار جاهلی می‌بینیم، در این اشعار هم کم و بیش ملاحظه می‌کنیم و این وضع تا اواخر قرن اوّل ادامه داشت. در این دوره شعر عربی خاص گویندگان تازی بوده است و دیگر اقوام در آن دخالتی نداشته‌اند، اما از اوایل قرن دوم یعنی اواخر عهد بنی‌امیّه و اوایل دور­ه­ی بنی‌العبّاس آثار نفوذ تمدّنهای غیر عرب به ویژه ایرانیان. شعرایی همچون محمود ورّاق، بشار بن برد، ابونواس و صالح بن عبد القدّوس آشکار شد. زیرا چنانکه میدانیم بعد از آنکه مسلمانان در حدود یک قرن با آنان مجاورت و معاشرت داشتند، از ایشان تأثیرگرفتند و به همین سبب است که می‌بینیم از اوایل قرن دوم مسلمانان همان اموری را دنبال کردند که ملل مغلوب مذکور مقارن ظهور اسلام سرگرم آنها بودند. مهمترین عنصری که به تمدن اسلامی جلوه­ی تازه و ترقّی و کمال بخشید، عنصر ایرانی است که با روی کار آمدن دولت عبّاسی در همه­ی شوؤن آن تمدّن و از آن جمله در ادب عربی دخالت کرد و اثر این داخل شدو این تاثیر در شعر به همان حدّ آشکارست که در نثر؛ در این مقاله به بررسی شعرای ایرانی که به عربی شعر سروده­اند، پرداخته شده است .

کلیدواژگان: سروده های عربی شعرای ایرانی؛ محمود ورّاق؛ بشّار بن بُرد؛ ابونواس؛ صالح بن عبدالقدّوس
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بشار بن برد ، ابونواس ، صالح بن عبدالقدّوس ، شاعران ایرانی عرب ، شعر عربی ایرانیان ، تطبیقی ، محمود ورّاق ،
آخرین ویرایش: جمعه 13 فروردین 1395 08:44 ب.ظ

نبراتُ الحزن والاغتراب فی شعر مهدی أخوان ثالث ومظفر النوّاب «دراسة مقارنة»

جمعه 13 فروردین 1395 08:27 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نوستالژی ( الاغتراب ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، مظفر النواب ،

نبراتُ الحزن والاغتراب فی شعر مهدی أخوان ثالث ومظفر النوّاب «دراسة مقارنة»

نوع المقالة: مقاله مستقل

جهانگیر امیری1 ؛ الیاس نورایی2 ؛ رضا کیانی3 ؛ فاروق نعمتی2 ؛ مسعود اقبالی4

1دانشیار گروه زبان عربی دانشگاه رازی

2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

3دانشجوی دکترا زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

4دانشجوی دکترا رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

برای دانلود فایل کلیک کنید

الملخص

مهدی أخوان ثالث ومظفر النّواب شاعرانِ کبیرانِ دخلا المعترک السّیاسی إبّانَ شبابهما وکرّسا حیاتهما الشّعریة فی نضال مستمر وکفاح مریر ضدّ الأنظمة الاستبدادیّة؛ فالتشابه فی الظروف السّیاسیّة والتجارب المریرة التی عاشها الشاعرانِ فی العراق وإیران حینذاک أدّى إلى بروز حالة نفسیّة مشترکة أثّرت فی أشعارهما، و یمکن تفسیر هذه الحالة الشّعوریة بأنّها شعور الحزن والاغتراب الذی یُفرز حالة من الخیبة والتشاؤم. من هذا المنطلق، یهدف هذا البحث بالاعتماد على المنهج التطبیقی وفی ظلّ المدرسة الأمیرکیة إلى تطبیق ما یختلج بداخل الشاعرینِ من هاجس الاغتراب ومن ثمّ یسلّط الضوء على نبرات الحزن الصّارخة فی أشعارهما، منتهیاً إلى نتائج تدّل على أنَّ المضامین المشترکة فی شعر أخوان ثالث والنّواب ناجمة عن إحساسهما المشترک تجاه الظروف المریرة التی عاشاها فی المجتمع وخاصة فی السّجن. السؤال الذی یُطرح هنا یلخص فیما یلی: ما هی أهمُّ النماذج المشترکة التی تحثّنا للمقارنة بین هذین الشّاعرین فی مجال الحزن والاغتراب؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال استعراض وجوه التشابه فی أعمالهما الشعریة.  

الكلمات الرئیسیة: الأدب المقارن؛ الحزن؛ الاغتراب؛ مهدی أخوان ثالث؛ مظفر النّواب
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الأدب المقارن ، الاغتراب ، الحزن الشعر العربی ، مظفر النّواب ، مظفر النواب ، نوستالژی شعر عربی ، مقارنة مظفر النواب ،
آخرین ویرایش: جمعه 13 فروردین 1395 08:31 ب.ظ

بازتاب اسطورة "سیزیف" در شعر معاصر فارسی و عربی

چهارشنبه 11 فروردین 1395 08:15 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، اسطوره شناسی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بازتاب اسطورة "سیزیف" در شعر معاصر فارسی و عربی

یحیی معروف, فاروق نعمتی

برای دانلود مقاله کلیک کن

چکیده

کتاب «اسطورة سیزیف» از فیلسوف غربی، آلبر کامو، با بن مایه  و محتوایی مبتنی بر پوچی و ناامیدی است و نویسندة آن، با رویکرد متافیزیکی به زندگی انسان، این اسطوره را با خوانشی فلسفی درمی آمیزد و آن را نماد انجام کارهای تکراری و در عین حال، بیهوده و عبث قرار می دهد. اما در جهان معاصر ایران و عرب و به دلیل اوضاع سیاسی و اجتماعی آن، بیشتر شاعران از اسطورة سیزیف، در راستای اندیشه های سیاسی- اجتماعی خود بهره می برند؛ به طوری که با اندیشه های فلسفی کامو از این اسطوره، متفاوت است. از این رو، وجه مشترک بیشتر شاعران معاصر فارسی و عربی، خوانش سیاسی- اجتماعی آنان از این اسطوره است. در این مقاله، با مطالعة موردی در اشعار برخی سرایندگان معاصر دو زبان، مفاهیم سیزیفی در سروده های آنان نقد و بررسی و به فرضیّه های زیر پاسخ داده  می شود:

1- اسطورة "سیزیف" در دورة معاصر، خوانش فلسفی خود را از دست داده و بیشتر شاعران، برداشتی سیاسی- اجتماعی از آن دارند.

2- این اسطوره در میان برخی شاعران معاصر، بار معنایی مثبت پیدا نموده و بر پایداری و مقاومت خستگی ناپذیر دلالت دارد که با مفهوم پوچی و بیهودگی آن تفاوت دارد.

کلمات کلیدی: اسطوره سیزیف; شعر معاصر فارسی و عربی;خوانش سیاسی- اجتماعی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر معاصر عربی ، اسطوره سیزیف ، شعر معاصر عربی فارسی ، خوانش سیاسی اجتماعی ، تطبیقی اسطوره ، اسطوره شعر عربی فارسی ، الأسطورة الشعر العربی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 فروردین 1395 08:19 ب.ظ

خطاب استدلالی در شعر ناصر خسرو قبادیانی و کمیت بن زید اسدی

یکشنبه 8 فروردین 1395 09:17 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: کمیت بن زید الأسدی ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

خطاب استدلالی در شعر ناصر خسرو قبادیانی و کمیت بن زید اسدی

 

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: کمیت بن زید اسدی ، خطاب استدلالی ، گفتمان شعر کمیت ، کمیت بن زید تحلیل ، تطبیقی کمیت الأسدی ، مقارنة کمیت بن زید الأسدی ، شعر کمیت ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 8 فروردین 1395 09:21 ب.ظتعداد کل صفحات : 22 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic