دکتر احمد حیدری

الزمن النفسی فی روایة ( قصة حب مجوسیة) لعبد الرحمن منیف

یکشنبه 24 مرداد 1395 03:57 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عبدالرحمن منیف ، روایت شناسی عربی pdf ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

الزمن النفسی فی روایة ( قصة حب مجوسیة) لعبد الرحمن منیف

 

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید

 

الخلاصة

یعد الزمن عنصراً مهماًً من العناصر التی یقوم علیها فن الروایة. وعبر البعض عن الروایة بأنها ( فن الزمن) ، حتى أصبح معنى الزمن فی الروایة مرادفاً لمعنى الحیاة ، وقد برزت أهمیة هذا العنصر فی المحاولات المبكرة للنقد الانجلو سكسونی ، ولم ینظر للزمن على انه عنصر یرتبط بعلاقات مع باقی المكونات الروائیة داخل النص ولم تحدد أشكال دیمومته وحركته وتواتره إلا على أیدی الشكلانین الروس الذین ینسب الیهم – كما یرى تودورف – ادراج مبحث الزمن فی الأدب ومما تجدر الإشارة إلیه أن العرب والمفسرین ( خاصة) قد نبهوا الى الزمن النفسی منذ القدم وإن لم یطلقوا علیه هذا المصطلح الذی یعرف به الیوم. ولم یقف الزمن النفسی لدیهم عند احساس الشخصیة فقط وانما تعداه الى القاریء أیضاً ، فأبراز الاحداث واختزال بعضها الآخر ، وتقدیم بعضها وتأجیل الآخر من شأنه أن یخلق زمناً نفسیاً لدى القارئ.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عبدالرحمن منیف ، قصة حب مجوسیة ، عبدالرحمن منیف رمان ، روایة عبدالرحمن منیف ، عبدالرحمن منیف pdf ، عبدالرحمن منیف عربستان ، الروایة السعودیة ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 مرداد 1395 04:00 ق.ظ

دانلود مقاله: بواکیر التجدید فی الروایة السعودیة

سه شنبه 5 مرداد 1395 10:29 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عبدالرحمن منیف ، روایت شناسی عربی pdf ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

دانلود مقاله:

بواکیر التجدید فی الروایة السعودیة

(نوآوری در رمان کشور عربستان)


برای دانلود کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سیرتطور رمان عربستان ، رمان عربستان ، الروایة السعودیة ، عبدالرحمن منیف ، رمان عربی عربستان ، الروایة فی السعودیة ، التجدید فی الروایة السعودیة ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 5 مرداد 1395 10:34 ق.ظ

تجلی پسامدرن در رمان های حب المجوسیه و الشرق المتوسط و النهایات عبدالرحمن منیف

جمعه 3 اردیبهشت 1395 06:03 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عبدالرحمن منیف ، پسااستعماری ( رویکرد ادبیات تطبیقی ) ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

تجلی پسامدرن در رمان های حب المجوسیه و الشرق المتوسط و النهایات عبدالرحمن منیف

پایان‌نامه. دانشگاه مازندران 1391 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: حمیدرضا مشایخی | استاد مشاور: حسین یوسفی | دانشجو: فاطمه اصغرپور کتی

پست مدرنیسم پیکره در هم تنیده و متنوعی از اندیشه ها و نظریاتی است که اولین بار در سال 1917 برای توصیف هیچ گرایی که مفهومی وام گرفته از نیچه بود، مطرح شد. این اصطلاح برای توصیف بعضی از گرایش ها و نظریه ها در زمینه ی فلسفه، ادبیات، هنر و علوم دیگر به کار گرفته شد. پسامدرنیسم را می توان به نوعی حقیقت مدرنیسم نامید. به این اعتقاد پسامدرنیسم نه بازگو کننده ی بازگشتی به گذشته است و نه تعیین کننده ی دوران جدیدی، بلکه پرسشی است درباره ی نتایج سرگذشت مدرنیسم. عبدالرحمان منیف بعنوان پدر رمان عرب به خوبی در جریان گرایش ها و تحولات ادبی قرار گرفت، و با استعانت از شیوه های نو در نویسندگی موجب دگرگون گشتن صنایع داستان نویسی شد. منیف به عنوان نویسنده ی پسامدرنیست به یکپارچگی روش های سنتی بدگمان است و راه های دیگری را برای ساختارمند کردن اثر خود برمی گزیند، از این رو توانست شیوه های نوینی را در ابعاد مختلف داستان نویسی رقم زند به گونه ای که باعث پختگی و تکامل آثار او گردید. از ویژگی های شاخص پسا مدرن در داستان او می توان شروع داستان با حادثه ای خاص، عدم قطعیت در کلام و تناقض گویی های پی در پی، دور باطل، روان پریشی، کاربرد صنایع زیبا سازی متن و فرجام های چندگانه برای داستان را نام برد. در این پژوهش تلاش شده تا با کشف و بررسی این مضامین در رمان حب المجوسیه، شرق المتوسط والنهایات زوایای پنهان شیوه داستان نویسی این نویسنده بزرگ نشان داده شود تا در نهایت نگرش خواننده را به سمت این مسأله سوق دهد که منیف می کوشد در داستان نویسی از شیوه های سنتی فاصله گیرد و به تجاربی نو در زمینه ی طرح، دیدگاه، ساختار و زبان دست یابد. این نویسنده با استعانت از مولفه های پست مدرن، به تصویر سازی نوینی در داستان هایش می رسد و ارتباط عمیقی با خواننده برقرار می سازد به طوریکه ذهن خواننده را برای دست یابی به مقصود درگیر می سازد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: پسامدرنیسم ، عبدالرحمن منیف ، رمان حب المجوسیة ، النهایات عبدالرحمن منیف ، رمان الشرق المتوسط ، تحلیل رمان ، سبک شناسی رمان ،
آخرین ویرایش: جمعه 3 اردیبهشت 1395 06:11 ب.ظ

شناخت ومقایسه ی ادبیت سبک ها بر پایه معادله ی بوزیمان (پژوهشی عملی بر رمان های نجیب محفوظ و عبدالرحمن منیف)

جمعه 3 اردیبهشت 1395 05:58 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عبدالرحمن منیف ، نجیب محفوظ و آثار وی ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

شناخت ومقایسه ی ادبیت سبک ها بر پایه معادله ی بوزیمان (پژوهشی عملی بر رمان های نجیب محفوظ و عبدالرحمن منیف)

پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم - تهران 1392 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: حامد صدقی | استاد مشاور: سیدعدنان اشکوری | دانشجو: مهسا عبداله

یکی از مهم‌ترین روشهایی که برای شناخت سبک ادبی از سبک علمی شناخته شده است نظریه بوزیمان می باشد. بوزیمان معتقد است با بررسی نسبت فعل به صفت در آثار نویسندگان و شعرا می‌توان به روند ساختار آثار ادبی آنها و عواملی که منجر به ادبی وعلمی شدن متون می‌گردد پی برد. این روش با بهره گیری از علم آمار و با رویکرد میان رشته‌ای در پی نزدیک شدن به صحت و دقت می‌باشد. وی معتقد است که با محاسبه نسبت فعل به صفت می‌توان به جداسازی زبان علم از ادب، زبان شعر از نثر ونیز زبان به کار گرفته شده در اجناس ادبی پرداخت. معادله‌ی بوزیمان به مقایسه‌ی این خصائص وتشخیص کمّی زبان ادبیات می‌پردازد. لذا وی با در نظر گرفتن نسبت تعداد افعال «Number of verbs» یک اثر ادبی به تعداد صفات «Number of adjectives» ان اثر، معادله ای کلی تشکیل داده وآن را به اختصار «VAR» نامیده است. که وی معتقد است افزایش این نسبت در اثر ادیب یا شاعر سبک ادبی را برای او به ارمغان می‌اورد حال آن که کاهش این نسبت سبک را به سوی علمی شدن سوق می‌دهد. در این پژوهش، این روش به بررسی نمونه هایی ازرمان نجیب محفوظ و عبدالرحمن منیف می‌پردازد و نسبت کلی فعل به صفت ، مقدارمیانگین نسبت فعل به صفت ودرصد آن، و وگستره منحنی تطورنسبت فعل به صفت ومنحنی مقایسه‌ی رمان‌ها‌ی این دو نویسنده رابررسی می کند. به عبارت دیگر شیوه‌ی تفکر وبیان این دو نویسنده کاملا از یکدیگر متمایز است گویی هر کدام در پای اثرخود مهرخویش را زده‌اند وروی هم رفته تمام هدف ما، انگشت نهادن بر سبک این دو نویسنده می‌باشد تا در نهایت به این نتیجه برسیم که هر یک از این دو نویسنده برای انتقال صور نوین ذهنی خود، از چه زبان وسبکی استفاده نموده اند تا به نحوی دید خود را برای دیگران مجسم کنند. ودر پایان چگونگی برتری سبک ادبی منیف از سبک نجیب محفوظ را با استفاده از نمودار بیان می‌نماییم.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نجیب محفوظ ، عبدالرحمن منیف ، معادله بوزیمان ، سبک شناسی رمان ، الأسلوبیة روایة ، رمان عربی ، سبک شناسی آماری رمان ،
آخرین ویرایش: جمعه 3 اردیبهشت 1395 06:00 ب.ظ

عبدالرحمن منیف و روایته «النهایات»(دراسه تحلیلیه فی المضامین و العناصر الفنیه))

جمعه 3 اردیبهشت 1395 05:53 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عبدالرحمن منیف ، عناصر روایت شناسی ،

عبدالرحمن منیف و روایته «النهایات»(دراسه تحلیلیه فی المضامین و العناصر الفنیه)

پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم - سبزوار 1391 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: عباس گنجعلی | استاد مشاور: حسین میرزایی نیا | دانشجو: سیدمحمد احمدنیا

این پژوهش دارای سه فصل است که فصل اول جریان متنوع زندگی عبدالرحمن منیف را با توجه به دوره های مهم و سرنوشت ساز زندگی او بطور خلاصه مورد مطالعه قرار می دهد.سپس اینکه او چگونه در وادی رمان نویسی افتاد و عوامل تأثیر گذار در حیات ادبی او چه بوده است؟ این پژوهش همچنین درباره دیدگاه و نظرات منیف پیرامون رمان عربی و جایگاه رمان نویسی وی و نقش او در تحول رمان معاصر عربی همراه با نظرات و اقوال نویسندگان و اندیشمندان درباره او صحبت می کند. در ادامه این فصل برخی مسائل دیگری که منیف در رمان هایش به آنها تعلق دارد نیز پرداخته ایم مانند مسأله نفت و بحران تمدن عربی و تصویر غرب و ارتباط عمیقش با ادیب مشهور جبرا ابراهیم جبرا. و در پایان خلاصه ای از رمان های منیف را آورده ایم. فصل دوم بررسی تحلیلی مضامین نهفته در رمان « النهایات » است که از خلال بررسی متن و مسائل اصلی در این رمان به دست آمده است و پژوهشگر سعی نموده مضامین انسانی و اجتماعی و سیاسی این رمان را ارائه نماید و در پایان ارتباط رمان النهایات را با برخی از رمان های دیگر به بحث گذاشته و نظرات ادبا را درباره ی النهایات آورده است. فصل سوم به بررسی عناصر فنی رمان النهایات می پردازد و هدف از این فصل بررسی هندسه رمانی یا عناصر تشکیل دهنده در ساختار این رمان است.و در ابتدای هر یک از این عناصر، تعریفات و نظرات مختلف ناقدین را عرضه خواهیم کرد. و قبل از ورود به رمان النهایات و بررسی عناصر فنی آن، این عناصر را در بزرگترین رمان های منیف به طور اجمالی بیان می کنیم تا از طریق آن به غنی تر شدن جهان رمانی فنی مان کمک کرده باشیم.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عبدالرحمن منیف ، روایة النهایات ، مضمون رمان ، رمان عربی ، رمان معاصر عربی ، رمان عبدالرحمن منیف ، تحلیل رمان ،
آخرین ویرایش: جمعه 3 اردیبهشت 1395 05:56 ب.ظ

بررسی روایت وگفت وگو در رمان (سباق المسافات الطویله) اثر عبد الرحمن منیف

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 04:11 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عبدالرحمن منیف ، روایت شناسی عربی pdf ، عناصر روایت شناسی ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

بررسی روایت وگفت وگو در رمان (سباق المسافات الطویله) اثر عبد الرحمن منیف

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - 1391 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: بتول مشکین فام دانشجو: محبوبه صالحی سالک نژاد

برای دانلود خلاصه پایان نامه کلیک کن

چکیده عبدالرحمن منیف در سال 1933 میلادی در اردن دیده به جهان گشود. او دکترای علوم اقتصادی دارد که مدتی هم در شرکت نفت سوریه کار کرده، سپس در سن چهل سالگی به نوشتن رمان روی آورد. به کشورهای اروپایی و عربی بسیاری سفر کرده از جمله: یوگسلاوی، فرانسه، بغداد، قاهره، بیروت و دمشق. منیف در کتابهای خود که تعداد آنها به بیست و دو عدد می‌رسد، برنادیده گرفتن حقوق انسانها در همه زمینه‌ها تکیه می‌کند. ـ عوامل موثر در شکل‌گیری شخصیت منیف 1. فعالیتهای حزبی 2. آشنایی با روشنفکرانی همانند: احمد بهاء الدین، محمود امین..... 3. شهرهای مختلفی که به آنها سفرکرد. ـ افکارمنیف 1. پرده برداشتن از ساختارهای ناکارآمد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 2. بررسی جایگاه انسان در برابر ظلم 3. مخالفت با اندیشه استبدادی و میل شدید به جنبش اصلاح‌گرایانه 4. توجه به زندگی کریمانه و مبتنی‌بر پایه عدالت و برابری انسانها 5. آگاه‌سازی مردم در برابر نقاط فساد و خودکامگی حاکمان زمان ـ جایگاه ادبی نویسنده 1. نوآوری او از دایره ی رمان عبور کرده وبه دستاوردهای فرهنگی رسیده؛ زیرا تجربه ی روایی ایشان از دیدگاهی فراگیر برخوردار است. ـ سباق المسافات الطویله، جنگ امپریالیستی را که با هدف سیطره بر ثروت های نفتی شرق شکل گرفته است، به تصویر می کشد. نتایج رمان «سباق المسافات الطویله» یک رمان سیاسی است که نویسنده با بیان یک موضوع عاطفی سعی می‌کند ازسنگینی فضای سیاسی حاکم در رمان بکاهد. ـ در این رمان نویسنده فقط مشکلات شرق (چپاول ثروتهای نفتی ازطرف استعمارگران) را مطرح می‌کند وهیچ راه‌حلی ارائه نمی‌دهد. ـ علت استفاده از تک‌گویی درونی، حساسیت مأموریتی است که قهرمان رمان در پیش دارد. ـ عبدالرحمن منیف با استفاده از ویژگیهای مکالمه همچون: صراحت، طفره روی، به بیان حالات روحی وخلقی شخصیت ها در دو بخش روایت و گفت وگو می پردازد. - زبان منیف در طول رمان فصیح بوده، هیچ کلمه عامیانه ای در این رمان به چشم نمی خورد، با وجود اینکه مسلط به لهجه های عراقی، خلیجی وشامی بوده است. ـ شخصیت های زن این رمان، آدمهایی بی بند وبار، خوش گذران وغیر متعهد به مسائل اخلاقی هستند. ـ ویژگیهای مشترک شخصیت های پیترو راندلی شرابخواری وزن باره گی است. پیتر قهرمان رمان و عباس شخصیت هایی پویا هستند. اما میرزا واشرف شخصیت هایی ایستا هستند. ـ منیف در ترسیم شخصیت های ایرانی موفق نبوده است؛ زیرا بی طرفی خودش را حفظ نکرده و بیشتر به ویژگیهای ظاهری آنها توجه کرده است. اما در پردازش شخصیت پیتر قهرمان رمان موفق بوده است. ـ هر یک از عنصرهای مکان، زمان، و زاویه دید در بیان ویژگیهای شخصیتی ونحوه عملکرد آنها بکار گرفته شده است. کلید واژه‌ها: گفت و گو، روایت، سباق المسافات الطویله، عبدالرحمن منیف.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عبدالرحمن منیف ، روایت شناسی ، رمان عربی ، سباق المسافات الطویلة ، بررسی تطبیقی عبدالرحمن منیف ، گفت و گو در رمان ، الحوار الروایة ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 04:14 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات