دکتر احمد حیدری

ترجمه قصیده مهم ایلیا أبوماضی با عنوان " الطلاسم "

چهارشنبه 25 فروردین 1395 05:54 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، ترجمه شعر عربی ،

ترجمه قصیده مهم ایلیا أبوماضی با عنوان " الطلاسم ":

 منبع: http://wikidel.blogfa.com/

جئتُ لا أعلَمُ مِن أینَ و لکنّی أتیتُ . 

  آمدم نمی دانم از کجا ولی آمدم .

وَ لَقَد اَبصَرتُ قُدامی طریقاً فَمَشیتُ     

 و پیش روی خویش را نگریستم و راهی یافتم پس حرکت کردم

و سأبقی سائراً اِن شئتُ هذا أم أبیتُ

و پیوسته حرکت خواهم کرد . چه بخواهم چه نخواهم .

کَیفَ جیتُ ؟ کیفَ أبصرتُ طریقی؟

چگونه آمدم ؟ چگونه راهم را یافتم .

لَستُ أدری!

نمی دانم .

أجَدید أم قدیم ؟ أ نا فی هذالوجود ؟

آیا من در این وجود حادثم یا قدیم ؟

هل أنا حُرُّ طَلیقٌ أم أسیر فی قیود ؟

آیا من کاملاً آزادم یا در قید و بند ها اسیرم ؟

هل أنا قائدُ نفسی فی حَیاتی أم مَقود ؟

آیا من رهبر نفس خودم هستم یا دیگری مرا می کشد ؟

أتمنّی أنّنی أدری و لکن

آرزو می کنم که بدانم ولی

لَســتُ أدری! .

 نمی دانم

و طریقی ما طریقی ؟ أطویل أم قصیر؟

راه من چیست ؟ آیا طولانی است یا کوتاه است؟

هل انا اصعد أم أهبَطُ فیه و أغُور ?

 آیا من به بالا صعود می کنم یا به پایین سقوط می کنم در این راه و فرو می روم ؟

أأنا السائرُ فی الدرب ام الدرب یسیر ؟

آیا من در راه حرکت می کنم یا راه است که حرکت می کند ؟

أم کلانا واقفٌ والدهر یمشی

یا هر دوی ما ایستاده ایم و روزگار حرکت می کند؟

لستُ أدری !

نمی دانم

أتُرانی قبلما أصبحُت انساناً سّویاً

آیا چنین گمان می کنی که پیش از آنکه به انسان کاملی تبدیل شوم ،

کنت محواً اومحالاً أم تُرانی کنت شیئاً

پیش از آن غیر ممکن بودم و محو بودم یا گمان می کنی که چیزی بودم

ألهذا الغزحلٌ ؟ أم سیبقی ابدیاً

آیا برای این چیستان حلی هست ؟یا تا ابد لاینحل باقی خواهد ماند؟

لَستُ ادری . . . و لماذا لستُ ادری ؟

نمی دانم و چرا نمی دانم ؟

لستُ أدری!

نمی دانم

قد سألتُ البحرَ یَوماً : هل أنا یا بَحرُ مِنکا؟

روزی از دریا پرسیدم ای دریا آیا من از تو خلق شده ام ؟

أصحیحٌ ما رواه بعضهم عنی و عنکا؟

آیا صحیح است آنچه بعضی روایت کرده اند درباره من و درباره تو ؟

أم تُری ما زعموا زوراً و بُهتاناً و إفکا؟

 آیا گمان می کنی آنچه که پنداشته اند کذب بوده است و بهتان و افتری ؟

ضَحِکت امواجُه ُ منّی و قالَت :

امواجش به من خندیدند و گفت:

لست ُ أدری !

نمی دانم

قیل لی فی الدّیر قوم أدركوا سرّ الحیاة

به من گفته شد که در دیر مردمانی هستند که راز حیات را فهمیدند

غیر أنّی لم أجد غیر عقول آسنات

اما جز عقل های مندرس ومتعفن چیزی نیافتم

وقلوب بلیت فیها المنى فهی رفات

وقلبهایی که آرزو در آن کهنه شده وبه جنازه ای بدل گشته

ما أنا أعمى فهل غیری أعمى؟

من کور نیستم پس آیا غیر من کور است؟

لست أدری!

نمیدانم

قیل ادری الناس بالا سرار سکان الصوامع

گفته شده داناترین مردم به اسرار هستی راهبان هستند.

قُلتُ اِن صَحَّ الذی قالو فان ّ السر شایع گفتم

اگر چنین است آنچه گفته اند ، پس رازی وجود ندارد و آن شایعه است.

عجباً کیف تری الشمس عیون فی براقع

در شگفتم چگونه خورشید را می بیند چشمانی که در نقاب است

و التی لم تتبرقع لا تراها ؟

و کسی که نقاب و پوششی ندارد آنرا نمی بیند ؟

لست ادری!

نمی دانم .

عجباً للناسک القانت و هو اللوذعی

 در شگفتم از زاهد عابد که بسیار بسیار باهوش است

هجرالناس و فیهم کل حسن المبدع

 از مردم کناره گرفته در حالیکه تمام خوبیهای بکر در میان آنها وجود دارد .

و مضی یبحث عنه فی المکان البلقع

و دنبال این زیبایی می گردد در مکان خشک و بی آب و علف

أرای فی القفر ماءً أم سرابا؟

آیادر صحرای خشک آبی دیده است یا سرابی ؟

لست ادری!

نمی دانم

أنا لا اذکر شیئا من حیاتی الماضیه

من بیاد نمی آورم چیزی از زندگی گذشته ام

أنا لا اعرف شیئاً من حیاتی الآتیه

من چیزی از زندگی آتی خود نمی دانم

لی ذات غیر ذاتی لست أدری ماهیه

من جوهری دارم جز اینکه نمی دانم چیست ؟

فمتی تعرف ذاتی کنه ذاتی ؟

پس چه وقت کنه ذاتم را می شناسم ؟

لست ادری!

نمی دانم

اننی جئت و أمضی و أنا لا أعلم

من آمده ام و می روم در حالیکه نمی دانم

أنا لغز و ذهابی کمجیی طلسم

من یک معما هستم و رفتن من مانند آمدنم طلسم است .

والذی أوجد هذا اللغز لغز مبهم

و کسی که این معما را بوجود آورد خودش معمایی بزرگ است .

لا تجادل . . . ذوالجحی من قال انی :

مجادله نکن ... متفکر و خردمند کسی است که گفت :

لست أدری !

نمی دانم
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ترجمه قصیده طلاسم ، طلاسم ایلیا ابوماضی ، ترجمه طلاسم ایلیا ابی ماضی ، ترجمه شعر ایلیا ابوماضی ، ترجمه شعر طلاسم ، ترجمه طلاسم ایلیا ابوماضی ، ترجمه اشعار عربی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 25 فروردین 1395 05:58 ب.ظ

ملامح من الواقعیة الاجتماعیة فی شعر إیلیا أبی ماضی

یکشنبه 22 فروردین 1395 07:48 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، شعر معاصر عربی ،

 ملامح من الواقعیة الاجتماعیة فی شعر إیلیا أبی ماضی

صادق فتحی دهکردی  1 ؛ سکینه حسینی2

1أستاذ مساعد، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، فردیس فارابی

2ماجستیرة فی اللغة العربیة وآدابها من جامعة طهران، فردیس فارابی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

یعتبر إیلیا أبو ماضی من أشهر الشعراء العرب الرومنسیین الذین عاشوا فی الغربة والتشرید. تحدّث فی شعره عمّا یعانی منه أبناء شعبه، من هموم ومعاناة تتصل بالواقع الذی فرضه علیه المستعمرون. ویتطرق فی شعره إلى القضایا الاجتماعیة التی حدثت فی عصره ویجسّد شعره طموحاته ورغباته ومشاکله. فعبّر عن مکانة الإنسان فی مجتمعه بذکر آلام الأمة العربیة. نجد فی شعره تأمّلات کثیرة فی مجتمعه وتجارب یأخذها الشاعر من حیاته الملیئة بالأحداث والمصائب، وکان اهتمامه بالمشاکل الاجتماعیة والإنسانیة جزءا من تجربته الشعوریة. کان الشاعر ورغم انتمائه إلى المدرسة الرومنسیة یعکس معاناة البلاد العربیة والإنسان العربی ویغوص فی الفکر وفی تغییر الظروف الاجتماعیة وأوضاع الحیاة العامة، ویهتم بالقضایا الإنسانیة. والمنهج المتبع فی البحث هو المنهج الوصفی- التحلیلی الذی یقوم على ذکر نماذج شعریة للشاعر ثم درسها ومعالجتها والاستنتاج منها. ومن أهم نتائج هذه الدراسة أنّ الشاعر یخطو خطوات عالیة نحو تطویر وبناء مجتمع إنسانیّ تسوده المحبة والإخاء والعدالة الاجتماعیة، ویعالج فی هذا الإطار نقائص مجتمعه ونقد قوانینه، ویدعو الإنسان أیضا لخدمة وطنه والوقوف فی وجه الظالمین ومساندة الفقراء فی الشؤون الاجتماعیة.

کلیدواژگان: إیلیا أبوماضی؛ الشعر؛ النزعة الإنسانیة؛ الواقعیة الاجتماعیة؛ الرومانسیة

منابع استفاده شده در مقاله:

أبو ماضی، إیلیا (2002م). دیوان إیلیا أبوماضی. بیروت: دار العودة.

برهومی، خلیل (1993م). إیلیا أبو ماضی شاعر السؤال والجمال. بیروت: دار الکتب العلمیة.

جحا، میشال خلیل (2003م). أعلام الشعر العربی الحدیث من أحمد شوقی إلى محمود درویش. ط 2، بیروت: دار العودة.

جمیل السراج، نادرة (دون تا). شعراء الرابطة القلمیة. ط 3، القاهرة: دار المعارف.

نایف حاطوم، عفیف (1994م). إیلیا أبوماضی (حیاته، شعره، نثره). بیروت: دار الثقافة.

الحاوی، إیلیا (1981م). الشعر العربی المعاصر. ط 3، بیروت: دار الکتب اللبنانی.

جاد حسن، حسن (1985م). الأدب العربی فی المهجر. قطر: دار قطری بن الفجاءة.

الخازن، ولیم (1992م). الشعر والوطنیة فی لبنان والبلاد العربیة. ط 3، بیروت: دار العلم للملایین.

الخضراء الجیوسی، سلمى (2007م). الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث. ترجمة عبدالواحد لؤلؤة، ط 2، بیروت: [دون نا].

خلیل، إبراهیم (2007م). مدخل لدراسة الشعر العربی الحدیث. ط 2، عمان: دار المسیرة.

ضیف، شوقی (دون تا). دراسات فی الشعر العربی المعاصر، الطبعة السابعة، قاهرة: دار المعارف.

الطّباع، عمر فاروق (2006م). الرّفض فی الشعر العربی المعاصر. بیروت: مؤسسة المعارف

المعوش، سالم (1997م). إیلیا أبوماضی بین الشرق والغرب، فی رحلة التشرد والفلسفة والشاعریة. بیروت: مؤسسة بحسون

موسى، منیف (1986م). الشعر العربی الحدیث فی لبنان. ط 2، بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة.

الهواری، صلاح الدین (2009م). شعراء المهجر الشمالی. بیروت: دار ومکتبة الهلال.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: إیلیا أبوماضی ، الواقعیة الاجتماعیة ، الرومنسیة ایلیا أبوماضی ، الشعر المعاصر ، شعر عربی معاصر ، واقع گرایی ، النزعة الإنسانیة ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 فروردین 1395 07:50 ق.ظ

جلوه های ((تأمل )) در آثار ایلیا ابو ماضی

دوشنبه 16 فروردین 1395 06:38 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، شعر معاصر عربی ،

جلوه های ((تأمل )) در آثار ایلیا ابو ماضی

نویسندگان

سید فضل الله میرقادری*

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

از آنجا که ((شعر تأملی)) می تواند به عنوانی یک مکتب شعری بسیار مهم مورد توجه قرار گیرد این مقاله در صدد آن است که با اشاره به زمینه های تأمل و اندیشه شاعر بلند آوازه مهجر ایلیا ابوماضی وبه نمایش گذاشتن ژرف اندیشی های وی ثابت کند که ایلیا ابوماضی یکی از بارزترین نمایندگان شعر تأملی است و در این دواوین پنجگانه وی از این بعد خاص درخور تعمق و دقت نظر است .

این مقاله در چهار بخش تنظیم شده است : در بخش اول جلوه های تأمل در طبیعت دربخش دوم تأمل شاعر در حیات ودربخش سوم ژرف اندیشی های وی در معنویات و دربخش چهارم  تأملات اجتماعی شاعر مورد بحث قرار گرفته است.در هر بخش  نمونه هایی از اشعار ذکر شده و به شرح و تحلیل و نقد آن اقدام گردیده است.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ایلیا ابوماضی ، الشعر المعاصر ، شعر تأملی ، شاعر مهجر ، شعر تامل در طبیعت ، شعر عربی معاصر ، ایلیا أبوماضی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 16 فروردین 1395 06:42 ق.ظ

بررسی تطبیقی معمای هستی در اندیشه ی عمرخیام نیشابوری و ایلیا ابو ماضی لبنانی بر پایه ی مکتب اروپای شرقی

شنبه 7 فروردین 1395 07:02 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بررسی تطبیقی معمای هستی در اندیشه ی عمرخیام نیشابوری و ایلیا ابو ماضی لبنانی بر پایه ی مکتب اروپای شرقی

نوع مقاله: طرح پژوهشی

برای دانلود مقاله کلیک کن

چکیده

ادبیات تطبیقی دانشی نوین است که که از زمان پیدایش در اروپا و آمریکا، تعریف ها و مکتب-های گوناگونی داشته است. این دانش در کشور های اروپای شرقی در دهه ی شصت مورد توجه قرار گرفت. بر پایه ی این مکتب جامعه از یک زیر ساخت و یک روساخت شکل گرفته است. واقعیت های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی زیرساخت و ادبیات و هنر روساخت آن هستند.

پژوهش حاضر در پی تطبیق معمای هستی در اندیشه ی خیام و ایلیا ابوماضی بر پایه ی مکتب اروپای شرقی است؛ از همین رو نخست چارچوب نظری این مکتب تبیین می شود و پس از آن بر پایه ی اصول مکتب اروپای شرقی بسترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ی خیام و ایلیا بررسی و تحلیل می گردد تا دلایلی که سبب پیدایش معمای هستی در شعر دو شاعر، شده است، روشن شود. در پایان راهکارهای دو شاعر برای برون رفت از پرسش معمای هستی واکاوی شده است.

پژوهش صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد که جامعه ی خیام و ایلیا زیر ساخت های مشترکی داشته اند که سبب شده تا هر دو شاعر به این موضوع بپردازند. راهکار این دو شاعر برای برون رفت از این پرسش اغتنام فرصت است اما در چگونگی بهره گیری از فرصت دیدگاه آنان تا حدی متفاوت است؛ خیام به استفاده از می و معشوق تأکید می کند و ایلیا بیشتر بر استفاده از طبیعت و زیبایی های آن.

کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی؛ ایلیا ابوماضی؛ خیام؛ مکتب اروپای شرقی؛ معمای هستی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ایلیا ابوماضی ، ایلیا ابوماضی خیام ، تطبیقی ایلیا ابوماضی ، مقارنة ایلیا ابوماضی ، خیام ، معمای هستی ، شعر عربی معاصر ،
آخرین ویرایش: شنبه 7 فروردین 1395 07:05 ب.ظ

وطن دوستی در سروده های اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی

دوشنبه 2 فروردین 1395 09:38 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، شعر معاصر عربی ،

وطن دوستی در سروده های اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی

 

برای دانلود مقاله کلیک کن
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ایلیا أبوماضی ، ایلیا أبوماضی ، ایلیا أبوماضی الوطن ، ایلیا أبوماضی تطبیقی ، مقارنة ایلیا أبوماضی ، بررسی شعر ایلیا أبوماضی ، وطن دوستی ایلیا أبوماضی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 فروردین 1395 09:41 ب.ظ

خوشبینی در شعر ایلیا ابوماضی و محمد حسین شهریار

دوشنبه 2 فروردین 1395 05:45 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، شعر معاصر عربی ،

 (ادب و زبان نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی كرمان) : بهار 1389, دوره  1, شماره  2 ; از صفحه 31 تا صفحه 48 .

خوشبینی در شعر ایلیا ابوماضی و محمد حسین شهریار

نویسندگان:  خاقانی اصفهانی محمد*, اصغری محمدجعفر

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده:

بدون شک نویسندگان، ادبا وناقدان در سال های اخیر، توجه قابل ملاحظه ای به ادبیات تطبیقی داشته اند؛ زیرا ماهیت این نوع ادبیات، پژوهشگر را به تحقیق و جستجو در این زمینه سوق می دهد. با این وجود، تلاش های صورت گرفته در این زمینه، ناچیز به نظر می رسد و نیاز به دقت و کوشش بیشتری دارد. از اینرو، این نوشتار بر آن است تا با بررسی خوشبینی در شعر ایلیا ابوماضی و محمد حسین شهریار، سهمی هر چند کوچک در پژوهش های تطبیقی داشته باشد. نوشتار حاضر، با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی که شرط تطبیق را صرفا وجود زمینه های تاثیر و تاثر نمی داند، از این منظر به این پژوهش پرداخته است و می کوشد ضمن ارایه معنای خوشبینی و اشاره به جلوه های آن نزد بعضی از شاعران معاصر فارسی و عربی، به بررسی مفاهیم عمیق و ارزشمند تسلیم در برابر قضا و قدر، معاد، استفاده از طبیعت زیبای خداوند، ترویج محبت، عشق به زندگی، صبر و نکات مشترک و اختلاف در شعر آن ها بپردازد.پژوهش حاضر - در پایان - به این نتیجه می رسد که شهریار از ابوماضی خوشبین تر است؛ زیرا ابوماضی را نسبت به زندگی در پاره ای از موارد، دچار شک و تردید می بیند.

كلید واژه: ابو ماضی، ادبیات تطبیقی، خوشبینی، شهریار
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ابو ماضی ، ایلیا ابو ماضی ، تطبیقی ایلیا ابوماضی ، ایلیا ابوماضی مقارنة ، ایلیا ابوماضی خوشبینی ، الشعر العربی المعاصر ، خوش بینی شعر معاصر عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 فروردین 1395 05:48 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات