دکتر احمد حیدری

نشانه‌های گرایش فولکلور در اشعار بشاربن برد و دعبل خزاعی

شنبه 2 مرداد 1395 04:53 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد حیدری ، بشار بن برد ، دعبل الخزاعی ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ، همایش های ادبی ( ادبیات عرب) المؤتمرات اللغة العربیة ، مقالات همایشی ،

نشانه‌های گرایش فولکلور در اشعار بشاربن برد و دعبل خزاعی

 

 احمد حیدری

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوشهر، بوشهر

ahmad.hidari@gmail.com

 

چکیده:

ادبیات فولکلور به عنوان جزئی از میراث کهن شناخته شده و با در برگرفتن اشکال متعدد خود و با تصویر سازی از زندگی عامیانه مردم، واقعیتهایی را به نمایش می‌گذارد و در این میان با تکیه داشتن بر حیات اجتماعی مردم عامه، رسوم و سنتهایی که به نوعی از اذهان فراموش گشته را زنده می‌نماید. گرایش فولکلور در دوره عباسی رنگ تازه‌ای به خود گرفت و در آثار برخی از شاعران ایرانی و عربی به نحوی ظهور یافت که در تجدید و نوگرایی در ادبیات این دوره سهیم بوده است، نشانه‌های گرایش فولکلور در شعر بشار بن برد بیانگر نزول شعر از طبقه اشرافی‌گری به سمت طبقه پایین‌دست جامعه بوده و در اغراضی همچون مدح و هجو و وصف نمود می‌یابد و در شعر دعبل خزاعی همگام می‌شود با توصیفی که شاعر از مسایل و مشکلات مردم عامه عرضه می‌نماید تا جایی که این موضوع در توصیفهای دو شاعر به جنبه‌های مادی گرایانه و مفاهیم متداول این دوره گراییش می‌یابد. از این رو این پژوهش برآنست تا  با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به مهمترین نشانه‌های گرایش فولکلور در شعر دوره عباسی با تمرکز بر اشعار شاعرانی همچون بشاربن برد و دعبل خزاعی بپردازد.


واژگان کلیدی: شعر عباسی، گرایش فولکلور، بشار بن برد، دعبل خزاعی، نشانه‌ها.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: فولکلور شعر ، شعر عباسی ، بشار بن برد ، دعبل الخزاعی ، الشعر العباسی التراث ، فولکلور شعر عربی ، فولکلور شعر معاصر ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 شهریور 1395 01:31 ب.ظ

اللغة العربیة و آدابها فی الدراسات الجامعیة الإیرانیة ( جامعة تربیت مدرس نموذجاً) - زبان عربی در پژوهش های دانشگاهی ایران؛ نمونه موردی دانشگاه تربیت مدرس تهران

سه شنبه 8 دی 1394 04:12 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد حیدری ، همایش های ادبی ( ادبیات عرب) المؤتمرات اللغة العربیة ، مقالات همایشی ،

 المؤتمر الدولی الرابع للغة العربیة و آدابها * دولة الإمارات: دبی

 

اللغة العربیة و آدابها فی الدراسات الجامعیة الإیرانیة   ( جامعة تربیت مدرس نموذجاً)

الدکتورة کبری روشنفکر

الاستاذ المشارک فی اللغة العربیة وآدابها

جامعة تربیت مدرس

أحمد حیدری

ماجیستر الأدب العربی

جامعة تربیت مدرس

ایران- طهران

الملخص

تربط ما بین الامة الاسلامیة من العرب و الإیرانیین وغیرهما علاقة وثیقة منذ عهد بعید، حیث جعلت الإیرانیین یمیلون إلی تعلم لغة القرآن فلا أحد ینکر ما للإیرانیین من فضل فی بلورة اللغة العربیة و تطویرها علی ید مشاهیر کبار کابن المقفع و سیبویه و آخرین تلمع أسماؤهم فی سماء اللغة والأدب؛ فأسست منذ قرون معاهد لتعلیم اللغة العربیة وآدابها، فضلا عن تاسیس فرع خاص لتدریس اللغة العربیة والادب العربی فی الجامعات المختلفة والتی یزداد عددها یوما بعد یوم. ویعد فرع اللغة العربیة و آدابها فی إیران من أقدم الفروع الجامعیة حیث یعود تأسیسها إلی عام 1967م، فتخرج فی خلال هذه السنوات طلاب کثیرون و کتبت رسائل و أطاریح مختلفة فی هذا الصدد. یحاول هذا البحث من خلال المنهج الوصفی – التحلیلی دراسة عناوین 214 رسالة و أطروحة فی فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة « تربیت مدرس» بهدف تسلیط الضوء علی المضامین و الموضوعات التی تناولها الطلاب فی دراساتهم. نری من خلال النتائج أن الدراسات القرآنیة ثم الترجمة من العربیة  الی الفارسیة و قضیة ادب المقاومة بمعناها العام، کانت أکثر الموضوعات إقبالا إلیها من جانب الطلاب. ویبدو أن المنهج المتبع غالباً هو المنهج الوصفی. هذا وقد کانت القضایا اللغویة وتعلیم اللغة فی الدرجات المتاخرة بالنسبة الی ما ذکر.

الکلمات الرئیسة : اللغة العربیة وآدابها، الدراسات الجامعیة، إیران، جامعة تربیت مدرس.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گروه ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر کبری روشنفکر ، همایش زبان عربی دبی ، احمد حیدری خلیج فارس ، گروه عربی تربیت مدرس ، دکتر خلیل پروینی تربیت مدرس ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 8 دی 1394 04:17 ب.ظ

جایگاه زن در ادبیات عربی معاصر

چهارشنبه 1 مهر 1394 01:10 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات همایشی ، احمد حیدری ، ادبیات زنان ( الأدب النسوی) ،


جایگاه زن در ادبیات صوفی معاصر عرب؛ نمونه موردی رمان التبر إبراهیم الکونی

دکترکبری روشنفکر*

استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

احمدحیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عربی تربیت مدرس


چکیده :


در گذر تاریخ، زن در رویکردهای مختلف تصوف همواره جایگاه متفاوتی داشته است، به گونه ای که گروه هایی زن را تجلی ذات الهی وآیینه تمام نمای عظمت وکبریای خدا دانسته وعده ای دیگر او را همتای شیطان و    مایه ی تمام گناهان از جمله گناه اول وخروج آدم از بهشت خوانده­اند.

ابراهیم الکونی یکی از بزرگترین رمان نویسان معاصر عرب که سبک نویسندگی او معناگرا و در حوزه ادبیات صوفی معاصر قابل بحث وبررسی است، نگاهی بدبینانه آمیخته با پیچیدگی به زن دارد؛ او ضمن اعتراف به گریزناپذیری از نیاز به زن، او را باعث مصیبت وگرفتاری های بشری می داند.

نویسنده در رمان التبر با کاربرد نمادین حیوان (شتر) به عنوان قهرمان، تمام مشکلاتی که در جریان داستان به آن گرفتار می شود را به زن وبه طور کلی جنس مؤنث ارجاع می دهد.

این پژوهش؛  توصیفی تحلیلی و با بررسی موردی بر آن است تا ضمن بیان عقیده نویسنده راجع به زن، دلایل وریشه های این تفکرات را در این ادیب لیبیایی  و در ادبیات متصوفان جستجو کند. از نتایج بدست آمده این است که نویسنده متأثر از عقاید یونان باستان و اندیشه باستانی عرب است.

واژگان کلیدی : تصوف معاصر، زن، إبراهیم الکونی، التبر.

کلمات کلیدی : زن در ادبیات عرب - همایش زن در جهان اسلام احمد حیدری دکتر کبری روشنفکر - زن در ادبیات فارسی - زن در تصوف - زن در شعر عربی - زن  در رمان عربی - المرأة فی الروایة العربیة - زبان وادبیات عربی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر - زن در ادبیات تصوف - زن در ادبیات صوفی - المرأة عند الصوفیة.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: زن ادبیات عرب ، زن تصوف عربی ، تصوف ابراهیم الکونی ، همایش زن در جهان اسلام ، احمد حیدری ، زن در ادبیات ، المرأة الصوفیة ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 20 دی 1394 10:10 ب.ظ

الأدب الجزائری المعاصر فی إیران ؛ دراسة منهجیة فی الروایة الجزایریة

جمعه 27 شهریور 1394 01:48 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات همایشی ، احمد حیدری ،

الملتقى الدولی الأول حول: 

الروایة الجزائریة المعاصرة 

    - الراهن و ا لآفاق 

قــسـم الـلغـة العـربـیة و آدابـهـا-  جامعة البلیدة 11 و 12 دیسمبر 2013

  الأدب الجزائری المعاصر فی إیران ؛ دراسة منهجیة فی الروایة الجزایریة  

           ا.د. اکرم روشن فکر    

  الاستاذة المساعدة بجامعة جیلان - ایران          

             احمد حیدری

طالب الماجیستر بجامعة تربیت مدرس   ایران- طهران


الملخص 

الادب الجزائری قدیم ومتنوع، نشهد فیه الإبداع والتمیز من خلال ما قدّم من أعمال أدبیة رائقة، جعلت منه أدباً عالمیاً؛ هذا ما حثّ الباحثین علی دراسته و المترجمین إلی ترجمته إلی لغتهم القومیة. وقد نری فی الآونة الاخیرة إقبالا ملحوظاً من قبل الإیرانیین علی دراسة الروایات الجزائریة وترجمة بعض منها إلی اللغة الفارسیة، کما تصدی لها الباحثون فی العدید من البحوث والرسائل الجامعیة و تدرس بعض النصوص فی مادة  الشعر والنثر المعاصر فی الجامعات الایرانیة فی فرع اللغة العربیة وآدابها.

یقوم هذا البحث خلال المنهج الوصفی – التحلیلی بدراسة مدی اهتمام الایرانیین بالادباء الجزائریین – خاصة الروائیین منهم خلال ثلاثة محاور هی:

-        تعامل المترجمین والروایة الجزایریة

-        الادب الجزایری فی النقاط الدرسیة

-        القاء الضوء علی البحوث والدراسات الجامعیة الایرانیة حول الروایة الجزائریة فی ایران. 

تدل نتائج البحث علی أن الادب الجزائری مازال یختصر علی دراسة کمیة محددة من آثار الادباء الجزایریین فی النظام التعلیمی والبحوث والدراسات الا اننا نشهد فی الآونة الاخیره و بفعل حرکة الترجمة استقبال المترجمین اذ أخذ الایرانیون یهتمون به اهتماما لائقا.

الکلمات الرئیسة : الادب الجزائری، الروایة، الدراسات الجامعیة، الترجمة، إیران.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: احمد حیدری ، ادبیات الجزائر ، رمان های عربی ، ترجمه از عربی به فارسی ، گروه عربی تربیت مدرس ، کبری روشنفکر ، الأدب الجزائری ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 20 دی 1394 09:32 ب.ظ

توانش بینافرهنگی ترجمه در صنعت گردشگری ایران - نمونه مورد پژوهانه ترجمه از فارسی به عربی

جمعه 27 شهریور 1394 01:43 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات همایشی ، احمد حیدری ،

همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها 1393 -  مشهد مقدس

توانش بینافرهنگی ترجمه در صنعت گردشگری ایران ( بررسی موردی ؛ ترجمه از فارسی به عربی)

دکتر کبری روشنفکر*، احمد حیدری 

چکیده:

امروزه با تبدیل شدن جهان به یک دهکده کوچک، ارتباط بین فرهنگ های گوناگون امری ضروری واجتناب ناپذیر است. امروزه ترجمه یکی از جلوه های مهم فرهنگ ملی، در مطالعات بینا فرهنگی  مورد توجه واقع شده است تا مرز بین فرهنگ های مختلف بشری را از میان برده وانسانیت را از فردگرایی ونژاد پرستی برهاند.مترجم به عنوان یک میانجی فرهنگی رسالت شناساندن فرهنگ بیگانه به هموطنان خود را بر عهده داشته که این مسئله به نوبه خود در صنعت گردشگری که به عنوان یکی از محورهای مهم فرهنگ ملی شناخته می شود، تاثیر به سزایی دارد. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، ترجمه های صورت گرفته از ادبیات غنی ایران به زبان عربی و تاثیر ترجمه این گونه آثار را در معرفی ایران به کشورهای عرب زبان مورد بررسی قرار می دهد.نتایج نشان می دهد که ادبیات غنی ایران یکی از شاخصه های مهم گردشگری این کشور بوده که با برنامه  ریزی دقیق تر می توان بیش از بیش از ظرفیت این سرمایه ارزشمند بهره برد وبا واسطه قرار دادن ترجمه به هدف توسعه گردشگری می توان نزدیک تر شد.

واژه های کلیدی : مطالعات بینافرهنگی، ترجمه از فارسی به عربی، صنعت گردشگری.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقد فرهنگی ترجمه ، مترجم عربی گردشگری ، مطالعات بینافرهنگی ، ترجمه از عربی به فارسی ، احمد حیدری ، همایش گردشگری ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 20 دی 1394 09:31 ب.ظ

همایش تناص * بینامتنیت قم سال 1393

جمعه 27 شهریور 1394 01:39 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات همایشی ، احمد حیدری ، بینامتنیت ( التناص ) ،

ترجمه ضرب المثل در رمان « اللص والکلاب» نجیب محفوظ از دیدگاه بینامتنیت

دکتر کبری روشنفکر*

دانشیار زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس 

احمد حیدری**

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

 

چکیده

بینامتنیت یکی از مهم ترین روش های نوآورانه در شعر ونثر وبه طور کلی در ادبیات به شمار می آید. در این شیوه، نویسنده با بهره گرفتن از آفرینش های ادبی ومفاهیم موجود در جامعه، به غنای اثر ادبی خود می افزاید. از این رو به عنوان یک رویکرد فرهنگی به تعامل وارتباط بین فرهنگ وتمدن های مختلف کمک شایانی می کند.بینامتنیت یکی از حوزه های مورد بحث در ترجمه آثار ادبی است، در این بین ضرب المثل با داشتن اشارات فرهنگی خاص یک ملت، چالشی بزرگ به شمار می آید؛ زیرا که ترجمه آن منوط به آشنایی با گفتمان فرهنگی متن مبدأ است.این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی وبا تکیه بر آرای نظریه پردازان حوزه ی ترجمه، سعی در بررسی چگونگی ترجمه ضرب المثل های موجود در رمان «اللص والکلاب»نجیب محفوظ است.نتایج نشان می دهد که « معادل فرهنگی» به عنوان یکی از شیوه های موفق مورد استفاده در ترجمه مفاهیم فرهنگی، کمتر مورد توجه قرار گرفته واغلب به ترجمه تحت اللفظی روی آورده شده که بازتاب فرهنگی ضرب المثل نادیده گرفته شده است، گرچه روش های تلفیقی مورد استفاده توسط مترجمان، سهم عمده ای  در پوشش شکاف فرهنگی داشته است.

واژگان کلیدی : بینامتنیت، ترجمه، ضرب المثل، معادل فرهنگی، اللص والکلاب.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ضرب المثل عربی ، مقالات بینامتنیت ، احمد حیدری ، رمان اللص و الکلاب ، نجیب محفوظ ، ترجمه نجیب محفوظ ، معادل فرهنگی ترجمه ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 20 دی 1394 09:30 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic