دکتر احمد حیدری

محاورات مع النثر العربی

یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 11:07 ب.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ،

محاورات مع النثر العربی

مصطفی ناصف

برای دانلود فایل کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: التاویل ، محاورات مع الکلمة ، حوار بین النص و القاری ، تفسیر ، خوانش ، مرح و فلسفة ، توتر و استرخاء ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 11:14 ب.ظ

خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار

شنبه 21 فروردین 1395 11:30 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ، شعر معاصر عربی ، مقالات نقد ادبی ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ،

خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی 

و ملک الشّعراء بهار

برای دانلود مقاله کلیک کن

چکیده

پرداختن به اندیشه اجتماعی شاعران و نویسندگان و بررسی رابطه آن با شعر، به عنوان بخشی از ساختار ذهنی جامعه، از موارد ضروری در حوزه مطالعات جامعه شناسی ادبیّات به شمار می رود. رابطه دامنه دار و گسترده زبان و ادبیّات فارسی با زبان و ادبیّات عربی، رابطه ای تاریخی است و در مقاطع مختلف، دستخوش تحوّلات و فراز و فرودهایی بوده است. از قرن هجده میلادی به بعد، جریان های فرهنگی جهان تحت تأثیر تحوّلات جدید اجتماعی راهی دیگر پیموده و وجوه مشترک یافته است. در این میان، آبشخور فکری مشترک محمود سامی البارودی (1839-1904 م) و ملک الشّعرای بهار (1887-1952 م)، وقایع اجتماعی قرن نوزدهم بوده است. این جستار با تکیه بر نظریۀ ساختگرای لوسین گلدمن و با رویکردی تحلیلی – تطبیقی، علاوه بر تحلیل ساختارهای متنی شعر این دو شاعر، با حرکتی شناور میان شعر و اجتماع، به عنوان دو ساختار مرتبط، زمینه های خلق مفهوم آزادی در بیان شعری آن دو را، در دو بخشِ دریافت و تشریح روشن می­کند. مهم ترین نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از: طرح مسأله آزادی در شعر دو شاعر، بر اساس یک ایدئولوژی مشخّص شکل گرفته است. از دیگر سو، این مسائل در شکل گیری ذهنیّت اجتماعی دو شاعر و کلام ادبی آنان مؤثّر بوده است و بخشی از ساختارِ غالبِ اجتماعیِ زمانۀ دو شاعر به شمار می آید.

 واژگان کلیدی: آزادی؛ ملک الشّعرا بهار؛ محمود سامی البارودی؛ ادبیّات تطبیقی؛ لوسین گلدمن.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محمود سامی البارودی ، نظریه خوانش ، خوانش تطبیقی ، لوسین گلدمن ، تطبیقی آزادی ، شعر عربی معاصر ، تطبیقی البارودی ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 فروردین 1395 11:36 ب.ظ

النص وتفاعل المتلقی

جمعه 20 فروردین 1395 08:52 ب.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: أبو العلاء المعری ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ، نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ،

النص وتفاعل المتلقی

حمید سمیر

برای دانلود کتاب کلیک کنید

 

وعلى كثرة ما كتب عن المعری، قدیماً وحدیثاً وعلى الرغم من المصنفات التی ألفت حول أدبه وهی تعد بالعشرات ومن الدراسات التی عالجت قضایا فنه الشعری ومختلف مسائل تراثه النقدی والنثری، فإن أحداً، من الباحثین والدارسین ـ فی حدود علمی ـ لم یتناول خطاب المعری الأدبی، بالجدة والعمق الذین اتسم بهما كتاب حمید سمیر.

أقول هذا، دون مبالغة ومن غیر ما رغبة فی التزید أو الإطراء. لقد خبرت الأستاذ الدكتور حمید سمیر على امتداد سنوات واكتشفت فیه باحثاً متمیزاً وقارئاً ذكیاً یستبطن دلالات النصوص ولا یكتفی بالقراءة السطحیة السریعة. وقد مكنته معاشرته لأدب المعری من استیعاب كثیر من أفكاره ومن فهم أسالیبه وأبعاد عباراته وتلمیحاته وإشاراته. وساعده على ذلك توسله بالمناهج النقدیة الحدیثة التی أبان، من خلالها، عنْ أصالة المعری وعمق إبداعه الشعری الذی یشبه إلى حد كبیر ـ مع الفارق ـ شعر المتنبی الذی أعجب به أبو العلاء وسماه "معجز أحمد".

إن نظریة التلقی التی قارب بها حمید سمیر أدب المعری منهج أثبت جدارته العلمیة وملاءمته التطبیقیة لدراسة النصوص الفنیة المتمیزة التی تنضح عبقریة وجدة وأصالة، كما هو شأن نصوص المعری. وهی نظریة تعنی ـ كما یدل علیها اسمها ـ بالمتلقی قدر عنایتها بالنص المقروء، المتلقى. وجذورها ممتدة فی الأدب العربی القدیم ولكنها لم تعرف بالتنظیم والاتساق والوضوح وغیر ذلك من السمات والخصائص التی عرفت بها فی المرحلة الراهنة، فی الغرب ثم فی أدبنا المعاصر.

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ابوالعلاء المعری ، تفاعل المتلقی ، حمید سمیر ، شعر عربی ، الخطاب الادبی ، تحلیل گفتمان ، التفاعل فی النص ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 فروردین 1395 05:22 ق.ظ

تک معنایی و چندمعنایی در خوانش شعر معاصر عربی

شنبه 29 اسفند 1394 10:21 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، زیبایی شناسی متن ادبی (کتاب + مقالات ) ، نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ،

تک معنایی و چندمعنایی در خوانش شعر معاصر عربی

 

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر معاصر عربی ، الشعر المعاصر ، خوانش شعر عربی ، تک معنایی شعر ، نظریه خوانش ، نظریة التلقی الشعر المعاصر ، خوانش التلقی ،
آخرین ویرایش: شنبه 29 اسفند 1394 10:25 ق.ظ

خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

چهارشنبه 26 اسفند 1394 06:50 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: خلیل حاوی ، شعر معاصر عربی ، صلاح عبدالصبور ، بدر شاکر السیاب ، عبدالوهاب البیاتی ، اسطوره شناسی ، نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ،

خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

افسانه ها از منابع الهام بخش شاعران معاصر عرب به شمار می روند. و از جمله آنها، افسانه سندباد است که کاربرد آن در شعر معاصرعربی، بسامد بسیار بالایی یافته است. و به دلیل حالتهای روحی مختلف شعرا، نیز به علت موقعیتهای سیاسی و اجتماعی گوناگونی که شاعران در آن به سر برده اند، خوانشهای متفاوتی از این افسانه صورت گرفته است، به طوری که هر کدام از شعرا، نقابی متناسب با خود از آن ساخته اند. گاه سندباد درپی ناپیداها، و دستیابی به عدالت و حقیقت ناب است، و گاهی به دنبال کشف ابزارهایی، برای ساختن تمدنی جدید، و زمانی نیز، به خاطر اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی، در رنج تبعید به سر می برد و در پی یافتن دارویی است که جسم علیل خود را بهبود بخشد. گاه مانند سندباد افسانه ای، با موفقیت از سفر باز می گردد، و زمانی نیز، شکست و نا امیدی، تنها دستاورد سفرهای پر ماجرای اوست. دراین مقاله، خوانشهای متفاوت چهار شاعر معاصر عربی: بیاتی، سیاب، حاوی و عبد الصبور، از این افسانه واکاوی شده است.

کلیدواژگان: افسانه سندباد؛ شعرمعاصر عربی؛ بیاتی؛ سیاب؛ حاوی؛ عبد الصبور
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: أسطورة سندباد ، بدر شاکر السیاب ، صلاح عبدالصبور ، عبدالوهاب البیاتی ، خلیل حاوی ، خوانش ادبی شعر ، نظریة التلقی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 26 اسفند 1394 06:55 ب.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic