دکتر احمد حیدری

مقایسه مضامین تأملی در شعر فوزی معلوف و احمد شاملو

جمعه 10 اردیبهشت 1395 05:49 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، شعر معاصر عربی ، پایان نامه (دانلود ) ،

مقایسه مضامین تأملی در شعر فوزی معلوف و احمد شاملو

پایان‌نامه . دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1392 . پایان نامه دکترا

استاد راهنما: زهرا خسروی ومکانی | دانشجو: امیر گوهررستمی


برای دانلود خلاصه پایان نامه کلیک کنید


یکی از عناصر مهم شعر، اندیشه و تفکر است. هنگامی که اندیشه به صورت ژرف و عمیق درآید، تأمل نامیده می شود و شعری که عنصر اندیشه در آن ژرف باشد، شعر تأملی نام دارد. بنابراین، منظور از شعر تأملی، شعری است که از ژرف اندیشی انسان درباره زندگی و مرگ، انسان و سرنوشت او، هستی، طبیعت، مسائل اجتماعی، عشق و... بحث می‌کند. به طور کلی شاعران می توانند در بیشتر پدیده ها، با نگاهی تأملی نظر کنند. هر چند تأمل و شعر تأملی در بیشتر دوره ها وجود داشته است اما در دوره معاصر، این نوع از شعر، مجال بیشتری برای رشد داشته و به طور گسترده ای، مطرح گشته است. در ادبیات معاصر عربی، شاعران مکتب مهجر به سرودن شعرهای تاملی مشهور هستند که سرآمد آنان نیز، ایلیا ابوماضی، جُبران خلیل جبران و میخائیل نُعیمه هستند. فوزی معلوف نیز با توجه به اینکه از شاعران مکتب مهجر است، اشعار تاملی زیادی سروده که نمونه بارز آن، قصیده "علی بساط الریح" است. در بین شاعران معاصر پارسی نیز می‌توان شاعرانی چون نیما، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث را به عنوان شاعران تاملی به حساب آورد. فوزی معلوف و احمد شاملو در تأملات خویش، به مسائل مختلفی از قبیل زندگی و مرگ، روح و جسم، مسائل اجتماعی، وجود و هستی، طبیعت، عشق، خدا و مسائل دینی پردخته اند و دارای نقاط مشترک بسیاری بوده، هر چند در مواردی نیز دیدگاه های این دو شاعر بزرگ، متفاوت از یکدیگر است.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: فوزی معلوف ، المقارنة احمد شاملو ، مضامین تاملی ، الشعر المعاصر ، شعر معاصر عربی ، الشعر التأملی ، فوزی معلوف الشعر ،
آخرین ویرایش: جمعه 10 اردیبهشت 1395 05:56 ب.ظ

الحنین إلی الوطن فی شعر شعراء الرابطه القلمیه

دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 12:23 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، نوستالژی ( الاغتراب ) ، پایان نامه (دانلود ) ،

الحنین إلی الوطن فی شعر شعراء الرابطه القلمیه

پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده ادبیات . 1389  کارشناسی ارشد

استاد راهنما: محمدرضا اسلامی | استاد مشاور: سیدرضا موسوی | دانشجو: سکینه بهرامی


برای دریافت خلاصه پایان نامه کلیک کنید


الملخّص الحنین إلی الوطن، کان من الموضوعات الأساسیّه منذ أزمنه قدیمه فی الأدب العربی. فی العصور الماضیه کان یبین الشعراء تذکاراتهم الجیّده، و الحنین إلی الحبیبه ، و القبیله، و الأطلال و الدمن بتحسّر فی أشعارهم. توجد نماذج منها فی أشعار إمرء القیس و عنتره و... . راج هذا النوع من الحنین فی أشعار الشعراء فی العصر الأموی و العباسی کثیراً بسبب الفتوحات و الهجره. نحن شاهدنا آثاراَ کثیره کـ«الحنین إلی الأوطان »للجاحظ فی هذا العصر. قد تجلّی الحنین إلی الوطن فی الشعر المعاصر و لاسیّما المهجریین کثیراً. الحنین إلی الوطن من العناصر البارزه و الغالبه علی الأدب المهجری. المهجریون هم الّذین هاجروا إلی أمیرکا بدلائل سیاسیٍّه، اقتصادیٍّه، اجتماعیٍّه و... و أسّسوا نوادیاً مختلفه مثل «الرابطه القلمیّه» و « العصبه الأندلسیّه». و قد ‌تجلّی الحنین إلی الوطن فی أشعارهم بصور مختلفه کـَ : الحنین إلی عهد الطفوله و الصِّبا، الحبیبه و الطبیعه و ... . و أیضاً قد ‌توجد الوطنیّات کثیراً فی أشعارهم، مثل: الحریّه، و الدعوه الی الکفاح مع الاستبداد و الاستعمار، الاعتزاز بالشرق و... . الوطن عندهم له شأن عظیم بحیث کانوا یخاطبونه کالأمّ و یحترمونه. مزج الحنین إلی الوطن مع الحنین إلی الحبیبه، عهد الطفوله و الصّبا کانت من الموضوعات التی قد ‌راجت فی أشعار المهجریین کثیراّ. إنّهم التجأوا إلی الطبیعه فی عالم الخیال کالقدماء حتّی یسلّوا أنفسهم لأجل فراق الأصدقاء و البعد عن الوطن و افترضوا الغابه و القفر وطناً لأنفسهم. بعض من شعراء المهجر منهم نسیب عریضه قد ‌اتّخذوا أمیرکا وطناً لأنفسهم و البعض الآخر قد‌ بیّنوا حنینهم إلیها کأرض. الکلمات الرئیسیّه: المهجر، الحنین، الوطن، الأشعار الوطنیّه چکیده پیشینه‌ی اشتیاق به وطن در ادبیات عرب به عصر کهن برمی‌گردد. در گذشته شاعران خاطرات خوش و اشتیاق به محبوب، و قبیله و آثار باقیمانده از قبیله یا محبوب (اطلال و دمن) را با حسرت در اشعار‌شان بیان می‌داشتند که نمونه‌ی بارز آن را در اشعار إمرء القیس و عنتره و... می‌توان یافت. در واقع اطلال و دمن شکل ابتدائی وطن در نزد آنان محسوب می‌شد. این نوع حنین به وطن در شعر شاعران عصر أموی و عباسی به خاطر فتوحات و مهاجرت‌‌‌هایی که صورت گرفت بیشتر رواج پیدا کرد. ما شاهد آثار بسیاری از قبیل «الحنین إلی الأوطان» جاحظ، در این دوره هستیم. اشتیاق به وطن در دوره‌ی معاصر خصوصاً در شعر مهجری‌ها بیشتر نمود پیدا کرد. اشتیاق به وطن یکی از ویژگی‌های بارز ادب مهجر می‌باشد. مهجری‌ها کسانی بودند که در اواخر قرن نوزدهم به دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... به آمریکا مهاجرت کردند و انجمن‌های مختلفی از جمله «رابطه قلمیه» و «عصبه اندلسیه» را تأسیس نمودند. ایشان اشتیاق خود را به وطن با مضامین مختلفی مانند اشتیاق به خانواده، دوستان، دوران کودکی ، طبیعت و محبوب و... بیان داشتند. شعرهای ملّی مانند دعوت به آزادی، مبارزه با استعمارگران، افتخار به شرق و...در اشعارشان به وفور یافت می‌شود. وطن از دید مهجری‌‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود، به طوری که آن‌ها به وطن به عنوان مادر می‌نگریستند و احترام خاصی برای آن قائل بودند. آمیختن اشتیاق به وطن با اشتیاق به محبوب ، خانواده و دوران کودکی از موضوعاتی است که در شعر مهجری‌ها بیشتر معمول بود. ایشان برای این که بتوانند درد دوری از وطن و فراق یاران را تا حدودی التیام بخشند و بساط امنی برای روح خویش بیابند به عالم خیال پناه برده و جنگل و بیابان را با تأسی از سبک آباء و اجداد خویش به عنوان وطن خیالی خویش محسوب می‌کردند. برخی از مهجری‌ها مانند نسیب عریضه آمریکا را به ‌عنوان وطن اتّخاذ نمودند و برخی دیگر اشتیاق خود را به آن به عنوان یک سرزمین بیان می‌داشتند.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الحنین إلی الوطن ، الشعر المعاصر ، شعر معاصر عربی ، غم غربت ، الرابطة القلمیة ، شعراء الرابطة القلمیة ، نوستالژی شعر عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 12:29 ق.ظ

نوگرایی در شعر مظفر النواب

دوشنبه 30 فروردین 1395 08:55 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مظفر النواب ، شعر معاصر عربی ، نقد شعر ، پایان نامه (دانلود ) ،

نوگرایی در شعر مظفر النواب

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1390 . دکترای تخصصی

استاد راهنما: د. مرضیه آباد | استاد مشاور: حسین ناظری | دانشجو: بلاسم محسنی

 

برای دانلود خلاصه رساله دکتری کلیک کنید

 

یعد الشاعر المناضل مظفر النواب من أهم شعراء جیل ما بعد روّاد الحداثه و رائد الحداثه العامیه فی العراق ، و کان و لا یزال یضطلع بدور بارز فی نشر الوعی و فضح الممارسات الإنهزامیه للسلطه کما له دور بارز فی الإبداع الشعری ، هذه الرساله محاوله لدراسه جانب من مظاهر التجدید فی شعره الفصیح دراسه تحلیلیه حیث قسمناها على ثلاثه أبواب ، تناولنا فی الباب الأول صوره الشعریه و فی الباب الثانی اللغه الشعریه وأما فی الباب الثالث فقد تناولنا الإیقاع حیث أهم الأوزان الشعریه التی وظفها فی شعره ، یمثّل شعر مظفر النواب انعکاساً لحیاه الفقراء و المضطهدین و صدى للحنین و الشوق و الوفاء و العاطفه الصادقه تجاه معاناه أخیه الإنسان . و یمتاز شعره بالدقه فی التصویر و التعبیر السهل الممتنع یستعمل کل المواد المتاحه و المتوفره من عامیه و فصحى بإبداع فیکون عالماً حقیقیاً فیه کون و لون و حرکه و موسیقى و تجدید أسلوباً و مضموناً .
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مظفر النواب ، الشعر المعاصر ، شعر معاصر عربی ، المعاصرة ، نوگرایی شعر عربی ، مظفر النواب الشعر ، مظفر النواب پایان نامه ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 30 فروردین 1395 08:58 ق.ظ

الأخطاء الإملائیة فی الكتابة العلمیة

یکشنبه 29 فروردین 1395 02:39 ب.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: پایان نامه (دانلود ) ،

الأخطاء الإملائیة

فی

الكتابة العلمیة

جمال عبد العزیز أحمد

برای دانلود فایل کتاب کلیک کنید

هذا الكتاب یتناول قضیة مهمة من قضایا الإملاء، وهی تتعلق بالأخطاء الإملائیة فی الكتابة العلمیة، حیث وقفت من خلال قراءاتی فی الرسائل الجامعیة الماجستیر والدكتوراه، والكتب التی یكتبها أصحابها فی مختلف التخصصات وتتناول موضوعات علمیة وبحثیة أكادیمیة، وكذا تلك الكتب الأدبیة والتعلیمیة- على كثیر من الأخطاء التی یقع فیها الكتاب والباحثون وطلاب المعاهد والجامعات ورأیت أن أسهم بكلمة فی هذا المجال، وأدلی بدلو فی الدلاء، یمكن أن تقدم عملا مفیدا لهؤلاء وهؤلاء، ونأخذ بأیدی الجمیع إلى مستوى كتابی لائق، ومهارة لغویة تتناسب وجلال ما یقدمون من أعمال جادة وأفكار قیمة وأبحاث راقیة وهذه الأخطاء التی تجری فی كتاباتهم بعضها یتعلق بكتابة الهمزة أولا ووسطا وآخرا ؛ أی یتعلق بكتابتها أول الكلام حیث تكون وصلا وقطعا ولكل مواضعه وأحكامه التی بسطتها فی كتاب "الكافی فی الإملاء والترقیم" ، ومنها الهمزة المتوسطة وطریقة كتابتها على الواو أو على الیاء أو على الألف أو مفردة (على السطر) وضوابط ذلك ،وكذا كتابتها آخراً والضابط الإملائی فی ذلك.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الاخطاء الاملائی ، الکتابة العلمیة ، غلط های نگارشی ، کتابة رسائل الماجستیر ، کتابة رسائل الدکتوراه ، چگونکی نکارش پایان نامه ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 29 فروردین 1395 02:50 ب.ظ

تاثیر گذاری اشعار اجتماعی احمد مطر بر شاعران انقلاب اسلامی یا تاکید یر سید حسن حسینی و قیصر امین پور و علیرضا قزوه

شنبه 21 فروردین 1395 07:24 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، پایان نامه (دانلود ) ، ادبیات پایداری - مقالات ادبیات مقاومت عربی الأدب المقاوم ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، شعر معاصر عربی ،

تاثیر گذاری اشعار اجتماعی احمد مطر بر شاعران انقلاب اسلامی یا تاکید یر سید حسن حسینی و قیصر امین پور و علیرضا قزوه

پایان‌نامه - دانشگاه قم - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1391 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: محمد رضا موحدی | استاد مشاور: حسن مقیاسی | دانشجو: بتول موسوی

برای دانلود فایل خلاصه پایان نامه کلیک کنید

با توجه به این که فضای سیاسی بسیاری در بین ایران و دنیای عرب وجود دارد ، همین تشابهات و گاهی اختلافات در بین این دو زبان ، پژوهش های بسیاری در بیان ادبیات تطبیقی صورت گرفته است ، که به بررسی اشتراکات دو زبان از نظر فرهنگی و اجتماعی می پردازد . در این پژوهش تطبیقی که به بررسی تأثیر گذاری اشعار احمد مطر ، برشاعران انقلاب اسلامی می پردازیم . همانطور که می دانیم زبان ، همان عنصری است که متن را ، از غیر ادبی متمایز می سازد و آن را از سطح زبان عادی فراتر می برد . هر شاعری متناسب با توانایی های خود ، زبان خاصی دارد . که او را از دیگر شاعران متمایز می سازد . مهم ترین ویژگی احمد مطر ، زبان خاص اوست که دارای طنزی تلخ با واژگانی ساده و بدور از ابهام و غموض است . زبانی که نشان دهنده ی تجربه ی تلخ زندگی شاعر است ، که غالب شعر نو یا آزاد برای بیان آن انتخاب کرده است . و این می تواند دلایلی که شاعرانی چون سید حسن حسینی ، قیصر امین پور و علیرضا قزوه از احمد مطر تأثیر پذیرفته باشند . این شاعران نه تنها با زبان شاعران ، فرهنگ عربی آشنا بودند بلکه در بسیاری از معاصرهای خود نام احمد مطر را می بردند و او را عنوان یک شاعر سیاسی – اجتماعی و شاعر شعرهای اعتراض قبول دارند . نباید از نظر دور داشت که احمد مطر عراقی است و شیعه و اهل بصره و هم مرز بودن ایران که این عوامل می توانند ظن آشنایی این شاعران را با آثار احمد مطر و موضوعات شعری او در ما تقویت کند . هم چنین عراق و ایران از ظلم بی شمار نظام بعث زجرهای بسیار کشیده اند و این امر باعث شد که اشتراک زیادی در شعرهای آن ها باشد مانند آزادی ، انقلاب ، فلسطین ، ارزش های انقلاب و قیام و ... این شاعران متعدی را خلق کرده اند که در عین حال سادگی و قابل فهم بودن ، شگفتی آفرین و در اوج و تأثیر گذاری است . از ویژگی های مهم این شاعران متعهد گرایش انسانی و اسلامی است که مفاهیم اجتماعی ، سیاسی ، سبک زبان شعر خاص ، تنوع و گستردگی موضوعات اشعار احمد مطر بر شاعران انقلاب تأثیر بسزایی دارند که به وضوح در اشعار این شاعران دیده می شود . باید گفت منابع شعری این شاعران واقعیت های موجود د رزندگی است . این شاعران رابطه ی نزدیک و مستحکمی با امت خود برقرار کردند . صداقت و لحن تأثیر گذار آن ها در میان دردها و رنج های آن ها ، گواه این پیوند مستحکم است . از تأثیر گذاری احمد مطر بر شاعران انقلاب اسلامی در موضوعات سیاسی است که به ارتقاء شعر سیاسی و اجتماعی و تکامل آن نقش به سزایی ایفا کرده است . عوامل اساسی در موفقیت این شاعران آگاهی وسیع و گسترده از ادبیات و آشنایی با اشعار گذشتگان و ادبیات دینی ( قرآن ، حدیث ، نهج البلاغه ) در آثارشان دیده می شود و هم چنین آشنایی با متون ادبی و معاصر و جهانی همچون تراژدی ، کمدی ، رمان و داستان کوتاه باعث اطلاع شعر آن ها به خصوص در بیان مسائل اجتماعی شده است . یکی از اشتراکات مردمی که در بین این شاعران دیده می شود و بسیار نفوذ کرده است ، موضوع فلسطین است . این شاعران متعهد به دفاع از مردم مظلوم فلسطین به پا خواستند و اشعاری مشترک در این موضوع سروده اند . برخلاف ماهیت شعر اجتماعی به عقیده برخی که کم انعطاف و دارای محدودیت در استفاده از متون کلامی و زیبایی های لفظی و معنوی و هنرمندی های شاعرانه است . این شاعران توانسته اند با طبع پویا و ذوق سرشار ، شعری ارائه دهند که در عین حال اجتماعی بودن بسیار هنرمندانه ، شاعرانه ور از خلاقیت و ابتکار است . از ویژگی ها و تأثیر گذاری مطر شاعران انقلاب اسلامی تعهد به شعر حقیقی و واقعی است . این شاعران به مسائل انسانی و ارزش های متعهد هستند . در شعر هایشان تعهد به مسائل اسلام ، انقلاب و در نهایت انسانیت شاخصه بارزی است . یکی دیگر از ویژگی های این شاعران وابستگی و تعلق به مکان هر انسان حس وطن پرستی و عشق به سرزمین و زادگاه پدری و مادری را از سویی تا حق تابعیت شهروندی را از سوی دیگر فراهم می کند ، دیده می شود . در شعر این شاعران و تأثیر گذاری احمد مطر بر سید حسن حسینی ، علیرضا قزوه و قیصر امین پور از مقاومت در مقابل ظلم سخن می گیود و مردم را به مقابله دشمن تشویق می کنند . احمد مطر مقاومت در مقابل حاکمان ظالم و شاعران انقلاب در مقاومت در مقابل دشمنانی که کشور را تهدید می کند وظیفه اصلی خود می داند . از دیگر موضوعات مشترک در اشعار این شاعران که احمد مطر سید حسن حسینی ، قیصر امین پور و علیرضا قزوه را به خود مشغول کرده است آزادی است که بر اساس آن انسان بدون ترس و قید و بند آنچه را که ایمان دارد را به زبان آورد. آزادی در سروده های آن ها در مفهوم اولیه نجات از اسارت دشمن خارجی و جغرافیایی ، در مفهوم رهایی از تعلقات و خواسته های نفسانی و در نهایت به مفهوم اجتماعی آن ، رهایی انسان در معنی عام و مطلق دیده می شود .
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: احمد مطر ، تطبیقی احمد مطر ، مقارنة احمد مطر ، الشعر الاجتماعی ، اشعار اجتماعی ، شعر معاصر عربی ، شعر المقاومة ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 فروردین 1395 07:26 ق.ظ

تاثیر گذاری اشعار اجتماعی احمد مطر بر شاعران انقلاب اسلامی یا تاکید یر سید حسن حسینی و قیصر امین پور و علیرضا قزوه

جمعه 20 فروردین 1395 11:54 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، ادبیات پایداری - مقالات ادبیات مقاومت عربی الأدب المقاوم ، پایان نامه (دانلود ) ،

تاثیر گذاری اشعار اجتماعی احمد مطر بر شاعران انقلاب اسلامی یا تاکید یر سید حسن حسینی و قیصر امین پور و علیرضا قزوه

پایان‌نامه. دانشگاه قم - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1391 . کارشناسی ارشد

برای دانلود فایل خلاصه پایان نامه کلیک کنید

با توجه به این که فضای سیاسی بسیاری در بین ایران و دنیای عرب وجود دارد ، همین تشابهات و گاهی اختلافات در بین این دو زبان ، پژوهش های بسیاری در بیان ادبیات تطبیقی صورت گرفته است ، که به بررسی اشتراکات دو زبان از نظر فرهنگی و اجتماعی می پردازد . در این پژوهش تطبیقی که به بررسی تأثیر گذاری اشعار احمد مطر ، برشاعران انقلاب اسلامی می پردازیم . همانطور که می دانیم زبان ، همان عنصری است که متن را ، از غیر ادبی متمایز می سازد و آن را از سطح زبان عادی فراتر می برد . هر شاعری متناسب با توانایی های خود ، زبان خاصی دارد . که او را از دیگر شاعران متمایز می سازد . مهم ترین ویژگی احمد مطر ، زبان خاص اوست که دارای طنزی تلخ با واژگانی ساده و بدور از ابهام و غموض است . زبانی که نشان دهنده ی تجربه ی تلخ زندگی شاعر است ، که غالب شعر نو یا آزاد برای بیان آن انتخاب کرده است . و این می تواند دلایلی که شاعرانی چون سید حسن حسینی ، قیصر امین پور و علیرضا قزوه از احمد مطر تأثیر پذیرفته باشند . این شاعران نه تنها با زبان شاعران ، فرهنگ عربی آشنا بودند بلکه در بسیاری از معاصرهای خود نام احمد مطر را می بردند و او را عنوان یک شاعر سیاسی – اجتماعی و شاعر شعرهای اعتراض قبول دارند . نباید از نظر دور داشت که احمد مطر عراقی است و شیعه و اهل بصره و هم مرز بودن ایران که این عوامل می توانند ظن آشنایی این شاعران را با آثار احمد مطر و موضوعات شعری او در ما تقویت کند . هم چنین عراق و ایران از ظلم بی شمار نظام بعث زجرهای بسیار کشیده اند و این امر باعث شد که اشتراک زیادی در شعرهای آن ها باشد مانند آزادی ، انقلاب ، فلسطین ، ارزش های انقلاب و قیام و ... این شاعران متعدی را خلق کرده اند که در عین حال سادگی و قابل فهم بودن ، شگفتی آفرین و در اوج و تأثیر گذاری است . از ویژگی های مهم این شاعران متعهد گرایش انسانی و اسلامی است که مفاهیم اجتماعی ، سیاسی ، سبک زبان شعر خاص ، تنوع و گستردگی موضوعات اشعار احمد مطر بر شاعران انقلاب تأثیر بسزایی دارند که به وضوح در اشعار این شاعران دیده می شود . باید گفت منابع شعری این شاعران واقعیت های موجود د رزندگی است . این شاعران رابطه ی نزدیک و مستحکمی با امت خود برقرار کردند . صداقت و لحن تأثیر گذار آن ها در میان دردها و رنج های آن ها ، گواه این پیوند مستحکم است . از تأثیر گذاری احمد مطر بر شاعران انقلاب اسلامی در موضوعات سیاسی است که به ارتقاء شعر سیاسی و اجتماعی و تکامل آن نقش به سزایی ایفا کرده است . عوامل اساسی در موفقیت این شاعران آگاهی وسیع و گسترده از ادبیات و آشنایی با اشعار گذشتگان و ادبیات دینی ( قرآن ، حدیث ، نهج البلاغه ) در آثارشان دیده می شود و هم چنین آشنایی با متون ادبی و معاصر و جهانی همچون تراژدی ، کمدی ، رمان و داستان کوتاه باعث اطلاع شعر آن ها به خصوص در بیان مسائل اجتماعی شده است . یکی از اشتراکات مردمی که در بین این شاعران دیده می شود و بسیار نفوذ کرده است ، موضوع فلسطین است . این شاعران متعهد به دفاع از مردم مظلوم فلسطین به پا خواستند و اشعاری مشترک در این موضوع سروده اند . برخلاف ماهیت شعر اجتماعی به عقیده برخی که کم انعطاف و دارای محدودیت در استفاده از متون کلامی و زیبایی های لفظی و معنوی و هنرمندی های شاعرانه است . این شاعران توانسته اند با طبع پویا و ذوق سرشار ، شعری ارائه دهند که در عین حال اجتماعی بودن بسیار هنرمندانه ، شاعرانه ور از خلاقیت و ابتکار است . از ویژگی ها و تأثیر گذاری مطر شاعران انقلاب اسلامی تعهد به شعر حقیقی و واقعی است . این شاعران به مسائل انسانی و ارزش های متعهد هستند . در شعر هایشان تعهد به مسائل اسلام ، انقلاب و در نهایت انسانیت شاخصه بارزی است . یکی دیگر از ویژگی های این شاعران وابستگی و تعلق به مکان هر انسان حس وطن پرستی و عشق به سرزمین و زادگاه پدری و مادری را از سویی تا حق تابعیت شهروندی را از سوی دیگر فراهم می کند ، دیده می شود . در شعر این شاعران و تأثیر گذاری احمد مطر بر سید حسن حسینی ، علیرضا قزوه و قیصر امین پور از مقاومت در مقابل ظلم سخن می گیود و مردم را به مقابله دشمن تشویق می کنند . احمد مطر مقاومت در مقابل حاکمان ظالم و شاعران انقلاب در مقاومت در مقابل دشمنانی که کشور را تهدید می کند وظیفه اصلی خود می داند . از دیگر موضوعات مشترک در اشعار این شاعران که احمد مطر سید حسن حسینی ، قیصر امین پور و علیرضا قزوه را به خود مشغول کرده است آزادی است که بر اساس آن انسان بدون ترس و قید و بند آنچه را که ایمان دارد را به زبان آورد. آزادی در سروده های آن ها در مفهوم اولیه نجات از اسارت دشمن خارجی و جغرافیایی ، در مفهوم رهایی از تعلقات و خواسته های نفسانی و در نهایت به مفهوم اجتماعی آن ، رهایی انسان در معنی عام و مطلق دیده می شود .
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اشعار اجتماعی احمد مطر ، تطبیقی احمد مطر ، تطبیقی قیصر امین پور ، شعر معاصر عربی ، شاعران انقلابی ، شعر معاصر عراق ، پایان نامه احمد مطر ،
آخرین ویرایش: جمعه 20 فروردین 1395 11:57 ق.ظتعداد کل صفحات : 3 1 2 3
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو