دکتر احمد حیدری

دانلود کتاب: فی نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة pdf

جمعه 12 شهریور 1395 02:10 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: پسااستعماری ( رویکرد ادبیات تطبیقی ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

دانلود کتاب:

فی نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة

المؤلف : أنیا لومبا

ترجمة : عبد الغنی غنوم

دار الحوار - سوریا

الطبعة الاولى - 2007م

برای دانلود کلیک کنید

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: فی نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة pdf ، دانلود فی نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة pdf ، کتاب فی نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة ، الاستعمار الأدب ، شعر استعمار ستیزی ، ما بعد الکولانیالیة ، پسااستعماری ادبیات ،
آخرین ویرایش: جمعه 12 شهریور 1395 02:13 ق.ظ

تجلی پسامدرن در رمان های حب المجوسیه و الشرق المتوسط و النهایات عبدالرحمن منیف

جمعه 3 اردیبهشت 1395 06:03 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عبدالرحمن منیف ، پسااستعماری ( رویکرد ادبیات تطبیقی ) ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

تجلی پسامدرن در رمان های حب المجوسیه و الشرق المتوسط و النهایات عبدالرحمن منیف

پایان‌نامه. دانشگاه مازندران 1391 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: حمیدرضا مشایخی | استاد مشاور: حسین یوسفی | دانشجو: فاطمه اصغرپور کتی

پست مدرنیسم پیکره در هم تنیده و متنوعی از اندیشه ها و نظریاتی است که اولین بار در سال 1917 برای توصیف هیچ گرایی که مفهومی وام گرفته از نیچه بود، مطرح شد. این اصطلاح برای توصیف بعضی از گرایش ها و نظریه ها در زمینه ی فلسفه، ادبیات، هنر و علوم دیگر به کار گرفته شد. پسامدرنیسم را می توان به نوعی حقیقت مدرنیسم نامید. به این اعتقاد پسامدرنیسم نه بازگو کننده ی بازگشتی به گذشته است و نه تعیین کننده ی دوران جدیدی، بلکه پرسشی است درباره ی نتایج سرگذشت مدرنیسم. عبدالرحمان منیف بعنوان پدر رمان عرب به خوبی در جریان گرایش ها و تحولات ادبی قرار گرفت، و با استعانت از شیوه های نو در نویسندگی موجب دگرگون گشتن صنایع داستان نویسی شد. منیف به عنوان نویسنده ی پسامدرنیست به یکپارچگی روش های سنتی بدگمان است و راه های دیگری را برای ساختارمند کردن اثر خود برمی گزیند، از این رو توانست شیوه های نوینی را در ابعاد مختلف داستان نویسی رقم زند به گونه ای که باعث پختگی و تکامل آثار او گردید. از ویژگی های شاخص پسا مدرن در داستان او می توان شروع داستان با حادثه ای خاص، عدم قطعیت در کلام و تناقض گویی های پی در پی، دور باطل، روان پریشی، کاربرد صنایع زیبا سازی متن و فرجام های چندگانه برای داستان را نام برد. در این پژوهش تلاش شده تا با کشف و بررسی این مضامین در رمان حب المجوسیه، شرق المتوسط والنهایات زوایای پنهان شیوه داستان نویسی این نویسنده بزرگ نشان داده شود تا در نهایت نگرش خواننده را به سمت این مسأله سوق دهد که منیف می کوشد در داستان نویسی از شیوه های سنتی فاصله گیرد و به تجاربی نو در زمینه ی طرح، دیدگاه، ساختار و زبان دست یابد. این نویسنده با استعانت از مولفه های پست مدرن، به تصویر سازی نوینی در داستان هایش می رسد و ارتباط عمیقی با خواننده برقرار می سازد به طوریکه ذهن خواننده را برای دست یابی به مقصود درگیر می سازد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: پسامدرنیسم ، عبدالرحمن منیف ، رمان حب المجوسیة ، النهایات عبدالرحمن منیف ، رمان الشرق المتوسط ، تحلیل رمان ، سبک شناسی رمان ،
آخرین ویرایش: جمعه 3 اردیبهشت 1395 06:11 ب.ظ

آن سوی ماهیت ادبیات تطبیقی از دیدگاه ناقدان عرب

سه شنبه 24 فروردین 1395 06:36 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: پسااستعماری ( رویکرد ادبیات تطبیقی ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

آن سوی ماهیت ادبیات تطبیقی از دیدگاه ناقدان عرب

تورج زینی وند

دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

هنگامی‌که دانش ادبیات تطبیقی، مرزهای اروپا را درنوردید و به سرزمین های عربی راه یافت، موضع‌گیری های متفاوت و بعضاً متناقضی از سوی ناقدان عرب در برابر آن مطرح شد؛ برخی با استقبال از ادبیات تطبیقی، آن را روزنه ای برای تقویت فرهنگ و ادبیات ملی و ابزاری برای گفت‌و‌گو، دوستی، فهمیدن و شناخت دیگران و‌... دانسته و گروهی دیگر با نگاه تردید و اتهام به آن نگریسته و بر این باورند که «اروپا‌محوریِ» مکتب های ادبیات تطبیقی و پیوند آن با «ناسیونالیسم» و «امپریالیسم» غرب، کوششی برای غربی‌نمودن اندیشه های عربی‌ اسلامی و آغازی برای استعمار نوین (فرهنگی) از سوی اروپاییان است. این پژوهش نظری، بر آن است تا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به مرور موشکافانه و تحلیل دیدگاه‌های انتقادی گروه دوم بپردازد. یافتة اساسی آن نیز در این نکته است که این گروه ناقدان از زاویة هویت و فرهنگ به نقد و آسیب شناسی ادبیات تطبیقی پرداخته و بر این عقیده هستند که ادبیات تطبیقی دچار اروپا‌محوری و نژادپرستی فرهنگی است.

واژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی؛ ناقدان عرب؛ مکتب‌های ادبیات تطبیقی؛ استعمار فرهنگی؛ اروپامحوری؛ نقد فرهنگی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ادبیات تطبیقی ، ماهیت ادبیات تطبیقی ، الأدب المقارن ، مدارس الأدب المقارن ، مکتب ادبیات تطبیقی ، استعمار فرهنگی ، نقد فرهنگی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 24 فروردین 1395 06:38 ب.ظ

مقایسه و تحلیل جلوه های پسااستعماری در رمان های «موسم هجرت به شمال» طیب صالح و «سووشون» سیمین دانشور

دوشنبه 2 فروردین 1395 05:54 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: پسااستعماری ( رویکرد ادبیات تطبیقی ) ، طیب صالح ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

مقایسه و تحلیل جلوه های پسااستعماری در رمان های «موسم هجرت به شمال» طیب صالح و «سووشون» سیمین دانشور

رضا ناظمیان  مریم شکوهی نیا

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

 تأثیر استعمار بر جهان سوم از موضوعاتی است که همواره در آثار نویسندگان و شاعران جهان دیده می شود. ادبیات پسااستعماری می کوشد با ارائۀ تصویری صحیح به مبارزه با استعمار پرداخته و حقیقت امر را کشف کند. یکی از مسلم ترین اهداف نظریۀ پسااستعماری این است که با درک نحوۀ عملکرد ایدئولوژی استعمارگرانه در شکل دهی به هویت استعمارگران و استعمارشدگان، به پیکار با این ایدئولوژی برخیزد. ایران و سودان از جمله کشورهایی هستند که در برهه ای از زمان تحت سیطره استعمار بوده اند. «سیمین دانشور» و «طیب صالح» از جمله نویسندگان معاصر ایرانی و سودانی هستند که با استفاده از قالب رمان پسا استعماری به آشکار کردن حقایق تاریخی درباره مبارزه با استعمارگران پرداخته اند.

پژوهش حاضر رمان های یادشده را در عصر نویسندگان از دید نظریۀ پسااستعماری بررسی می کند و با استفاده از روش نقد تحلیلی- توصیفی به بررسی پیامدهای استعمار در ایران و همچنین جهان عرب می پردازد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: پسا استعماری تطبیقی ، پسا استعماری رمان فارسی عربی ، رمان پسا استعماری ، طیب صالح ، طیب صالح تطبیقی ، رمان های طیب صالح ، پسااستعماری ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 فروردین 1395 06:01 ب.ظ

نقد پسااستعماری رمان واحه الغروب بهاء طاهر بر اساس رویکرد ادوارد سعید

شنبه 22 اسفند 1394 08:53 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: پسااستعماری ( رویکرد ادبیات تطبیقی ) ، تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ، بهاء طاهر ،

نقد پسااستعماری رمان واحه الغروب بهاء طاهر بر اساس رویکرد ادوارد سعید

پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم . دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1393 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: عبدالله حسینی | استاد مشاور: حسین ابویسانی | دانشجو: ناهید خدادادیان

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهش در جهان معاصر، نقد پسااستعماری است و از مهم‌ترین نظریه‌پردازان آن می‌توان به ادوارد سعید اشاره کرد. محور اصلی چنین نقدی بر تقابل استعمارگر و استعمار زده بوده و عمده‌ی مطالعات آن شامل تأثیرات منفی استعمار بر فرهنگِ جوامع مستعمره است. چنین نقدی امروزه در ادبیات ملت‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد، اما در ادبیات عربی کمتر مورد اهمیت واقع‌شده است. لذا بر آن شدیم تا در این پژوهش از میان رمان‌های معاصر عربی که در این سبک و سیاق به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند، یکی را در بوته‌ی نقد نهیم؛ بنابراین با گزینش رمان برگزیده‌ی جوامع عربی در سال ???? بنام واحه‌الغروب اثرِ بهاء طاهر به این امر نائل‌آمده‌ایم و علاوه بر معرفی رمان مذکور، به‌نقد پسااستعماری رمان مذکور بر اساس رویکرد ادوارد سعید نیز پرداخته‌ایم؛ ازاین‌رو لازم گردید تا از روش تحلیلی- تفسیری استفاده نماییم. با مطالعه این پژوهش آشکار می‌شود که بهاء طاهر سعی بر آن نموده تا با مدد جستن از گفتمان استعماری، بتواند نسبت به پیامدهای استعمار واکنش نشان داده و اثرات زیان‌بار آن را به چالش بکشد؛ بنابراین در رمان واحه‌الغروب شاهد برخی از مولفه‌های پسااستعماری هم چون تقابل شرق و غرب، هویت، جنسیت، نژاد، زبان و غیره هستیم.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بهاء طاهر ، بهاء طاهر واحة الغروب ، رویکرد پسا استعماری رمان عربی ، پسا استعمار رمان عربی ، شرق شناسی ادوارد سعید ، الأنا والآخر ، من و دیگری رمان عربی ،
آخرین ویرایش: شنبه 22 اسفند 1394 08:56 ق.ظ

خوانش پسااستعماریِ رمان موسم هجرت به شمال اثرِ الطیب صالح

شنبه 22 اسفند 1394 08:42 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: پسااستعماری ( رویکرد ادبیات تطبیقی ) ، طیب صالح ، تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

 خوانش پسااستعماریِ رمان موسم هجرت به شمال اثرِ الطیب صالح

نویسندگان

کمال باغجری  1 ؛ شهریار نیازی2

1استادیار رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

2دانشیار رشتة زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

نظریه و نقد پسااستعماری هرچند در حیطة نظریه، گام‌های درخور توجهی را در کشورمان برداشته است، در میدان کاربرد و تطبیق هنوز هم رهیافتی بیگانه و مهجور به شمار می‌رود. جلوة بارز این بیگانگی، رمان کوتاه موسم هجرت به شمال اثر طیب صالح (نویسنده سرشناس سودانی) است که علی‌رغم یدک کشیدن عنوانِ بزرگ‌ترین رمان عربی قرن بیستم از سوی آکادمی ادبیات عربی و بسیاری از محافل ادبی دیگر، و به تبع آن توجه ویژه ناقدان ادبی به این اثر و به ویژه سه بار ترجمه به زبان فارسی، هنوز هم نتوانسته جایگاه مطلوبی در میان خوانندگان و ناقدان ادبی کشورمان به دست آورد. پژوهش پیش‌رو با هدف برداشتن گامی خرد در حوزه این رهیافت نقدی، درصدد خوانشی پسااستعماری از موسم هجرت به شمال برآمده و به واکاوی و تحلیل مفاهیمی پسااستعماری از قبیل من/ دیگری (مرکز و حاشیه)، دورگه ‌بودگی، نژاد، اروپا محوری و جنسیت در متن روایی مزبور پرداخته است. بر اساس این پژوهش، عامل اصلی موفقیت موسم هجرت به شمال در میان ده‌ها رمان عربی مشابه، در تصویر عینی و برهنه آن در بدست دادن مفاهیمِ پسااستعماری و به دنبال آن، اجتناب از هرگونه نگاه ایدئولوژیک و پیام محور و یا آرمانی به روابط میان استعمارگر و استعمار زده است. این رمان با بدست دادن تصویری برهنه و هولناک از خرد شدن هویتِ جامعه سودانی، به ‌ویژه طبقة روشنفکر این کشور، تأثیرات و پیامدهای دردناک اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استعمارِ نو را با بهره‌گیری از روایتی چند لایه و متکثر به تصویر کشیده است.

کلیدواژگان: نقد پسااستعماری؛ موسم هجرت به شمال (موسم الهجره إلی الشمال)؛ من/ دیگری؛ دورگه ‌بودگی؛ اروپا محوری.

نتیجه‌

مفهوم من/ دیگری (مرکز/ حاشیه) تقریباً بر تمامی مؤلفه‌های پیرامتنی و درون ‌متنی موسم هجرت به شمال سایه افکنده است. در این رمان، مصطفی سعید با تأکید بر ارزش‌های بومی و ارج ‌نهادن به فرهنگ و تمدن غربی از یک سو، و حملة بی‌محابا و احساسی به مرکزیت اروپایی از سوی دیگر، درصدد وارونه‌کردنِ معادلة من و دیگری برمی‌آید. در مقابل، شخصیت راوی تلاش می‌کند مفهوم من/ دیگری را از اساس ریشه‌کن کند و رابطة میان شمال و جنوب (شرق و غرب) را به دوران پیشااستعماری بازگرداند. در موسم هجرت به شمال هر دوی این رویکردها به ناکامی می‌انجامد.

در متن روایی موسم هجرت به شمال می‌توان تمامی مؤلفه‌های دورگه ‌بودگی از جمله دورگه ‌بودگیِ وجودی، اقتصادی، سیاسی و غیره را رصد کرد. در سطح افراد، هر دو شخصیت اصلی این رمان روشنفکرانی دورگه‌اند که بر اثر سیاست‌های استعماری شخصیتی دو یا چند پاره یافته‌اند. در سطح جامعه نیز دورگه ‌بودگی و ناهمگونیِ ناشی از تحولات سریع و گزینشی استعمار چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای افراد جامعه به وجود آورده است.

واکنش مصطفی سعید به تبعیض نژادی و اروپا محوری در سه مرحلة مختلف صورت می‌پذیرد: اول، تنفر و انزجار از نژاد و رنگ سیاه و سرخوردگی از هویت بومی؛ دوم، تلاش برای جلب توجه همگان به نژاد و فرهنگ قومی و خلق اسطورة مرد سیاه ‌پوستِ جذاب و دلربا؛ و سوم، پی بردن به معقولات روابط میان ارباب و برده و تلاش برای ایجاد راه‌حلی منطقی و عقلانی برای تبعیض نژادی و اروپا محوری. شایان ذکر است که در این رمان، کارکرد تاریخ در واکنش استعمار زده به مقولة نژاد و اروپا محوری نیز بسیار آشکار و قابل ‌تأمل است.

موسم هجرت به شمال در میان رمان‌های عربیِ پسااستعماری افراطی‌ترین واکنش را به مفهوم جنسیت نشان داده است. این واکنشِ تند علاوه بر پیرنگ داستان (تبدیل نزاع میان استعمارگر و استعمار زده به نزاعی جنسی)، در عناصر ساختاری آن همچون شخصیت‌ پردازی و توصیف فضای داستان نیز بسیار مشهود است. همچنین در بحث جنسیت کارکرد تاریخ نیز، همچون نژاد و اروپا محوری، بسیار مشهود است.

منابع استفاده شده در مقاله

إدریس، سهیل؛ الـحی اللاتینی، بیروت، دارالآداب، ط14، 2006م.

أشکروفت، بیل و آخرون؛ دراسات مابعدالکولونیالیة، ترجمة أحمد الروبی وآخرون، القاهرة، المرکز القومی للترجمة، ط1، 2010م.

باغجری، کمال؛ کتاب بیداری اسلامی (دلایل و ریشه‌ها)، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، چاپ اول، 1390ش.

برکات، حلیم؛غربة الکاتب العربـی، بیروت، دار الساقی، ط1، 2011م.

تسلیمی، علی؛ نقد ادبی (نظریه‌های ادبی و کاربرد آن‌ها در ادبیات فارسی)، تهران، کتاب آمه، چاپ اول، 1388ش.

حقی، یحیی؛ قندیل اُم هاشم، القاهرة، الجمعیة العامة للکتابة، ط؟، 2002م.

شاهمیری، آزاده؛ نظریه و نقد پسااستعماری، نشر علم، چاپ اول،  1389ش.

صالح، الطیب؛ موسم الهجرة إلی الشمال، بیروت، دارالعودة، ط10،  2009م.

ـــــــــــ؛ موسم هجرت به شمال، ترجمة رضا عامری، تهران، نشر چشمه، چاپ اول، 1390ش.

صالح، فخری؛فی الروایه العربیة الجدیدة، بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط1، 2009م.

طرابیشی، جورج؛ شرق و غرب: رجولة وأنوثة، بیروت، دارالطلیعة، ط4، 1997م.

فانون، فرانتس؛ پوست سیاه، صورتک‌های سفید، ترجمة محمد امین کاردان، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، 1355ش.

محمدیه، أحمد سعید؛ الطیب الصالح: عبقری الروایة العربیة، بیروت، دارالعودة، ط5، 2007م.

وادی، طه؛ الروایة السیاسیة، القاهرة، دار النشر للجامعات المصریة، ط1، 1996م.

پایگاه‌های اینترنتی

شمو، علی محمد. (2010). جائزة الطیب صالح للکتابة الإبداعیة. تاریخ آخرین بازدید: 1/8/1391
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقد پسااستعماری ، موسم الهجرة إلی الشمال ، موسم هجرت به شمال ، من و دیگری غرب ، طیب صالح ، طیب صالح موسم الهجرة ، رویکرد پسا استعماری ،
آخرین ویرایش: شنبه 22 اسفند 1394 08:50 ق.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic