دکتر احمد حیدری

مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی - شماره 38 - بهار 1395

سه شنبه 12 مرداد 1395 07:06 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، مقالات متفرقه ادبیات عرب ، مقالات علمی پژوهشی ،

مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی 

 شماره 38 - بهار 1395

برای مطالعه این شماره بر روی تصویر کلیک کنید


مقالات این شماره:

1.   عنصر گفت‌وگو در شعر ابونواس «شیوه‌ها، انواع و کارکردها»

2.   بررسی ریخت‌شناسی «عبث الاقدار» نجیب محفوظ بر اساس نظریة پراپ

3.   تحلیل گفتمان روایی مجموعة «مغرب الشمس» حسن برطال (بر اساس مهم‌ترین مباحث گفتمان روایی ژرار ژنت: کانون روایت، حالت و لحن)

4.   علت‌های رواج سیرة عنتره در عصر عباسی دوم

5.   نمایش هنری گفت‌وگو در قرآن کریم (با تکیه بر گفت‌وگوهای سوره طه و مریم)

6.   دراسة الرموز الطبیعیة فی أشعار ایلیا أبی ماضی

7.   ظاهرﺓ القرض اللغوی بین ‌اللغتین الفارسیـﺔ و العربیـﺔ

8.   دراسة مقومات أدب الخیال (الفانتازیا) فی حکایات کلیلة و دمنة (علی اساس ترجمة ابن المقفع)

9.   وظیفة مکان القصة فی إظهار عناصر المقاومة (روایة ذاکرة الجسد لأحلام مستغانمی نموذجاً)

10.                      العوامل المؤثرة فی تعلم اللغة العربیة بین طلاب جامعة بیام نور لمحافظة جهارمحال و بختیاری

11.                      فرصت های شغلی فراهم شده برای فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عربی و لزوم هماهنگی آموزشی با نیاز های آن

12.                      قدرات ریادة الأعمال و استراتیجیاتها و مبادئها و التسویق فی مجال اللغة العربیة و آدابها

13.                      «السیاحة الطبیة» خیار فی إیجاد فرص العمل لخریجی قسم اللغة العربیة

 

.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها ، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ، مجله انجمن ایرانی زبان عربی ، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب شماره 38 ، مجله انجمن عربی ، دانلود مقالات علمی پژوهشی ادبیات عرب ، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 12 مرداد 1395 07:19 ب.ظ

بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012

سه شنبه 10 آذر 1394 10:49 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات علمی پژوهشی ، مقالات متفرقه ادبیات عرب ،

بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012 

برای دانلود کلیک کنید 

فاطمة علی نجاد جمازکتی  1 ؛ سعیدة میرحق جو لنکرودی2 ؛ فروغ رحیمی3 ؛ مرضیة کهندل جهرمی3

1مرکز الاستشهاد المرجعی لعلوم العالم الاسلامی

2پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

3پایگاه استنادی علوم جهان اسلام.

الملخص

این پژوهش با هدف بررسی شاخص‌های مختلف هم‌تألیفی نویسندگان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در سال 2012 تا 2013 صورت گرفته‌است. نتایج نشان می‌دهد که در این دو سال 60 مقاله به چاپ رسیده که 40 مقاله به زبان فارسی و 20 مقاله به زبان عربی نوشته شده‌است. حدود 60 درصد مقالات با مشارکت دو نویسنده انجام شده و نشان‌دهنده آن است که 78 درصد از نویسندگان مجله، روابط هم‌نویسندگی دارند. میانگین ضریب مشارکت در این دو سال کمتر از 5/0 بوده‌است که نشان‌دهنده ضعیف بودن میزان همکاری گروهی بین نویسندگان این مجله است. تعداد 42 مقاله با مشارکت نویسندگان همکار از یک دانشگاه تألیف شده و تنها در تألیف 11 مقاله، نویسندگانی از دانشگاه‌های مختلف با هم همکاری نمودند و این بیانگر نبودِ همکاری گروهی بین‌دانشگاهی نویسندگان است. دانشگاه‌های تربیت مدرس، خوارزمی و رازی هرکدام با 6 مقاله به ‌طور مشترک در جایگاه نخست بیشترین تولید مقاله ایستاده‌اند. کبری روشن‌فکر با 3 مقاله تألیفی به عنوان پرکارترین نویسندة این مجله شناخته می‌شود. میانگین استناد برای هر مقاله 15/24 استناد و برای هر شماره 12/181 استناد است.

الكلمات الرئیسیة: مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی؛ هم‌تألیفی؛ نمایه استنادی علوم جهان اسلام.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 آذر 1394 10:52 ب.ظ

اسطوره‌ها و باورهای محلی در رمان «نزیف الحجر» ابراهیم الکونی - الاسطوره ابراهیم الکونی - الأسطوره فی روایات إبراهیم الکونی لیبیا

جمعه 8 آبان 1394 12:01 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات متفرقه ادبیات عرب ،


چکیده


اصل مقاله (254 K)

حیات بشر با اساطیر پیوند ناگسستنی دارد. این داستان های خیالی که گاه ریشه در واقعیت تاریخی دارند چنان با زندگی انسان درآمیخته اند که در برخی جوامع به عنوان حقیقت غیر قابل انکار پذیرفته شده اند در هم تنیده بودن اساطیر با زندگی بشر، چنان در ادبیات به عنوان جلوه ای از فرهنگ و تمدن انسان انعکاس یافته که امروزه اسطوره ها جایگاه کم نظیری در ادبیات ملل جهان و از جمله ادبیات عربی پیدا کرده است. ابراهیم الکونی یکی از رمان نویسان معاصر و شناخته شده در جهان عرب است که از اسطوره و به ویژه اساطیر بومی-آفریقایی و باورهای محلی بهره ی  فراوانی گرفته است. در این مقاله تلاش شده اسطوره ها و اعتقادات بومیان در منطقه ای از شمال آفریقا (لیبی) در یکی از برجسته‌ترین آثار ابراهیم الکونی به نام "نزیف الحجر" بررسی شود و از این رهگذر کاربست اسطوره و کارکرد آن در نزد این نویسنده پرآوازه عرب معرفی گردد.

کلمات کلیدی : ابراهیم الکونی - الأساطیر - اسطوره ابراهیم الکونی لیبی - باورهای محلی در رمان عربی - اسطوره در رمان عربی - اسطوره در شعر عربی -رمان نزیف الحجر - روایة نزیف الحجر ابراهیم الکونی - الأساطیر الادب العربی - احمد حیدری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 8 آبان 1394 12:06 ق.ظ

بررسی و نقد ترجمه بین‌زبانی ترجمه بین‌نشانه‌ای کتاب مرگ دستفروش نشانه‌شناسی انتقادی ادبیات

جمعه 1 آبان 1394 11:42 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات متفرقه ادبیات عرب ، مطالعات ترجمه ( نقد ترجمه ) ،


 بررسی و نقد ترجمه بین‌زبانی ترجمه بین‌نشانه‌ای کتاب مرگ

 دستفروش نشانه‌شناسی انتقادی ادبیات

چکیده :

مقالة حاضر به بررسی و نقد نمایشنامة «مرگ فروشنده»، ترجمة بین‌زبانی آن به فارسی و ترجمه بین‌فرهنگی- بین‌نشانه‌ای آن به یک تله‌تئاتر ایرانی می‌پردازد. نمایشنامه از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده و ترجمة فارسی مبنای ترجمة بین‌نشانه‌ای آن بوده است. بر این اساس نگارنده هر دو ترجمه را با متن‌های پیشین مربوطه مقایسه کرده و در هر دو ترجمه، نشانه‌هایی که مشخصاً کارکرد ایدئولوژیک دارند تعیین و بررسی شدند. سپس با بسط نظریه نشانه‌شناسی انتقادی برای نقد ترجمه، انواع این نشانه‌ها و چگونگی تغییرات و حفظ این نشانه‌ها در تله‌تئاتر تحلیل و نقد شده‌اند. یافته‌های به دست آمده نشان داد که در ترجمة بین‌زبانی هیچ سانسوری وجود نداشته ولی در تله‌تئاتر تقریباً همة نشانه‌های دارای کارکرد ایدئولوژیک خاص حذف شده‌اند و در‌واقع متن آنقدر سانسور شده که گاهی حتی انسجام خود را از دست داده است. مترجم/ کارگردان سعی کرده تا جایی که می‌تواند متن را مطابق فرهنگ مقصد تغییر دهد و از طریق حذف و اضافه‌کردن نشانه‌های منطبق با دیدگاه‌ها و سنت‌های غالب متن مقصد و حذف کامل نشانه‌هایی که با این دیدگاه‌ها منطبق نیستند و در حقیقت از طریق حذف و اضافه‌های کاملاً مشهود با کارکردهای ایدئولوژیک مشخص دیدگاه‌های فرهنگ و سنت غالب جامعة مقصد را از طریق ترجمه به دریافت‌کنندگان اعمال کند؛ به همین دلیل متنی آفریده که در برخی موارد کاملاً انسجام خود را از دست داده و یا نسبت به متن پیشین معناهای متفاوتی پیدا کرده که گاه حتی در تضاد کامل با معناهای موردنظر متن اصلی بوده‌اند.

 کلید واژه : نشانه شناسی - تحلیل گفتمان - نقد ترجمه - کتاب مرگ دستفروش


برای دانلود تمام مقاله کلیک نمایید


کلمات کلیدی : نشانه شناسی ترجمه - نقد بین زبانی - نقد ترجمه -گفتمان انتقادی ادبیات - داستان مرگ دستفروش - زبان وادبیات عربی - مجله جستارهای زبانی - گروه ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر - احمد حیدری - بررسی و نقد ترجمه
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقد ترجمه ، تحلیل گفتمان ترجمه ، سخن کاوی ترجمه ، عناصر خاموش ترجمه ، زبان شناسی ترجمه ، ترجمه بین زبانی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 دی 1394 02:10 ق.ظ

الخطاب الغلافی ومضمرات التصوف فی «أنطق عن الهوى» لعبدالله حمادی - سیمیائیة الغلاف - نشانه شناسی جلد کتاب - گفتمان جلد کتاب -

جمعه 1 آبان 1394 11:32 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات متفرقه ادبیات عرب ، تصوف - متصوفان در ادبیات عرب ،


الخطاب الغلافی ومضمرات التصوف فی «أنطق عن الهوى» 


لعبدالله حمادی


الملخص

کان الغلاف فی السابق من أجل حفظ ما فی المتن من التلف، وأصبح الغلاف الآن یتخذ منحى آخر من خلال مدى تطابقه للمتن ومدى التعبیر عنه، وهو ما نراه فی صفحة الغلاف لدى الشاعر فی دیوانه، فالغلاف کان مرتبطا بالمتن الشعری الذی إذا نظرنا إلیه وجدناه رحلة متصوف یتقلب فی الأحوال کما على وجه الغلاف الذی نتواصل معه بصریا لیترجم لنا واقع العمل الداخلی. وغلاف المجموعة الشعریة (أنطق عن الهوى) فی طبعتها الأولى سنة 2011، أردنا من خلاله استنطاق عتبته الغلافیة بأیقوناتها الغائبة والحاضرة من أجل تمهید الطریق للولوج إلى بهو المتن.

الكلمات الرئیسیة : الغلاف - عبدالله حمادی - العنوان - اللون - التصوف. 

برای دانلود تمام مقاله کلیک کنید

کلمات کلیدی : نشانه شناسی غلاف کتاب - نشانه شناسی جلد کتاب - جلد کتاب تاثیر آن در معنا - مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی- مقاله در مورد تصوف ادبیات عرب- نشانه شناسی عنوان - نشانه شناسی رنگ در ادبیات - عبدالله حمادی - گروه عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر - احمد حیدری .
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الغلاف ، عتبات النص ، اللون الغلاف ، سیمیائیة العنوان ، نشانه شناسی عنوان ، نشانه شناسی رنگ ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 دی 1394 02:11 ق.ظ

تحلیل الألفاظ الدالة علی الموت فی شعر لبید بن ربیعة

دوشنبه 27 مهر 1394 11:01 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات متفرقه ادبیات عرب ،
تحلیل معناشناختی واژگان حوزه معنایی «مرگ» 


در شعر لبید بن ربیعه


تحلیل الألفاظ الدالة علی الموت فی شعر لبید بن ربیعة 

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ذهن انسان‌ها بویژه اندیشمندان و از جمله شاعران را به خود مشغول کرده مساله «مرگ» است. در ادبیات عرب نیز شاعران قبل و بعد از اسلام دل مشغولی های فراوانی نسبت به مرگ داشتند که از بزرگترین رویداد زندگی بشری است. در این میان لبید بن ربیعه شاعر عرب دوره جاهلی از جمله شاعرانی است که فراوان از مرگ سخن به میان آورده است؛ لذا با بررسی دقیق دیوان شعر او می توان گفت که «حوزه معنایی مرگ» یکی از حوزه‌های برجسته در شعر این شاعر مرگ اندیش است. در این مقاله تلاش شده است تا تمامی واژگان دالّ بر مرگ چون «الموت، المنیّه، الحتف و الحِمام» و... بر اساس فرهنگ لغت‌های معتبر چون «لسان العرب و معجم مقاییس اللغه» و... مورد بررسی قرار گیرد و دلالت‌های بافت مدارانه آن‌ها در دیوان شاعر واکاوی می گردد. در این مقاله درباره موضوع «نشان داری واژه ها» در حوزه معنایی مرگ بحث شد؛ چرا که طرح این مبحث به خوبی بیانگر توانمندی شاعر در واژه گزینی مناسب است.

دانلود تمام مقاله


کلمات کلیدی : لبید بن ربیعه - مرگ - شعر جاهلی - لبید بن ربیعه حوزه معنایی. معلقه لبید
گروه عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهردیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 مهر 1394 11:09 ق.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات