دکتر احمد حیدری

دانلود دیوان منادیل من حریر الکلمات یحیی سماوی

چهارشنبه 19 خرداد 1395 10:30 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: دانلود دیوان شاعران عرب pdf ، یحیی سماوی ، شعر معاصر عربی ،

دانلود دیوان

منادیل من حریر الکلمات

یحیی سماوی

 

برای دانلود کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: یحیی سماوی ، دیوان یحیی سماوی ، یحیی سماوی pdf ، شعر یحیی سماوی ، منادیل من حریر الکلمات ، دانلود یحیی سماوی شعر ، منادیل من حریر pdf ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 19 خرداد 1395 10:35 ب.ظ

دانلود دیوان یحیی السماوی

پنجشنبه 13 خرداد 1395 10:37 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، یحیی سماوی ،

دانلود 

دیوان یحیی السماوی

 

نام دیوان: أطفئینی بنارك

 

برای دانلود کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: یحیی سماوی ، دانلود دیوان یحیی سماوی ، دیوان: أطفئینی بنارك ، یحیی سماوی شعر عربی ، دانلود شعر یحیی سماوی ، یحیی سماوی دانلود ، اشعار یحیی سماوی pdf ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 خرداد 1395 10:43 ق.ظ

یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق

چهارشنبه 18 فروردین 1395 11:39 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: یحیی سماوی ، شعر معاصر عربی ، ادبیات مقاومت فلسطین ،

        یحیی سماوی مظهر آمریکایی‌ستیزی در شعر معاصر عراق

عبدالاحد غیبی  ؛ لیلا جباری

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

  شعر مقاومت به عنوان نوع ادبی اثرگذار در میان انواع ادبی دیگر، به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور عراق از نمود بیشتری برخوردار است. شاعران مقاومت عراق، با استفاده از سلاح کلمه، گزارشی هنرمندانه از پایداری و مقاومت خود و مردم سرزمینشان در برابر ظلم و ستم ارائه داده اند. در این میان «یحیی سماوی» از جمله شاعران معاصر عراق است که با رژیم بعث حاکم بر جامعه عراق و اشغالگران آمریکایی به شدت مخالف است و سلطه­ی هیچ یک از آن ها را بر نمی تابد. او با سلاح توانمند شعر، اعتراض خود علیه استبداد و به خصوص استعمار را اعلام کرده و به مبارزه و ستیز با بیگانگان پرداخته است. افشای جنایت­های آمریکا در عراق، اعتراض به غارت این کشور توسط اشغالگران و... از جمله مفاهیم مقاومت و پایداری است که در آثار این شاعر کبیر معاصر عراقی تجلی یافته است. شاعر گاهی با کنایه و به یاری زبان طنز و گاهی با بیانی صریح، سعی در تبیین این مفاهیم دارد؛ او به مدد بازخوانی وقایع تاریخی نظیر واقعه دلخراش کربلا بر آن است فرهنگ مبارزه علیه مستکبران و استعمارگران را در دنیای عرب و به ویژه در کشور عراق گسترش دهد تا از این رهگذر جهان را با مفهوم واقعی عدالت اجتماعی، سیاسی آشنا سازد. مقاله حاضر بر آن است تا اشعار مقاومت یحیی سماوی پس از اشغال عراق از سال 2003 تا پایان 2011م را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

کلید واژه ها: عراق، یحیی سماوی، شعر عربی معاصر، مقاوم
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: یحیی سماوی ، الشعر العراقی ، الشعر المعاصر ، شعر معاصر عربی ، آمریکاستیزی ، الأدب المقاوم ، یحیی سماوی مقاومت ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 18 فروردین 1395 11:41 ب.ظ

فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی

دوشنبه 10 اسفند 1394 11:52 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مکاتب ادبی ( عربی ) ، یحیی سماوی ، نماد ها و سمبل در ادبیات عرب ،

فراخوانی شهرها در شعر یحیی سماوی

برای دانلود فایل کلیک کنید

 

چکیده

شهر از بارزترین موضوعاتی است که شاعران در شعر معاصر عرب به آن پرداخته اند. فراخوانی شهرها در بین شاعران متفاوت است. اغلب دارای دلالت های نمادین و مناسب با گرایش های فکری و دیدگاه های آنها نسبت به زندگی است. یحیی سماوی شاعر معاصر عراقی از بارزترین شاعران نوگراست که در شعر خود به مفهوم نمادین شهرها پرداخته است. بیشتر شهرها و روستاهای کشور عراق را در شعر خود ترسیم کرده و از فقر، بیماری و وضعیّت نابسامان آنها شکایت می کند.

 مقاله حاضر برآن است که بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، به مهم ترین شهرهای عربی و دلالت های نمادین آنها در شعر سماوی بپردازد. «بغداد»، «سماوه» و «مکّه» به ترتیب بیشترین شهرهای به کار رفتـه در شعر اوست. «بغداد» یایتخت با پیشینه تاریخی، نماد تمام شهرهای عراق، بلکه نماد کیان عربی به شمار می رود. «سماوه» زادگاه شاعر و آرمان شهر وی، نماد زیبایی و سرسبزی، عفّت و دلاوری می باشد؛ و «مکّه» به عنوان یکی از شهرهای عربی و پایتخت معنوی اسلام بوده که شاعر پس از ترک کشور عراق، در آنجا اقامت گزید و برای نخستین بار طعم امنیّت را در این شهر چشید.

واژگان کلیدی: شعر معاصر عربی؛ یحیی سماوی؛ شهرها؛ عراق؛ نماد
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: یحیی سماوی ، یحیی السماوی ، استدعاء المدن ، فراخوانی شهرها ، رمز المدینة ، استدعاء شعر ، شعر معاصر عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 10 اسفند 1394 11:55 ب.ظ

موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى السماوی

دوشنبه 10 اسفند 1394 08:29 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: موتیف ، یحیی سماوی ،


موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى السماوی

نویسندگان

رسول بلاوی  1 ؛ علی خضری1 ؛ مرضیة آباد2

1أستاذ مساعد بـجامعة خلیج فارس فی بوشهر

2أستاذة مشارکة بـجامعة فردوسی فی مشهد

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

یعد الـموتیف فی الشعر من الظواهر التی تستخدم لفهم النص الأدبی؛ ولا یقوم فقط على مجرد التکرار فی السیاق الشعری، بل ما یترکه هذا التکرار من أثر انفعالی فی نفس الـمتلقی. وقد حاول الشاعر العراقی یـحیى السماوی أن یجعل من الـموتیف أداة جمالیة تخدم الـموضوع الشعری، وتؤدی وظیفة جمالیة تساعد على إثراء‌ الدلالات، و تکشف عن الإلـحاح أو التأکید الذی یسعى إلیه. و من أهم موتیفاته التی تحمل دلالات وثیقة الصلة بحیاته و نفسیته "استدعاء الشخصیات التراثیة"، فقد وردت هذه الـموتیفات فی شعره بکثافة و قد انزاحت عن معناها الـحقیقی لتحمل دلالات و رؤیً جدیدة. هذه الدراسة التی اعتمدنا فی خطتها علی الـمنهج الوصفی – التحلیلی، ترصد استدعاء الشاعر للشخصیات التراثیة ودلالاتها فی تجربة الشاعر؛ فقد وجد الشاعر طاقات غنیة فی استدعائه لهذه الشخصیات التراثیة فاتخذها أداة للإفصاح عن مشاعره، أو تجسید أفکاره؛استطاع الشاعر أن یوظّف هذه الشخصیات إما لتحفیز الهمم وإما للصبر والنضال، وإما لبیان الوضع الهش والـموقف الهزیل للأمة العربیة والإسلامیة، وإما لبیان التمرد والرفض وعدم الـخنوع.

کلیدواژگان: الشعر العراقی الـحدیث؛ الـموتیف؛ یـحیى السماوی؛ التراث؛ استدعاء الشخصیات.

1- الـمقدمة:   

لقد حظی البحث عن الـموتیف باهتمام واسع فی النقد الأدبی الأوروبی باعتباره عنصراً فعالاً فی النقد وتحلیل النصوص الأدبیة. أصل کلمة "الـموتیف" فرنسیة، تعنی فی اللغة الـحرکة، الإثارة، الإلـحاح و الدافع.

تستخدم مفردة  "الـموتیف" فی فنون و علوم مختلفة، منها: الرسم،‌ والنحت، والهندسة الـمعماریة، والـموسیقى، والـحیاکة، والـخیاطة، والتصویر والأدب. فعلی سبیل الـمثال، الـموتیف فی فن التصویر یعنی العنصر الـمکرّر الذی یلعب دورا أساسیا فی الفلم لفهمه. فالتکرار هنا قد یکون حوارا، أو نبرات موسیقیة، أو سلوک الشخصیات، أو نورا، أو صوتا، أو مکان آلة التصویر،.... (اسلامی، 1386هـ ش: 75).

والـموتیف فی الأدب یعنی الفکرة الرئیسة أو الـموضوع الذی یتکرّر فی العمل الأدبی، أو الـمفردة الـمتکررة، أو الـحافز والباعث (طه، 2004م: 208). ولا یخفی أن التکرار هو السمة الغالبة على الـموتیف فی الأعمال الفنیة والأدبیة.

تُعرّف کلمة «موتیف» بشکل عام بأنها الـجزء الـمتکرر والـمستمر الـحامل لمعنى أو قیمة ثقافیة، والذی یدخل فی  تکوین الشکل (البنیة .. إلـخ) أو الـمحتوى لمختلف أنواع الإنتاج الثقافی (الشامی،2007م: 29).

1-1- أهمیة الـموتیف:

لا یـخفى أنّ تکرار فکرة أو صورة أو رمزٍ ما لتکوین الـموتیف، یعنی أهمیة تلک الفکرة  والصورة  والرمز عند الشاعر، حیث تضجّ وتُرغی فی رأسه حتى تملأ علیه نفسه، وبتعبیر آخر فالـموتیف دلالة نفسیة، تشیر إلى انهماک الشاعر فی بُعد معین أو استغراقه فی فکرة ما «تبدأ له من تراث إنسانی و روحی، وکأنک تحس بها قد أغلقت دونه کل طریق، فحیثما اتجه یمثلها هناک، فإذا هو أغلق نفسه دون الأشیاء، إصطدم بها کذلک فی أعماق نفسه» ( اسماعیل، 1972م: 166). ثم یروح یقول بـها و یـمدّها بشرایین جدیدة، تعطیها القوة و الـحیویة و الألق، و تحقق لها حضورها و فاعلیتها.

الـموتیف یساعدنا فی تفهم أسلوب الشاعر، مثلما یشیر إلی القضایا / الأفکار التی کانت تتفاعل فی ذهنه؛ وإذا وجد عند شاعر من الشعراء فإنما هو یوضح تلک العلاقة الـحمیمة والتلاحم الکبیر بین هذه الصور والـمعانی وبین الواقع النفسی للشاعر و لتوجهاته و آرائه. کما أن الشاعر یستخدم الـموتیف لیضخّ من خلاله ما یتراکم فی داخله وما یعتمل فی صدره، و لیفرّغ الشحنات التی تتصادم و تقدح بین أضلاعه کعملیة تنفیس و تخلیص.

الـموتیف لا یقوم فقط على مجرد تکرار اللفظة فی السیاق الشعری، وإنـما یقوم علی

ما تـترکه هذه اللفظة من أثر انفعالـی فـی نفس الـمتلقی، وبذلک فإنه یعکس جانباً

من الـموقف النفسی والانفعالی، ومثل هذا الـجانب لا یـمکن فهمه إلا من خلال دراسة الـموتیف داخل النص الشعری الذی ورد فیه، فکل موتیف یـحمل فی ثنایاه دلالات نفسیة وانفعالیة مختلفة تفرضها طبیعة السیاق الشعری، ولولا ذلک لکان تکراراً لجملة من الأشیاء التی لا تؤدی إلى معنى أو وظیفة فی البناء الشعری، فالـموتیف إحدى الأدوات الـجمالیة التی تساعد الشاعر على تشکیل موقفه وتصویره فی إثراء‌ الدلالات و البناء الشعری.

1-2- دلالات الـموتیف:

الـموتیف یعتبر من أهم الـمکونات لدراسة الأفکار و الأغراص فی النقد الأدبی وتـحلیل النصوص، ویـمکن لنا أن نحدّد مفهومه کما یلی:

أولاً: کل عنصر مکرّر حسّاس فی النص، وهذا العنصر الـمکرّر قد یکون شیئاً، أو حدثاً، أو صوتاً، أو صورة، أو لونا، أو مکاناً، أو زماناً، أو فضاء، أو مشهدا، أو حالة نفسیة (کالـحزن، والفرح، والـجنون، والـخوف، ...) أو غیر ذلک، فالعامل الذی یـجعل هذه العناصر موتیفاً هو التکرار، فمثلا: اللون بذاته لا یعتبر موتیفاً، ولکن عندما یتکرّر یلفت انتباه الـمتلقّی، فیبقی یبحث عن سر هذا التکرار محاولاً الکشف عمّا وراء النص.

ثانیاً: الأفکار، والأغراض والـموضوعات الـمکرّرة فی أعمال شخصٍ ما أو جیل أو فترة زمنیة مـحددة.

هذان الـمفهومان (أی العنصر والـموضوع) یشترکان فی قضیة التکرار، ویـختلفان فی بُعدی اللفظ والـمعنی. فالـموتیف فی الـمفهوم الأول یهتمّ باللفظ - ولو أنه یکون فی خدمة الـمعنی والـموضوع- وفی الـمفهوم الثانی هو تکرار الفکرة/ الـمعنى/ الـموضوع.

وقد تکون للموتیف وظیفة رمزیة، فالـمفردات/ الـموتیفات عندما تتکرّر فی أعمال الشاعر تحمل دلالات و إیـحاءات رمزیة.. وبعبارةٍ أخری تکرار العنصر الفعّال فی النص لکی یصبح موتیفاً یضفی علیه إیـحاءات ودلالات جدیدة تؤهّله لیکون رمزاً، کموتیف/ رمزیة شخصیة الإمام الـحسین (ع) فی الشعر الـمعاصر.

1-3-خلفیة البحث:

أوّل دراسة ظهرت فی الأوساط الثقافیة الغربیة حول الـموتیف، هی الدراسة التی أعدّها "استیت تامسون" أواخر الستینات من القرن العشرین تحت عنوان "معجم موضوعات الأدب العالـمی". والدراسة الثانیة فی هذا الـمجال هی دراسة " الیزابت فرنزیل" الآلـمانیة، التی أثرت الـمکتبة العالـمیة بکتابین هما: «مضامین الأدب العالـمی» و «موتیف الأدب العالـمی»، و قد اهتدی بهما الکثیر من الباحثین (تقوی، 1388ش: 8 و9).

أما الدراسات التی نالت قصب السبق فی تجربة السماوی نخصّ منها بالذکر کتاب حسین سرمک حسن، الـموسوم بـ"إشکالیة الـحداثة فی الشعر السیاسی/یحیى السماوی أنموذجاً"، و کتاب محمد جاهین بدوی الـموسوم بـ"العشق و الاغتراب فی شعر یحیى السماوی"، وکتاب فاطمة القرنی الـموسوم بـ"الشعر العراقی فی الـمنفی/السماوی نموذجاً"، و کتابی عصام شرتح الـموسومین بـ" آفاق الشعریة/دراسة فی شعر یحیى السماوی" و" موحیات الـخطاب الشعری/دراسة فی شعر یحیى السماوی". وکل هذه الدراسات والبحوث الـمقدّمة لم یتطرّق أصحابها إلی موضوع الـموتیف فی شعر السماوی.

وإنّنا فی هذا الـمقال سوف نعالـج موضوع موتیف "استدعاء الشخصیات التراثیة" فی شعر الشاعر العراقی یحیى السماوی. وسوف نحاول أن نجیب فی هذه الدراسة على الأسئلة التالیة: ما هو الـموتیف و دلالاته النقدیة فی الشعر؟ کیف یستدعی السماوی الشخصیات التراثیة باعتبارها موتیفات تتکرّر فی شعره؟ و ما هو أثر هذه الـموتیفات على مـخیلة الـمتلقی؟ وما هى الدلالات التی تحملها هذه الـموتیفات فی شعر.

منابع استفاده شده در مقاله:

ابن منظور الـمصری، أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب، بیروت، دار صادر، الطبعة الأولى، 1410هـ.

اسلامی، مجید، مفاهیم نقد فیلم، تهران، نشر نی، 1386هـ ش.

اسماعیل، عزالدین، الشعر العربی الـمعاصر / قضایاه و ظواهره الفنیة و الـمعنویة، بیروت، دار الثقافة، ط2، 1972م.

بدوی، محمد جاهین، العشق والاغتراب فی شعر یحیى السماوی (قلیلک لا کثیرهنّ نموذجاً)، دمشق، دار الینابیع، ط1،2010.

تقوی، محمد، الهام دهقان، « موتیف چیست و چگونه شکل مى­گیرد»، طهران، مجلة نقد أدبی، جامعة  تربیت مدرس، العدد 8، صص 27 – 7، 1388هـ ش.

حداد، علی ،أثر التراث فی الشعر العراقی الـحدیث، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة (آفاق عربیة)، ط1، 1986م.

خفاجی عبد الـجواد، «قراءة فی قصیدة یحیى السماوی؛ یا صابراً عقدین إلا بضعة» ضمن کتاب، "تجلیات الـحنین فی تکریم الشاعر یحیى السماوی" لـماجد الغرباوی، ج/2، 2010م.

زاید، على عشری، استدعاء الشخصیات التراثیة فی الشعر العربی الـمعاصر، القاهرة، دار الفکر العربی، 1997م.

السماوی، یحیى، هذه خیمتی.. فأین الوطن؟، ملبورن، استرالیا، مطبوعات، ط1، 1997م.

ــــــ ، نقوش على جذع نخلة، استرالیا، منشورات مجلة کلمات – سیدنی، 2005م.

ــــــ ، البکاء على کتف الوطن، دمشق، التکوین، 2008م.

ــــــ ، لـماذا تأخرت دهراً، دمشق، دار الینابیع، 2010م.

الشامی، حسن، «مفاهیم أساسیة فی دراسة الـموروث الشعبی الشفهی»، الریاض، مـجلة الـخطاب الثقافی– دراسات، جامعة الـملک سعود، العدد الثانی،صص59-6، 2007م.

شرتح، عصام، آفاق الشعریة / دراسة فی شعر یحیى السماوی، سوریه، دار الینابیع، ط1، 2011م.

الصوری، محمد علی، أبوذر الغفاری الاشتراکی الـمطارد، بیروت، الـمؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ط1، 1979م.

طه، الـمتوکل، حدائق ابراهیم، بیروت، الـموسسة العربیة للدراسات و النشر، ط1، 2004م.

عباس، إحسان، إتجاهات الشعر العربی، الکویت، الـمجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب، ط1، 1978م.

القرنی، فاطمة، الشعر العراقی فی الـمنفى (السماوی نموذجاً)، الریاض، موسسة الیمامة الصحیفة، ط1، 2008.

الکرکی، خالد، الرموز التراثیة العربیة فی الشعر العربی الـحدیث، بیروت، دار الـجیل، و عمان، مکتبة الرائد العلمیة، ط1، 1989م.

مفتاح، محمد، تحلیل الـخطاب الشعری (استراتیجیة التناص)، الـمرکز الثقافی العربی الـمغرب، ط2، 1986م.

الإنترنت:

فائزی، فاطمه ، «التراث الدینی .. مفهومه ووظیفته فی الشعر العربی الـمعاصر»، موقع الـمثقف، العدد 1766، على الرابط التالی، 2011م:

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48998:2011-05-23-11-47-09&catid=34:2009-05-21-01-45-56 & Itemid=53
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الشعر العراقی المعاصر ، الموتیف الشعر ، یحیی السماوی ، التراث الشعر ، استدعاء الشخصیات ، موتیف شعر عربی ، فراخوان شخصیت ها شعر عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 10 اسفند 1394 08:33 ب.ظ

ملامح المقاومة فی شعر یحیی السماوی

پنجشنبه 6 اسفند 1394 12:36 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: یحیی سماوی ، ادبیات مقاومت فلسطین ، ادبیات پایداری - مقالات ادبیات مقاومت عربی الأدب المقاوم ،
 

ملامح المقاومة فی شعر یحیی السماوی

1 رسول بلاوی  ؛ 2 مرضیة آباد

1أستاذ مساعد بقسم اللغة العربیة و آدابها فی جامعة خلیج فارس ـ بوشهر

2أستاذة مشارکة بقسم اللغة العربیة و آدابها فی جامعة فردوسی مشهد

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

الملخص

الشاعر العراقی یحیی السماوی من أبرز شعراء المقاومة فی الأدب العربی الحدیث فقد دافع عن وطنه وناهض وناضل غیر مکترث بما تعرّض له من عذابٍ ومحنٍ ونفی وغربةٍ فی سبیل الوطن. بدأ مسیرته النضالیة منذ زمن حکومة البعث فی العراق، وقد شارک وساهم بصورةٍ ملفتةٍ فی فضح السیاسات الصدامیة الفاشلة وحمل السلاح فی الإنتفاضة الشعبیة عام 1991 م، ثمّ هبّ لمجابهة الإحتلال الإمریکی فکانت قصائدة ردّة فعل عارمةً وصرخةً صاخبةً تحذّر الشعب والحکومة العراقیة من خباثة خنازیر البنتاغون. فهذه الدراسة التی اعتمدت فی خطتها على المنهج الوصفی ـ التحلیلی، تهدف إلى معالجة مفاهیم المقاومة فی شعر السماوی، ومن أهمّها: الحریة والإستقلال، ورفض ظلم الحکّام وانتقاد سیاساتهم، ومناهضة الإحتلال الإمریکی، والتندید بالحرب والإرهاب، والدعوة إلى صحوة الشعب، والثورة على الطغیان والاستبداد فی سبیل نیل حریة الوطن وحق الشعب فی تقریر المصیر فی المجتمع العربی. من أروع قصائده تلک التی یرثی فیها الشهداء الذین وقفوا فی وجه الظلم والاستبداد؛ وقصائده التی تناولت هذا المشهد الرهیب تتوزع بین الألم والأمل، والآهات والصمود.

الكلمات الرئیسیة: الشعر العربی الحدیث؛ العراق؛ المقاومة؛ الشهادة؛ یحیی السماوی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: یحیی سماوی ، یحیی السماوی ، یحیی سماوی ، المقاومة فلسطین ، الشعر العراقی ، الشعر الشهادة ، تطبیقی ادبیات مقاومت ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 اسفند 1394 12:40 ق.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات