دکتر احمد حیدری

دانلود کتاب الطبیعة عند المتنبی

شنبه 30 مرداد 1395 03:12 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: متنبی ( المتنبی ) ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ،

دانلود کتاب

الطبیعة عند المتنبی

المؤلــــــف : د. عبد الله الطیب

الناشــــــــر : منشورات وزارة الإعلام

بلد النشــــر : العراق

الســـــــــنة : 1977م


برای دانلود کلیک کنید

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: المتنبی ، الطبیعة متنبی ، طبیعت متنبی ، الطبیعه المتنبی ، شعر الطبیعة ، المتنبی الطبیعة ، الطبیعة الحیة ،
آخرین ویرایش: شنبه 30 مرداد 1395 03:15 ق.ظ

بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

جمعه 28 اسفند 1394 11:02 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: متنبی ( المتنبی ) ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ، بلاغت ( البلاغة ) ،

بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

دیوان متنبی به عنوان یک اثر ادبی برجسته، سرشار از انواع تصویر پردازی هاست؛ تصویرهایی که از صور شنیداری، دیداری، بویایی، بساوایی و چشایی نشأت می گیرد. در این میان، تصاویر شنیداری در بیشتر موضوعات شعری او دیده می شود و کاربرد آن نشان از ذهنیت و حالت درونی شاعر دارد. گویی او از نقش و جایگاه تصاویر شنیداری در ایجاد حیات و پویایی تصاویر کاملاً آگاه است؛ لذا برای مجسم ساختن بهتر محسوسات و ایجاد حرکت و حیات در تصاویر خود، به آفرینش تصویرهایی که از رهگذر حس شنیداری ادراک می شوند پرداخته و در پی صداهای پیرامون خود رفته و گفتگوی خویش با دیگران، شیهه ی اسب و همهمه ی سپاهیان، صدای پرش تیرها و چکاچک شمشیرها، وزش باد و غرش رعد و شرشر آب را به تصویر کشیده و از این طریق تصویرگری شعر خود را کامل نموده تا مخاطب، واقعیت های دنیای ذهن و تجارب شعری وی را بهتر درک کند.

کلیدواژگان: متنبی؛ صور خیال؛ تصاویر شنیداری؛ صوت؛ شعر
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: صورخیال شعر عربی ، صور خیال متنبی ، المتنبی المحسنات ، شعر المتنبی ، تصاویر شنیداری شعر ، العصر العباسی ، المتنبی البدیع ،
آخرین ویرایش: جمعه 28 اسفند 1394 11:06 ب.ظ

روان کاوی ذهنیتِ ادبی عرب در توصیف شعب بوان

سه شنبه 4 اسفند 1394 05:47 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: متنبی ( المتنبی ) ، روانشناسی ادبیات ( شعر - نثر ) - دراسة نفسیة ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ،

روان کاوی ذهنیتِ ادبی عرب در توصیف شعب بوان

مجید بهره ور  محمود حیدری

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

 وصف در ادب جاهلیِ عرب، همواره از برجستگی های هنری و بلاغیِ آن بوده است و وصفِ مناظر طبیعت نیز پس از پراکندگی مسلمان در دیگر سرزمین های فتح شده، بیشتر پسندیده ی ذوق عرب گشت. هرچقدر که «شعبِ بوان» در گستره ی تاریخ و ادب ایران گمنام مانده باشد، برعکس در نوشته های عربی، به عنوان یکی از چهار بهشت گیتی، بسیار سرشناس و به یادماندنی گشته است. توصیف تماشاگران شعبِ بوان، خبر از خوشنامی این گذرگاه کهن نزدِ جغرافی دانان و جهانگردان مسلمان می دهد؛ تا جایی که زیبایی دره به عنوان موضوعی ادبی، سرچشمه ی انگیزش و الهامِ بسیاری از ادبای عرب شده است.

در نوشتار حاضر، از طریق نقد روان کاوانه و از دریچه ی ذهنیت ادبی عرب، به تحلیل مجموع تصاویری خواهیم پرداخت که در آن عناصر طبیعت و جغرافیای شعبِ بوان را با شیوه های خیال انگیزِ و مکانیسم های رویاپردازانه توصیف نموده اند؛ سعی ما بر آن است تا از روی آن عناصرِ خیال و رویا ، پاسخ روان شناسانه ی درستی درباره ی رویکردِ یکسویه-ی ادبای عرب به موضوع، ارائه دهیم.

کلمه های کلیدی:• وصف • متنبی • شعب بوان • ادب عرب • نقد روان کاوانه
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقد روان کاوانه ، نقد روان شناسی ، الوصف ، وصف شعر ، شعب بوان متنبی ، المتنبی ، متنبی ایران ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 اسفند 1394 05:52 ب.ظ

بررسی تطبیقی اسلوب معادله در شعر سعدی و متنبّی

دوشنبه 28 دی 1394 09:16 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، متنبی ( المتنبی ) ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ،

بررسی تطبیقی اسلوب معادله در شعر سعدی و متنبّی

نویسندگان

حسن توفیقی1 ؛ مهیار علوی مقدم  2 ؛ محمّد توفیقی1

1دانشگاه حکیم سبزواری

2عضوهیات علمی زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در گستره‌ی ادبیّات تطبیقی، شعر سعدی و متنبّی را از بسیاری جهات قابل مقایسه دانسته‌اند. یکی از نقاط مشترک در شعر این دو شاعر فارسی زبان سده‌ی 6 ق. و عرب زبان سده‌ی 4 ق.، کاربرد آرایه‌ی اسلوب معادله در انواع گوناگون شعری است و همین امر بسیاری از منتقدان را بر آن داشته است که سعدی را از نظر مضمون‌ و اسلوب شعری، پیرو متنبّی، شاعر پرآوازه‌ی عرب، بدانند. این مقاله بر آن است ضمن تحلیل آماریِ اسلوب معادله در کلیّات سعدی و دیوان متنبّی، به بسامد مضامین یکسان بین این دو شاعر بپردازد و پس از آن، توانایی دو شاعر را در بهره‌گیری از عناصِر اصلی شعر (عاطفه، تخیّل، زبان)، مورد سنجش قرار دهد و نیز، پشتوانه‌ی فرهنگی شعر و تحرّک و پویایی تخیّل هر کدام را نشان دهد. در راستای این اهداف، به نظر می‌رسد دایره‌ی واژگانی و تخیّل سعدی از متنبّی گسترده‌تر است و «منِ» شخصیِ سعدی به ویژه در حکمت‌هایش به «منِ» بشری بیشتر نزدیک شده است؛ نیز شعر سعدی از شعر متنبّی، پشتوانه‌ی فرهنگی نیرومندتری دارد؛ دو سوی اسلوب معادله از رهگذر تخیّلش دارای ابداع، تنوّع و پویایی هستند و در مجموع، اسلوب معادله‌، شعر سعدی را از عواطف انسانی سرشار ساخته است. از این رو، موضوع پیرویِ کامل سعدی از متنبّی – دست کم در حوزه‌ی اسلوب معادله- چندان درست نمی‌نماید. معادله است و ازاین رو،موضوع پیروی سعدی ازمتنبّی – دست کم درحوزه ی اسلوب معادله- چندان درست نمی نماید.

کلیدواژگان: شعرسعدی و متنبّی؛ اسلوب معادله؛ تحلیل آماری؛ عناصر شعری؛ ادبیات تطبیقی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر سعدی متنبی ، اسلوب معادله ادبیات ، عناصر شعر ، الأدب المقارن ، تطبیقی متنبی ، مقارنة سعدی ، مقارنة المتنبی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 اسفند 1394 05:52 ب.ظ

مولانا جلال الدین و تأثیرپذیری او از دیوان متنبی

دوشنبه 9 آذر 1394 12:04 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل ، متنبی ( المتنبی ) ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

پژوهش تطبیقی:

مولانا جلال الدین و تأثیرپذیری او از دیوان متنبی

نویسنده: دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل

برای دانلود مقاله کلیک کنید


کلمات کلیدی: مقالات دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل - تاثیرپذیری مولوی - تاثیرگذاری متنبی - ادبیات تطبیقی مکتب فرانسه - زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر-
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الأدب المقارن ، مولانا متنبی ، المقارنة المتنبی ، دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل ، مقارنة مولوی ، تطبیقی مقاله ، تطبیقی متنبی مولوی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 اسفند 1394 05:54 ب.ظ

مقاله : بررسی تطبیقی سیمای زن در شعر متنبی و سعدی - دراسة مقارنة صورة المرأة عند المتنبی و سعدی pdf

چهارشنبه 20 آبان 1394 12:28 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، متنبی ( المتنبی ) ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ،

بررسی تطبیقی سیمای زن در شعر متنبی و سعدی

چکیده :

سیمای «زن» در آثار ادبی جلوه روشن تری دارد. از این رو شعر یکی از زمینه های تحقیقی درباره زن به شمار می آید. بررسی شعر، می تواند فرایند دگرگونی سیمای زن را در سیر تاریخی نشان دهد. آثار متنبی و سعدی در شعر کلاسیک فارسی و عربی با شگردهای هنری و موضوعات مشابه، داده ها و شواهد سودمندی در این زمینه دارند. هدف این تحقیق، بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار متنبی و سعدی با روش کتابخانه ای می باشد. پژوهش حاضر واقعیت های مربوط به جایگاه زن را در شعر سعدی و متنبی نشان می دهد زیرا آنها در توصیف از جامعه، به مقایسه و تکریم یا تحقیر مردان و زنان عصر خود پرداخته اند. هر یک شخصیت زن را در نقش مادری، خواهری و معشوقگی در جامعه خود تعریف، صفات مثبت و منفی مانند مهر و کین، عشق و نفرت، وفا و مکر زنان را در اشعارشان توصیف کرده اند. با وصف جمال زن، الگوهای زیبایی زن را در عصر خود به تصویر کشیده اند و با این توصیفات، تشبیهات زیبایی ساخته اند. دیدگاه متنبی و سعدی در باره زن تفاوت اساسی با هم ندارد. توصیفات گسترده و عمیق تر سعدی از سیمای زن، نشان می دهد که در نظر او زن در زندگی نقش مهمی دارد، ولی بسامد پایین اشعار متنبی در این باره، نشانه کم توجهی او به زن است.

  
كلید واژه: زن، متنبی، سعدی، شعر، مرد، سیما
 
  

کلمات کلیدی : بانک مقالات ادبیات تطبیقی - مقالات الأدب المقارن - راسة مقارنة صورة المرأة عند المتنبی و سعدی pdf - تطبیقی متنبی سعدی - مقارنة سعدی المتنبی - سیمای زن در شعر - بررسی تطبیقی سیمای زن - زن در ادبیات عربی - زن در ادبیات فارسی . احمد حیدری دانشگاه خلیج فارس بوشهر زبان وادبیات عربی .دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: المتنبی مقارنة ، مقالات متنبی ، سیمای زن شعر عربی ، زن متنبی ، المرأة سعدی ، مقارنة المرأة ، تطبیقی زن فارسی عربی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 اسفند 1394 05:57 ب.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic