دکتر احمد حیدری

جلوه های مقاومت در آثار محمد الماغوط

شنبه 24 بهمن 1394 07:07 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادبیات مقاومت فلسطین ، ادبیات پایداری - مقالات ادبیات مقاومت عربی الأدب المقاوم ، محمد الماغوط ،

جلوه های مقاومت در آثار محمد الماغوط

فاطمه قادری

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن

ماغوط، شاعر و نویسنده سوری و از پیشگامان و توسعه دهندگان قصیده النثر در شعر عربی است. او از کودکی با رنج و درد ملت آشنا شد و در دوران نوجوانی، شاهد اشغال فلسطین و اوضاع نابسامان کشورهای منطقه بود. مشاهده این اوضاع، نوعی روحیه تمرد را در شخصیت او به وجود آورد؛ به گونه ای که در نوع شعری وی نیز تاثیر گذاشت و به قصیده النثر که نوعی تمرد از قوانین شعر و رعایت وزن و قافیه و عروض بود، روی آورد و از پیشگامان قصیده النثر گردید.

او به عنوان یک ناقد اجتماعی به انتقاد از وضع موجود عرب و ضعف و سستی آنها در برابر سلطه جویان و به خصوص اسراییل پرداخته است و آثار خود آنها را به وحدت و یکپارچگی و مقاومت فرا می خواند. در تمامی آثار او، اعم از شعر، داستان و نمایشنامه، بن مایه هایی از مقاومت آشکارا به چشم می خورد.

هدف از این مقاله، بیان و ارائه جلوه های مقاومت در آثار ماغوط است که ابتدا به شرح مختصری از زندگی سیاسی، اجتماعی و ادبی ماغوط می پردازد، سپس مظاهر مقاومت را که از مطالعه تمام آثار او استخراج شده، در سه عنوان دعوت به مبارزه و مقاومت، ماغوط و لبنان و ماغوط و فلسطین ارائه می کند و به بیان دیدگاه های او در این مورد می پردازد تا ضمن معرفی وی، حساسیت او را به عنوان یک ادیب عرب، نسبت به مسائل جهان عرب نشان دهد و نقش اشعار و کلما ت او را در بیدار سازی ملت برای حفظ عزت و کرامت خود بیان نماید.

کلمه های کلیدی:• لبنان • فلسطین • مقاومت • ماغوط
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مقاومت لبنان ، مقاومت فلسطین ، محمد الماغوط ، المقاومة الماغوط ، جلوه های مقاومت شعر معاصر ، الفرح لیس مهنتی ، الأدب الفلسطینی ،
آخرین ویرایش: شنبه 24 بهمن 1394 07:10 ب.ظ

الحزن والألم فی شعر محمد الماغوط - غم و عذاب در شعر محمد الماغوط

جمعه 23 بهمن 1394 05:01 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: محمد الماغوط ،

الحزن والألم فی شعر محمد الماغوط

صادق فتحی دهکردی* 1 ؛ گلاله حسین پناهی2

1أستاذ مساعد ـــ قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة طهران، فردیس الفارابی

2ماجستیرة فی الأدب العربی، جامعة کردستان

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید

چکیده

إنّ الشعر العربی الحدیث حافل بالمضامین الحزینة من جراء الأوضاع السیاسیّة الاجتماعیة الألیمة للبلدان العربیة. قلّما نجد شاعراً حدیثاً یخلو شعره من مضمون الحزن. محمد الماغوط الشاعر السوری الذائع الصیت من کبار الشعراء فی العصر الحدیث والذی یحتلّ مکانة مرموقة بین الشعراء المعاصرین.

یشتهر الماغوط بـ «أبی الحزن»؛ لأنّ الحزن یشکّل أکثر مضامینه الشعریة. إنّ شعر الماغوط شعر الحزن والألم، شعر یذهب فیه جفاءً الآمال والأمانی والرغبات، فیسوده الفشل والیأس والحزن. هناک أسباب شخصیة واجتماعیة کثیرة لها دور فی تبلور هذا الحزن فی وجود الشاعر بما فیها السجن، الغربة، عدم اهتمام الأسرة والمجتمع به، سیطرة الأجانب، غفلة سلطات العرب، ضعف الشعوب العربیة وجهلهم و... تحاول هذه المقالة أن تعالج ظاهرة الحزن فی شعر الماغوط، فتبین أسباب تکوّنه وکیفیة تجلّیه وأیضاً المظاهر التی جعلها الماغوط وسیلة لبیانه الحزین. والمنهج المتبع فیها هو المنهج التوصیفی- التحلیلی الذی یقوم على استخراج المضامین مع ذکر النماذج ثم تحلیلها.

کلیدواژگان: الشعر؛ الماغوط؛ الحزن؛ المظاهر؛ الأسباب
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محمد الماغوط ، الحزن الشعر المعاصر ، الماغوط دیوان ، مظاهر الحزن الشعر ، محمد الماغوط دراسة ، مقاله محمد الماغوط ، دانلود محمود الماغوط ،
آخرین ویرایش: جمعه 23 بهمن 1394 05:09 ب.ظ

قصیدة النثر عند محمد الماغوط وأحمد شاملو

شنبه 17 بهمن 1394 04:00 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، محمد الماغوط ،

قصیدة النثر عند محمد الماغوط وأحمد شاملو

المؤلفون

علی گنجیان خناری ؛ فاطمه جغتایی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

الملخص

بعد أن فقد الشعر الکلاسیکی سیطرته علی الذائقة الشعریة فی الأدبین العربی والفارسی، أصبحت قصیدة النثر دعوة حقیقیة للواقع الشعری، واقتحمت الساحة الشعریة وفرضت هیمنتها فی أواخر السبعینات وأوائل الثمانینات من القرن المنصرم، وفتحت آفاقا جدیدة أمام الکلمة برمتها، وأثارت جدلا واسعا فی الأوساط الأدبیة عند العرب والإیرانیین.فالأدبان العربی والفارسی شهدا تحولاً فی بنیة أدبهما، وفتحت أبواب کبری أمام الأجیال الشعریة العربیة والفارسیة أدَّت إلی إثراء تجاربهما وتطویر تراثهما.

یحاول هذا المقال ولوج أبواب التشابه والتقارب والاختلاف ما بین الشاعرین الرائدین، محمد الماغوط من سوریا وأحمد شاملو من إیران، وأهمیة هذا المقال تتجلی فی کشف الدور الذی لعبه کل من الشاعرین فی حمل قصیدة النثر إلی برّ الإبداع والتمیز، بالسعی المتواصل فی الخروج بها من أسلوبها التقلیدی الجامد الذی جاء به المعاصرون لهما.

الكلمات الرئیسیة: قصیدة النثر؛ الماغوط؛ شاملو؛ الموسیقی والإیقاع.

منابع استفاده شده در این مقاله

المراجع

بزون، أحمد. 1996م. قصیدة النثر العربیة. الطبعة الأولی. بیروت: دارالفکر الجدید.

جمعة کامل، محمود. 2007م. موسیقی الشعر عند جماعة المهجر مع مقدمة فی الأسس العلمیة لنظریة الخلیل. لاط. القاهره: مکتبة الآداب.

حسین پورچافی، علی. 1384ش. جریان های شعری معاصر فارسی. چاپ اول. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.

حقوقی، محمد. 1476ش. أحمد شاملو(شعر زمان ما (1)). الطبعة الرابعة. تهران: انتشارات نگاه.

حمود، محمد. 1996م. الحداثة فی الشعر العربی المعاصر. الطبعة الأولی.بیروت: الشرکة العاملیة للکتاب.

خیربک، کمال. 1986م. حرکة الحداثة فی الشعر العربی المعاصر، الطبعة الثانیة. بیروت: دارالفکر.

زرقانی، سیدمهدی. 1384ش. چشم‌انداز شعر معاصر ایران. الطبعة الثانیة. تهران: نشر ثالث.

شاملو، أحمد. 1377ش. مجموعه آثار. دفتر یکم (شعرها). لاط. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.

شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1358ش. موسیقی شعر. الطبعة الأولی. تهران: انتشارات آگاه.

غرام، محمد. 1995م. الحداثة الشعریة. لاط. دمشق: منشورات اتحاد کتاب العرب.

فائز لعراقی. 2008م. القصیدة الحرة. محمد الماغوط نموذجاً. الطبعة الأولی. لبنان: مرکز الإنماء الحضاری.

فلکی، محمود. 1380ش. موسیقی در شعر سپید فارسی. لاط. تهران: نشر دیگر.

الماغوط، محمد. لاتا. الأعمال الکاملة.

هیئة المعجم. 2002م. معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین. الطبعة الثانیة. المجلد السادس. الکویت: مؤسسة عبدالعزیز سعود البابطین للإبداع الشعری.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محمد الماغوط ، موسیقی الشعر ، شاملو تطبیقی ، المقارنة شاملو ، تطبیقی الماغوط ، قصیدة النثر ، الشعر الحر ،
آخرین ویرایش: شنبه 17 بهمن 1394 04:04 ب.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات