دکتر احمد حیدری

التوظیف الدلالی للرموز فی مسرحیة «زُوّار اللیل» لعلی عُقلة عُرسان - کاکرد نشانه شناختی نمادها در نمایشنامه...

سه شنبه 6 بهمن 1394 01:08 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نمایشنامه عربی ( المسرحیة) ، نماد و رمز و نشانه شناسی ادبیات عرب ، نشانه شناسی (السیمیائیة) ، علی عقلة عرسان ،


التوظیف الدلالی للرموز فی مسرحیة «زُوّار اللیل» لعلی عُقلة عُرسان

نویسندگان

جواد أصغری  1 ؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی2 ؛ صدیقة بزرگ نیا3

1أستاذ مساعد بـجامعة طهران

2دکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها، وعضو هیئة التدریس بـجامعة زابل

3طالبة الدکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها بـجامعة آزاد الإسلامیة فی کاشـمر

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

قدأخذت الرمزیة الغربیة التی تـمیزت فی فرنسا فی أواخر القرن التاسع عشر تغزو الأدب العربی فی العصر الـحدیث، وکان لها أثر کبیر فی تطور أشکاله وخاصة النوع الـمسرحی. وقد برز فی العالم العربی مسرحیون أخذوا أصول الرمزیة فی إنتاجاتهم، ومن هؤلاء الکتاب علی عُقلة عُرسان الذی یعتبر فی سوریا بحقّ أستاذ الفن الـمسرحی: کتابة، وعرضا، ونقدا؛ ومن مسرحیاته الرمزیة: «الشیخ والطریق»، و«زُوّاراللیل»، و«تحولات عازف النای». ونـحن فی هذه الدراسة نـحاول تـحلیل أبعاد الرمزیة فی «زوار اللیل» بوصفها معبّرة عن الاتجاه الرمزی لباقی إنتاجات عُرسان الـمسرحیة. تتحدث هذه الـمسرحیة عن الصراع النفسی الذی یعانی منه أحمد/بطل الـمسرحیة، حیث انتهى به إلى الانتحار نتیجةً لـما ارتکبه بـحق حبیبته/هند التی أحبته ووثقت به، فترکها أحمد تواجه مصیرَها الـمؤلم. فمن هذه الوجهة استخرجنا الرموز فی عناصر الـمسرحیة ودرسنا کیفیة استلهامه لها، ابتداءً من العنوان والفکرة ثمّ الشخوص والزمان والـمکان. وفی نـهایة الـمطاف وبالاعتماد على الـمنهج الفنی للدراسة حصلنا على هذا الـمهم: أن عُرسان من خلال هذه الـمسرحیة والتوظیف الدلالی لها یسعی کی یتحدث عن الصراع النفسی الذی یعانی منه الإنسان قبال الـخطایا والـجرائم التی ارتکبها طوال حیاته وفی واقعه الـمعیش.

کلیدواژگان: الرمز؛ الـمسرحیة؛ علی عُقلة عُرسان؛ زوار اللیل
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نمایشنامه عربی ، المسرحیة ، تطبیقی نمایشنامه عربی ، الرمز الرمزیة ، کارکرد نماد ، توظیف الرمز ، علی عقلة عرسان ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 11 اسفند 1394 05:46 ب.ظ

بررسی تطبیقی عناصر نمایشنامه بجمالیون توفیق الحکیم با پیگمالیون اثر غلامحسین ساعدی

جمعه 25 دی 1394 09:43 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، توفیق الحکیم pdf ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، نمایشنامه عربی ( المسرحیة) ،

بررسی تطبیقی عناصر نمایشنامه بجمالیون توفیق الحکیم با پیگمالیون اثر غلامحسین ساعدی

فاطمه معنوی  1 ؛ مهدی رحیمی2 ؛ محمدرضا عزیزی3

1کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی- تطبیقی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

2استادیار زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

3استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

برای دانلود کلیک کنید

چکیده

یکی از وظایف ادبیات تطبیقی، بررسی و تجزیه و تحلیل ارتباط ها و شباهت های بین ادبیات زبان ها و ملیّت های مختلف است. «اقتباس» نیز از مهم ترین موضوعات پژوهش های ادبیات تطبیقی است که در آن، نویسنده به تفسیر یا بازآفرینی اثر هنری دیگر می پردازد. توفیق الحکیم و غلامحسین ساعدی، دو نمایشنامه نویس مطرح در ادبیات عربی و فارسی هستند که به‌ترتیب در نگارش نمایشنامة بجمالیون و پیگمالیون به اقتباس از اسطورة یونانی پیگمالیون پرداخته اند؛ اما در کمیّت و کیفیت استفاده از عناصر نمایشنامه ای متفاوت عمل کرده‌اند. هدف مقاله حاضر، توصیف و تحلیل تطبیقی این دو اثر از لحاظ عناصر نمایشنامه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توفیق الحکیم در این زمینه، عملکرد بهتری داشته است. تلفیق چند اسطوره، ورود شخصیت های فرعی، ایجاد درون‌مایه جدید و دیالوگ های جامع و تأمل‌برانگیز از جمله نقاط قوّت اثر بجمالیون به شمار می رود؛ ولی ساعدی در پیگمالیون، نه‌تنها به اصل اسطوره چیزی اضافه نکرده، بلکه در رعایت عناصر نمایشنامه ای نیز موفق نبوده است؛ عدم استفاده از موضوع های فرعی و شخصیت های جدید که به پیشبرد حوادث اصلی نمایش کمک کند، عدم ارائة اطلاعات و مقدمه از شخصیت ها و وقایع اثر، دیالوگ های فاقد محتوا و حاشیه ای که تأثیری در سیر نمایش ندارند  از جمله معایب این اثر است.

واژگان کلیدی: عناصر نمایش؛ پیگمالیون؛ بجمالیون؛ توفیق الحکیم؛ غلامحسین ساعدی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نمایشنامه عربی ، عناصر نمایشنامه نویسی ، الأدب المقارن ، دراسة مقارنة ، توفیق الحکیم ، بررسی تطبیقی داستان ، عناصر السرد ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 6 بهمن 1394 01:17 ب.ظ

دانلود نمایشنامه اهل الکهف توفیق الحکیم - دانلود آثار توفیق الحکیم

پنجشنبه 5 آذر 1394 03:42 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نمایشنامه عربی ( المسرحیة) ، توفیق الحکیم pdf ،


دانلود نمایشنامه اهل الکهف توفیق الحکیم


برای دانلود کلیک کنیدعن هذا الكتاب:

تعتبر هذه المسرحیة الذهنیة من أشهر مسرحیات الحكیم على الإطلاق. وقد لاقت نجاحاً كبیراً وطبعت هذه المسرحیة مرتین فی عامها الأول كما ترجمت إلى الفرنسیة والإیطالیة والإنجلیزیة
إن محور هذه المسرحیة یدور حول صراع الإنسان مع الزمن. وهذا الصراع بین الإنسان والزمن یتمثل فی ثلاثة من البشر یبعثون إلى الحیاة بعد نوم یستغرق أكثر من ثلاثة قرون لیجدوا أنفسهم فی زمن غیر الزمن الذی عاشوا فیه من قبل. وكانت لكل منهم علاقات وصلات اجتماعیة تربطهم بالناس والحیاة، تلك العلاقات والصلات التی كان كلاً منهم یرى فیها معنى حیاته وجوهرها. وفی حینها وعندما یستیقظون مرة أخرى یسعى كل منهم لیعیش ویجرد هذه العلاقة الحیاتیة، لكنهم سرعان ما یدركون بأن هذه العلاقات قد انقضت بمضی الزمن؛ الأمر الذی یحملهم على الإحساس بالوحدة والغربة فی عالم جدید لم یعد عالمهم القدیم وبالتالی یفرون سریعاً إلى كهفهم مؤثرین موتهم على حیاتهم.

 کلمات کلیدی: دانلود آثار توفیق الحکیم pdf- دانلود اصحاب الکهف - دانلود نمایشنامه عربی - نمایشنامه اصحاب کهف توفیق الحکیم - دانلود نمایشنامه های ادبیات عرب - احمد حیدری دانشگاه خلیج فارس زبان وادبیات عربی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: توفیق الحکیم ، نمایشنامه اصحاب کهف ، مسرحیة أهل الکهف توفیق الحکیم ، دانلود توفیق الحکیم ، نمایشنامه عربی ، نمایشنامه ادبیات عرب ، عناصر نمایشنامه ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 6 بهمن 1394 01:23 ب.ظ

دانلود نمایشنامه أمیرة الأندلس احمد شوقی - دانلود آثار احمد شوقی pdf

شنبه 30 آبان 1394 02:37 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد شوقی ، نمایشنامه عربی ( المسرحیة) ،


دانلود نمایشنامه أمیرة الأندلس احمد شوقی

کلیک کنید

مسرحیة "أمیرة الأندلس" لأمیر الشعراء "أحمد شوقى" تجرى أحداثها فى زمن كانت فیه الأندلس تحت حكم ملوك الطوائف ، الذین انغمسوا فى الملذات ونسوا العواقب ، وهم أتعب خلق الله وأكثر الملوك ركوباً للغرر ، واستهدافاً للخطر ، فهم فى داخل دویلاتهم یكیدون ویأتمرون على بعضهم ، حتى لا تكاد تطلع الشمس إلا على ملك مخلوع ، ولا تغرب إلا على ملك مقتول ، أما فى خارج دویلاتهم ترى ملك الأسبان یتجنى ویضرب الجزیة ویفرض الإتاواة ، ویعتدى ویظلم ، وفى نفس الوقت ابن تاشفین فى مراكش مشغوف هو وقواده ووزراؤه بالأندلس ، ویمنى نفسه بدخولها غازیا ، وكان ملوك الطوائف یخافونه ویرجونه ، فكان تملقهم له لا ینقطع ، وكانت الأموال تحمل إلیه فى صورة معونة ، والرشاوى تقدم له ووزرائه فى صورة هدایا وألطاف ، وكل هذه الأموال والرشاوى كانت تجمع من الضرائب والإتاوات ، فتخیل كیف كان بؤس الرعیة ، وكیف كانت النهایة؟!

کلمات کلیدی :دانلود نمایشنامه امیرة الاندلس احمد شوقی - دانلود آثار احمد شوقی - دانلود نمایشنامه عربی - احمد حیدری - احمد شوقی - امیرالشعراء احمد شوقی - احمد حیدری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نمایشنامه های عربی ، مسرحیات أحمد شوقی ، نمایشنامه احمد شوقی ، عناصر نمایشنامه ، متن نمایشنامه عربی ، مسرحیة ، روایت شناسی نمایشنامه ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 اسفند 1394 04:59 ب.ظ

دانلود کتاب مصیر صرصار توفیق الحکیم - دانلود کتاب سرنوشت سوسک توفیق الحکیم pdf

پنجشنبه 28 آبان 1394 02:39 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نمایشنامه عربی ( المسرحیة) ، توفیق الحکیم pdf ،


دانلود کتاب مصیر صرصار توفیق الحکیم

برای دانلود کلیک کن

إن الاصرار على كفاح لا أمل فیه هو فی مفهومى جوهر التراجیدیا وهذا المفهوم یجعلنى لا أتقید بالتعریفات المألوفة ؛ فلیس الحزن ولا الكوارث ولا موت البطل بشرط عندى للتراجیدیا إنما الشرط أن تكون نهایة البطل نتیجة لصراعة مع قوة لا قبل له بها ، ولكن لا تستطیع تخیل عمل فنى تخیلاً كاملاً لا بد من ركیزة ما یعتمد علیها المؤلف حتى ولتكن صغیرة من حقیقة أو واقع ، ولقد رأى المؤلف فی الواقع صرصاراً یكافح للخروج من حوض حمام ، ما أروع منظر الإصرار على كفاح لا أمل فیه ! .
استمتع بقراءة وتحمیل مسرحیة مصیر صرصار للكاتب توفیق الحكیم

کلمات کلیدی: دانلود کتاب مصیر صرصار توفیق الحکیم - دانلود کتاب سرنوشت سوسک توفیق الحکیم pdf - دانلود آثار توفیق حکیم - دانلود نمایشنامه عربی - دانلود نمایشنامه توفیق الحکیم - دانلود داستان طنز عربی توفیق الحکیم - احمد حیدری زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نمایشنامه عربی ، المسرحیة العربیة ، تطبیقی نمایشنامه ، تئاتر عربی ، المسرحیة الشعریة ، المسرحیة المعاصرة ، نمایشنامه معاصر عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 اسفند 1394 05:00 ب.ظتعداد کل صفحات : 3 1 2 3
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic