دکتر احمد حیدری

بررسی مقامات ابوالقاسم حریری

چهارشنبه 11 فروردین 1395 11:11 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقامات ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ،

بررسی مقامات ابوالقاسم حریری

نویسندگان

فیروز حریرچی ؛ حسن مجیدی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

در ادبیات عرب،مقامات به نوشته هایی با نثر مسجوع و متصنع اطلاق می گردد که نویسنده در ضمن بیان داستان هایی که معمولا پیرامون کدیه و گدایی است،سعی دارد قدرت هنری و ادبی خود را نیز به نمایش بگذارد.سابقه ی نگارش این گونه داستان ها که دارای یک قهرمان و راوی خیالی است به بدیع الزمان همدانی(398-355 ه ق )بر می گردد و ادامه و پرورش آن ،توسط ابوالقاسم حریری-که بر پیش کسوت خود،سبقت جست –صورت گرفت .البته نگارش مقامات به حریری ختم نشد بلکه وی باعث شد مقلدان زیادی به تقلید از او مقامه بنگارند و شارحان و حافظان کثیری ،اثر اورا شرح و حفظ نمایند. در این مقاله به تعریف مقامه،سابقه و علت مقامه نگاری ،معرفی حریری و اثر او پرداخته خواهد شد.

کلیدواژگان: فن مقامه نگاری.سابقه ی مقامه نگاری.مقامه نگاران.حریری.مقامات حریری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مقامة ، مقامات فارسی عربی ، تطبیقی مقامه ، مقامات حریری ، المقامة ، عناصر مقامه ، داستان مقامات عربی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 فروردین 1395 11:13 ب.ظ

بررسی تطبیقی عناصر داستان در مقامات حریری و مقامات حمیدی

دوشنبه 5 بهمن 1394 09:50 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقامات ، مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

  بررسی تطبیقی عناصر داستان در مقامات حریری و مقامات حمیدی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

در این پژوهش، عناصر داستان های مقامات حریری و حمیدی از جهات مختلف بررسی شده است، مقامات حریری و حمیدی از جمله کتب نثر فنی و متکلف عربی و فارسی است که در داستان های آن به ویژگی هایی نظیر روایتگری و قصه پردازی، راوی، موضوع خاص و اوصاف زبانی می توان دست یافت. روایات مقامات حریری و حمیدی از نظر روایتگری با قصه و داستان های سنتی مشترک هستند و عناصر مختلف داستانی را می توان در آنها بررسی نمود که مواردی مانند موضوع، شخصیت، راوی، کنش و بنمایه های داستانی، زمان، مکان، حجم و نوع بیان روایی مقامه ها از آن زمره اند. البته خصوصیاتی چون محکم نبودن روابط علت و معلولی میان رویدادها، مطلق گرایی، ارائه نتایج اخلاقی، تغییرناپذیری شخصیت ها، کیفیت روایت و ... را می توان به این موارد افزود.

این دو اثر از نظر نوع داستانی در زمره داستان های واقعی و اخلاقی قرار می گیرند که شیوه نویسندگی آنها بر سایر اجزا مرجح است. بیان داستانی این مقامه ها هم جدی و هم طنزآلود است. در مقامات حریری شخصیت اصلی ابوزید سروجی و در مقامات حمیدی شخصیت اصلی فرد ناشناس است. راوی درون داستانی حریری حارث بن همام است، اما راوی برون داستانی در این اثر وجود ندارد. راوی درون داستانی و برون داستانی در مقامات حمیدی فرد ناشناسی است. کنش داستانی و بنمایه های مشترکی در سراسر مقامه های این دو اثر دیده می شود که بر اساس الگوی پراپ نشان داده شده است. الگوی اصلی زنجیره بنمایه های داستان های مقامات بر اساس نظر پراپ در این فرمول دیده می شود:

α ŋ3 A8 a a5 B1 B7↑ D2 D5 E2 EVI K1 K2 K3 Q Wº<

زمان در مقامات حریری نامعلوم ولی در مقامات حمیدی با کلماتی کلی بیان شده است. مکان های مشترکی در هر دو اثر ذکر شده است که داستان ها در آنجا شکل گرفته اند. مقاله حاضر علاوه بر مقدمه سه بخش اصلی دارد: 1- مشخصه های کلی داستان ها، 2- نگرشی به ساختار و بنمایه های زنجیره ای داستان ها، 3- بررسی برجسته ترین عناصر داستانی دو اثر.

كلید واژه: مقامه، حریری، حمیدی، موضوع، شخصیت، راوی، کنش، زمان و مکان
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مقامه ، عنصر شخصیت ، زمان و مکان شخصیت ، مقامه حریری ، عناصر داستانی مقامه ، تطبیقی مقامه ، مقارنة المقامات ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 6 بهمن 1394 01:28 ب.ظ

مقایسه خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی)

دوشنبه 5 بهمن 1394 09:46 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقامات ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

مقایسه خاصیّت تنوّع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و فارسی (مقامات بدیع الزمان همدانی، أحادیث ابن درید و مقامات حمیدی)

رسول عبادی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن

چکیده

 

خاصیّت تنوّع واژگان از عـوامل مهم در مقبولیت یک شعر یا نثر محسوب می شود. تنوّع واژگان از جمله ویژگی های سبکی است که با مقایسه آن در بین تعدادی از متن ها، می توان با ارائه آمار و نمودارها، عنوان کرد که کدام یک از این متن ها در مقایسه با دیگر متون از غنای لغوی بیشتری برخوردار است؟ بحث حاضر به ارائه یک روش نظری برای مقایسه خاصیت تنوّع کلمات در اسلوب پرداخته و این روش را به شکل عملی میان نمونه هایی از نوشته های ابن درید، بدیع الزمان همدانی و قاضی حمید الدین بلخی به مرحله اجرا در می آورد. نتیجة این بررسی، نشان می دهد که اسلوب قاضی حمید الدین بلخی (48/5 %) در مقایسه با ابن درید و بدیع الزمان همدانی از تنوّع واژگان بیشتری برخوردار است و اسلوب ابن درید (48 %) در سطح پایین تری نسبت به آن دو قرار می گیرد و اسلوب بدیع الزمان (48/2 %) در حدّ وسط میان آن دو می باشد.

تنوّع واژگان: مقامات بدیع الزمان، أحادیث ابن درید، مقامات حمیدی، نسبت کلی تنوّع، منحنی تراکم،منحنی تناقص.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مقامات بدیع الزمان ، ابن درید ، مقامات حمیدی ، منحنی تناقض ، تطبیقی مقامات ، مقامات فارسی عربی ، المقامات مقارنة ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 6 بهمن 1394 01:27 ب.ظ

فنّ المقامات، النّشأة والتطوّر؛ دراسة وتحلیل - نشأت و شکل گیری هنر مقامات

یکشنبه 4 بهمن 1394 10:29 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقامات ،

فنّ المقامات، النّشأة والتطوّر؛ دراسة وتحلیل

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

الملخص

المقامة من الألوان الأدبیّة، والفنون النثریة الّتی ظهرت فی ‌القرن الرابع للهجرة، وازدهرت فی عصر الانحطاط. یحاول هذا المقال إلقاء ضوء علی جوانب هذا النوع الأدبی: التعریف به، ونشأته، وتطوّره، وأعلامه، وملامحه، وجذوره، ومناقشة الآراء فی نشأته، ومناقشة رأی «ملک الشعراء بهار» فی وجه تسمیته، وأغراضه، وتأثّر الأدباء من العرب والإیرانیّین بمقامات البدیع، وعلمه الفذ، وأخیرا یدرس المقامات الفارسیّة، والمقامات العربیّة الحدیثة.

الكلمات الرئیسیة

المقامة؛ القصّة القصیرة؛ بدیع ‌الزّمان

منابع مورد استفاده در این مقاله:

ابن أبی سُلمی، زهیر. 1995م. الدیوان. بیروت: دار الفکر.

ابن منظور، محمد بن مکرم. 1989م. لسان العرب. بیروت: دار صادر.

أفرام البستانی، فؤاد. 1986م. المجانی الحدیثة. بیروت: دار المشرق.

البعلبکی، منیر. 1997م. موسوعة المورد. بیروت: دار العلم للملایین.

بهار، ملک الشعرا. 1366ش. سبک شناسی. تهران: نشر دانش.

عبده، محمد. 1993م. شرح مقامات بدیع ‌الزمان الهمدانی. بیروت: دار الفکر.

 القلقشندی، شهاب الدین. لاتا. صبح الأعشی.  المجلد الرابع عشر. بیروت: دارالکتب العلمیّة.

 نور عوض، یوسف. 1979م. فن المقامات بین المشرق والمغرب. الطبعة الأولی. بیروت: دارالقلم.

الهمذانی، بدیع الزمان. 1987م. المقامات. مصر: دار النهضة العربیة.

یاغی، عبدالرحمن. 1969م. رأی فی المقامات. الطبعة الأولی. بیروت: دار الکتب العلمیة.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: فن مقامات ، مقامات عربی ، مقامات فارسی ، تطبیقی مقامات ، مقامات نویسی ، مقالات مقامات ، المقامة ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 4 بهمن 1394 10:32 ب.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic