دکتر احمد حیدری

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

جمعه 14 خرداد 1395 10:23 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: اسطوره شناسی ، شعر معاصر عربی ، ادونیس ، عبدالوهاب البیاتی ،

       گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

المؤلفون

علی نجفی ایوکی  1 ؛ جواد جرنگیان2

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

الملخص

این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، به نقد و بررسی چگونگی حضور شخصیت اسطوره‌ایِ «اورفئوس» و شیوه‌های فراخوانی و به‌کارگیری آن از سوی سه شاعر نام‌آشنا و معاصر عربی بپردازد؛ شاعران موردبررسی عبارتند از: «آدونیس» (متولد 1930)، «محمد فیتوری» (1929-2014)، و «عبدالوهاب بیاتی» (1926-1999)؛ نامبردگان برای القای مفاهیم موردنظر خود به مخاطب، از این چهرۀ اسطوره‌ای بهره‌ها بردند و کوشیدند با کمک آن و دخالت‌دهیِ گونه‌های مختلف ادبی، رمزگونه به ترسیم دغدغه‌های خود بپردازند. چنین استنباط می‌شود که این شاعران از اسطورة یادشده خوانشی سیاسی ـ اجتماعی داشته‌اند و با الهام‌گیری از تجربه‌های وی، در پی بازگرداندنِ «یوریدیس» معاصر خویش یعنی تمدن، عزت، و آزادی ازدست‌رفته هستند. «اورفئوس» در شعر آنان شخصیتی پردغدغه ‌است که از دردی مشترک می‌نالد و همچون پیش، می‌کوشد تا به خواسته‌اش دست یابد؛ گرچه همچون گذشته دچار شکست می‌شود. از سویی دیگر آنان به کمک این اسطوره تلاش دارند اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی را به چالش بکشند و در همان حال می‌کوشند با بیان سمبولیک، ادبیت متن شعری خود را دوچندان کنند.

الكلمات الرئیسیة: اسطوره؛ اورفئوس؛ شعر معاصر عربی؛ خوانش سیاسی- اجتماعی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الشعر العربی ، ادونیس ، الأسطورة ادونیس ، اسطوره شعر عربی ، اسطوره ادونیس ، اسطوره عبدالوهاب البیاتی ، الأسطورة البیاتی ،
آخرین ویرایش: جمعه 14 خرداد 1395 10:26 ب.ظ

بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق

یکشنبه 15 فروردین 1395 09:37 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، بلند الحیدری ، بدر شاکر السیاب ، عبدالوهاب البیاتی ،

بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق

نوع مقاله: طرح پژوهشی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

«هویت» به عنوان یکی از ارکان اساسی شخصیت انسان، در حقیقت پاسخ به سؤال های مهمی همچون«چه کسی بودن» و« چگونه شناسایی شدن» است که از ابتدایی ترین دوران حیات بشر مورد توجه او قرارداشته و درعصرکنونی نیز به دلیل وجود تهدیدهای بسیار، مورد توجه ویژه ی اندیشمندان و پژوهشگران قرارگرفته است. بررسی اشعار چهار شاعرنوگرای عراق(بدرشاکرالسیاب، عبدالوهاب البیاتی، بلندالحیدری وسعدی یوسف)، ضمن نشان دادن ابعاد فردی، ملی، قومی، شرقی و بشری بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرا، می تواند حاکی از اهمیت این مسأله به عنوان یکی از محورهای اجتماعی شعر معاصر عراق نیز باشد.

کلیدواژگان: شعرمعاصرعربی؛ شاعران نوگرا؛ عراق؛ هویت
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر معاصر عربی ، الشعر المعاصر ، شاعران نوگرا ، الشعر العراقی ، شعر عربی در عراق ، الهویة الشعر ، هویت در شعر عربی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 15 فروردین 1395 09:41 ق.ظ

خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

چهارشنبه 26 اسفند 1394 06:50 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: خلیل حاوی ، شعر معاصر عربی ، صلاح عبدالصبور ، بدر شاکر السیاب ، عبدالوهاب البیاتی ، اسطوره شناسی ، نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ،

خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

افسانه ها از منابع الهام بخش شاعران معاصر عرب به شمار می روند. و از جمله آنها، افسانه سندباد است که کاربرد آن در شعر معاصرعربی، بسامد بسیار بالایی یافته است. و به دلیل حالتهای روحی مختلف شعرا، نیز به علت موقعیتهای سیاسی و اجتماعی گوناگونی که شاعران در آن به سر برده اند، خوانشهای متفاوتی از این افسانه صورت گرفته است، به طوری که هر کدام از شعرا، نقابی متناسب با خود از آن ساخته اند. گاه سندباد درپی ناپیداها، و دستیابی به عدالت و حقیقت ناب است، و گاهی به دنبال کشف ابزارهایی، برای ساختن تمدنی جدید، و زمانی نیز، به خاطر اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی، در رنج تبعید به سر می برد و در پی یافتن دارویی است که جسم علیل خود را بهبود بخشد. گاه مانند سندباد افسانه ای، با موفقیت از سفر باز می گردد، و زمانی نیز، شکست و نا امیدی، تنها دستاورد سفرهای پر ماجرای اوست. دراین مقاله، خوانشهای متفاوت چهار شاعر معاصر عربی: بیاتی، سیاب، حاوی و عبد الصبور، از این افسانه واکاوی شده است.

کلیدواژگان: افسانه سندباد؛ شعرمعاصر عربی؛ بیاتی؛ سیاب؛ حاوی؛ عبد الصبور
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: أسطورة سندباد ، بدر شاکر السیاب ، صلاح عبدالصبور ، عبدالوهاب البیاتی ، خلیل حاوی ، خوانش ادبی شعر ، نظریة التلقی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 26 اسفند 1394 06:55 ب.ظ

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

جمعه 21 اسفند 1394 10:42 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادونیس ، عبدالوهاب البیاتی ، اسطوره شناسی ،

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

علی نجفی ایوکی  1 ؛ جواد جرنگیان2

1دانشگاه کاشان

2جامعة کاشان

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، به نقد و بررسی چگونگی حضور شخصیت اسطوره‌ایِ «اورفئوس» و شیوه‌های فراخوانی و به‌کارگیری آن از سوی سه شاعر نام‌آشنا و معاصر عربی بپردازد؛ شاعران موردبررسی عبارتند از: «آدونیس» (متولد 1930)، «محمد فیتوری» (1929-2014)، و «عبدالوهاب بیاتی» (1926-1999)؛ نامبردگان برای القای مفاهیم موردنظر خود به مخاطب، از این چهرۀ اسطوره‌ای بهره‌ها بردند و کوشیدند با کمک آن و دخالت‌دهیِ گونه‌های مختلف ادبی، رمزگونه به ترسیم دغدغه‌های خود بپردازند. چنین استنباط می‌شود که این شاعران از اسطورة یادشده خوانشی سیاسی ـ اجتماعی داشته‌اند و با الهام‌گیری از تجربه‌های وی، در پی بازگرداندنِ «یوریدیس» معاصر خویش یعنی تمدن، عزت، و آزادی ازدست‌رفته هستند. «اورفئوس» در شعر آنان شخصیتی پردغدغه ‌است که از دردی مشترک می‌نالد و همچون پیش، می‌کوشد تا به خواسته‌اش دست یابد؛ گرچه همچون گذشته دچار شکست می‌شود. از سویی دیگر آنان به کمک این اسطوره تلاش دارند اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی را به چالش بکشند و در همان حال می‌کوشند با بیان سمبولیک، ادبیت متن شعری خود را دوچندان کنند.

الكلمات الرئیسیة: اسطوره؛ اورفئوس؛ شعر معاصر عربی؛ خوانش سیاسی- اجتماعی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محمد فیتوری ، دیوان محمد فیتوری ، اسطوره ادونیس ، اسطوره البیاتی ، اسطوره شعر معاصر عربی ، عبدالوهاب البیاتی ، ادونیس دیوان ،
آخرین ویرایش: جمعه 21 اسفند 1394 10:46 ب.ظ

بررسی تطبیقی عشق در اشعار عبدالوهاب بیاتی ومنوچهر آتشی

جمعه 7 اسفند 1394 12:10 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نوستالژی ( الاغتراب ) ، عبدالوهاب البیاتی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بررسی تطبیقی عشق در اشعار عبدالوهاب بیاتی ومنوچهر آتشی

احمدرضا حیدریان شهری ؛ محدثه مفلحی

1دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

موضوع عشق یکی از مضامین مکتب رمانتیسم است؛ از جمله اصول مکتب رمانتیسم، دوری از وطن، دوری از معشوق و یادآوری دوران کودکی ونوجوانی می‌باشد که عبدالوهاب البیاتی و منوچهر آتشی، دو شاعر معاصر عربی و فارسی از جمله شعرایی هستند که تحت تاثیر مکتب رمانتیسم قرار گرفته‌اند و مضامین بدیعی از عشق را در شعر خود نمودار می‏سازند؛ شعر این دو شاعر سترگ از زوایای گوناگون، قابلیت بررسی تطبیقی را داراست

از جمله نمودهای مشترک عشق در شعر دو شاعر عبارتنداز: حس دلتنگی برای وطنی که از آن دور مانده‌اند، یادآوری دوران کودکی و نوجوانی و عشق به معشوقه‌ای که آرزوی وصال او را در سر داشته‌اند و هرگز به او نرسیده‌اند؛ هدف از نگارش تحقیق حاضر، بررسی شعر دو شاعر از دیدگاه ادبیات تطبیقی است به گونه‏ای که وجوه تشابه بینش رمانتیکی و نمود نوستالژی در شعرشان به روشنی برای مخاطب تبیین گردد؛ در این پژوهش تلاش شده است تا اشعار این دو شاعر بزرگ در حوزه عشق به بکارگیری روش تطبیقی مبتنی بر تحلیل مورد کندو کاو قرار گیرد و تشابه خطوط فکری و شعری این دو شاعر بیش از پیش آشکار شود.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‏دهد هر دو شاعر توانسته‏اند مضمون عشق را با برخی وجوه مشترک به تصویر کشند با این تفاوت که البیاتی عشق را با ترسیم فضای ظلم و ستم جامعه برای مخاطب ترسیم می‌کند و با زبانی به دور از غموض و آتشی نیز در اشعار خود، عشق را با عنصر خیال در می‌آمیزد.

کلیدواژگان: عشق، نوستالژی، عبدالوهاب بیاتی، منوچهر آتشی.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تطبیقی عشق ، نوستالژی تطبیقی ، نوستالژی عبدالوهاب البیاتی ، نوستالژِی منوچهر آتشی ، الاغتراب البیاتی ، مقارنة الاغتراب ، نوستالژی شعر عربی ،
آخرین ویرایش: جمعه 7 اسفند 1394 12:14 ب.ظ

الصور البصریة والسّمعیة المحوّلة فی شعر سهراب سبهری و عبدالوهاب البیاتی (دراسة و مقارنة)

دوشنبه 3 اسفند 1394 08:42 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، عبدالوهاب البیاتی ، زیبایی شناسی متن ادبی (کتاب + مقالات ) ،

الصور البصریة والسّمعیة المحوّلة فی شعر سهراب سبهری و عبدالوهاب البیاتی (دراسة و مقارنة)

نویسندگان

علی سلیمی  1 ؛ رضا کیانی2

1أستاذ مشارک فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة رازی کرمانشاه

2طالب الدکتوراة فی فرع الأدب العربی بجامعة رازی کرمانشاه

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

إنّ للحواس الخمس و خاصة لصورها البصریة والسّمعیة المحوّلة بعضها الی بعض دوراً مرموقاً بارزاً فی خلق و تشکیل الصّور الشّعریة و إعطائها الجمالیة الفنیة و إنّ توظیف الشاعر لهذه الآلیة التصویریة و التی تسمّی بتراسل الحواس، یحرّک نوعاً من الآثارة الذهنیة والتخییلیة لدى القارئ و بسبب هذه المحاولة التحولیة للحواس، تتجرد المحسوسات احیاناً مِنْ حسیتها الواقعیة و تتحول إلى مشاعر عمیقة مؤثّرة تثیر فی نفسیة المتلقی ما لا یتوقعه فیساهم بذالک فی تعمیق الرؤیة التی یسعى الشاعر لنقلها الی القارئ. إنّ هذه الظاهرة الشعریة الجمالیة التی یعتمد علیها بعض الشعراء المعاصرین بوصفها إحدى آلیات الانزیاح الدّلالی تعتبر من العناصر الشعریة الهامة. یتناول هذا المقال دّراسة وتحلیل ومقارنة هذه الظاهرة الجمالیة فی شعر الشاعر الایرانی «سهراب سبهری» والشاعر العراقی «عبدالوهاب البیاتی» فی صورهما الشعریة. إنّ نتائج هذه الدراسة تدلّ على أنَّ الحواس الخمس لدى الشاعرینِ کثیراً ما تغادر وظائفها المعهودة بها إلى وظائف غریبة تتقاطع منطقیاً مع مُهِمَّتها المألوفة لتحقّق الأغراض التی تعجز عن توصیلها التراکیب العادیة فی اللغة.

کلیدواژگان: الشعر المعاصر؛ الانزیاح؛ الصور المحوّلة؛ سهراب سبهری؛ عبدالوهاب البیاتی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الشعر المعاصر ، سهراب سبهری ، عبدالوهاب البیاتی ، الصور المحولة ، الانزیاح الشعر ، مقارنة البیاتی ، تطبیقی سهراب سپهری ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 3 اسفند 1394 08:45 ق.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic