دکتر احمد حیدری

آسیب شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش رشته زبان و ادبیات عرب از نظر اساتید و دانشجویان

یکشنبه 21 مهر 1398 09:35 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: آموزش نگارش عربی ، آموزش زبان عربی ،


آسیب شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش رشته زبان و ادبیات عرب از نظر اساتید و دانشجویان


برای دانلود مقاله کلیک کنید


نگارش رشته ادبیات عرب - تدریس نگارش عربی - فنون تدریس نگارش - نقد تدریس نگارش - نقد و بررسی فنون تدریس رشته ادبیات عرب - مقالات آموزش زبان عربی - رشته آموزش زبان عربی - نگارش ادبیات عرب - نگارش عربی - انشاء عربی - درس انشا ادبیات عرب - مقاله رشته آموزش زبان عربی احمد حیدری احمد حیدری - دکتر عیسی متقی زادهدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آموزش زبان عربی ، شیوه های تدریس ، نگارش ادبیات عرب ، انشا ادبیات عرب ، درس نگارش عربی ، فنون تدریس ، رشته آموزش زبان عربی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 21 مهر 1398 09:43 ق.ظ

العلاقات بین النصوص فی التالیف العربی

شنبه 22 آبان 1395 04:58 ق.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: آموزش نگارش عربی ،

العلاقات بین النصوص فی التالیف العربی

کمال عرفاتدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: التالیف العربی ، علاقات بین النصوص ، نگارش عربی ، نویسندگی عربی ، روابط بین متنها ، التالیف مرتبط بالنص ، التالیف الابداعی ،
آخرین ویرایش: شنبه 22 آبان 1395 05:08 ق.ظ

بررسی خطاهای فراگیران زبان عربی در ترجمه "که" به عربی

دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 12:27 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مطالعات ترجمه ( نقد ترجمه ) ، آموزش نگارش عربی ، آموزش زبان عربی ،

بررسی خطاهای فراگیران زبان عربی در ترجمه "که" به عربی

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

استاد راهنما: منصوره زرکوب | استاد مشاور: منیژه یوحنایی | دانشجو: لیلا رییسی


برای دانلود خلاصه پایان نامه کلیک کن


حرف "که" در کتاب های دستور فارسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در جملات انواع گوناگون و کاربرد های متنوعی دارد، از این رو شناسایی معادل های آن و ترکیبات حاصل از آن در زبان عربی تأثیر به سزایی در ترجمه درست آن ها توسط دانشجویان دارد و در کاهش بسیاری از خطاهای شایع آنان در انتخاب معادل برای این حروف کمک می کند. در نتیجه به دلیل اهمیت و نقش عمده و تأثیر معنایی این حرف و ترکیبات حاصل از آن در پیوند جمله ها و به ویژه جمله های مرکب، جا دارد ترجمه این حروف به زبان عربی و خطاهای دانشجویان در ترجمه آن ها در رساله ای مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ضمن معرفی مهمترین انواع "که" در زبان فارسی، سعی شده است معادل هایِ پرکاربردِ موجود برای حرف مذکور و کلماتی که از ترکیب با آن ساخته می شوند، به صورت دقیق تر و جامع تر نسبت به کتاب های مختلف فن ترجمه و مقالاتی که در این زمینه نوشته شده است معرفی گردد. این مهم پس از فصل اول که به کلیات بحث اختصاص دارد، در دو فصل دوم و سوم گنجانده شده است. فصل چهارم به روند ترجمه دانشجویان از ترم سه به هفت مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور چهل جمله مشتمل بر حرف "که" انتخاب و برای ترجمه به عربی، به دانشجویان داده شد. در این آزمون فقط خطاهای مربوط به ترجمه حرف "که" به عربی مورد توجه قرار گرفته و از دیگر خطاهای آنان در ترجمه چشم پوشی شده است. تجزیه و تحلیل جمله های انتخابی با استفاده از آمار توصیفی-تحلیلی(ANOVA) و به کمک نرم افزار SPSS است. با توجه به بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که دانشجویان در معادل یابی حرف "که" ضعیف عمل کرده، غالبا با پیشرفت تحصیلی آنها، ترجمه آنان چندان تغییری نمی کند بدین گونه که هر سه ترم تقریبا یکسان عمل کرده اند. در این پژوهش با تحلیل خطاهای دانشجویان در ترجمه حرف "که" و ترکیبات حاصل از آن، علت های عمده خطاهای دانشجویان در ترجمه حروف مذکور را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1-    تقابل زبان مادری با زبان خارجی و تأثیر زبان مادری در ترجمه دانشجویان. 2-        عدم توجه به خصایص زبانی و ساختار جمله ها. 3- عدم اطلاع از انواع مختلف "که" در زبان فارسی و عدم فهم و شناخت ژرف ساخت جمله. 4- عدم شناخت کافی نسبت به زبان دوم. 5- تدریس مباحث نحوی به شکل غیر کاربردی و در قالب محفوظات. کلید واژه ها: "که"، ترجمه، آموزش، معادل یابی، عربی، فارسی.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آموزش زبان عربی ، مقاله آموزش زبان عربی ، معادل یابی عربی فارسی ، معادل یابی ترجمه ، ترجمه که به عربی ، زبان آموز عربی ، رشته آموزش زبان عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 12:31 ق.ظ

بررسی میزان علاقه‌مندی و کسب مهارت دانشجویان زبان و ادبیات عربی

یکشنبه 22 فروردین 1395 07:53 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: آموزش نگارش عربی ، آموزش زبان عربی ،

بررسی میزان علاقه‌مندی و کسب مهارت دانشجویان زبان و ادبیات عربی

حجت رسولی  1 ؛ سمیه شجاعی2 ؛ خدیجه شاه محمدی2

1دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

اهمیت زبان عربی در ایران، امروزه بر اثر رویکردهای دینی، اجتماعی و سیاسی حاکم و لزوم تربیت کارشناسانی خبره، بیش از قرون گذشته احساس می شود؛ اینکه آیا دانش آموختگان این رشته، می توانند نیاز بازار کار را تأمین نموده و به‌عنوان نیروی انسانی مجرب، به جامعه خدمت کنند یا نه مسأله ای است که پژوهش پیش رو می کوشد بدان پاسخ دهد. با توجه به رابطه علاقه مندی به رشتة تحصیلی و کسب مهارت، باید بررسی شود که تا چه اندازه بر علاقه‌مندی دانشجویان در حین تحصیل افزوده یا کاسته می شود. این پژوهش از طریق مطالعه میدانی روی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تهران انجام شد و بررسی داده ها نشان داد که علاقه مندی، عامل اصلی انتخاب این رشته از سوی دانشجویان بوده است؛ اما پس از تحصیل در این رشته، از علاقة آنان کاسته می‌شود. به‌علاوه تقریباً کمتر از نیمی از دانشجویان، توانایی قابل قبولی در رشته تحصیلی خود و در چهار مهارت یادگیری زبان (خواندن، نوشتن، گفتن و شنیدن) کسب کرده اند.

کلیدواژگان: زبان و ادبیات عربی؛ علاقه‌مندی؛ توانایی؛ مهارت های یادگیری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: رشته زبان و ادبیات عرب ، مهارت آموزش عریی ، آموزش عربی ایران ، مکالمه عربی ، انشاء عربی ، آموزش نگارش عربی ، آموزش زبان عربی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 فروردین 1395 07:55 ب.ظ

آسیب‌شناسی کتابهای دانشگاهی در زمینه آموزش مهارتهای زبان عربی

سه شنبه 25 اسفند 1394 09:20 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: آموزش نگارش عربی ، آموزش زبان عربی ،

 آسیب‌شناسی کتابهای دانشگاهی در زمینه آموزش مهارتهای زبان عربی

نویسندگان

مسعود فکری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر سازمان مطالعه و تدوین (سمت).

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

رشد روزافزون نیازهای علمی در دوران کنونی، هماهنگی آموزش در سطوح گوناگون را ضروری می‌سازد. سازگاری میان اهداف و روشها، ابزار و نیازها و نیز شکل‌دهی منظومه‌ای آموزش که در آن هر یک از اجزاء به ویژه مواد آموزشی با ایفای نقش خود بتوانند تحقق اهداف آن را امکان‌پذیر سازند، از ضرورتهای برنامه‌ریزی آموزشی و روشهای پویا و کارآمد آن است. توجه به روش‌شناسی تولید مواد آموزشی متناسب با اهداف و جامعه هدف، ضمن یافتن خلأها و کاستیها، امکان ارزیابی و سنجش کارآمدی آن را بر اساس شاخصهای مقایسه‌ای میسر می‌سازد. در عرصه آموزشهای مهارتی که الگوهای آزموده جز در مشابه‌سازیهای نه چندان موفق با نمونه‌های بیرونی استفاده می‌شود در تولید مواد آموزش، موفقیت چندانی حاصل نشده است و آموزشهای مربوط به زبان، به ویژه مهارتهای آن دچار چالش بیشتری شده است. بخشی از عدم دستیابی رشتة ادبیات عرب و آموزش عربی به عنوان رشتة تخصصی و یا جانبی و تکمیلی به اهداف آموزشی در سطح مطلوب مستقیماً مرتبط با فرایند تألیف منابع آموزشی این رشته است. در این نوشتار کوشش شده است با توجه به الگوهای متداول در منابع آموزشی مهارتهای زبانی به آسیب‌شناسی منابع دانشگاهی آموزش مهارتهای زبان عربی پرداخته شود.

کلیدواژگان: آموزش؛ زبان عربی؛ مهارتها؛ کتابهای دانشگاهی؛ آسیب‌شناسی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آموزش عربی ، کتاب های آموزش عربی ، آسیب شناسی آموزش عربی ، راهبرد تدریس عربی ، مهارت آموزش عربی ، آموزش زبان عربی ایران ، مکالمه عربی نگارش عربی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 25 اسفند 1394 09:25 ب.ظ

دانلود کتاب ارزشمند « التحریر والمهارات اللغویة » pdf

دوشنبه 21 دی 1394 08:03 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: آموزش نگارش عربی ، آموزش زبان عربی ، آموزش مکالمه عربی MP3 ،

دانلود کتاب ارزشمند

« التحریر والمهارات اللغویة » pdf

( نگارش و مهارت های زبانی )

برای دریافت کتاب کلیک کنید

 

همان طور که می دانیم یکی از مهارت های زبانی در آموزش یک زبان را نگارش صحیح تشکیل می دهد. تسلط به نوشتن و انشای صحیح توسط زبان آموز، وی را متخصص نموده و نسبت به فعالیت های زبانی دیگر از جمله ترجمه و مهارت شنیدن توانمند می سازد.

هر چند این کتاب نمی تواند تاثیری فراوان در یادگیری نگارش داشته باشد، اما با این وجود با ارائه مثال های فراوان و تطبیقات بسیار مفید، می تواند برای برای زبان آموز راه گشا شده و وی را علاقمند به آموزش کند. از علاقه مندان به تقویت خود در زمینه مهارت های زبانی توصیه می شود این کتاب را دانلود و حداقل به تمرینات متنوع آن نگاهی هر چند گذرا داشته باشند.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: المهارة اللغویة ، مهارت زبانی ، مکالمه عربی ، انشای عربی ، آزمایشگاه ادبیات عرب ، آموزش زبان عربی ، آموزش مکالمه عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 دی 1394 08:14 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic