دکتر احمد حیدری

درج نیم فاصله به هنگام تایپ فارسی

دوشنبه 26 بهمن 1394 03:16 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: آموزش کامپیوتر برای دانشجویان ادبیات عرب ،

درج نیم فاصله به هنگام تایپ فارسی

همان طور که می دانید در زبان عربی "نیم فاصله"، وجود ندارد. اما در زبان فارسی میان کلماتی که در واقع یک بخش بوده اما ظاهر دوبخشی دارند، بر اساس تصمیم فرهنگستان، باید "نیم فاصله" قرار داد. نیم فاصله بین کلماتی مثل: ( می‌شود به جای می شود – وب‌سایت به جای وب سایت – آورده‌اند به جای آورده اند و...).

هشدار

هرگز برای قرار دادن نیم فاصله از کلید ترکیبی ( شیفت + -) استفاده نکنید. زیرا که ممکن است در ظاهر برای شما نیم فاصله قرار دهد، اما بدانید که نیم فاصله‌ای است کاذب. برای روشن شدن این مسأله می‌توانید به وب‌سایت ها ومجلات مراجعه کنید تا ببینید که نیم فاصله های قرار داده شده به شکل علامت و نماد " – " در آمده و متن زشت گشته است.

راه‌کار:

برای ایجاد نیم فاصله فقط و فقط و فقط از کلید ترکیبی: ( کنترل + شیفت + 2) استفاده کنید.

برای همگی آرزوی موفقیت دارم

سؤالات خود را در این زمینه با من در میان بگذارید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تایپ عربی ، کامپیوتر ادبیات عرب ، تایپ پایان نامه ، نیم فاصله عربی ، آموزش ورد ادبیات عرب ، پاورپوینت ادبیات عرب ، تایپ نیم فاصله عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 بهمن 1394 03:18 ب.ظ

تقابل «من» و «دیگران» در شعر «منظومه به شهریار» نیما یوشیج

دوشنبه 26 بهمن 1394 12:12 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ، زیبایی شناسی متن ادبی (کتاب + مقالات ) ،

تقابل «من» و «دیگران» در شعر «منظومه به شهریار» نیما یوشیج

اکرم آیتی

استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

برای دانلود کلیک کنید

چکیده

نقد نشانه- معناشناسی گفتمانی در بررسی متون ادبی و تجزیه و تحلیل آن‌ها، به‌عنوان روشی جدید مطرح می‌شود که می‌تواند راهگشای نگرش نویی از تحلیل معنایی این متون باشد. در این رویکرد، تولید معنا مستقیماً با شرایط حسی- ادراکی پیوند می‌خورد. در این شرایط، نه‌تنها معنا در گرو برنامه‌ای منطقی و هدفمند نیست، بلکه به واسطة حضور عامل حسی- ادراکی که نشانه را در سراسر گفتمان پدیداری می‌کند، پیوسته، سیال، چند‌بعدی و در حال تکثیر و زایش است. پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بررسی فرآیند گفتمانی در سه بعد عاطفی، حسی- ادراکی و زیبایی‌شناختی در شعر نیما و ارائة دیدگاه نشانه- معناشناختی، به‌عنوان روشی نو جهت بررسی متون، چگونگی تولید جریان سیال معنا را در اشعار نیما بررسی کند. این بررسی همچنین چگونگی مواجهة شاعر با پدیده‌های دنیای پیرامون خود و نگاه و رویکرد متفاوت او را مشخص خواهد کرد. بررسی نظام گفتمانی در شعر بلند نیما براساس دیدگاه نشانه- معناشناسی نه‌تنها موجد خوانشی جدید از شعر نو نیمایی خواهد بود، بلکه بیانگر چگونگی شکل‌گیری جریان سیال و پویای معنا و نیز بعد زیبایی‌شناختی در این شعر است.

کلیدواژگان: واژگان کلیدی: نشانه- معناشناسی گفتمان؛ «منظومه به شهریارِ» نیما؛ بُعد حسی- ادراکی؛ بعد عاطفی؛ بعد زیبایی‌شناختی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نشانه معناشناختی ، معناشناسی گفتمان ، گفتمان ترجمه ، زیبایی شناختی متن عربی ، شعر معاصر عربی ، تصویرشناسی ، صورلوجیا ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 بهمن 1394 12:15 ب.ظ

موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى السماوی - موتیف فراخوان شخصیت های گذشته در شعر یحیی سماوی

یکشنبه 25 بهمن 1394 12:46 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، موتیف ،

موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى السماوی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

یعد الـموتیف فی الشعر من الظواهر التی تستخدم لفهم النص الأدبی؛ ولا یقوم فقط على مجرد التکرار فی السیاق الشعری، بل ما یترکه هذا التکرار من أثر انفعالی فی نفس الـمتلقی. وقد حاول الشاعر العراقی یـحیى السماوی أن یجعل من الـموتیف أداة جمالیة تخدم الـموضوع الشعری، وتؤدی وظیفة جمالیة تساعد على إثراء‌ الدلالات، و تکشف عن الإلـحاح أو التأکید الذی یسعى إلیه. و من أهم موتیفاته التی تحمل دلالات وثیقة الصلة بحیاته و نفسیته "استدعاء الشخصیات التراثیة"، فقد وردت هذه الـموتیفات فی شعره بکثافة و قد انزاحت عن معناها الـحقیقی لتحمل دلالات و رؤیً جدیدة. هذه الدراسة التی اعتمدنا فی خطتها علی الـمنهج الوصفی – التحلیلی، ترصد استدعاء الشاعر للشخصیات التراثیة ودلالاتها فی تجربة الشاعر؛ فقد وجد الشاعر طاقات غنیة فی استدعائه لهذه الشخصیات التراثیة فاتخذها أداة للإفصاح عن مشاعره، أو تجسید أفکاره؛استطاع الشاعر أن یوظّف هذه الشخصیات إما لتحفیز الهمم وإما للصبر والنضال، وإما لبیان الوضع الهش والـموقف الهزیل للأمة العربیة والإسلامیة، وإما لبیان التمرد والرفض وعدم الـخنوع.

کلیدواژگان: الشعر العراقی الـحدیث؛ الـموتیف؛ یـحیى السماوی؛ التراث؛ استدعاء الشخصیات.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الشعر العراقی المعاصر ، الموتیف الشعر ، التراث الشعر ، استدعاء الشخصیات ، موتیف شعر عربی معاصر ، یحیی سماوی ، الشخصیات التراثیة ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 12:50 ب.ظ

مطالعات انجام شده در شعر معاصر عربی – بخش چهارم

یکشنبه 25 بهمن 1394 09:35 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، پیشینه پژوهش های شعر معاصر ، موضوع مقاله و پایان نامه ادبیات عرب ،

مطالعات انجام شده در شعر معاصر عربی – بخش چهارم


عبد المنعم، حسن كمال محمد محمد:

ـ استلهام التراث الفرعونی فی الشعر المصری الحدیث، ماجستیر، ك. دار العلوم ـ ج. القاهرة، مصر 1999.

عبد الموجود، نجیب عبد الحمید:

ـ توظیف الأسطورة فی شعر بدر شاكر السیاب، ماجستیر، ج. الأزهر، أسیوط ـ مصر 1993.

عبد المولى، محمود:

ـ الالتزام فی الشعر اللیبی الحدیث والمعاصر، دكتوراه، ج. دمشق، سوریة 2009.

عبد الهادی، محمد عبد الرحیم:

ـ إبراهیم صبری شاعرًا، ماجستیر، ج. الأزهر، القاهرة، د. ت.

العبدو، زكوان جمعة:

ـ صورة عائشة فی شعر عبد الوهاب البیاتی، ماجستیر، ج. تشرین، سوریة 2001.

عبود، مصطفى أحمد:

ـ البعد القومی للشعر المعاصر بالیمن، مج. العربیة للعلوم الإنسانیة، م4، ع14، الكویت 1984.

العبوری، سامیة:

ـ الخطاب الصوفی فی الشعر المهجری الشمالی، دكتوراه، ج. محمد الخامس، تطوان 2006.

عبید، كریم:

ـ محمود درویش فی مرآة النقد العربی المعاصر، ماجستیر، ج. دمشق، سوریة 2005.

عبید، محمد صابر:

ـ عضویة الأداة الشعریة: فنیة الوسائل ودلالیة الوظائف فی القصیدة الجدیدة، دار مجدلاوی، عَمان 2006.

ـ العلامة الشعریة: قراءات فی تقانات القصیدة الجدیدة، عالم الكتب الحدیث، إربد ـ الأردن 2010.

ـ الفضاء التشكیلی لقصیدة النثر: قراءة فی الأنموذج العراقی، عالم الكتب الحدیث، إربد ـ الأردن 2010.

ـ القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة: جیل الرواد والستینات، اتحاد الكتاب العرب، دمشق 2001.

عبید، مشتاق فالح:

ـ الشكل الموسیقی فی شعر حسب الشیخ جعفر، ماجستیر، ج. البصرة، العراق 1994.

عبیدات، زهیر محمود:

ـ صورة المدینة فی الشعر العربی الحدیث، ماجستیر، ج. الیرموك، الأردن 1987. دار الكندی، إربد ـ الأردن 2006.

عبیدات، میساء أحمد:

ـ التناص فی شعر مصطفى وهبی التل (عرار)، ماجستیر، ج. آل البیت، الأردن 2007.

عتوم، مها محمود:

ـ تحـولات المكـان فی شعـر محمـود درویـش: مرحلـة ما بعد بیـروت 1982، ماجستیر، ج. الیرموك، الأردن، د. ت.

عثمان، اعتدال:

ـ إضاءة النص: قراءة فی الشعر العربی الحدیث، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة 1998.

عثمان، إیاد عبد الودود:

ـ الصورة الاستعاریة فی شعر السیاب، ماجستیر، ج. البصرة، العراق 1996.

العربی، سید محمد محمود:

ـ التشبیه فی شعر خلیل مطران، ماجستیر، ج. الأزهر، أسیوط ـ مصر، د. ت.

عربیة، هیفاء:

ـ الصورة الفنیة فی الشعر العربی الحدیث: الإحیائیة والرومانسیة والمعاصرة، دكتوراه، ج. حلب، سوریة 1998.

عرش، محمد:

ـ طبیعة الرمز الأنثوی والأسطوری فی شعر سعدی یوسف، دبلوم، ج. محمد الخامس، الرباط 1999.

العرفج، إقبال محمد:

ـ الرومانسیة فی الشعر السعودی الحدیث، دكتوراه، ج. دمشق، سوریة 2005.

ابن عریبسة، رضوان:

ـ أدونیس وخطاب الثابت والمتحول، دبلوم، ج. محمد الخامس، الرباط 1999.

عریفی، طارق:

ـ التصوف فی شعر بدوی الجبل، ماجستیر، ج. دمشق، سوریة، د. ت.

ـ الصورة الفنیة فی شعر محمد مهدی الجواهری، دكتوراه، ج. دمشق، سوریة 2002.

ـ قدیم لا یموت وجدید لا یعیش: آراء نقدیة صریحة فی الحداثة والأدب، دار الإبداع الحدیث، القاهرة 1996.

أبو العزم، طلعت عبد العزیز:

ـ الرؤیة الرومانسیة للمصیر الإنسانی لدى الشاعر العربی الحدیث، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة 1981.

العزیزی، المصطفى:

ـ الألم فی شعر محمد الخمار الكنونی، دبلوم، ج. محمد الخامس، الرباط 1988.

عفیفی، رفعت زكی محمود:

ـ أثر المنفى فی شعر البارودی وشوقی، ماجستیر، ج. الأزهر، القاهرة 1985.

عفیفی، محمد الصادق:

ـ الاتجاهات الوطنیة فی الشعر اللیبی الحدیث، ماجستیر، ك. دار العلوم ـ ج. القاهرة، مصر 1962.

عقل، أبو الفتوح حسن إبراهیم:

ـ الخصائص الفنیة فی شعر إبراهیم ناجی، ماجستیر، ج. الأزهر، مصر 1981.

علالی، محمد:

ـ الأستاذ إبراهیم الإلغی: حیاته وشعره، دبلوم، ج. محمد الخامس، الرباط 1997.

علام، منى:

ـ الغربة فی الشعر العربی الحدیث، ماجستیر، ج. دمشق، سوریة 1987.

العلوانی، عمر جهاد عبد:

ـ المكان فی شعر جماعة الإحیاء، ماجستیر، ج. الأنبار، العراق 2011.

علی، عبد الرضا:

ـ الأسطورة فی شعر السیاب، ماجستیر، ج. القاهرة، مصر 1977. دار الرائد العربی، بیروت 1984.

ـ دراسات فی الشعر العربی المعاصر، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 1995.

ـ موسیقى الشعر العربی قدیمه وحدیثه، دار الشروق، عَمان 1997.

ـ نازك الملائكة الناقدة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 1995.

أبو علی، نبیل خالد:

ـ نزار قبانی: شاعر المرأة والسیاسة، مكتبة مدبولی، القاهرة 1999.

علیان، محمد شحادة:

ـ الجانب الاجتماعی فی الشعر الفلسطینی الحدیث، دكتوراه، ج. الأزهر، مصر 1981.

عمارة، إخلاص فخری:

ـ الحنین والغربة فی شعر المهجر، ماجستیر، ك. دار العلوم ـ ج. القاهرة، مصر 1977.

العیاض، أحمد حمو:

ـ الاتجاه الإسلامی فی الشعر الجزائری (1920 ـ 1962)، ماجستیر، ج. عین شمس، مصر 1992.

أبو عیانة، محمد عبد الباقی:

عیسى، حمید فرج:

ـ العنوان فی الشعر العراقی الحدیث، ماجستیر، ج. البصرة، العراق 2010.

ـ فی الشعر السعودی المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة 1990.

عیسى، محمود محمد محمد:

ـ التوظیف الدرامی فی الشعر الحر، دكتوراه، ج. عین شمس، مصر 1985.

أبو غالی، مختار:

ـ توظیف شخصیة الحلاج فی الشعر العربی الحدیث، مطبوعات ج. الكویت، الكویت 1997.

ـ المدینة فی الشعر العربی المعاصر، المجلس الوطنی للفنون والثقافة والآداب، الكویت 1995.

الغذامی، عبد الله محمد:

ـ بنیة الإیقاع فی القصیدة العربیة المعاصرة: جیل الرواد نموذجًا، دكتوراه، ج. محمد الخامس، الرباط 1991.

ـ شعر السیاب: ظواهره الفنیة وقضایاه المعنویه، دبلوم، ج. محمد الخامس، فاس 1981.

الغریری، لطیف محمود محمد:

ـ شعر عمر بن أبی ریشة: دراسة أسلوبیة، ماجستیر، ج. الأنبار، العراق 1999.

أبو غزالة، سمیرة محمد زكی:

ـ دور الشعر الحدیث فی القومیة العربیة، ماجستیر، ج. القاهرة، مصر 1960.

الغزالی، عبد القادر:

ـ قصیدة النثر العربیة: الأسس النظریة والبنیات النصیة، دكتوراه، ج. محمد الخامس، وجدة ـ المغرب 2002.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: موضوع شعر معاصر عربی ، موضوع مقاله شعر معاصر عربی ، خلفیة البحث الشعر المعاصر ، پیشینه تحقیق شعر معاصر ، موضوع پایان نامه ادبیات معاصر ، الشعر المعاصر العربی ، رسائل ماجستیر الأدب العربی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 09:37 ق.ظ

مطالعات انجام شده در شعر معاصر عربی – بخش سوم

یکشنبه 25 بهمن 1394 09:28 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، پیشینه پژوهش های شعر معاصر ، موضوع مقاله و پایان نامه ادبیات عرب ،

مطالعات انجام شده در شعر معاصر عربی – بخش سوم

الصباح، عواطف خلیفة العذبی:

ـ الشعر الكویتی الحدیث (1943 ـ 1971)، مطبوعات ج. الكویت، الكویت 1973.

الصباغ، رمضان:

ـ فی نقد الشعر العربی المعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة، الإسكندریة 1998.

صبیح، إبراهیم محمد:

ـ الطفولة فی الشعر العربی الحدیث، دار الثقافة، الدوحة 1985.

أبو صبیح، یوسف:

ـ المضامین التراثیة فی الشعر الأردنی المعاصر، وزارة الثقافة، الأردن 1990.

الصحناوی، هدى:

ـ اللون ودلالته فی الشعر العربی السوری الحدیث، دكتوراه، ج. دمشق، سوریة، د. ت.

صدیق، أحمد:

ـ الأسطورة فی الإبداع الشعری بالمغرب: تحلیل ومقارنة، دكتوراه، ج. محمد الخامس، الرباط 2005.

ابن الصغیر، محمد:

ـ بناء القصیدة الصوفیة فی الشعر المغربی: أحمد التستاوی نموذجًا، دكتوراه، ج. محمد الخامس، الرباط 2002.

الصمیدعی، باسم محمد عباس:

ـ تحولات الغرض الشعری عند السیاب، ماجستیر، ج. الأنبار، العراق 2004.

الصمیدعی، عثمان عبد صالح:

ـ الإباء والتمرد فی شعر نزار قبانی، ماجستیر، ج. الأنبار، العراق 2007.

الضاوی، أحمد عرفات حامد:

ـ التراث فی شعر رواد الشعر الحدیث، دكتوراه، ج. الأردنیة، الأردن 1993.

الضبع، محمود:

ـ الشعر المعاصر وآلیات التلقی، مج. العربیة للعلوم الإنسانیة، م29، ع113، الكویت 2011.

ضیف، شوقی:

ـ البارودی: رائد الشعر الحدیث، دار المعارف، القاهرة 1964.

ـ دراسات فی الشعر العربی المعاصر، دار المعارف، القاهرة 1976.

ـ شوقی شاعر العصر الحدیث، دار المعارف، القاهرة 1953.

أبو ضیف، محمد عمر:

ـ أحمد عثمان المراغی: حیاته وشعره، ماجستیر، ج. الأزهر، أسیوط ـ مصر، د. ت.

الطالب، هایل محمد:

ـ المتن اللغوی وتشكیلاته الدلالیة فی النص الشعری عند نزار قبانی، دكتوراه، ج. البعث، سوریة 2004.

الطالبی، رجاء:

ـ تجربة الموت عند جبران خلیل جبران، دبلوم، ج. محمد الخامس، الرباط 1999.

الطاووس، محمد إبراهیم:

ـ الاتجاه القصصی فی الشعر العربی الحدیث حتى قیام الحرب العالمیة الثانیة، دكتوراه، ج. عین شمس، مصر 1987.

طبوشة، نبیل سلیمان محمد:

ـ الاتجاه الإسلامی فی شعر مدرسة الشعراء المحافظین فی مصر (1882 ـ 1919)، دكتوراه، ج. الأزهر، مصر 1985.

طحطح، غالیة:

ـ تجربة الغربة فی شعر محمود سامی البارودی، دكتوراه، ج. محمد الخامس، الرباط 2007.

ـ تفاعل النصوص التراثیة فی التجربة الشعریة عند أحمد شوقی، دبلوم، ج. محمد الخامس، الدار البیضاء 1990.

طراد، جورج:

ـ على أسوار بابل: صراع الفصحى والعامیة فی الشعر العربی المعاصر (تجربة یوسف الخال)، ریاض الریس، بیروت 2001.

الطریبق، حسن:

ـ القصیدة العربیة الحدیثة والمعاصرة بین الغنائیة والدرامیة، دكتوراه، ج. محمد الخامس، الرباط 1999.

الطریسی أعراب، أحمد:

ـ الرؤیة والفن فی الشعر الحدیث بالمغرب من بدایة القرن الحالی إلى أواخر سنوات الخمسین، دكتوراه، ج. محمد الخامس، الرباط 1983.

الطریفی، یوسف عطا:

ـ بدر شاكر السیاب: حیاته وشعره، الأهلیة للنشر، عَمان 2008.

طعان، عبد الهادی جاسم:

ـ الصراع القیمی فی شعر الرواد (نازك والسیاب والبیاتی)، دكتوراه، ج. البصرة، العراق 2011.

طلیمات، عبد العزیز:

ـ جمالیة النص الشعری: شوقی نموذجًا، دبلوم، ج. محمد الخامس، الدار البیضاء 1990.

الطنطاوی، حمدی منصور:

ـ بناء القصیدة فی شعر الهمشری، ماجستیر، ج. المنصورة، مصر 1994.

الطنطاوی، عبد الحمید محمد:

ـ الاتجاه الفكری فی شعر جمیل صدقی الزهاوی، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر 1983.

طنوس، جان نعوم:

ـ الوجه الآخر لأدونیس: دراسة تحلیلیة نقدیة، دار المنهل اللبنانی، ط1، بیروت 2010.

طه، طه غالب عبد الرحیم:

ـ جدلیة العلاقة بین المثقف والسلطة فی الخطاب الأدبی: المتنبی ومحمود درویش نموذجًا، دكتوراه، ج. الأردنیة، الأردن 2010.

ظاهر، إیمان خلیفة إسماعیل:

ـ مصادر الصورة فی شعر السیاب، ماجستیر، ج. دیالى ـ ك. التربیة ـ الأصمعی، العراق 2011.

عامر، سعید عبد الشافی:

ـ تطور نظریة الشعر فی المهجر، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر، د. ت.

عامر، محمود فهمی طاهر:

ـ حیدر محمود: حیاته وشعره، ماجستیر، ج. مؤتة، الأردن 1997.

العانی، حسام سعدی عبد الرزاق:

ـ بناء القصیدة الإسلامیة فی الشعر الحدیث 1980 ـ 2002، ماجستیر، ج. الأنبار 2003.

عباس، إحسان:

ـ اتجاهات الشعر العربی المعاصر، المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب، الكویت 1978.

ـ بدر شاكر السیاب: دراسة فی حیاته وشعره، دار الثقافة، بیروت 1983.

ـ دیوان إبراهیم: أعمال شاعر فلسطین إبراهیم طوقان، دار القدس، بیروت 1975.

ـ الشعر العربی فی المهجر: أمریكا الشمالیة، دار صادر، بیروت 1967.

عبد، زاهر محمد:

ـ شعر المعتقلات فی فلسطین، ماجستیر، ج. البصرة، العراق 1998.

عبد الله، أحمد أحمد محمد:

ـ إبداع شوقی الشعری فی تصویر الوجدان السوری واللبنانی، ج. الأزهر، أسیوط ـ مصر، د. ت.

عبد الله، عادل جمیل أحمد:

ـ إبراهیم طوقان، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة، د. ت.

عبد الله، عبد الله حمدنا الله:

ـ أثر الحركات الدینیة الإسلامیة فی تطور الشعر العربی فی السودان من عهد القونج إلى بدایة الحرب العالمیة الثانیة، دكتوراه، ج. الأزهر، القاهرة 1985.

عبد الله، عبد الله سرور:

ـ خلیل شیبوب مجددًا، ماجستیر، ج. الإسكندریة، مصر 1980.

عبد الله، عبد القادر خلیفة:

ـ اتجاهات الشعر العربی الحدیث فی الكویت والبحرین حتى عهد الاستقلال، ماجستیر، ج. الأزهر، د. ت.

عبد الله، فاطمة محمد أحمد:

ـ إبراهیم عبد القادر المازنی أدیبًا وناقدًا، دكتوراه، ج. الإسكندریة، مصر 1990.

عبد الله، ممدوح محمد یوسف:

ـ تطور الشعر فی المهجر، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر، د. ت.

عبد الله، منصور عبد العزیز:

ـ الرثاء عند حافظ إبراهیم، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر، د. ت.

عبد الباقی، فادیة أحمد محمد:

ـ الاتجاه الوجدانی فی شعر الصیرفی، ماجستیر، ج. القاهرة، مصر 1999.

عبد الحق، فاطمة:

ـ التناص فی القصیدة المغربیة المعاصرة: مستوى الرمز التراثی، دبلوم، ج. محمد الخامس، وجدة ـ المغرب 1998.

ـ الخطاب القرآنی فی القصیدة المغربیة المعاصرة: مستویاته وتجلیاته، دكتوراه، ج. محمد الخامس، مكناس 2003.

عبد الحلیم، حسین محمد سعید:

ـ الحنین إلى الوطن فی شعر المهجر، دكتوراه، ج. الأزهر، القاهرة 1981.

عبد الحمید، سامیة:

ـ التصویر البیانی فی دیوان بدر شاكر السیاب، دكتوراه، ج. الأزهر، الإسكندریة 1994.

عبد الحمید، عبد الحمید محمد:

ـ كمال عبد الحلیم شاعرًا، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر، د. ت.

عبد الخالق، ربیعی محمد علی:

ـ أثر التراث العربی القدیم فی الشعر العربی المعاصر فی مصر بعد الحرب العالمیة الثانیة، ماجستیر، ج. الإسكندریة، مصر 1982. دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة 1989.

عبد الخالق، مفیدة إبراهیم علی:

ـ الاتجاهات الوطنیة والقومیة فی الشعر العربی المعاصر فی مصر من قیام الجامعة العربیة إلى حرب الخلیج، دكتوراه، ك. الدراسات الإسلامیة والعربیة ـ ج. الأزهر، الإسكندریة 1996.

عبد الرحمن، إبراهیم محمد محمد:

ـ بناء القصیدة عند علی الجارم، ماجستیر، ك. دار العلوم ـ ج. القاهرة، مصر 1999.

عبد الرحمن، أبو بكر إبراهیم:

ـ نزعة الحزن فی شعر صلاح عبد الصبور، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر، د. ت.

عبد الرحمن، سعاد عبد الوهاب عبد الكریم:

ـ إسلامیات أحمد شوقی: دراسة أسلوبیة نقدیة، دكتوراه، ج. القاهرة، مصر 1985.

عبد الرحمن، سمیرة محمود إبراهیم:

ـ الاتجاه الوجدانی فی الشعر السعودی المعاصر، ماجستیر، ج. الإسكندریة، مصر 1993.

عبد الرحیم، حمدی عبد المجید:

ـ إسلامیات أحمد محرم، ماجستیر، ج. الأزهر، أسیوط ـ مصر، د. ت.

عبد الرحیم، عبد الله عبد الجلیل:

ـ الثورة الأدبیة المهجریة فی الشعر، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر، د. ت.

عبد الرزاق، عز العرب فاروق:

ـ التیار الوطنی فی شعر علی محمود طه، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر، د. ت.

عبد الرسول، بروین حبیب:

ـ تقنیات التعبیر فی شعر نزار قبانی، ماجستیر، ج. عین شمس، مصر 1997.

عبد السمیع، محمد كامل:

ـ الإسكندریة عند شعراء العصر الحدیث، ماجستیر، ج. الأزهر، القاهرة، د. ت.

عبد العال، مختار محمود:

ـ الآراء النقدیة عند شعراء مدرسة الشعر الحر، دكتوراه، ك. الألسن ـ ج. عین شمس، مصر 1994.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: موضوع مقاله ادبیات عرب ، موضوعات شعر معاصر عربی ، موضوع پایان نامه ادبیات عرب ، پیشینه شعر معاصر عربی ، مقالات ادبیات عرب ، الشعر المعاصر العربی ، خلفیة البحث الشعر المعاصر ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 09:29 ق.ظ

مطالعات انجام شده در شعر معاصر عربی – بخش دوم

یکشنبه 25 بهمن 1394 09:10 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، پیشینه پژوهش های شعر معاصر ، موضوع مقاله و پایان نامه ادبیات عرب ،

مرجع شناسی همه مطالعات انجام شده در شعر معاصر عربی – بخش دوم

السیحان، محمد حمد عالم:

 الرثاء بین شوقی وحافظ، ماجستیر، ج. الأزهر، القاهرة 1982.

السید، سامی عطیة أحمد:

أنور العطار: حیاته وشعره، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر 1990.

السید، طلعت صبحی:

اتجاهات الشعر العربی بمصر فیما بین الحربین العالمیتین، دكتوراه، ج. الأزهر، مصر 1982.

الشابی، حمید:

المكونات الحداثیة فی القصیدة المغربیة المعاصرة: محمد بنعمارة نموذجًا، دبلوم، ج. محمد الخامس، وجدة ـ المغرب 1999.

الشاذلی، عبد السلام محمد:

 تجربة المدینة فی الشعر العربی المعاصر: صنعاء نموذجًا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة 2006.

الشامی، مؤمنات:

الإیقاع فی شعر نزار قبانی، ماجستیر، ج. دمشق، سوریة 2000.

الشاوی، مصطفى:

جمالیة تلقی النص الشعری المغربی الحدیث: مستویات القراءة والتأویل، دكتوراه، ج. محمد الخامس، الدار البیضاء 2003.

شبال، سمیرة:

أحمد شوقی والمسرح الكلاسیكی الفرنسی: دراسة مقارنة، ماجستیر، ج. الجزائر، الجزائر 1993.

الشبیلی، لیلى بنت عبده:

شعر الطبیعة عند شعراء جازان المعاصرین، دكتوراه، ج. الملك خالد، أبها ـ السعودیة 2007.

الشتیوی، زبیدة:

البناء الفنی لقصیدة المدح العرشیة عند الشاعر محمد الحلوی، دبلوم، ج. محمد الخامس، الرباط 1992.

الشحات، ماهر إبراهیم بسیونی:

 المرأة بین أبی القاسم الشابی وإبراهیم ناجی، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر، د. ت.

شراد، شلتاع عبود:

 أثر القرآن فی الشعر العربی الحدیث: المرحلة الإحیائیة، دكتوراه، ج. الجزائر، الجزائر 1984.

أبو شرار، ابتسام موسى عبد الكریم:

التناص الدینی والتاریخی فی شعر محمود درویش، ماجستیر، جامعة الخلیل، فلسطین 2008.

شرتح، عصام:

بنیة القصیدة ومحفزات الإبداع فی شعر علی جعفر العلاق، دار الینابیع، دمشق 2011.

لغة الشعر عند بدوی الجبل، ماجستیر، ج. حلب، سوریة 2002.

الشرع، علی:

فرنسیس فتح الله مراش: دوره فی النهضة العربیة الحدیثة، ماجستیر، ج. الأردنیة، عَمان 1976.

الفكر البرومیثی والشعر العربی المعاصر، مطبوعات ج. الیرموك، الأردن 1993.

الشریف، سعاد محمد أحمد:

أحمد الشارف: حیاته وشعره، دكتوراه، ج. القاهرة، مصر 1976.

شریف، محمد حامد:

 السخـریة فـی الأدب العربـی بمصـر حتـى النصـف الأول من القـرن العشریـن، دكتوراه، ج. الأزهر، مصر، د. ت.

الشریف، محمد عبد السمیع:

بین المتنبی وشوقی، ماجستیر، ج. الأزهر، القاهرة 1967.

شعبان، عبد الحمید حامد:

محمد حسن النجمی: حیاته وشعره، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر، د. ت.

شعبان، عبد الناصر حسن محمد:

الأبعاد الرمزیة للحب عند رواد الشعر العربی الجدید، دكتوراه، ج. عین شمس، مصر 1994.

الشقیر، عبد الرحمن بن أحمد:

الأثر الإسلامی فی شعر المهجر الجنوبی، دكتوراه، ج. الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض 2005.

شكری، غالی:

شعرنا الحدیث إلى أین، دار الآفاق الجدیدة، بیروت 1978.

الشلاه، علی فاضل حسین:

كربلاء فی الشعر العربی الحدیث، ماجستیر، ج. الیرموك، الأردن 1996.

الشلبی، فوزی محمد:

الحركة النقدیة حول شعر أحمد شوقی الغنائی فی بلاد الشام، ماجستیر، ج. الیرموك، الأردن 1986.

الشلیح، المصطفى:

شعریة الخطاب فی القصیدة المغربیة (1936 ـ 1964)، دكتوراه، ج. محمد الخامس، الرباط 1992.

شمس الدین، صلاح الدین بن محمد:

الاتجاه الإسلامی فی شعر محمد إقبال، دكتوراه، ج. الأزهر، القاهرة 1987.

الشناوی، حسان محمد:

ـ اتجاهات الشعر العربی فی العصر الحدیث من منظور المثل الأعلى لفن الشعر، دكتوراه، ج. الأزهر، شبین الكوم ـ مصر 1995.

الشنتوف، عز الدین:

ـ الذاتیة وبناء القصیدة فی الشعر المغربی المعاصر، دكتوراه، ج. محمد الخامس، الرباط 2006.

أبو شهاب، آمال فوزان محمد:

ـ عمان فی الشعر الأردنی الحدیث، ماجستیر، ج. الهاشمیة، الأردن 2007.

شهاب، أسامة یوسف محمد:

ـ أدب المرأة فی فلسطین والأردن (1948 ـ 1988)، دكتوراه، ج. عین شمس، مصر 1992.

شوارب، السعید حامد السعید:

ـ أحمد رامی: حیاته وشعره، ماجستیر، ك. دار العلوم ـ ج. القاهرة، مصر 1980.

الشویری، عبد الله محمد عطیة:

ـ الطبیعة فی شعر خلیل مطران، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر، د. ت.

الشیخ، محمد قندیل علی:

ـ التصویر الفنی فی الجانب الإنسانی من شعر إیلیا أبی ماضی، ماجستیر، ج. الأزهر، القاهرة، د. ت.

الشیخ أحمد، كمال مصطفى:

ـ أدب المرأة الفلسطینیة الحدیث (1914 ـ 1974)، دكتوراه، ج. الأزهر، مصر 1979.

الشیخ حسین، ریاض:

ـ بنیة الإصلاح فی الشعر الجزائری الحدیث والمعاصر: مفدی زكریا أنموذجًا، ماجستیر، ج. الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة ـ الجزائر 2008.

شیخ عمر، رمضان عطا محمد:

ـ سیرة فدوى طوقان وأهمیتها فی دراسة أشعارها، ماجستیر، ج. النجاح الوطنیة، نابلس ـ فلسطین 1998.

الشیشی، محمد عبد الوهاب:

ـ مصطفى بهجت بدوی شاعرًا، ماجستیر، ج. الأزهر، المنصورة ـ مصر، د. ت.

صافی، عبد الهادی عبد العلیم:

ـ الشعر السیاسی عند نزار قبانی ومستویاته الفنیة، ماجستیر، ج. دمشق، سوریة 2005.

صالح، فخری:

ـ شعریة التفاصیل: أثر ریتسوس فی الشعر العربی المعاصر، الدار العربیة للعلوم، ط1، بیروت 2009.

صالح، كمال كامل محمود:

الاستعارة فی إسلامیات شوقی، ماجستیر، ج. الأزهر، أسیوط ـ مصر 1993.

صالح، محمد سلامة:

 شوقی والمسرحیة الشعریة، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة 1986.

الصالحی، محمد:

قصیدة النثر فی الشعر العربی الحدیث، دبلوم، ج. محمد الخامس، الرباط 1999.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: موضوع مقاله ادبیات عرب ، پیشینه تحقیق شعر معاصر ، الشعر المعاصر العربی ، موضوعات شعر معاصر ، پایان نامه شعر معاصر عربی ، مقاله شعر معاصر عربی ، خلفیة البحث الشعر العربی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 09:18 ق.ظتعداد کل صفحات : 18 ... 2 3 4 5 6 7 8 ...
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو